Thursday, December 16, 2010

Experimental V4 Chat Sked with PE2KM

More then a decade ago there were two guys with packetradio, one on a Island and one nearby on the coast. They found each other on the airwaves and had a chat on converse mode almost every evening. Nice story isn't it. It actually really happened, I was the one on the coast and the other guy was Kees (now PE2KM) who was living on Schiermonnikoog Isl. at that time. I think we made chats via packetradio on CB for over a year. Several years ago we discovered we both obtained our licenses and so now and then we contact each other on 80m and via e-mail. Reading about V4 Chat it did bring old memories back, it would be great to have a chat again. Of course PSK is a option, but V4 is more similair to packet converse mode. Anyone can join the chat very uncomplicated that's the nice thing but could be also very chaotic. Anyway, I had a sked with Kees yesterday evening to see how this "robust" mode is behaving. I did see his signal in the waterfall very clearly, but V4 fails to decode. The same with G4VCG who joined the chat. Experimenting with the audio input gave some better results when setting it just before the red stripe in the rcv level meter. Squelch is also not yet behaving like it should as  the program already transmits before the received signal in the waterfall was over. It doesn't matter as the program is under development. It was a nice experiment though, and I hope to see the program growing within time. Is it a interesting mode for those who want to DX with QRP for instance? I don't know, it first should prove itself to be better as PSK or Olivia under difficult circumstances. Till now I think the best program for DX with QRP is JT65-HF. The problem with that program though is the lack of chat or text possebilities.


Meer dan een decennium geleden waren er twee stations met packetradio bezig. 1 station zat op een Eiland en het andere dichtbij aan de kust. Ze vonden elkaar via de radiogolven en hadden regelmatig 's avonds een chat via chatmode op packetradio. Mooi verhaal hé! Toevallig is dit echt zo gegaan, ik was het station aan de kust en Kees (nu PE2KM) woonde op Schiermonnikoog. Ik denk dat we wel meer dan een jaar heel veel gechat hebben via packet op 27MC. Een aantal jaren geleden kwamen we er achter dat we beiden ondertussen onze licentie hadden behaald en nu hebben we nog af en toe contact via 80m en e-mail. Na het lezen over V4 chat bracht het wel wat herinneringen naar boven. Dus gisterenavond een sked met Kees op 80m V4 chat mode om te zien hoeveel beter deze mode nou zou zijn. Natuurlijk is PSK ook een prima optie, maar het voordeel van V4 Chat is dat het ongecompliceerd is, iedereen kan zo meedoen aan de conversatie. Nadeel is natuurlijk dat het al snel een rommeltje word. Maar goed, dat was op packet converse mode niet anders. Ik zag het signaal van Kees prima, maar helaas werd meer dan de helft niet gedecodeerd. Hetzelfde had ik met toevallige voorbijganger G4VCG die ook meedeet aan de chat. Spelende met het ingaande geluid kwam ik er achter dat het wel iets beter werd als ik meer input gaf. Ook de squelch werkt nog niet naar behoren, althans bij mij begon het programma alweer te zenden als het binnenkomende signaal nog aanwezig was midden in een decode. Maar het geeft niks, het programma is nog in ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd naar verbeteringen en het uiteindelijke resultaat. Zou dit een geschikt programma zijn voor bijvoorbeeld DX onder moeilijke omstandigheden met QRP. Geen idee, het moet eerst maar eens bewezen worden. Tot nu toe denk ik dat voor QRP DX het beste met JT65-HF gewerkt kan worden. Het probleem is alleen dat daar geen tekst of chat mee gedaan kan worden.

Monday, December 13, 2010

My results in the 10m ARRL contest

My worst 10m ARRL contest of all time. What can I say I only made 5 QSO ! If I had more time to be on the radio this could be a bit better of course because propagation was not that bad. But when I had time to be on the radio most of the time I only heard noise. Watching the DX cluster I saw most QSOs were made on CW. But occasional a few were able to reach USA on phone even from the Netherlands. I noticed some big gun contesters  from the US were yelling "10m open to europe" on the DX cluster but europe is large and propagation in France, Italy and Spain is always good no matter what band you are. Anyway, with my WSPR monitoring in mind I knew I had to be on the radio early to work something. So together with my daughter Anneli I worked 5B4AIF & R7NA  around 9:30 UTC and ZS6BRZ at 10:40 UTC on Saturday. I guess that would bring me in the multi-op section though Anneli is not licensed yet and can't talk as well ;-) At Sunday I worked ZC4LI at 9:19 UTC his signal was booming and 5 minutes later it was all gone, no other station was heard after that QSO. I tried to hear something early in the afternoon and listened to the CW part as well, the only signal I could hear was PA0O a neighbourstation. I  made my only CW contact with him at decided to stop then. After all I think it was not that bad DX for just a multiband vertical. Better luck next year.......


Tja, wat kan ik er van zeggen, mijn slechste 10m ARRL contest tot nu toe. Maar 5 QSO's gemaakt. Als ik wat meer tijd had gehad waren het er misschien wat meer, want de condities waren ook weer niet zo slecht. Maar als ik even voor de radio kon zitten hoorde ik over het algemeen alleen maar ruis. Als ik het DX cluster en DX sherlock zo bekeek was er genoeg te doen op de 10m band er werd zelfs USA gewerkt op zowel CW als Phone vanuit Nederland. Een aantal grote contesters uit Amerika schreeuwden al op het DX cluster dat 10m open was naar europa, maar ja europa is groot en in Frankrijk, Italie en Spanje zijn altijd goede condities op welke band je ook zit. Maar goed, met mijn WSPR ervaring van de laatste paar dagen wist ik dat er vrij vroeg condities moesten zijn. Samen met mijn dochter Anneli werkte ik 5B4AIF & R7NA om ongeveer 9:30 UTC en na een luier verschonen en flesje geven nog even ZS6BRZ om 10:40 UTC op Zaterdag. Nou word ik ingedeeld in de multi-op sectie denk ik, alhoewel Anneli nog geen licentie heeft en ook nog niet kan praten ;-)  Zondag werkte ik ZC4LI om 9:19 UTC, die kwam er sterk door hier en 5 minuten later was het signaal weg daarna geen DX meer gehoord. Vroeg in de middag nog even weer geluisterd naar de eeuwige ruisvelden, ook maar eens het CW gedeelte bezocht en daar alleen buurtstation PA0O gewerkt het enige QSO op CW. Daarna maar besloten te stoppen. Eigenlijk heb ik het nog niet zo slecht gedaan gezien het gebruik van mijn multiband vertical, volgend jaar meer geluk.

Friday, December 10, 2010

10m WSPR results just before the ARRL 10m contest this weekend

Frozen antenna, not cold enough
 to reach Alaska
Watching the 10m airwaves for a few days now did get me a small insight in the propagation expected in the weekend. I hope the ARRL 10m contest will give some surprises like last years opening to South America. But the results from the last few days monitoring  10m by WSPR are not promising. Wednesday I was surprised when my 1W signal was heard in Israel by 4Z4TJ around 9:00 UTC and Faroer Isl. by OY1OF. I received FR1GZ very regulary during the day. Thursday I forgot to switch on the audio, so transmission was only made in the evening. I received FR1GZ again over the day, it seems I have a daily path to Reunion Isl. these days.Then today my 1W signal was finally spotted by FR1GZ with a reasonable signal of -12dB at 9:00 UTC this morning. In the afternoon OY1OF spotted my signal till 15:32 UTC. Well I tried to make those fancy graphics Paul PC4T made lately, but my knowledge of excel is not good enough and I stopped trying. My conclusion about the best times to join the 10m contest. In the direction south - south-east from 9:00 UTC - 10:00 UTC. In the direction north - north-west probabely fom 12:00 - 15:30 UTC. It just a guess, as propagation can not be predicted these days, and only DX not es. I saw USA was spotted in Germany by DK6UG but don't think there will be propagations that way. Very surprising is the daily path to FR1GZ and OY1OF, I am approx. in the line between them, FR1GZ is also spotted by OY1OF. OY1OF is not transmitting I think, because no one spotted him. Then I was spotted once by DK6UG, probabely airplane or back scatter. And a neighbourstation PC1CP spotted me various times. I spotted only 3 stations last 3 days, FR1GZ, PC1CP and F5KIS. Propagation in France seems to be a lot better as F5KIS was spotted by a whole list of stations.
I will be on and of the radio this weekend, keeping an eye on the Sherlock DX page to see if QSOs are possible.


Kijkende naar de 10m radiogolven de laatste dagen gaven me wat inzicht in de komende propagatie dit weekend. Ik hoop dat de ARRL 10m contest wat verassingen in petto heeft zoals afgelopen jaar ineens zuid-amerika te werken was. Want ondanks wat verassingen op WSPR 10m afgelopen dagen belooft het niet veel te worden. Woensdag werd mijn 1W signaal nog gehoord door 4Z4TJ in Israel om 9:00 UTC en door OY1OF op de Faroer Eilanden. Ik zag FR1GZ vrij regelmatig over de dag. Donderdag vergat ik mijn audio aan te zetten, dus zenden deed ik alleen 's avonds. Wel heb ik weer de hele dag FR1GZ kunnen ontvangen, het lijkt wel of dat gewoon elke dag lukt. Vandaag werd mijn 1W signaal dan eindelijk ook weer ontvangen door FR1GZ met een redelijk signaal van -12dB om 9:00 UTC. OY1OF zag mij vandaag tot 15:32 UTC. Ik heb nog geprobeerd van die mooie excel grafieken te maken zoals Paul PC4T laatst gemaakt had, maar heb te weinig kennis van excel en heb het uiteindelijk maar opgegeven. Mijn conclusie is zo ongeveer dat vanaf 9:00 - 10:00 UTC condities het beste zijn richting zuid en zuid-oost. Rond 12:00-15:30 UTC weer richting noord noord-west. Maar dat is dan alleen DX, geen es of zo. Alhoewel ik zag dat USA wel gespot was in Duitsland door DK6UG denk ik niet dat er enige condities zullen zijn. Verassend vond ik het dagelijkse pad naar FR1GZ en OY1OF, ik zit net op de lijn tussen deze 2 stations in. OY1OF zag FR1GZ ook, maar zend zelf niet uit gezien de ontbrekende spots op wsprnet. Ik werd 1x gespot door DK6UG, waarschijnlijk vliegtuig of back scatter. Ik zag uiteindelijk maar 3 stations afgelopen dagen, FR1GZ, PC1CP en F5KIS. Propagatie in Frankrijk is schijnbaar een stuk beter, want F5KIS werd gezien door een hele lijst van stations. Dit weekend zal ik af en toe achter de radio zitten. Ik houd de Sherlock DX pagina in de gaten en zie wel wanneer er wat contacten mogelijk zijn.

Wednesday, December 8, 2010

Watching the airwaves on 10m

3 LEDs all OK !
Probabely some of the readers of this blog have noticed my on air status message has changed, I finally got my Yaesu FT-817 connected to HRD. I ordered a ZLP CT62 CAT modem for that, since I already use a ZLP MultiFace CAT modem for the Icom. Though the MultiFace modem is capable of connecting to all Icom and Yaesu radios with a CAT connection I needed a separate modem, so I could use the FT-817 somewhere else if I like to. The CT62 was the cheapest solution at this moment. This ZLP modem is supplied with all the cables necessary, just plug & play.  So, I thought that should not be to difficult....wrong. I connected the modem, the power LED was lit. But the PC did not recognize it at all. A bit of quick thinking led me to the conclusion that something was wrong with the supplied USB cable. So I connected the USB cable from the MutiFace modem and the problem was solved.
After reading some blogs on WSPRnet and internet a few operators had the idea to monitor 10m just before the ARRL 10m contest this weekend to get a insight in a eventual opening of the 10m band. So, I join them with 1W out of the FT-817 and see what it usefull info it will bring us. The Yaesu FT-817 is superb for WSPR use I think, compared to my Icom IC-706 it's not getting warm at all. I'm shure that means that it is consuming less power. While reading WSPRnet blogs I found another interesting website, something I was looking for. Finally someone in the person of KB9AMG has made some lists from the WSPR data. Most interesting are the 2-way WSPR contact lists. I suggest to check it out yourself.


Sommige lezers zal het misschien opgevallen zijn dat het on air status bericht is veranderd, eindelijk heb ik mijn Yaesu FT-817 kunnen aansluiten op HRD. Ik heb voor de FT-817 een ZLP CT62 CAT modem besteld omdat ik al jaren zeer tevreden ben over het ZLP MultiFace CAT modem waar ik de Icom aan heb hangen. Alhoewel het MultiFace modem zowel Icom als Yaesu kan besturen wou ik graag een extra CAT modem voor als ik de FT-817 ergens mee naar toe wil nemen, de CT62 was de goedkoopste oplossing. Zo een ZLP modem wordt verstuurd met alle benodigde kabels en in principe in het plug&play. Dus dacht ik dat het niet moeilijk kon zijn....fout. Alhoewel de voeding er was getuige het branden van de groene LED zag mijn computer het modem niet. Een beetje logisch nadenken bracht mij tot de conclusie dat er wat mis zou kunnen zijn met de USB kabel, en ja hoor na het vervangen met de USB kabel die ik al jaren gebruik voor de MultiFace modem was het probleem verholpen. 
Na het lezen van een aantal blogs op WPSRnet en internet over het monitoren van de 10m band voor het ARRL 10m contest komend weekend dacht ik daar maar eens aan mee te doen met de Yaesu op 1W. Overigens denk ik dat de Yaesu FT-817 perfect is voor WSPR, vergeleken met mijn Icom wordt het ding totaal niet warm. Ik weet zeker dat het ook een stuk minder vermogen vreet. We zullen zien of het wat interessant info oplevert over eventuele openingen op 10m komend weekend. Overigens las ik op WSPRnet nog over een leuke website waar ik al een tijdje naar zocht. Iemand in de persoon van KB9AMG heeft met gebruik van de data van WSPR een paar leuke lijsten gemaakt. Het interessantst is de 2-weg contacten lijst. Kijk zelf maar eens...

Tuesday, December 7, 2010

A little tired of contesting...contest fatique

My dad can't be this tired...
Well I am a little tired of contesting these days. I miss the hunt for DX although it could be very frustrating sometimes. When I read the blog of EI2KC for instance, I think by myself what was I doing on the time he made QSOs to ZL8X. Actually I was struggling in the TARA Melee RTTY contest Saturday, a real pain to get some stations in the log and at 60 QSO I just stopped. It seems not to be a very populair contest as I found the bands to be very quiet compared to other contests. Next day I just tried for some more luck in the EPC Ukranian DX contest on PSK63, that went a lot better. Actually it was easy to generate some mini pile-ups on 15, 20, 40 and 80m. Though I didn't have much time to take part because Sinterklaas did surprise us with some nice presents and a lot of chocolate, first time for Anneli and she enjoyed it so much. We all got some nice presents, but Anneli did like the packaging paper most. Anyway, I stopped with the EPC contest at 101 contacts, more then enough for me. But why am I contesting I asked myself this weekend.  I enjoy it very much, but it consumes a lot of time and I would like to do other things with radio as well. The advantage of contesting is that it is in the weekend, and since I got a minimum of spare time through the week it is my opportunity to work some stations and catch a occasional DX. Then, since a few years I joined the "Afdelingscompetitie" (Dutch national competition) a competition between divisions of the VERON. Every 25 QSO in any contest on HF will give 1 point till 100 QSO after that it will give 1 point for every 50 QSO. For our division "Hunsingo A60" we joined with 5 members who are not equally active but fun is the most imporant thing. Till now we got about 233 points and obtained a 30th place overall from 53 competitors, just one contest (ARRL 10m) to go. So I guess we will not get a better place, but it doesn't matter. I started a few years ago as only one from our division, so we're making progress. Back to my contesting fatique, I really think I've done too much different contests and I will make a selection for next year.  I need some more time not only to continue to rebuilt parts of the house and realizing plans for the garden. But I still have an antennatower waiting for setup, I recently detached the kenpro rotor and bushing support and also the 2 winches. After 2 years in all kind of weather they are in bad shape and I have to revise them. Besides that I still need to test the modulation of my FT-817 headset which would be overmodulated according to some stations. And still there is my voicekeyer project waiting for years now, I should finish it one of these days. Well, enough to do next year I never have a dull moment in my radiohobby. And of course a lot to write about in this blog...


Eigenlijk ben ik ondertussen wel een beetje moe van al dat contesten. Ik mis het jagen op DX, al kan dat af en toe best wel frustraties opleveren. Als ik zo het blog van EI2KC lees denk ik "waar was ik" op het moment dat hij ZL8X werkte. Ik was weer aan het contesten Zaterdag, dit keer de TARA Melee RTTY contest. Volgens mij niet zo een populaire contest, want het was een strijd om wat stations in het log te krijgen. Vergeleken met andere contesten was het gewoon rustig op de banden en moest je echt zoeken naar stations. De volgende dag mijn geluk maar eens gezocht in de EPC Ukraine DX contest, dit was in PSK63 en ging al een stuk beter. Veel stations vooral uit het oostblok en makkelijk om af en toe een mini pile-up te maken op zowel 15, 20, 40 en 80m. Alhoewel ik er niet zoveel tijd voor had, want Sinterklaas verraste ons met een paar leuke cadeautjes, voor Anneli was het de eerste keer. Het mooiste cadeau vond Anneli eigenlijk gewoon het pakjespapier, want dat knispert en je kan het scheuren....prachtig. Maar goed ik stopte met de EPC contest bij 101 contacten, toen vond ik het wel mooi geweest. Waarom contest ik eigenlijk dacht ik afgelopen weekend. Ik beleef er een hoop plezier aan, maar het kost meer tijd dan je denkt en er zijn nog zoveel andere radio dingen die ik wil doen. Het voordeel voor mij is gewoon dat ik in het weekend dan nog wat QSO's maak en af en toe een leuke DX werk, iets waar ik door de week gewoon geen tijd voor heb. De laatste jaren doe ik mee aan de afdelingscompetitie van de VERON. Elke contest die je doet levert daarin punten op, elke 25 QSO's 1 punt tot 100 QSO's en daarna 1 punt per 50. In het begin deed ik als enige mee voor onze afdeling, ondertussen doen er 5 stations mee waaronder het clubstation PI4H. We zijn er niet allemaal even aktief mee, maar het gaat om het plezier. Dit jaar staan we tot nu toe op de 30ste plaats van de 53 deelnemende afdelingen met 233 punten. Terug naar mijn contest moeheid, ik doe mee aan veel te veel verschillende contesten dus volgend jaar maak ik een strenge selectie. Ik heb meer tijd voor andere dingen in gedachten zoals het gedeeltelijk verbouwen van het huis, de tuin moet nog een hoop aan gebeuren. En dan ligt mijn versatower nog steeds in de tuin, ik heb de rotor, steunlager en lieren er nu maar afgehaald. Na 2 jaar in alle soorten weer gelegen te hebben zijn ze in slechte staat en moet ik ze nu echt eens reviseren voordat ze weer in de mast komen. En die mast moet eigenlijk wel eens komen te staan. Daarnaast moet ik nog steeds de headset van de FT-817 eens testen, volgens sommige stations klinkt die overgemoduleerd. En niet te vergeten mijn voicekeyer project, dat ligt er al jaren. Binnenkort maar eens mee aan de gang... Volgend jaar hoef ik me niet te vervelen met de radiohobby, altijd avontuur. En genoeg om over te schrijven in dit blog...

Thursday, December 2, 2010

Hear your own signal at CN2R

I was surprised to hear my own modulation in contest working CN2R from Morocco. If you ever worked CN2R try it yourself at CN2R log.

Als je CN2R gewerkt hebt in een contest en je wilt je eigen modulatie eens horen kun je dat eens proberen bij het log van CN2R. Vond m'n eigen modulatie in de contest prima...

Wednesday, December 1, 2010

Open dag Ermelo

Sorry, no english translation. It's about demonstration day here in the Netherlands and not really interesting if you're not in the Netherlands I think.

Op zaterdag 11 december van 10.00 tot (ongeveer) 15.00 uur wordt een 
open dag georganiseerd en demonstraties gehouden over:
- de op afstand bestuurbare symmetrische antennetuner die Kees PA0LL 
zeer onlangs ontwikkeld heeft; 
- de antennestroom indicator die door Kees PA0LL ontwikkeld is; 
- de EndFed antennes die Rob PA3EKE en Ron PA3RK ontwikkeld hebben; 
- twee nieuwe sets die Nederland onlangs bereikt hebben: de Kenwood 
TS-590S en de Yaesu FTdx5000.

Het adres van de open dag is: 
"Echos Home de Schakel" (het voormalig Protestants Militair Tehuis) 
Leuvenumseweg 68 
3852 AS  Ermelo

De Leuvenumseweg is op de kaart weg nr. 796 en is gelegen tussen de N302 
en de N303. Heel gemakkelijk te bereiken via de A28 en ook vanaf de A1.

Monday, November 29, 2010

CQWW CW the digital way

Last year I attended the CQWW CW till 50 QSO on 80m only. So I decide to move to the next band every year. So this year I did 40m only with 25W as usual used on digital modes. I did not have much time over the weekend, so I was on the radio on and off. Sometimes for 10 minutes, sometimes half a hour. I finally made 70 QSO, not bad for someone who does not know a letter of CW I think. I decode everything with MCW in the digital modes software DM780. CW is difficult to decode on a crowded band, so I had to do a lot of guessing. Anyway, I did make a QSO to JT5DX in Mongolia, I almost couldn't believe he was calling me. I hope he did have my call correct as I decoded it back as PE4PAS. I even made some stateside QSO to those super conteststations. So after all I didn't make that much points, but it doesn't matter. I had a lot of fun and a new DXCC.


Afgelopen jaar deed ik mee met de CQWW CW op 80m tot 50 QSO's. Ik heb besloten elk jaar een andere band te pakken en dit jaar deed ik 40m met 25W zoals ik altijd gebruik met digimodes. Veel tijd had ik er niet voor dit weekend dus af en toe 10 minuten dan weer een half uurtje. Uiteindelijk toch nog 70 QSO's gemaakt, niet gek voor iemand die geen letter CW kent dacht ik. Ik gebruik MCW via het digimode programma DM780 en dat gaat redelijk. Maar op een drukke band als de 40m is het toch altijd moeilijk en dus moest ik een hoop gokken. Wat me zeer verbaaste was het QSO dat ik met JT5DX maakte, ik kon het haast niet geloven dat hij mij terugriep. Ik hoop dat hij mijn call correct heeft opgenomen, want ik decodeerde PE4PAS terug van hem.  Zelf USA werd gewerkt op 40m zondagavond met een aantal super conteststations. Al met al misschien niet zoveel punten gehaald, maar ik heb wel een hoop plezier gehad en een nieuwe DXCC gewerkt.

Friday, November 26, 2010

80m WSPR results with QRP 500mW -> 100mW

WSPR results 24 and 25 November on 80m. I transmitted with 500mW at 24 November and 100mW at 25 (26) November. 


My signal was heard by 101 unique stations. 
Best DX with 500mW was K9AN with 6830 km.
Best DX with 100mW was W8AC with 6313 km.


I heard 87 unique stations.
Best DX heard was ZL1JA 18484 km.
Best DX lowest power was N1NAZ 5622 km with only 2mW !!!(?)


It was nice to see fellow bloggers PC4T TXing with 500mW and PE2KM with 100mw. 
Besides that I got a comment from PA2RF who was TXing with a magnetic loop inside the house on the other side of the country. I picked up his signal as he did receive my 100mW signal...


Wednesday, November 24, 2010

QRP activity days 80m

QRP activity days are there at 24 and 25 November on WSPR 80m and 10m. This is already announced a week ago. Unfortenately not everyone does read or understand the anouncements on wsprnet.org. It is clearly written that "QRP for our purpose means 500mW or lower". Still many are transmitting with much more power. ZL1JA even with 20W, and that's more then enough to make a QSO in PSK or JT65A I think. Yet, I did receive him with -24dB. Now, I ask myself why are people using 5W or more power, since 1W should be more then enough. This could be for few reasons. First of all not everyone has a big 80m vertical, a dipole, inverted-V or a quad loop in his garden. There are also stations with a simple attic dipole that want to be heard, I do understand that, but though I still would like to know what my QRP 500mW should do with that kind of antenna. Then it could be that a station is transmitting QRP but forget to set the amount of dB in the WSPR settings. At last there still is a category that thinks 5W is QRP and it's the minimum their TRX can do. They still cannot find that volume slider on the computer. That's a pity, because if everyone would be QRP it would be much more interesting. But what can we do, it is like RTTY on the phone freqs and vice versa. It's all a gentlements agreement, we should not claim anything. My results with 500mW are very good, most of the stations in the USA that received me a few days ago are still receiving me. So yesterday evening I decreased the power to 100mW, I'm very curious at the results.

24 en 25 november zijn er de QRP aktiviteits dagen op WSPR 80m en 10m. Dit is al een week van te voren aangekondigd. Maar helaas word het niet altijd gelezen of begrepen. Op wsprnet.org staat duidelijk "QRP voor ons doel betekend 500mW of lager". Toch zenden de meeste stations gewoon nog met 5W of hoger, het station met het hoogste vermogen dat ik ontvangen heb was ZL1JA met 20W. Tja, met 20W kun je volgens mij beter een gewoon PSK of JT65A QSO maken. Maar goed hij is ontvangen met -24dB. Nou vraag ik mezelf af waarom men niet minder vermogen gebruikt op WSPR, tenslotte moet 1W of minder meer dan genoeg zijn. Dit kan natuurlijk aan een paar dingen liggen. Ten eerste heeft niet iedereen een 80m vertical, inverted-V, dipool of quad loop antenne in de tuin staan. Er zijn ook stations met een binnenantenne die gehoord willen worden. Oke, dat kan ik begrijpen, toch zou ik willen weten ondanks mijn antenne waar mijn QRP signaal gehoord zou worden. Verder kan het ook nog per ongeluk zijn. Men werkt wel QRP maar heeft het aantal dB's in de configuratie nog vergeten goed te zetten. Dan heb je ook nog een categorie die denkt dat 5W echt het uiterste QRP is, omdat de set niet lager wil. Die hebben de volume slider van de computer nog steeds niet gevonden. Jammer, want als iedereen zich een beetje aan de QRP regel zou houden is zo een WSPR activiteiten dag veel leuker. Maar zoiets is natuurlijk een gentlemens agreement, net zoiets als RTTY op de phone frequenties en andersom, je doet er niets tegen. De resultaten hier tot nu toe vallen met 500mW niet tegen, ik werd nog steeds ontvangen in de USA door ongeveer dezelfde stations als een paar dagen geleden. Vanavond heb ik het vermogen omlaag gezet naar 100mW en ben benieuwd naar de resultaten.

Sunday, November 21, 2010

Frysian 11 cities contest - Friese 11 steden contest

One of the Dutch contests besides the PACC and the PA-beker is the Frysian 11 cities contest. I participated in in today. Of course we are all waiting for the real iceskating 11 cities tour, a tour of 200km on ice under very tough circumstances. The last time was in 1997, then it was cold and the ice thick enough. That is not always the case here in the Netherlands, but winters are getting colder last few years. More about this in Wikipedia . This tour is the king of iceskating tours and many professional iceskaters are even canceling other important events when it is organised. Besides iceskating there is also a populair bicycle 11 cities tour. And we Dutch people are that crazy we also organise a alternative 11 cities iceskating tour which is held in Skandinavia or Austria. There even is a movie made about the 11 cities tour "The hell of '63" about the toughest tour of all times in 1963. And then there is the 11 cities contest held amateurradio operators for the 26th time, we have a lot of fun with that as well. The number of participants was not that high but luckely at the end there were a few more PI4 stations for the VRZA 59th birthy CQ party. I made 67 QSO and managed to work all 12 multipliers. For the first time I had some problems with the log, HRD locked with a database error and I had to start the computer again. No calls lost but it was annoying, I discovered a time problem as well. Don't know if it is related to the database error. It will take time to correct it.


Vandaag was weer de Friese 11 steden contest, 1 van de Nederlandse contesten naast de PACC en de PA-beker waar ik graag aan meedoe. Het wachten is natuurlijk op een echte 11 steden tocht op het ijs van 200km onder barre omstandigheden. De laatste keer in 1997, toen was het koud genoeg en het ijs dik genoeg. Dat is lang niet altijd het geval in Nederland, maar sinds afgelopen jaar lijken de winters toch weer iets kouder te worden. Meer over de 11 stedentocht kan men vinden op Wikipedia. Deze tocht is echt de tocht der tochten, zelfs professionele schaatsers zeggen belangrijke andere tochtenj af als hij doorgaat. Naast de originele 11 stedentocht bestaat er ook nog een fietstocht die ook populair is. Wij Nederlanders zijn zelfs zo gek dat er ook nog een alternatieve 11 stedentocht wordt geschaatst vaak in Skandinavië of Oostenrijk. Ook nog de film "De hel van '63", ik moet hem nog steeds een keer kijken. En dan doen de radioamateurs ook nog een 11 stedentocht contest, minstens net zo leuk en al voor de 26e keer. Het aantal deelnemers viel wat tegen had ik het idee, gelukkig werd dat op het eind goedgemaakt door wat PI4 stations die een CQ party hadden vanwege de 59ste verjaardag van de VRZA. Bij elkaar heb ik toch nog 67 QSO's kunnen maken en ook heb ik alle 12 multipliers kunnen werken. Voor de eerste keer had ik ook problemen met het log, HRD liep vast met een database fout en ik moest de computer opnieuw opstarten. Gelukkig is er geen call verloren gegaan. Ook ontdekte ik een tijdfout dat waarschijnlijk met deze database fout te maken heeft. Het kost wel even wat meer tijd om dit te repareren, dus voorlopig stuur  ik het log nog niet in.


Friday, November 19, 2010

First PSK QSO with the FT-817

You wouldn't believe it but miracles happen. Just setup the FT-817 on 80m PSK31 on low power 0,5W just to see if some of the PSK reporters would copy me. There was only one station that couldn't resist calling when he received me and that was Julian G4ILO. We could barely copy each other as there was also a contest going on with lots of signals. Actually I didn't see any trace from Julian, but could still copy him. I think this is truly one of these miracle contacts. Thanks for the QSO Julian...eQSL has been sent.
By the way, don't look at the picture too much, I still had the Icom 706 on the computer to show the freq. as I do not have the possebility to connect the FT-817 CAT yet. And of course standard report 599 was corrected later...

80m WSPR results from last night.

Well I hope Paul PC4T doesn't mind I borrowed his picture. Paul did some research with my signal and the signal from G4ILO. The graphics overall were similair. It shows how nearby (NVIS) propagation is going through the night. Very interesting, thanks Paul. Very nice to see PC4T and G4ILO on my screen with sometimes reasonable strong signals. Around 6:40 UTC the propagation was on top with PC4T signal a +7dB and G4ILO best signal was +1dB at 23:28 UTC yesterday. I was spotted by 15 unique stations and best DX was K9AN with 6830km and my signal a -26dB. Unfortenately there were no VK or ZL stations QRV. So next try will be 24 and 25 November QRP activity days. I want to try my FT-817 then and try to use a power of 100mW.


Ik hoop niet dat Paul PC4T het erg vind dat ik zijn plaatje geleend heb. Paul heeft vannacht een klein onderzoekje gedaan naar mijn signaal. En dat weer vergeleken met het signaal van G4ILO. De grafieken zien er gemiddeld hetzelfde uit en laten duidelijk de NVIS propagatie verloop zien tijdens de nacht. Erg interessant, bedankt Paul. Het was leuk om PC4T en G4ILO op het beeldscherm te zien met soms redelijk sterke signalen. Om 6:40 UTC was het beste signaal van PC4T een +7dB en van G4ILO een +1dB om 23:28 UTC gisteren. In totaal hebben 15 unieke stations mij gespot en beste DX was met K9AN een afstand van 6830km mijn signaal -26dB. Helaas waren er geen stations uit VK of ZL aanwezig. Dus hopelijk de volgende keer dat zal zijn 24 en 25 November op de QRP activiteitendagen. Dan wil ik de FT-817 proberen met en vermogen van 100mW. 


Thursday, November 18, 2010

Whispering 80m tonight

Triggered by the succes of PC4T this morning I will be whispering 80m tonight and tomorrow morning. I really hope to reach ZL as well as my 1W signal did not reach that country yet. Anyone else reading this and capable of WSPRing is welcome to join me.


Setup: WSPR 2.10, 1W, Icom IC-706 with narrow CW filter on, NB off, DSP off, antenna 84 meter square loop horizontally on about 7-8 Mtr (0,1 wave) above wet clay soil.


Very curious about the results...


Na het succes van Paul PC4T op 80m WSPR ga ik het vannacht en morgenochtend toch ook nog maar eens proberen. Ik hoop dat mijn signaal ontvangen word in ZL, maar geluk komt er ook bij kijken natuurlijk. De antenne is meer geschikt voor NVIS, maar uiteindelijk weet je maar nooit. Iedereen die dit leest en die ook WSPR mogelijkheden heeft is welkom op 80m WSPR, ben benieuwd wie ik kan ontvangen en wie mij ontvangt.


Ben benieuwd naar het resultaat...

Sunday, November 14, 2010

PA-beker contest 2010

The contest setup with the FT-817
For me it was a very exhausting contest this Sunday. The preparations took a lot of energy and I had to go to an party from my job last evening arriving back home very late. Anyway, I setup the loop antenna again, but before that I had to cut some trees last week otherwise the wires would run into these trees. Luckily we had good weather and everything went well, the loop has more height as last year and works very well. Then the contest, it didn't go like expected. I did a few tests before and asumed that my QRP signal was strong enough to make a pile-up. Wrong....in the end I made more points/QSO with S&P. Strange as I could work everything I could hear. According to Jaap PA0O my modulation was sounding overmodulated, that could be a cause, but didn't get complaints from anyone else? I better monitor my own signal and record it to see if there is a problem. Unfortenately I didn't work old/new friends, I did meet PE2KM Kees just before the contest, but didn't hear him in the contest. And didn't hear PC4T at all. My score in the SSB-QRP section was not that bad I think, but considering the circumstances it could be better. Though you can't have it all!


 Band           QSO     Mults

 80 Meter     39          23
 40 Meter     34          25
  _____________________

Resultaat    73    *     48  =  3504 Punten


Search the loop...
Voor mij een zeer vermoeiende contest deze Zondag. De voorbereidingen kosten me veel energie en gisterenavond moest ik ook nog naar een feestje van mijn werk zodat ik ook nog laat thuis was. Zaterdag de loop antenne weer opgezet, maar voordat dit kon moest ik afgelopen week nog een aantal bomen snoeien omdat anders de loop er tegenaan zou hangen. Gelukkig zat het weer een keer mee en is alles gelukt. De loop hangt iets hoger als vorig jaar en doet het weer uitstekend. Dan de contest, dat ging wat minder als verwacht. Vooraf nog wat getest en de misvatting gemaakt dat mijn QRP signaal sterk genoeg doorkwam om een pile-up te maken. Helaas was dit dus niet het geval uiteindelijk heb ik meer punten gemaakt met gewoon S&P. Toch vind ik het vreemd, want elk station dat ik hoorde kon ik werken. Volgens Jaap PA0O was mijn modulatie niet goed, klonk iets overgemoduleerd. Dat zou een reden kunnen zijn, maar heb er  verder geen klachten over gehoord. Zal m'n eigen signaal binnenkort eens monitoren en opnemen om te luisteren of het echt zo slecht is. Jammergenoeg heb ik een aantal oude en nieuwe vrienden niet kunnen werken in de contest. Kees PE2KM die ik wel voor de contest sprak heb ik tijdens de contest niet meer gehoord en Paul PC4T heb ik helaas ook niet gehoord. Zo zal ik wel meer gemist hebben. Toch vind ik mijn score in de SSB-QRP heel redelijk, maar gezien de omstandigheden zou het beter kunnen. Maar ja je kan tenslotte ook niet alles hebben.


Thursday, November 11, 2010

More preparations for the PA-beker contest

SuperDeLuxe headset with connection for radio, headphones and
 TX pedal. At least 2 Mtr of super unshielded cable made
in China. Costs including connectors and electronics
about 10 Euro.
Now I finally got my ft-817 in the shack I realized that my headset and TX pedal would not match with Yaesu mike connections. Reading some articles on the internet it seems to be that Icom uses a internal circuit on all their radios with a voltage via the mic wire to feed the electret element. That's why my headset works so well I guess. But Yaesu uses a 5V separate connection and you have to build the circuit yourself if you like to use a headset. Luckely my XYL experimented with Skype years ago and bought some very cheap chinese headsets, I decided to confiscate one to modify it for my ft-817. I found some interesting circuits to feed the electret element but with the USB modem experiments in mind I just picked the most simple one. I noticed a capacitor already on the electret so I guess I would have no problems with RFI/LF detection. I tried to make a recording from my audio via the utility in HRD logbook, but I think a setting was not good I heard nothing at playback. But from what I heard with my own ears on the IC-706 the modulation  is quite good.

The simple diagram(s). One advice keep all
ground connections separate.
Nu ik eindelijk mijn FT-817 in de shack heb gezet realiseerde ik me dat mijn Icom headset niet op de Yaesu gaat passen. Ik las op diverse pagina's op internet dat alle Icom radio's een intern circuit hebben dat het electret element voed met een kleine spanning via de mic draad. Bij Yaesu is er gewoon een aparte spanning aanwezig op de connector van 5V, de electronica voor het te voeden element moet je zelf maken als je een headset wilt gebruiken. Mijn XYL kocht jaren geleden een paar zeer goedkope chinese headsets om met Skype te experimenteren. Ik besloot er maar 1 te confisceren om te modificeren voor de FT-817. Ik vond een paar interessante schema's op internet en besloot met mijn mislukte USB modem experiment in gedachten de eenvoudigste maar uit te kiezen. Overigens zag ik dat er al een condensator over de electret zat, dus RFI/LF detectie zal ik el geen last van krijgen. Ik heb geprobeerd nog audio op te nemen met de utility in HRD logbook maar ik denk dat er een setting verkeerd stond want ik hoorde niets bij het terug spelen. Maar van wat ik hoorde met m'n eigen oren via de IC-706 was de modulatie wel aardig goed.

Wednesday, November 10, 2010

First preparations for my first attempt to contest QRP

Stand for my FT-817 I painted it semi gloss black and sticked some rubber feet so the radio will not move.
My good colleague Bart from the wood div. of my job has made me a nice radio-stand for the FT-817. This was necessary as I really had no idea how to put the radio on to my desk. I could make one myself but Bart does something like this in a snap of time and 10 times better as I ever could in a whole day. I finished it with some nice black color and some rubber feet so the radio will not move if I press a button. 
My intention is to take part in the Dutch PA-beker contest this Sunday at the SSB-QRP section. But this needs some preparation as I really did not have time to test my FT-817 yet. I did not make a single QSO with it so the contest will be it's baptism of fire I think.

The final setup, the FT-817 above the IC-706
Mijn goede collega Bart van de houtafdeling heeft voor mij even een mooi radio plankje gemaakt voor de FT-817. Dit was wel nodig want ik had geen flauw idee hoe ik de set moest neerzetten in mijn voorlopige shack. Zelf zoiets maken zou me gewoon een hele dag kosten en mijn collega maakt zoiets even in een paar minuten tussendoor en dan ook nog veel netter dan ik ooit zou kunnen. De bedoeling is dat ik ga meedoen in de QRP SSB sectie van de PA-beker, maar enige voorbereiding vergt dat nog wel. Ik heb dus totaal nog geen tijd gehad om de FT-817 te testen en heb nog geen enkel QSO gemaakt met het apparaat. De PA-beker contest zal z'n vuurdoop dus gaan worden. 


Friday, November 5, 2010

Towerclimbing


From the PA1A website:"Nothing compared with the famous Stairway to Heaven video (Climbing a 1786 ft Tower). This one from PA1A is only 150ft. Do watch this if you are afraid of heights". Well it's fun to watch the video if you're not afraid of heights at all. Henk PA1A made this nice video climbing his tower with a homemade camera helmet. In fact, when he is on top he can almost see my antennas....just kidding. But since he is in my area I have the opportunity to watch his tower(s) often when I am busy with the job. Besides that my parents are living in the same village since a few months and have an excellent view on this mast from their backyard. 


PA1A towerclimb video


Deze video staat recent op de website van PA1A. Henk heeft deze video gemaakt met een zelfgemaakte camera helm. Wel leuk even voor de film in je mast klimmen. Als hij bovenin zit kan hij haast mijn antenne's zien ;-) Overigens kan ik zijn mast(en) regelmatig bewonderen omdat ik voor mijn werk nog wel eens bij hem in de buurt ben. Daarnaast wonen mijn ouders sinds kort in dezelfde QTH en hebben ze een uitstekend uitzicht op zijn antenne's vanuit de achtertuin.

Wednesday, November 3, 2010

Keep our frequencies clear !

I came across this advertisement this week from a well known retailer.
Now the Dutch FCC has a possebility on their website to give comment and do a wish regarding the future PLC regulations. Although it is for Dutch citizens only I think it is important enough to publish it on this weblog. I will not translate the Dutch text as that should take too much time but in short it gives an explanation of the current notches and what they want to have in the future. It also gives some examples what you can write to the Dutch FCC regarding amateurradio frequencies.

Deze week kwam ik ze weer tegen in een bekend reclame blaadje.
Nog even en het is absoluut gebeurd met de hobby.

Het Agentschap Telecom (AT) doet op hun website een oproep aan individuele frequentiegebruikers om input betreffende een nieuwe norm voor PLC. 

Agentschap Telecom heeft een enquête over Power Line Communication online gezet op:

http://www.agentschap-telecom.nl/actueel/nieuws/2010/Agentschap-Telecom-vraagt-input-voor-PLC-norm

De "notches" waarover gesproken wordt op de website zijn extra onderdrukkingsfilters om straling op onze frequenties verder te onderdrukken. Die zijn beslist nodig voor onze amateurbanden. Als we geen input leveren zal men met alle plezier onze amateurfrequenties gebruiken voor Power Line Communication.
Dat wil zeggen: voor datacommunicatie via het stopcontact en via de 230V bedrading in woonhuizen. En via hoogspanningsleidingen in de grond en bovengronds. Die leidingen zijn niet afgeschermd en totaal niet bedoeld om te fungeren als transport leidingen voor datacommunicatie, ze stralen een groot deel van hun energie af in de ether. En bij de heel lage signaalniveaus die wij beluisteren op bijvoorbeeld de kortegolf, zou dat het radioverkeer voor ons wel eens erg moeilijk kunnen maken. Van de notches die mij tot nu toe bekend zijn kan gezegd worden dat de onderzijde van de notches nog altijd op en rond de maximale waarden liggen van de EMC Generic Standard norm. Wanneer de niveaus van de Generic Standard norm gehandhaafd zou worden zijn notches van 40 dB onderdrukking een goede en haalbare optie. Voor diegene die daar weinig van weten even heel ruw: dat betekent als u dat signaal op uw antenne zou ontvangen het tenminste S9+ kan zijn. In de praktijk zal dat waarschijnlijk minder zijn maar dan nog is de storing dermate sterk dat u minder sterke signalen wel kunt vergeten.
Gerefereerd aan wat de RSGB in begin 2009 en in juni 2010 aan metingen heeft uitgevoerd en gepubliceerd kan geconstateerd worden dat de notches plm. 35 dB  'diep' zijn. De maximum waarde van het PLC niveau ligt gemiddeld tegen de 90 dB micro volt over 50 ohm (conducted gemeten). 
Die notches geven te weinig onderdrukking. Het zou goed zijn als door de EU EMC commissie beslist wordt om notches te halen van tenminste 70 dB en liefst meer.
Als zend- en luisteramateur zou je willen dat er helemaal geen PLC home plug apparaten op de markt verschijnen, nogmaals een netwerkkabel is beter en veiliger en goedkoper. 
Er wordt van AT reactie gevraagd. Dus wat doet u in dit geval:
REAGEREN op die site en graag met z'n allen. 
Gedeeltelijk overgenomen naar een schrijven van PA0POS


Enkele punten die u zou kunnen opnemen in uw reactie;

- U kunt verzoeken dat er in de norm wordt opgenomen dat er in PLC apparatuur notches worden toegepast voor alle frequentiebanden waarop het voor zendamateurs is toegestaan om te experimenteren.

- De voorgestelde 30dB notches geven te weinig onderdrukking. De notches moeten zodanig verzwakken, dat de ether voor u bruikbaar blijft. In de praktijk kan dat vertaald worden in geen enkele ruistoename boven de natuurlijke ruis door het cummulatieve effect van PLC apparatuur in uw omgeving in de door u aangegeven frequentiebanden.

- U kunt aangeven dat u bezig bent met experimenten waarbij zeer lage signaal/ruisverhoudingen een belangrijke rol spelen. Toename van de ruis door het toepassen van PLC zal deze experimenten onmogelijk maken.

- De onafgeschermde huisleidingen die bij PLC worden toegepast geven ongewenste storing bij de ontvangst van radiosignalen en vervuilen tevens het electriciteitsnet. Tevens is de PLC technologie achterhaald, omdat er veel snellere methoden van dataoverdracht beschikbaar zijn die tevens geen storing veroorzaken bij frequentiegebruikers.

- PLC zal storing veroorzaken op de schaarse frequentiebanden die geschikt zijn voor lange afstandsverbindingen zonder tussenkomst van aardse relaisstations of satellietverbindingen.

- U kunt aangeven dat het toestaan van PLC het u onmogelijk zal maken om naar nationale een internationale radiouitzendingen te luisteren.

Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden.

Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar hoe meer reacties hoe beter. Reageer je niet dan zal het AT op gegeven moment geen aktie meer ondernemen omdat de zendamateurs het niet belangrijk genoeg vinden. Ondertussen heb ik al gereageerd....