Wednesday, November 3, 2010

Keep our frequencies clear !

I came across this advertisement this week from a well known retailer.
Now the Dutch FCC has a possebility on their website to give comment and do a wish regarding the future PLC regulations. Although it is for Dutch citizens only I think it is important enough to publish it on this weblog. I will not translate the Dutch text as that should take too much time but in short it gives an explanation of the current notches and what they want to have in the future. It also gives some examples what you can write to the Dutch FCC regarding amateurradio frequencies.

Deze week kwam ik ze weer tegen in een bekend reclame blaadje.
Nog even en het is absoluut gebeurd met de hobby.

Het Agentschap Telecom (AT) doet op hun website een oproep aan individuele frequentiegebruikers om input betreffende een nieuwe norm voor PLC. 

Agentschap Telecom heeft een enquête over Power Line Communication online gezet op:

http://www.agentschap-telecom.nl/actueel/nieuws/2010/Agentschap-Telecom-vraagt-input-voor-PLC-norm

De "notches" waarover gesproken wordt op de website zijn extra onderdrukkingsfilters om straling op onze frequenties verder te onderdrukken. Die zijn beslist nodig voor onze amateurbanden. Als we geen input leveren zal men met alle plezier onze amateurfrequenties gebruiken voor Power Line Communication.
Dat wil zeggen: voor datacommunicatie via het stopcontact en via de 230V bedrading in woonhuizen. En via hoogspanningsleidingen in de grond en bovengronds. Die leidingen zijn niet afgeschermd en totaal niet bedoeld om te fungeren als transport leidingen voor datacommunicatie, ze stralen een groot deel van hun energie af in de ether. En bij de heel lage signaalniveaus die wij beluisteren op bijvoorbeeld de kortegolf, zou dat het radioverkeer voor ons wel eens erg moeilijk kunnen maken. Van de notches die mij tot nu toe bekend zijn kan gezegd worden dat de onderzijde van de notches nog altijd op en rond de maximale waarden liggen van de EMC Generic Standard norm. Wanneer de niveaus van de Generic Standard norm gehandhaafd zou worden zijn notches van 40 dB onderdrukking een goede en haalbare optie. Voor diegene die daar weinig van weten even heel ruw: dat betekent als u dat signaal op uw antenne zou ontvangen het tenminste S9+ kan zijn. In de praktijk zal dat waarschijnlijk minder zijn maar dan nog is de storing dermate sterk dat u minder sterke signalen wel kunt vergeten.
Gerefereerd aan wat de RSGB in begin 2009 en in juni 2010 aan metingen heeft uitgevoerd en gepubliceerd kan geconstateerd worden dat de notches plm. 35 dB  'diep' zijn. De maximum waarde van het PLC niveau ligt gemiddeld tegen de 90 dB micro volt over 50 ohm (conducted gemeten). 
Die notches geven te weinig onderdrukking. Het zou goed zijn als door de EU EMC commissie beslist wordt om notches te halen van tenminste 70 dB en liefst meer.
Als zend- en luisteramateur zou je willen dat er helemaal geen PLC home plug apparaten op de markt verschijnen, nogmaals een netwerkkabel is beter en veiliger en goedkoper. 
Er wordt van AT reactie gevraagd. Dus wat doet u in dit geval:
REAGEREN op die site en graag met z'n allen. 
Gedeeltelijk overgenomen naar een schrijven van PA0POS


Enkele punten die u zou kunnen opnemen in uw reactie;

- U kunt verzoeken dat er in de norm wordt opgenomen dat er in PLC apparatuur notches worden toegepast voor alle frequentiebanden waarop het voor zendamateurs is toegestaan om te experimenteren.

- De voorgestelde 30dB notches geven te weinig onderdrukking. De notches moeten zodanig verzwakken, dat de ether voor u bruikbaar blijft. In de praktijk kan dat vertaald worden in geen enkele ruistoename boven de natuurlijke ruis door het cummulatieve effect van PLC apparatuur in uw omgeving in de door u aangegeven frequentiebanden.

- U kunt aangeven dat u bezig bent met experimenten waarbij zeer lage signaal/ruisverhoudingen een belangrijke rol spelen. Toename van de ruis door het toepassen van PLC zal deze experimenten onmogelijk maken.

- De onafgeschermde huisleidingen die bij PLC worden toegepast geven ongewenste storing bij de ontvangst van radiosignalen en vervuilen tevens het electriciteitsnet. Tevens is de PLC technologie achterhaald, omdat er veel snellere methoden van dataoverdracht beschikbaar zijn die tevens geen storing veroorzaken bij frequentiegebruikers.

- PLC zal storing veroorzaken op de schaarse frequentiebanden die geschikt zijn voor lange afstandsverbindingen zonder tussenkomst van aardse relaisstations of satellietverbindingen.

- U kunt aangeven dat het toestaan van PLC het u onmogelijk zal maken om naar nationale een internationale radiouitzendingen te luisteren.

Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden.

Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar hoe meer reacties hoe beter. Reageer je niet dan zal het AT op gegeven moment geen aktie meer ondernemen omdat de zendamateurs het niet belangrijk genoeg vinden. Ondertussen heb ik al gereageerd....


3 comments:

 1. Ook hier reeds vorige week al gereageerd. Maar afwachten of het helpt.

  Peter de pa4ps

  ReplyDelete
 2. Hallo Bas, ik had al gereageerd. Ja, inderdaad een bedreiging voor onze hobby. 73 Paul

  ReplyDelete
 3. Good morning Bas, well I sure do hope these units get taken off the market and soon. I have read nothing good of them in regards to the ham bands and the interference they cause. To my knowledge they have not made it over this way yet but it is a matter of time.

  ReplyDelete

Thanks for your comment. Bedankt voor je reactie. 73, Bas