Tuesday, April 30, 2013

Kingdom of the Netherlands

After more then 100 years Queens we finally have  real King today. What do ordinairy dutch people do at this day? Well of course most of the people have a day off. There are lots of activities all over the kingdom and if you like you can go there. But most important was the abdication this morning at 8 UTC. We enjoyed the pleasure of a cup of real Dutch Douwe Egberts coffee and a orange tompouce while watching the abdication on TV. We will watch all the important cermonial moments througout the day.
Na meer dan 100 jaar koninginnen hebben we nu eindelijk een echte Koning. Wat doen mensen in
Nederland zoal op zo een dag? Er is van alles te doen in het hele koninkrijk en de meeste mensen zijn natuurlijk vrij. Het belangrijkste was uiteraard de troonswisseling van vanochtend. Wij genoten van een kop echte Douwe Egberts koffie en natuurlijk een oranje tompouce terwijl we alles volgden op TV. Over de hele dag  zullen we de belangrijkste ceremonies bekijken.

 

Saturday, April 27, 2013

A visit near the sea...My harmonic Anneli and I had the chance to visit the Sterraza radio group today. They use the call PI4ET and are transmitting from a very quiet location on the northern coast here. Just for the fun of it of course. That makes it a very relax happening which is nice to visit. I met PA3ASE Klaas, PH7B Bert and PA1AT Gerard on the site. Once a year this very small house near the dyke is rented by the radio group to spend a weekend at the radio on a noise free location....


Mijn QRP Anneli en ik konden vandaag even de Sterraza radio groep bezoeken Ze gebruiken de call PI4ET en zjn het hele weekend nog aktief vanaf een erg stille locatie net aan de zeedijk hier in het noorden van Groningen. Gewoon voor de gein en het vermaak. Dat maakt het allemaal heel ontspannen en leuk om te bezoeken. Aanwezig waren mede radioamateurs PA3ASE Klaas, PH7B Bert en PA1AT Gerard. Elk jaar huren ze met de groep dit kleine huisje en spenderen ze een weekend aan de radiohobby in een bijna ruis en storingsvrije omgeving....


Friday, April 26, 2013

Calling CQ on JT9-1

Lots of stations that are spotting me. Calling CQ, calling CQ with 5W and my vertical. But not many that respond? Only few that respond after responding to a CQ myself. I wonder if I do something wrong? I installed JT-Alert X this evening, it does work well and reports to HAMspots with signal reports. Very nice.

Veel stations die mij spotten. Ik roep CQ CQ met 5W en de verticale antenne. Maar weinig respons? En maar een paar die reageren als ik zelf antwoord op een CQ. Doe ik iets fout? Ik heb vanavond JT-Alert X geïnstalleerd, het werkt goed en rapporteert naar HAMspots met een signaal rapport. Heel mooi.

 

Tuesday, April 23, 2013

A windy afternoon


At the moment I think 24 hours a day is not enough in my life! Anyway, I had a afternoon together with my little harmonic Anneli. We decided to go to the sea. No radio involved this time. We had a nice view at some gigantic windmill parts ready to be shipped offshore and of course we got to see the sea. This is about 3-8 Km from our home. The Eemshaven is a very fast growing harbour with all kind of industrial activities  amongst them lots of windmills, 3 electricity powerplants and a google datacenter. We enjoyed our afternoon and were almost blown away by the wind.

Op dit moment denk ik dat 24 uur per dag te kort is in mijn leven! Maar goed, vanmiddag waren mijn QRP Anneli en ik samen thuis. We besloten naar de zee te gaan. Geen radio dit keer, eigenlijk kan dat ook niet met zo een kleintje. We hadden veel te zien met al die gigantische windmolen onderdelen die klaar staan om offshore te gaan. En natuurlijk hebben we de zee gezien. Dit is allemaal 3 tot 8  Km van ons huis. De Eemshaven groeit de laatste jaren erg snel, veel industrie. Onder andere veel windmolens (en er komen er nog meer), 3 eectriciteitscentrales en een google datacenter. We hebben genoten van onze middag en zijn bijna van de pier afgeblazen door de wind.Wednesday, April 17, 2013

Half hour JT9


I had the opportunity to be on air with JT9-1 for half a hour this evening. I started on 17m and made only one contact before RTTY signals wiped out the band. I moved to 20m and received a lot of stations on JT9-1, wow really, it's getting more then populair. I work with WSJT-X version 3188 now which is already over ruled by version 3195 this evening. Joe implemented at least one of the wishes I wrote at him. Nice to have the feeling that I was involved in the development of WSJT-X. I was working with 5W out of the FT817 and my horizontal loop. But despite I was heard/seen worldwide (VK3AMA is not on the map but I was spotted on HAMspots several times) I could not make a single contact on 20m. I don't know what to think of it as the signals I tried to reply to were all very strong and inside Europe. I tried to reply to at least 5 different stations but it seemed they didn't see me, or WSJT-X didn't decode me on their side. I know propagation is not always the other way around but with 5 different stations?? It couldn't be my signal as I was even seen in New Zealand and west-coast USA! This puzzles me. It could be some bad luck, coincidence of course. But actually I think it is easier to make a random QSO on PSK at the moment...

Ik had vanavond de mogelijkheid even een half uurtje aanwezig te zijn met JT9-1. Ik begon op 17m en maakte 1 QSO voordat diverse RTTY signalen de band volledig plat legden. Toen maar naar 20m gegaan en ontzettend veel stations ontvangen, ja echt, deze mode is al wel heel erg populair! Op dit moment heb ik versie 3188 van WSJT-X in gebruik, vanavond is er alweer een nieuwere versie 3195. Joe heeft in iedergeval 1 van mijn ideeën gebruikt en dat geeft het prettige gevoel dat ik meewerkte aan de ontwikkeling van WSJT-X. Er werd vanavond gewerkt met de FT817 en 5W op de horizontale loop. Maar ondanks dat ik wereldwijd gezien werd (VK3AMA staat niet op de kaart, maar ik werd wel diverse malen door hem gespot op HAMspots) kon ik geen enkel contact maken op 20m. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken omdat de signalen waar ik op probeerde te antwoorden echt heel sterk waren en binnen Europa. Ik heb op zijn minst wel 5 stations geprobeerd maar geen respons. Ik weet dat propagatie niet altijd omgekeerd werkt, maar met 5 stations? Ik vraag me af hoe dat kan? Het kan mijn signaal niet zijn, immers ik werd gezien van Nieuw Zeeland tot westkust Amerika. Kan natuurlijk stomme pech zijn of toeval? In iedergeval denk ik dat het makkelijker is om een paar QSO's te maken in PSK op het moment....

Update: Later that evening after writing this article I finally had a very difficult QSO with Portugal on 20m.

Later op de avond lukte het met moeite een station uit Portugal te werken op 20m.


Tuesday, April 16, 2013

Alerting JT9

Joe K1JT wrote me an e-mail last week about the development of WSJT-X asking about features I would like to see. I wrote him I would like to see some text above the message buttons in tab 2 to clarify the difference between answering a CQ and answering a caller. Besides that I would like to CAT control WSJT-X through HRD, which is possible in JT65HF. Also some features of JT-Alert that I personally like are missing but not really Joe's task to implement. Anyway, Joe wrote me again today that  co-operation is a possebility but since Joe is not using HRD it will be not a high priority. The good news is that Joe is working with Laurie VK3AMA to make JT-Alert working with WSJT-X. It is in the latest stage of testing and will be available soon!

Joe K1JT schreef mij afgelopen een week een e-mail over WSJT-X en wat ik er in zou willen zien om het een makkelijker progamma te maken. Ik schreef hem dat ik graag wat tekst wou boven de bericht knoppen in tab 2 zodat je beter ziet wat voor het antwoorden van een CQ is en wat voor het antwoorden van een aanroep. Buiten dat zou ik graag CAT besturing willen via HRD zoals mogelijk in JT65HF. Ik mis ook een paar mogelijkheden van JT-Alert, maar dat is niet Joe's taak om te implementeren. Joe schreef me een antwoord terug vandaag dat het HRD verhaal op de lange baan geschoven word omdat hij het zelf niet gebruikt. Het goede nieuws is dat hij samen wert me Laurie VK3AMA om JT-Alert werkend te krijgen met WSJT-X. Dat is in een ver gevorderd stadium en zal binnenkort beschikbaar zijn!


Sunday, April 14, 2013

JT9 on LoTW


Like many others I'm an occasional LoTW uploader. I upload my logbook 2 or 3 times a year. Now, the last time I upload to LoTW the JT9 mode was not implemented yet. And now all 3 QSOs I made were not accepted. Searching the internet for a solution did soon reveal that there is a new configuration file for TQSL that add the JT9 mode to the list of recognized modes. It can be downloaded from your LoTW account. But where to find the file? Well here a step for step solution:

1. Log into your LoTW account

2. Click on YOUR ACCOUNT

3. Click on Your Certificates

4. Click on Download current TQSL configuration file

The file you download is named config.tq6. Just click it and it will install itself. Since I work with HRD V4 as logbook export to ADIF will not have the good output for the JT9 mode. I edit the ADIF file myself in notepad and noticed after a few errors that only JT9-1 will get your file converted to tq8 for uploading without errors.

I made some fast JT9-1 QSOs and one JT65A QSO today to compare software.
I have to write that the newest WSJT-X is getting very comfortable. Unfortunately my 19" monitor went dead this afternoon. I hooked up an old 15" and so the picture shows my complete screen. 10 years ago a 15" monitor was about standard!Zoals veel anderen doe ik geen regelmatige uploads naar LoTW. Mijn log gaat hooguit 2 tot 3 keer per jaar naar LoTW. De laatste keer dat ik dus LoTW naar wou uploaden werd JT9 mode nog niet herkend. Jammer want mijn 3 JT9 QSO's werden dus geweigerd. Zoekende op internet naar een oplossing bracht aan het licht dat er een nieuwe configuratie file voor TQSL is die JT9 mode in de lijst van modes zet. Deze kan gedownload worden van je LoTW account. Tja, maar waar? Hier de stap voor stap oplossing:

1. Log in op je LoTW account

2. Klik op YOUR ACCOUNT

3. Klik op Your certificates

4. Klik op Download current TQSL configuration file

De file die je download heet config.tq6. Het is voldoende hier op te klikken om het te installeren in TQSL. Helaas echter bj oude logboek programma's zoals HRD V4 die ik gebruik word JT9 nog niet herkend. Ik edit dan ook de ADIF file met kladblok en kwam er na een paar fouten achter dat er alleen een correcte TQ8 file word gemaakt als je in de ADIF vermeld JT9-1 en geen JT9 of dergelijke.

Ik heb vandaag snel even een paar JT9-1 QSO's gemaakt en 1 JT65A QSO om de programma's te vergelijken. Ik kan schrijven dat de nieuwste WSJT-X al erg comfortable werkt. Vanmiddag ging helaas met 19" monitor kapot. Snel een oude 15" aangesloten en het plaatje laat dus mijn complete scherm zien. 10 jaar geleden was een 15" monitor nog redelijk standaard.


Friday, April 5, 2013

After the fire

Well, I'm shure you all remember the disaster last year at my job posted here: http://pe4bas.blogspot.nl/2012/04/fire.html

I'm happy to tell you all that the shop has been rebuilt and opened today, exactly 1 year after the big fire. I don't know how I managed to get regulary posts in this blog and still had time for a contest and my family. I made 50+ hours last couple of weeks every week together with my colleagues to have everything ready. I'm glad everything is in business again now.

Ik weet zeker dat jullie de ramp van vorig jaar op mijn werk nog wel herinneren. Je kan het hier lezen: http://pe4bas.blogspot.nl/2012/04/fire.html

Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat de winkel weer herbouwd is en we vandaag exact 1 jaar na de brand weer open zijn. Ik heb geen idee hoe ik het de laatste tijd voor elkaar kreeg om regelmatig in het blog te schrijven en ook nog even een contest kon doen en tijd voor m'n familie had. Afgelopen weken heb ik meer dan 50 uur per week gewerkt samen met mijn collega's om de boel klaar te krijgen voor vandaag. Het resultaat mag er zijn en ik ben blij dat de zaak weer loopt.

Thursday, April 4, 2013

Sjoelen

So, what do you do at easter sunday when not visiting family! We are not visiting any church and actually don't have much with religion anyway. Easter for us means nice and cosy at home with the family or visiting our parents. Now, we didn't have any appointments at sunday and thought we could learn our little daughter Anneli how to do "Sjoelen". This is a typical dutch sport and there is no good english translation for it. It could be called shuffleboard, but that game looks more like curling to me. Anyway for those not familiar with it. You got a board of about 2 mtr long and at the end there are 4 chambers with slots in it. The player has 30 round wooden stones that you need to slide through the slots in the chambers. You can earn 1, 2, 3 or 4 points depending in which chamber you slide the stone. If you got a stone in every chamber the points are doubled (20 points). You can play 3 times and when you are really good and slide all those stones at the first play into the chambers you can play one bonus stone again, if you manage to slide that stone in a chamber again you can try it again and earn a maximum score of 156 points. I can tell you that is not easy, I managed once 101 points last sunday, my XYL 105 points and Anneli 79 points. The guy in the video does a lot better, I guess he knows how to play this game! We visited my parents at easter monday and had a nice walk.

Wat doe je op een paas zondag als je geen familie bezoek hebt of gaat doen? Eigenlijk gaan we niet naar een kerk en zo ie zo hebben we helemaal niks met religie. Pasen betekend voor ons gezellig thuis met de familie of soms naar ouders toe. Omdat we dus verder geen afspraken gemaakt hadden dachten we maar eens onze dochter Anneli sjoelen te leren. Een uitleg voor de nederlander is niet nodig denk ik omdat het een typische nederlandse sport is. Voor degene die toch wat meer info wil is hier een link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjoelen. Ik haalde maar liefst een keer 101 punten, mijn XYL 105 punten en Anneli 79 punten. Vergeleken met de man in het filmpje is dat natuurlijk prut, maar we hebben ons kostelijk vermaakt. Op paas maandag hebben we lekker een paas brunch genoten bij mijn ouders en heerlijk gewandeld.

Wednesday, April 3, 2013

CQ WW WPX SSB 2013

Some negotiating with the station manager resulted in a radio Saturday. So most of my QSOs were made that day. I did want to be with my family myself as well at the easter days. So, only some contesting late sunday evening. I did go for as many QSOs as possible and not working DX or new DXCC. Coincidentally bumped at some great DX of course, especially 15m was in great shape surprisingly. The only station that was a new DXCC for me was RI1ANU from Bellingshausen Base on King George Island, South Shetland Islands (Antarctica). 10m was not really open at Saturday, although I heard a lot of DX, signals were at a very low level and  I did have a lot of PLC/Plasma TV QRM there unfortunately. This year it was clear to me that especially Italian stations didn't want to hear the correct progressive number no matter how many times you repeated it, I have nothing against Italian radio amateurs, but most of them have troubles with receiving or the QRM level is higher there compared to other countries. On the other hand I'm always amazed by the american super ears, really, I sometimes think it is a miracle they catch my signal immidiatly without any error.

Some of the interesting DX worked:
(Canada and USA not included but worked lots of different zones from east to west!)

10m: 9K2HN (Kuwait), YB0MWM (Indonesia)
15m: 9K2HN (Kuwait), A71AM (Quatar), UN8GV (Kazakhstan), RV9UP (As. Russia), BY4IIG (China),   8P5A(Barbados), YC1LA (Indonesia), A61QQ (UAE), 7Z1SJ/QRP (5W!) (Saudi Arabia), JA6LCJ (Japan), DU1UGZ (Philippines), 6V7S (Senegal), KP2MM (US Virgin Isl.), CV5D (Uruquay), P40Z (Aruba), PY2NY (Brazil), HK1NA (Colombia), LR3M (Argentina), CE3CT (Chile), YV5KG (Venezuela),   RI1ANU (Antarctica), BW2/JP1RIW (Taiwan)
20m: VK6NC (Australia), KP2TM (US Virgin Isl.), D4C (Cape Verde), JH4UYB (Japan), DZ1B (Philippines), BY4IIG (China), YB4IR (Indonesia), 8P5A (Barbados), P41A (Aruba), PR5B (Brazil), HK1NA (Colombia)
40m: UP0L (Kazakhstan), 9K2HN (Kuwait), RC9O (As. Russia)
80m: 4L5O (Georgia), RF9C (As. Russia), UP2L (Kazakhstan)


LOG ANALYSIS PE4BAS

In onderhandeling met de stations manager mocht ik zaterdag de gehele dag aan radio besteden. Dus de meeste QSO's werden gemaakt die dag. Zelf wou ik ook samen met m'n familie pasen vieren dus geen radio overdag op zondag. Alleen in de avond nog eventjes een puntje op de i gezet. Het doel was om zoveel mogelijk QSO's te maken en dat is dan ook redelijk goed gelukt. Bij mooie DX ben ik niet te lang blijven hangen zoals ik anders wel doe. Toch kon ik per ongeluk nog een hele hoop mooie DXCC's werken, vooral op de 15m band die heel mooi open was. Het enige station dat een nieuwe DXCC voor me was is RI1ANU vanaf Bellingshausen Basis op Koning George Eiland, Zuid Shetland Eilanden (Antarctica). 10m was zaterdag niet super, althans er was genoeg te horen maar de signalen waren de zwak voor mijn beperkte antennesysteem. Buiten dat had ik daar behoorlijk last van PLC/Plasma TV storing. Het viel mij dit jaar op dat vooral Italiaanse stations absoluut niet het juiste volgnummer wouden horen hoe vaak je het ook herhaald. Ik heb niks tegen Italianen, maar het lijkt wel alsof de meeste amateurs daar doof zijn, of ze hebben veel meer QRM dan in andere landen. Aan de andere kant ben ik dan weer blij verrast door de amerikanen met hun super oren, echt, ik snap gewoon niet dat ze me op kunnen nemen door alle QRM en dan ook nog zonder fouten.

Interessantste DX staat hierboven, Canada en Amerika heb ik er niet bij gezet maar wel gewerkt van de oostkust tot de westkust.

Tuesday, April 2, 2013

80m in the WPX SSB

I will be publishing my contest review later. I made a short video tuning the 80m band 3600-3800 KHz LSB on sunday evening. Normally I have fun making long runs on 80m, but this contest it was not my best band at all. The Icom IC-706 MK2G cannot handle that much splatter. I've tried a few times to make a run, but it didn't work out as I could only hear the super strong ones. No fun that way, but we have to take it!


Ik zal later nog even een stukje schrijven over de contest. Ik maakte zondagavond nog even een video van de 80m band 3600-3800 KHz LSB. Normaal vind ik het leuk om even een paar keer een run te maken op 80m, maar dit keer was het zeker niet mijn beste band. De Icom IC-706 MK2G kan niet zulke sterke splatter aan. Ik heb het een aantal keren geprobeerd maar het werkte gewoon niet. Elke keer kon ik alleen de super sterke stations redelijk opnemen en moest ik teveel laten gaan. Niks aan op die manier, het is niet anders.

 

Monday, April 1, 2013

Stand alone S.P.A.R.

Self Powered Amateur Radio is not new. But a stand alone S.P.A.R. is, and I made one! Actually made the S.P. as I used my Yaesu FT817ND as amateur radio. The FT817 has a battery inside that can be charged, in my case with solar cells. Not the usual cells but high capacity multilayer ones using another technique called Lumeloid. Lumeloid doesn't use photovoltaic cells but very thin plastic panels that are covered with conductive polymers, long chains of molecular plastic units that conduct. As sunlight hits the chains, the energy in the light is transferred to electrons in the polymers which escape at one end in the form of electricity. I need these very high output cells as I wouldn't be able to charge the internal battery when using the radio the whole day. Luckely I had just  enough of surface on the radio to reach the output of 9,8V with a peak current of 4A to charge the FNB-85 Ni-MH accupack inside even when transmitting. Of course to reach this 4A it should be in direct sunlight. but with these special cells having 80% efficiency even dim daylight gives about 2A output which is even enough to transmit without a accupack.

Zelf oplaadbare amateur radio is niet nieuw. Maar een compleet autonoom systeem is dat wel en ik heb er 1 gemaakt. Dat wil zeggen, ik heb het laadsysteem gemaakt de radio is gewoon de Yaesu FT817ND als amateur radio. De FT817 heeft een interne accu die normaal met een lader geladen word echter nu met zonnecellen. Niet zomaar zonnecellen maar speciale hoog capaciteit multilayer cellen die gebaseerd zijn op een andere techniek genaamd Lumeloid. Lumeloid gebruikt geen lichtgevoelige fotocellen maar hele dunne plastic vellen waarop geleidende polymeren zijn aangebracht, lange kettingen van moleculaire plastic onderdelen die geleiden. Zodra het zonlicht op deze kettingen valt word de energie van het licht in electronen omgezet die dan weer ontsnappen aan 1 kant in de vorm van electriciteit. Ik heb deze zeer hoge capaciteit panelen wel nodig anders zou de interne accu zo op zijn als ik de radio veel zou gebruiken. Gelukkig had ik net genoeg gekocht om het bovenste oppervlak van de radio te kunnen bedekken en hiermee kan ik een spanning opwekken van 9,8V en een piek stroom van 4A om de FNB-85 Ni-MH accu te laten zelfs al zou ik continu zenden. Natuurlijk haalt het paneel alleen volle output bij direct zonlicht, maar toch zijn deze panelen 80% efficient en zelfs bij een regenachtig dag haal ik met gemak 2A. Dit is zelfs genoeg om te zenden zelfs zonder accu.

 


If you are interested I bought the Lumeloid solar cell here.
Geïnteresseerd? Ik kocht de Lumeloid zonnepaneel hier.