Tuesday, September 25, 2012

Social media...a split world

I still think social media is a good way to promote your blog. It's a sign of the time I think. In the past you only met other HAMs on the radio. Now, you have a better chance to meet them on the "net". I won't do much advertising in reverse. You'll never find twitters, facebook comments or something like that here. Though you are able to make a comment on Facebook of course. I migrated my blog to Google+ now whatever it means. It's kind of a Google "facebook" or so it certainly looks like it. Till now I am promoting my blog on Facebook, Twitter, CQfriends, Ham Radio Nation and Google+. Sometimes I try to make a post on Amateurradio.com, though the last one takes a lot of time. The problem is that the webmaster only accepts English written posts. And I always write in English/Dutch so I have to edit the messages and publish them myself instead of automatic insert via a RSS feed. Anyway, I know from reading other blogs that there has been a lot of arguing about social media. I think everyone has to decide for their own what to do and respects anyones choice. But one thing is for shure if you begin with social media, check you privacy settings. Although.....what is privacy after you begin with it?

Now another thing I notice more and more, not only considering social media but "new" technology in general. The world is getting split. Those who are able to use new gadgets and those who are not able to or not want to. You always have a choice of course don't you? I realized that the choice is getting harder after reading a dutch magazine, it had QR codes on almost every page. What to do with it when you don't have the ability to scan those? I can assure you I don't have a smartphone because I simply cannot afford it and internet on a smartphone is ridiculous expensive. And I'm not the only one not having such a gadget, unfortenately some people don't realize that. Now, these days more and more banks, shops and services are doing business via the internet. Actually shops next to you in the street are closing because of this. What to do if those who are not able to or willing to pay for a internet connection want to do some shopping? If they financially can? I know a lot of people that have no interest at all in computers, even haven't got any. It's getting harder for these people as the remaining shops will be always more expensive compared to a shop on internet, actually that's already the case. I wonder what the future brings with this "new" technology? Certainly a split world...

Ik denk nog steeds dat sociale media een prima ding is om een blog te promoten. Het is een teken des tijds denk ik. Vroeger ontmoette je radiovrienden via de radio, tegenwoordig heb je meer kans om ze te ontmoeten via internet. Ik ga niet omgekeerd reclame maken voor sociale media op deze blog, geen twitters en geen facebook comments gadget. Maar je kunt elk stukje wel "leuk" vinden of delen op diverse media. Ik heb mijn blog nu gekoppeld aan Google+ wat dat ook moge betekenen. Ik denk dat het een soort Google "facebook" is, het lijkt er in ieder geval veel op. Tot nu toe promoot ik dit blog op Twitter, Facebook, CQFriends, Ham Radio Nation en Google+. Soms probeer ik wat te over te zetten op Amateurradio.com, maar dat kost erg veel tijd. Het probleem is dat de beheerder van die site alleen engels geschreven artikelen wil plaatsen en mijn artikelen zijn altijd 2 talig. Dus moet ik alles zelf overzetten en publiceren in plaats dat het automatisch gaat via een rss feed. Van het lezen van andere blogs weet ik dat er behoorlijk gekibbeld word over het gebruik van sociale media. Ik denk dat iedereen het zelf maar moet bekijken en de ander z'n keuze moet respecteren. 1 ding is zeker, mocht je het willen proberen op sociale media kijk goed naar de privé instellingen. Als er uberhaupt nog gesproken kan worden van privé bij sociale media...


Iets anders dat mij opvalt de laatste tijd is de tweedeling in de maatschappij met betrekking tot sociale media en "nieuwe" technologie in het algemeen. De hele wereld gaat eigenlijk in split. Aan de ene kant de mensen die de kans hebben om alle nieuwe media en gadgets te kunnen gebruiken (en te kopen), aan de andere kant  degenen de dat niet kunnen of willen. Er is altijd een keuze toch? Ik realiseerde mij dat die keuze wel moeilijk word na het lezen van een blad van vereniging eigen huis dat vol stond met QR codes. Wat moet je daarmee als je geen mogelijkheid hebt om zoiets te scannen? Ik verzeker jullie dat ik geen beschikking heb over een smartphone of zo omdat ik het niet meer kan betalen, de prijzen om op zo een ding te internetten zijn gewoon abnormaal hoog. En ik ben niet de enige, helaas beseft niet iedereen dat! De afgelopen tijd gaan steeds meer banken, winkels en service gebruik maken van internet. Helaas gaan hierdoor de winkels om de hoek failliet of ze stoppen er gewoon mee. Wat gebeurt er met de mensen die geen internet hebben omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen, of omdat ze het niet willen? Ik ken genoeg mensen die totaal geen interesse in computers hebben, laat staan dat ze er 1 hebben. Deze mensen worden altijd benadeeld, immers de winkels die straks nog over zijn zullen altijd duurder zijn dan hun concurrent op internet. Dat is eigenlijk nu al het geval! Ik vraag me af wat de toekomst met deze "nieuwe" technologie zal brengen? In iedergeval een gespleten wereld... 

Update 26-Sept-2012: I just migrated back from Google+ again to Blogger. The problem is that my callsign was not displayed in blogger comments. I could not find a way to change that in Google+.

Ik heb net mijn profiel weer teruggezet van Google+ naar Blogger. Het probleem is dat mijn call niet meer als afzender bij reacties vermeld stond. Ik kon dit niet veranderen bij Google+.

 

Monday, September 24, 2012

A certificate...

A few months ago I activated Schiermonnikoog Island. I took part in 2 "greenday" parties that day. From one of them I received a certificate. I ended nr. 12 from 13 participants. Not bad considering the circumstances I operated in.

Een paar maanden geleden ben ik aktief geweest vanaf Schiermonnikoog. Ik heb toen mee gedaan aan 2 "greenday" parties. Van 1 daarvan kreeg ik vandaag een certificaat. Ik was 12e geworden van de 13 deelnemers in de categorie. Niet slecht toch gezien de omstandigheden waarin ik opereerde.Friday, September 21, 2012

COTA-PA new list

We're just back from a small vacation trip. It was really relaxing and we enjoyed it a lot. Luckely I still have two weeks left to rest and do other things. Actually I took my little Baofeng HT with me, but could hardly reach any VHF or UHF repeater. I called a few times CQ on the PI3TWE repeater the only one reachable, but nobody came back to me. Better take HF with me next time, although I actually had no time to do much radio at all.
Well, back home I got an e-mail from Lars PH0NO. He wrote that part of the new COTA-PA list was ready. There is also a new website on air called http://www.cotapa.org/ with information. I think Lars did a great job. Now the time is near to activate the first castles in my province. If you're interested and live in one of the provinces that have no castles on the map better get in contact with Lars as it would be a great help if someone provides castle information from within the actual area.

We zijn net weer terug van een korte vakantietrip. Het was mooi rustgevend en we hebben een hoop plezier gehad. Gelukkig heb ik nog 2 weken om uit te rusten en ook nog andere dingen te doen. De Baofeng portofoon had ik meegenomen maar ik kon er weinig mee bereiken. Uiteindelijk een paar keer CQ geroepen op PI3TWE de enige repeater die bereikbaar was, maar helaas niemand die terug kwam. Misschien beter HF meenemen volgende keer? Alhoewel ik eigenlijk geen tijd had om met de radio te spelen. Terug thuis las ik een e-mail van Lars PH0NO. Hij schreef mij dat een deel van de COTA-PA lijst klaar was. Er is ook een nieuwe website gelanceerd: http://www.cotapa.org/ waarop veel informatie staat. Lars heeft het prima gedaan denk ik. Binnenkort is het tijd om eens wat kastelen te activeren hier in Groningen. Als je geïnteresseerd bent en je woont in 1 van de provincies waar nog geen kastelen van op de kaart staan neem dan eens contact op met Lars. Het helpt heel veel als iemand wat meer info kan geven vanuit een gebied.


Monday, September 10, 2012

Yearly Balloonfoxhunt UHF/VHF

This antenna dad?
No WAE DX contesting for me last weekend. It was a beautiful day, 27 Celcius and blue sky. Time to do radio outside. This time I was not the only one in control. My harmonic was more then interested when I told her we setup the antenna and radio to listen to a balloon. I think she is the youngest operator that took part with her just 2 years of age. I didn't make any QSO via the transponder this year, I tried but the ballon was not as high as last year. But it was really fun to do this together with my daughter after all. Enjoy the video!
Set up is ready....

Geen WAE DX contesten voor mij afgelopen weekend. Het was prachtig weer, 27 graden en een strak blauwe lucht. Tijd om de radio buiten te zetten. Dit keer was ik niet de enige achter de knoppen. Mijn QRPieter was meer dan geïnteresseerd toen ik haar vertelde dat we de antenne en radio neer gingen zetten om the luisteren naar een ballon. 
Concentration, who's calling?
Ik denk dat ze de jongste operator was die heeft meegedaan met haar iets meer dan 2 jaar. Dit jaar heb ik geen QSO kunnen maken via de transponder, heb het nog wel geprobeerd maar de ballon kwam dit keer niet zo hoog als vorig jaar. Maar alles met elkaar was het toch erg leuk om samen met mijn dochter te doen. Geniet van de video!Tuesday, September 4, 2012

Fieldday SSB 2012 & the EndFed test

Test with CB radio
The just made EndFed had to be tested of course and so I did. The weather was good this weekend and there was the fieldday SSB contest. A very good chance to see what the endfed would do against the small MP-1 from superantenna. I first made a 10m setup with the MP-1 for which I now bought a cheap tripod. Then I placed the EndFed as you can see on the photo. I first did a comparisation with the CB radio which has a analog meter. I found a "local" station with a steady signal and did a couple of switch overs from the MP-1 and the EndFed. Well I can tell that it made no difference, not even a thickness of the needle. At least that is on receive, don't know how it is on transceive of course. Then I connected it to the Yaesu FT817 and made the only DX QSO of this weekend with RM9RZ in Asiatic Russia (3600km) with the EndFed. Although I heard other DX from Japan and India all with S5-7 at Saturday morning, I had no chance to break the pile-ups with my astonishing 5W output.


Fieldday setup
I took part in the fieldday SSB contest after this EndFed test in the portable QRP section. With the FT817 and MP-1. As powersource I used my 7Ah battery which I trickle charged by a small solarpanel. My target was to make at least 25 QSOs but I ended at 58 in the end. Not bad at all I think. Propagation Saturday was a lot better as on Sunday, till my surprise I made most of the contacts on 40m and nothing on 10m even not with the EndFed. The MP-1 is not capable to transmit signals on 80m/160m. I noticed that a lot of stations have a better signal then they receive, you would expect a almost noiseless experience when you're portable. Actually, I didn't because I was in the backyard, when my neighbour (farmer) did start the blowers to dry his just harvested potatoes I had a S9 noise all over the 20m band not to speak about the 40m band. Lucky it was just on Saturday evening.


Second operator
De net gemaakte EndFed moest natuurlijk getest worden dus dit weekend dan maar. Het was mooi weer dit weekend en er was de velddag contest SSB. Een uitgelezen kans om de EndFed eens te vergelijken met de MP-1 van superantenna. Ik heb eerst de MP-1 opgezet voor 10m en daarna de EndFed in de grond geprikt zoals te zien op de foto. Overigens heb ik voor de MP-1 een goedkoop statief gekocht, gek genoeg kan ik de SWR nu wel goed krijgen met de originele set radialen. De eerste test deed ik met mijn 27MC bakkie met analoge meter. Ik vond een lokaal station en heb een paar keer van antenne gewisseld. Nou, er zit absoluut geen verschil in. De MP-1 ontvangt net zo goed als de EndFed, er zit zelfs geen naalddikte verschil in. Hoe het op zenden is durf ik niet te zeggen natuurlijk, maar ik verwacht niet zo veel verschil. Snel de Yaesu FT817 aangesloten en gewerkt met RM9RZ Asiatisch Rusland (3600km) met de EndFed, het enige DX QSO dit weekend op 10m en niet gek voor 5W en een EndFed op de grond. Ik heb zaterdag morgen nog andere DX gehoord zoals Japan en India allemaal met S5-7, maar met mijn hoge vermogen van 5W had ik helaas geen schijn van kans in de pile-up.


eQSL for this event
Ik heb meegedaan met de velddag SSB contest na de EndFed test in de sectie portable QRP. Met de FT817 en de MP-1. 12V kreeg ik van een 7Ah accu die ik een beetje bij laad met een klein zonnepaneel. Het doel was minstens 25 QSO's te maken om een puntje te halen in de afdelings competitie. Uiteindelijk lukte het om 58 QSO's te maken, Niet slecht met zo een kleine antenne met max. 5W. De condities waren Zaterdag een stuk beter als Zondag, op 10m heb ik verder niets meer gehoord, ook niet met de EndFed. Ik was verrast dat ik de meeste QSO's maakte op 40m. De MP-1 kan niet op 80m en 160m, dus daar geen QSO's gemaakt. Dit keer ook weer gemerkt dat veel stations een dijk van een signaal hadden, maar geen ontvangst. Je zou toch verwachten dat portabel een storingsvrije ervaring geeft. Dat was het voor mij overigens niet omdat ik gewoon in de achtertuin zat. Toen mijn buurman (is boer) de ventilatoren voor het beluchten van de net geoogste aardappelen aanzette had ik een S9 ruis op 20m om over 40m maar niet te spreken. Gelukkig was dat alleen op Zaterdagavond.