Friday, August 31, 2012

Endfed experimenting

A few weeks ago I mentioned I was starting a endfed project, It couldn't be that hard to build I thought. Since there are no active components only a coil, a capacitor and a radiating element what could possible go wrong. Easy as that, this was going to be a quick experiment to show that a endfed can be homemade in a sigh. Wrong! It took me a couple of experimenting hours to finally get what I wanted and I learned a lot.
First of all I made this endfed to operate in the 11 Mtr or CB band. Just because a few things. I wanted to show a half wave antenna is made easy with some wire and coax even for someone that didn't study radio. To compare with other antennas I need a radio with a analogue signal meter, my CB radio has it. And at last I'm a insane ham radio operator experimenting on CB.
First experiment with a wire

First of all I found some information about constructing a endfed with a LC tuned circuit on a dutch forum. I don't like difficult to get ferrits most amateurs use, after all wire and coax are everywhere. This was the way to go. I had no L/C meter and so the coil was calculated with a program called mini ring core calculator. Coax is as written in the article about 1 pF a cm. A trail and error circuit was made and closed with a 3K3 resistor, the circuit was tuned to a 1:1 SWR with the MFJ259B analyzer. Then it was connected to a old CB half wave GP antenna and.....failed. Whatever I tried I couldn't get it right. Finally I ordered a L/C-meter in Hongkong via eBay, well regular readers know what happened with it, but it still works. I made a new circuit, new coil, new piece of coax connected it to the antenna and....failed again. I checked the MFJ259B on a dummyload, it was ok. I tried the original coil from the antenna, it didn't work at all but that could be a problem with grounding. Anyway, I thought the only right thing to do is to make the coil and cap variable and so I did. First I tried it with a piece of 5,5m electricity wire as radiator, no problems to tune it. Then on the antenna, super SWR after some tuning. Now, it was just a matter of measuring the coil and the cap. Building a new coil and cap with these new values did the trick. I learned a few thing along this project.

1. Never copy a design without knowing what you do, the outcome could be different
2. Closing the circuit with a 3K3 resistor is not always simulating the right value of the existing antenna or wire, in my case after measuring the circuit was only SWR 1:1 at 530 Ohm.
3. With this kind of impedance matching simply change the length of the radiator has not the normal effect.
4. The coax is radiating ! If I touch the coax the SWR is different.
5. A "LC tuned circuit" is easier when you make it tunable.
SWR with a wire

The "original" (not working) design had the following values:  coil: 2,37 microH, cap: 15pF best SWR 3:1.
The new working design has other values: coil: 0,084 microH, cap: 20pF best SWR 1.2:1
Both on 27200 KHz.

Another nice program which I discovered afterwards is IW2MXD's L-tuner simulator. If you measure your radiator without adjustment en direct with the MFJ259B or similar you can put the outcome in the program and there are your right values to make a LC tuned circuit. In theory of course!
Second experiment with the GP

I'm not done experimenting yet! I want to know the impedance of the radiator alone to see if the L-tuner simulator really comes with the same values I use now. And then the practical test, I need to know the difference between the MP-1 and this endfed. So you can expect a second article.
SWR on the GP

Een aantal weken geleden schreef ik al dat ik een endfed zou maken. Zo moeilijk zou dat niet zijn omdat er geen aktieve componenten zijn. Alleen een spoel, condensator en een straler, wat zou er nou mis kunnen gaan? Makkelijk zat, dit zou een kort en snel experiment worden klaar in een zucht. Fout! Uiteindelijk heeft het me wel een paar uur gekost om het te krijgen zoals ik het wou, maar dan heb ik er ook wel van geleerd.
Deze endfed is gemaakt voor de 11 Mtr band ofwel de CB of 27MC in de volksmond. Waarom? Omdat ik wou bewijzen dat je met een stukje coax en een beetje draad heel eenvoudig een halve golf straler kan maken, zelfs voor een totale radio leek moet dit te doen zijn. Daarnaast wil ik de antenne vergelijken met een andere antenne en dat gaat het beste met een analoge meter zoals ik heb op mijn 27MC bakkie. En als laatste ben ik gewoon een maffe zendamateur die gaat experimenteren op 27MC.
Best SWR frequency on the GP

Allereerst vond ik wat nuttige informatie op een Nederlandstalig forum over het maken van een endfed met behulp van een LC-circuit. Ik heb in feite weinig aan informatie wat gaat over moeilijk verkrijgbaar ferriet zoals veel amateurs gebruiken, daarnaast is coax en draad overal te krijgen of ligt het wel in de onderdelenbox. Dus dit was gewoon de weg die ik koos. Ik had geen L/C meter dus de spoel werd berekend met mini ring core calculator, coax is ongeveer 1 pF per cm dus dat was niet zo een probleem. Dus gewoon maar wat gemaakt volgens de uitkomsten van het programma met een stukje coax van ongeveer 18cm zodat ik het terug kon knippen. Het geheel aangesloten met een afsluitweerstand van 3K3 en afgesteld met de MFJ259B. Daarna aangesloten op een oude 27MC GPA en....helaas werkte het niet zoals verwacht. Wat ik ook probeerde de SWR ging niet onder de 3:1. Dus toch maar een L/C meter aangeschaft  via eBay in Hong Kong. Nu zou ik de waarden van de spoel en condensator in ieder geval kunnen zien. De meter kwam en wie hier vaker leest weet wat er mee gebeurd is, maar werken doet ie nog wel. Een nieuwe spoel en condensator gemaakt, gemeten, afgesteld en aangesloten en.....helaas nog steeds geen goede SWR.
De MFJ259B getest, die is ok. De originele spoel van de GPA er weer ingezet, maar helaas werkte dat ook niet. Vreemd maar het zou kunnen zijn dat het een kwestie van aarde is. Uiteindelijk de spoel en condensator maar variabel gemaakt zodat ik wat kon afstellen terwijl het geheel aan de antenne zat. Eerst geprobeerd met een stuk installatiedraad van 5,5m, dat ging prima SWR is goed. Nu de antenne aangesloten en na wat pielen lukte dat ook prima. Nu de waarden meten met de L/C meter en een vaste spoel en stukje coax maken. En ja hoor, alles werkt nu. Heb er wel wat van geleerd.

1. Bouw nooit zomaar iemand anders z'n ontwerp na zonder dat je weet waar je mee bezig bent. De uitkomst kan wel eens heel anders zijn.
2. Afsluiten met een weerstand van 3K3 werkt niet altijd, tenminste niet bij mij. Heb eens gekeken hoe groot de weerstand bij mij was op het circuit dat wel een goede SWR gaf, dat was 540 Ohm.
3. Met dit soort impedantie aanpassingen geeft het verlengen of verkorten van de straler niet het effect dat je verwacht.
4. De coax kabel straalt! Makkelijk te zien, als ik de coax beet pak veranderd de SWR een beetje.
5. Een LC afgesteld circuit is makkelijker als je er een afstelbare L-tuner van maakt.
Final matchbox

Het originele ontwerp ging uit van de volgende waarden: spoel: 2,37 microH, condensator: 15 pF beste SWR was 3:1 het werkte hier niet. Bij mij had het werkende ontwerp de volgende waarden: spoel: 0,084 microH, condensator: 20 pF. SWR was nu 1.2:1

Achteraf heb ik op internet nog een interessant programma gevonden. L-tuner simulator van IW2MXD. Als je nu de waarden van je antenne of draad meet zonder aanpassing met de analyzer en je geeft de waarden in het programma krijg je exact de waarden van de spoel en condensator om het aan te passen. Dat is dan wel in theorie natuurlijk.
My little helper makes a fine tune

Ik ben nog niet klaar met experimenteren. Zo zou ik wel eens willen weten wat de waarden zijn van mijn antenne zonder aanpassing om te kijken of de L-tuner simulator op dezelfde waarden komt als ik gevonden heb. Verder wil ik de antenne nog vergelijken met de MP-1. Dus een volgend artikel komt er binnenkort aan.

Wednesday, August 29, 2012

Antenna perils & radio mornings

I visited Foppe PD0FF last week in my lunchbreak as I do sometimes to help him out with some technical things. This time he asked my for a solution to tighten the director and reflector of his FB33 to the boom so they won't turn on it. I couldn't tell him without checking the antenna myself so I did. I quickly found a solution telling him to remove the tubes, drill a hole in the center of the bracket and use a screw to attach it to the boom. Drill a hole in the center of the tubing so it would fit over the head of the screw and attach both radials to the boom again. So he did, and till now it seems to work. I did advise him as well to exchange the two bare copper wires he used to attach the dipole to the balun for isolated wire with connectors sealed and waterproof for a good connection. Since he told me that his 3 band dipole did a better job than this FB33 I wonder if that has something to do with this. Time will learn.


Last weekend my QRP or harmonic Anneli spend some days and nights at grandma's. So we had our hands free for things we were not able to do normally. Actually it was my chance to do some radio. I was able to work VI4WIP50 SES station from Australia and RV6ALI/P from Krupinina Isl, black sea, EU-185 at Saturdaymorning. I spend a hour just listening to phone on the bands, great to be in front of the radio again just tuning and searching for DX. At Sundaymorning I was up even earlier and worked 51 stations on RTTY in the SCC contest, at first I thought the propagation was very bad. I could hardly hear stations and there were only 3 RTTY stations present on 20m. I also noticed very low noise on 20m, till I discovered the antennaswitch at the tuner was on bypass.....and at the bypass PL connector there was no antenna but.....the dummyload. Best DX after I switched to a real antenna was HI8PLE/7 from the Dominican republic.

Afgelopen week bracht ik even een bezoek aan Foppe PD0FF in de middagpauze zoals ik wel vaker doe. Dit keer vroeg hij mij hulp voor een oplossing voor zijn FB33. De director en de reflector draaien om de boom en vaster zetten helpt niks. Ik kon er geen voorstelling van maken om hem zo een advies te geven dus maar zelf even gekeken. Ik vond een redelijk snelle oplossing. De radialen van de houder halen en een de houder op de boom vastzetten met een parker zodat deze niet meer kan draaien. Om de radiaal weer te laten passen op de houder een gat hier in boren zodat hij over de kop van de parker past. Foppe heeft het uitegevoerd en nu maar afwachten of het probleem verholpen is. Het viel mij direct op dat hij de balun met 2 dunne koperdraadjes slordig had aangesloten op de dipool. Het bleek volgens hem dat deze FB33 slechter was dan zijn vorige antenne een driebands dipool. Ik kan me dat niet voorstellen, immers de FB33 zou moeten versterken, maar na het zien van deze aansluiting wil ik het ook wel geloven. Dus snel even wat dikkere kabeltjes gemaakt met fatsoenlijke connectors die waterdicht aangesloten werden door Foppe na natuurlijk het reinigen van de aansluitingen.

Afgelopen weekend was onze QRP Anneli aan het logeren bij Oma. Dat gaf ons wat tijd om dingen te doen die we anders niet kunnen doen. Ik zag mijn kans schoon om in de ochtend nog even voor de radio te gaan zitten. Ik heb eigenlijk een uur lang alleen zitten luisteren naar diverse banden, tjonge dat was een tijd geleden. Uiteindelijk werkte ik nog VK4WIP50 vanuit Australië en RV6ALI/P vanuit Krupinina Eiland, zwarte zee, EU185. Zondagmorgen zat ik zelfs nog wat vroeger voor de radio en maakte zowaar nog even 51 QSO's in de SCC RTTY contest. In de eerste 10 minuten had ik zoiets van tjonge wat een slechte condities, er waren maar een paar stations op 20m te horen en op RTTY waren er maar 3. Het viel me ook op dat er weinig ruis en storing was op de band. Totdat ik merkte dat de antenneschakelaar op bypass stond.....en op de bypass aansluiting zat....een dummyload. Beste DX nadat ik de schakelaar op de juiste stand had gezet met daar aan een echte antenne was HI8PLE/7 vanuit de Dominicaanse republiek.


Tuesday, August 28, 2012

Now this is what I call a futuristic radio


Regular readers know that I wrote something about the radio of the future, or what I expect from it. Well, the new Icom IC-7100 is on it's way to that. At least it has touch screen and many more features like D-Star. It seems to be the new mobile radio and the follow up of the populair IC-706 and IC-7000. I wonder why they didn't use a full color TFT display. But it could be that this is just a prototype. I think it will take some years before we will have radios that only have touchscreen operation like a iphone. Time will tell.

Lezers die hier regelmatig komen weten dat ik een tijdje terug iets schreef over de radio van de toekomst, of in ieder geval wat ik ervan verwacht. Deze nieuwe Icom IC-7100 is hard op weg naar datgene. Het heeft een aanraakscherm en nog veel meer extra's zoals D-Star. Het lijkt er op dat dit de opvolger moet zijn voor de populaire IC-706 en de IC-7000. Waarom ze geen echt kleuren TFT scherm gebruiken is mij een vraagteken. Maar het kan zijn dat dit alleen nog maar een prototype is. Ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt voordat we radios hebben die alleen nog maar met aanraakscherm werken zoals een iphone. De tijd zal het leren.

Update 31-8-2012: I see that the video has been removed. Sorry for that, but here are plenty videos on youtube about the IC-7100

Saturday, August 25, 2012

Checking some COTA/WCA PA

Since Lars PH0NO did activate some castles my wish to do a activation myself is there. You can find some interesting info on his website regarding the Castles On The Air and World Castles Award worldwide and in the Netherlands. I helped Lars to update and choose the right castles in my province. So far we decided to choose 10. Castles in this area are called "borgen" and are not really the castles you imagine from stories about knights. Anyway, the nice thing is that my job area is within 1 km from one of the "castles" called Menkemaborg and so I would have the chance to activate it when having my lunch break. Something I will try in the future.

But yesterday afternoon together with my XYL I was visiting two of the "castles" on the list checking them out. Both have nice parking lots and are ideal to activate in the PA-COTA/WCA program. We visited the Allersmaborg first and had a nice walk around it. I couldn't make clear photos from the front as there were visitors and I don't like them on photos at my blog. Then we drove to another one called Piloersemaborg and had a nice walk aroundit as well. Finally we visited the remains of a big monastery in Aduard. At the museum we had a very interesting private tour with stories about the history of the cistercian monks that lived and ruled here for 400 years from 1100-1500. A well spend afternoon.


Toen Lars PH0NO begon met het aktiveren van kastelen is mijn interesse gewekt om dat zelf ook eens te doen. Je kan op zijn website interessante informatie vinden over het Nederlandse en wereldwijde Castle On The Air en World Castle Award programma. Ik heb Lars geholpen met info over de kastelen of "borgen" in de provincie Groningen. Uiteindelijk hebben we 10 borgen gekozen die redelijk voldoen aan de eisen van het programma. Het leuke is dat de Menkemaborg binnen 1 km van mijn werk staat en dus zou ik deze aardig goed kunnen activeren in mijn lunchpauze, dat zal ik ook zeker gaan doen in de toekomst.

Gisterenmiddag zijn mijn XYL en ik op pad gegaan om 2 borgen op de lijst de Allersmaborg en de Piloersemaborg van dichtbij te bekijken. En natuurlijk keek ik speciaal naar mogelijkheden voor een aktivatie. Bij beide borgen is een ruime parkeerplaats en goede mogelijkheid voor een aktivatie in het PA-COTA/WCA programma. We hebben de Allersmaborg eerst bezocht en zijn er even omheen gelopen. Omdat er bezoekers waren heb ik de borg niet goed van voren kunnen fotograferen. Daarna reden we door naar de Piloersemaborg, ook daar zijn we omheen gelopen. Beide borgen zijn net zomaar toegankelijk. Als afsluiting van de middag zijn we naar het Kloostermuseum in Aduard gereden waar we een rondleiding kregen met veel informatie over het grote klooster dat daar stond waar de cisterciënzer monniken de macht hadden van ongeveer 1100-1500. Zeer de moeite waard. En goed bestede middag.

Wednesday, August 22, 2012

Less blogging & radio


I hope Franki ON5ZO does not mind I refer to what he wrote in his blog:

I have a job, I have a family, I have household duties. When these three are served and satisfied all my remaining time is spent on ham radio and contesting in one way or another. Some watch football, others collect stamps.

That counts for me too. And there are times this takes so much time and effort there is no or not much left for a hobby. I'm trying to make some time to finish the endfed experiment but till now I didn't succeed.

Omdat het zo een kort stukje is schrijf ik dit keer niet in het Nederlands.