Thursday, November 29, 2012

Building repeaters for fun!

Part of the PI2DZL repeater inside
When driving home I had a nice conversation with PA3FZW Alex from Delfzijl last evening. It's seldom I hear anyone reply on my CQ on the PI2DZL 70cm repeater I can easily reach with the Baofeng on my bicycle. It really was a nice conversation and it turns out he was one of the builders of this repeater and many others in the region. The repeaters are not much in use unfortenately. According to Alex that was just because there are not too many amateurradio stations in this area. So, the area has a lot of repeater capacity, actually too much. But it doesn't matter, Alex and other Ham radio repeater builders from this area like to build repeaters just for the fun of it.

A nice link with info can be find here: http://home.planet.nl/~pe1ifh/index-E.html

It's just incredible a 10m repeater, 4x 70cm repeater, 2m repeater and a 23cm repeater. Just for the fun of it!

Toen ik gisterenavond naar huis reed had ik nog een leuk QSO met Alex PA3FZW. Het is maar zelden dat iemand reageerd op mijn CQ via de PI2DZL 70cm  repeater welke ik het beste kan bereiken met de Baofeng porto op de fiets. Het was een leuk QSO en Alex bleek 1 van de bouwers van deze repeater en een aantal andere te zijn. Jammergenoeg zijn de repeaters niet veel in gebruik hier in de omgeving. Volgens Alex komt dat omdat er hier gewoon minder mensen en dus radioamateurs wonen. We hebben dus een overcapaciteit. Maar het maakt niet uit, Alex en zijn mede repeaterbouwers bouwen gewoon voor de gein en hebben er plezier aan. 

Leuke link: http://home.planet.nl/~pe1ifh/index.html

Het is niet te geloven een 10m repeater, 4x een 70cm repeater, 2m repeater en een 23cm repeater. En dat gewoon voor de gein.

Tuesday, November 27, 2012

The ultimate HAM radio wristwatch

Last summer I let my little daughter Anneli play with my indestructible Casio G-Shock watch. Well, after 12 years it seemed it could not manage the extreme pressures my little harmonic managed to make on the watch. After a bump on the floor the display didn't anything anymore and changing the battery didn't help at all. I decided I need another watch. My first real watch was a Casio G-Shock, it did hold for 15 years under extreme situations (mechanic job, oil, dirt, iron particles etc.), the second watch again was a G-Shock and as you just read it last for 12 years actually also under extreme situations. So, I purchased a G-Shock again last summer. In my eyes the perfect HAM radio watch. Main reason I bought this one, it was reasonable priced, it is solar powered and the watch has a radio receiver for time signals (DCF77). It even has kind of a signal meter built in, just incredible. When receiving it shows signal strength L1, L2 or L3 so unfortunate it doesn't show S1-9 ;-). I made a small video showing this, sorry for the bad quality but it's difficult to film a inverted display and mirror effect glass. The watch synchronizes at night, and always has the exact atomic time. Ideal watch for use when portable, without internet or GPS. Of course it has a lot of other features as well, most are less important for our hobby but very interesting. Some of them are moon data display, tide graph display and world time function (48 cities + UTC). With other words I think this is the ultimate HAM radio wristwatch. Eh, Casio give me some bucks for this nice review :-)
Afgelopen zomer liet ik Anneli spelen met mijn onverwoestbare Casio G-Shock horloge spelen. Nou, na 12 jaar onder zware omstandigheden kon het horloge helaas niet tegen het extreme geweld van mijn QRPieter. Na een val op de keukenvloer was er geen display meer, een nieuwe batterij gaf helaas geen oplossing voor het probleem. Ik besloot dat het tijd was voor een nieuw horloge. Mijn eerste echte horloge na een aantal HEMA probeersels was een Casio G-Shock die het onder zeer zware omstandigheden (sleutelen, olie, ijzervijlsel, vuil etc.) wel 15 jaar uithield. Het 2e horloge was weer een een G-Shock en hield het dus 12 jaar uit onder dezelfde zware omstandigheden. De keuze viel daarom natuurlijk weer op een G-Shock en kocht deze afgelopen zomer. In mijn ogen het perfecte radioamateur horloge. De belangrijkste reden dat ik juist deze kocht was dat hij redelijk in prijs was, met zonnecellen gevoed en dit horloge heeft een DCF77 tijd radio ontvanger. Het heeft zelfs een signaal meter dat de signaalsterkte aangeeft van L1 - L3, jammer genoeg geen S1-9 ;-). Ik heb er een kort filmpje van gemaakt, sorry voor de slechte kwaliteit maar het is erg moeilijk om een wit op zwart (geïnverteerd) display en spiegeleffect te filmen.  Dit horloge synchroniseert de tijd 's nachts en heeft in feite altijd de atoom tijd, ideaal voor als je portable zit zonder internet of GPS. Natuurlijk kan het ding nog meer, sommige dingen zijn minder belangrijk voor radioamateurs maar wel interessant. Andere mogelijkheden zijn maanstand, het getij en wereld tijden voor 48 grote steden + UTC tijd. Met andere woorden het ultieme amateurradio horloge. Ehhh, Casio geef me maar een paar centen voor deze reclame :-).

 

Monday, November 26, 2012

CQWW CW 2012 fun?

Good title eh! I'm shure it attracts some visitors to this blog. Hope you all enjoyed the contest. Didn't have time for it this year. Family duties first. Did find a youtube pictureshow/audio file from the Frysian 11 cities contest by PA3GQF/P, found myself on 44:36 minutes.

Goede titel hé! Weet wel zeker dat het wat blog bezoekers trekt Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze contest. Heb er geen tijd voor gehad dit jaar, familie bezigheden gaan voor! Ik vond op youtube deze plaatjes/audio van PA3GQF/P in de Friese 11 steden contest. Ik hoorde mezelf op 44:36 minuten in het filmpje.


Thursday, November 22, 2012

Small VHF WSPR experiment

After an invation from PE1BVQ Hans and some e-mail exchange I took part in a very small WSPR experiment on 2m VHF. Now, as some of you know I actually am not very often active on VHF/UHF, it's just not my thing. I need to hear beeps, noise and QRM, VHF/UHF is just too clean here. I setup my FT817  with 5W WSPR on 144.488 MHz as Hans requested, PC4T Paul was also invited and together we were monitoring last Sunday afternoon. Unfortenately I didn't see PE1BVQ but I did see PC4T and OZ7IT. Both stations did see me as well. Not really special I thought but Hans congratulated me with the OZ spot. So, it seems to be the experiment was a succes for me. After all it appeared we were on the wrong frequency, the VFO should have been on 144.489 MHz just like my WSPR program was telling me. We discussed this matter and searched for it on google. The 2m WSPR frequency is still a point of discussion as there is a German beacon almost on this frequency and also a issue about ARISS contacts. If you're interested this is what I found so far.

About the German beacon DB0FAI: http://wsprnet.org/drupal/node/3206
About the ARISS issue (actually no issue): http://wsprnet.org/drupal/node/3756
About the right region 1 frequency: http://wsprnet.org/drupal/node/1760

It seems the frequency in some of the WSPR programs is configurated wrong and you need to change it in the configuration file. It seems that the spots I had/did Sunday on 488 were just luck. So, the frequencies you see in the database are actually not the right ones, I was transmitting 144.4895 approx.
If propagation is good a follow up experiment could be done, on the right frequency this time.

Na een uitnodiging en korte e-mail uitwisseling van Hans PE1BVQ heb ik meegedaan aan een klein WSPR experiment op 2m WSPR. Nu ben ik niet echt een VHF/UHF man, het is gewoon niet mijn ding. Ik moet krakerij, ruis, fluitjes, piepjes en storing horen, VHF/UHF is gewoon te schoon. Maar goed, ik heb de FT817 met 5W WSPR aangesloten en het VFO op 144.488 MHz gezet zoals Hans gevraagd had. Paul PC4T deed ook mee en zo zaten we Zondag middag te monitoren. Helaas heb ik PE1BVQ niet gezien, maar PC4T wel en ook een Deens station OZ7IT. Beide stations zagen mij ook. Niet echt speciaal dacht ik, maar Hans feliciteerde mij met het behaalde resultaat. Dus toch wel ergens bijzonder en het experiment was dus bij deze geslaagd voor mij. Na weer een e-mail uitwisseling bleken we achteraf toch op de verkeerde frequentie te zitten, het VFO zou toch op 144.489 MHz moeten staan zoals mijn WSPR programma al aangaf. Ik heb het eens nageplozen op google en heb wat links gevonden aangaande dit onderwerp. De 2m WSPR frequentie blijft toch een punt van discussie omdat er een Duits baken zo een beetje op zit en er zouden ook ARISS contacten plaatsvinden. Wie geïnteresseerd is moet bovenstaande linkjes maar eens aanklikken. Als de frequentie in jouw WSPR programma verkeerd staat moet dit aangepast worden in de configuratie file. Het schijnt dus dat de spots Zondag op 488 gewoon een kwestie van geluk waren. De frequenties die in de database staan kloppen dus niet, ik zond eigenlijk uit op 144.4895.  Misschien gaan we het experiment nog eens doen als de condities wat beter zijn.Monday, November 19, 2012

Frysian 11 cities contest

A lot of fun is what you can have with this contest. It is a nice and easy contest with some more time for each other then the usual 59 report. This is caused by the exchange of QTH names. Some of the Dutch place names have never been heard by me, the same counts for Belgium. I did take part the easy way, started late and just picked a frequency to call CQ for 2 hours relaxing in my chair. I did generate some pile-ups though never expected. Most of the multipliers came by and at the end I only searched for one which was very weak and hard to find. A real challenge to work this last multiplier, but I did find him in the last half hour of the contest. In the end I worked 64 stations and all 12 multipliers, not as good as last year but just for the fun it is a nice score. Just like with the PA-beker contest I listened to myself via the webSDR in Weert (south part of the Netherlands). Compared to the PA-beker this sound file is so much better to understand. But this I was working with 100W. It is in Dutch of course and the following stations are in the pile-up: PE5JW, PI9SRS, PI4LWD, PA2PCH, PC4T and PA1NL.

Een hoop lol is wat je met deze contest kan hebben. Het is een vrij gemoedelijke contest waar men toch wel wat meer tijd heeft voor elkaar dan alleen het gebruikelijke 59 rapport. De aanleiding is natuurlijk al het uitwisselen van de naam van het QTH. Sommige plaatsen hier in Nederland heb ik nog nooit van gehoord, laat staat plaatsen in België. Diverse Belgische stations deden namelijk ook mee. Ik deed mee op mijn gemak omdat ik absoluut geen intentie had om weer eerste te worden. Om 11:15u pas begonnen en rustig CQ gaan roepen, gevolg waren wel lekkere pile-ups. De meeste multipliers kwamen al op mij af en uiteindelijk heb ik alleen moeten zoeken naar kluunplaats Bartlehiem. Deze was bezet door PE0JDS en zijn signaal was zeer zwak zoals ik al van diverse stations vernam, een hele uitdaging dus. Uiteindelijk heb ik 64 QSO's gemaakt en alle 12 multipliers kunnen werken. Net als in de PA-beker heb ik mezelf weer beluisterd via de webSDR in Weert. Als je het vergelijkt met in de PA-beker is dit gewoon een stuk beter verstaanbaar, maar goed ik zat ook met 100W te werken. Voorbij komen de volgende stations: PE5JW, PI9SRS, PI4LWD, PA2PCH, PC4T en PA1NL.

 

Saturday, November 17, 2012

A sign?

The Frysian 11 cities contest is there tommorow. Another Dutch contest, although it is possible to take part internationally as well. In that case only the exchange of the name of your QTH is enough. The contest takes place between 10:00-13:00 UTC on 80m. Thinking about it....winning this contest last year, I was not intending to win it again. But I saw a sign above the horizontal loop antenna! Does it tell something? It's a inverted rainbow or circumzenithal arc.

The postman always rings twice....well this morning he actually didn't. I saw him walking to the door with a smal package. I didn't order anything so it could only be one thing....


Morgen is er de Friese 11 stedencontest. Eigenlijk een Nederlands onderonsje, maar men kan ook internationaal meedoen. De contest is op 80m van 11:00-14:00 lokale tijd. Net toen ik er aan dacht.....vorig jar heb ik deze contest gewonnen. Ik was niet van plan om weer te gaan winnen. Maar toen zag ik vanmiddag een teken in de lucht net boven de horizontale loop antenne. Zegt dat soms iets? Het is een omgekeerde regenboog ofwel een circumzenitale boog.

De postbode belt altijd 2x....nou deze morgen niet. Ik zag hem namelijk al aankomen met een klein pakje. Ik had niets besteld, dus het kon maar 1 ding zijn....

Friday, November 16, 2012

The end? Not for everyone!

It's completely clear to me after reading both KB6NU and Brick O'Lore blogs. The end of the world is near, but not for everyone. The chinese are seriously busy to make their escape via a stargate!

On my radio evening this week I made a QSO on 80m with 3A/ON8AK, then switched over to 40m JT65-HF. It has been ages that I was active with this sometimes spectaculair mode. The only thing you need is propagation. Well, it was only Europe /Skandinavia till now. Made a QSO with SV2CBS, LA5TPA and US3IFV before I had to stop.

Na het lezen van het blog van KB6NU en het schrijven van Brick O'Lore is het me duidelijk. Het einde van de wereld is nabij. Maar niet voor iedereen. De chinezen zijn daadwerkelijk bezig om een ontsnappingspoging te gaan doen via een stargate!

Op mijn radio avond deze week eerst een QSO gemaakt met 3A/ON8AK op 80m, daarna overgeschakeld op 40m JT65-HF. Tjonge het was lang  geleden dat ik met deze soms spectaculaire mode heb gezonden. Je hebt alleen maar condities nodig. Nou, dit keer was het alleen Europa/Skandinavië. Heb een QSO gemaakt met SV2CBS, LA5TPA en US3IFV voordat ik moest stoppen.


Sunday, November 11, 2012

PA-beker 2012 contest results

As this contest is only interesting for Dutch participants I'll not translate everything. Didn't make as any QSOs as last year. The start was already difficult to some problems with N1MM. If you use the FT817 you should be shure not to set  it up for SO2V as it will not connect to the computer. I had some issues last year with the second VFO, it still is strange you can't read VFO 2 in N1MM and can in HRD. So, probabely just to be shure the programmers made shure you can't open a second VFO. Anyway, in my opinion bad conditions were not as good as last year. In the end I made 68 QSOs, but  lot of them are outside the suggested contest segment and not counting. I could use the DX cluster but as I thought before the contest most contesters did not spot anyone, and they are right. I could not really use the webSDR and a second radio. 2 things at the same time will not work for me. I'll never do SO2R contesting that's for shure. Here is a 5 minute clip recorded from the Weert (prov. Limburg) webSDR about 300km south of me and listening with a wellbrook loop. It features several QSOs in dutch on 80m. Don't forget I am QRP! So my signal is not that strong.Helaas niet zoveel QSO's gemaakt als vorig jaar. De problemen begonnen eigenlijk vanmorgen vroeg al. Anneli is vanaf gisterenavond al ziek en vanmorgen om 6:00 werden we al wakker gemaakt. Daarna toch nog tot 8:15 geslapen. Maar goed, dan moet er nog van alles gebeuren.en voordat je het weet is het 10:00 uur, tijd voor de PA-beker contest. Ik kon pas op 10:05 voor de radio gaan zitten, en ja hoor N1MM wou geen verbinding maken met de FT817. Uiteindelijk om 10:15 kwam ik erachter dat N1MM op SO2V (Single Operator  2 VFO) stond voor de Icom. Kan me niet herinneren ooit eerder problemen gehad te hebben hiermee, maar terugzetten naar SO1V hielp uiteindelijk. Waarschijnlijk hebben de programmeurs dit veranderd om lastige vragen zoals vorig jaar van mij te voorkomen. Het blijft vreemd dat N1MM geen 2 VFO's uit kan lezen van de FT817 en HRD wel!!. Maar goed om terug te komen op de contest. Een kwartier verloren dus. Echt lekker ging het niet, een hoop herrie op 80m en nog meer op 40m. De signalen uit Nederland waren ook niet zoals vorig jaar. Maar uiteindelijk 68 QSO's kunnen maken. Waarvan een hoop ongeldig vanwege buiten de aanbevolen contest segmenten QSO's. Blijkbaar staat die regel nog niet duidelijk genoeg in het regelement. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet op gelet waar ik steeds zat te roepen, ik draai gewoon over de band S&P en zodra ik wat hoor roep ik. Maar uiteindelijk is het terecht natuurlijk, regels zijn regels. De DX-Cluster was maar beperkt bruikbaar, men gaat zoals verwacht niet zijn mede contesters spotten zodat je zelf in het nadeel bent. Een webSDR was helemaal niet bruikbaar, althans niet voor mij, ook de 2e ontvanger hier op de vertical heb ik eigenlijk niet gebruikt. Ik kan slecht 2 dingen tegelijk, dus SO2R zou voor mij ook niet werken. Heb wel mezelf beluisterd op de webSDR in Weert om te kijken of ik zowel op 80 als op 40m goed hoorbaar was. Dat was zeker het geval, en CQ roepen (running) ging heel redelijk. Het laatste station dat ik werkte was echt op de valreep, PI9TP met als operators PD3BVI en PA7JWC waren hier RS8-9. Met PD3BVI Bram heb ik nog een kort after contest QSO gemaakt. Het grappige was dat ze in een scouting gebouw zaten en de ruimte naast hun door een fanfare in gebruik was. Dat kon je heel leuk horen op de achtergrond. Ik heb van de webSDR in Weert (Limburg) een kort stukje opgenomen. QSO's die er in voorkomen zijn met PF1MO, PC7B, PA0VLY, PA1REG, PA3T en PE1JRP op 80m. Het beste te beluisteren met een kopelefoon, vergeet niet dat ik QRP werk met 5W. Dit luisterstation zit op ongeveer 300km afstand met een wellbrook loop.

Saturday, November 10, 2012

First QSO on the loop antenna this winter

Yesterday evening was my timemanagement planned radio evening. It took the opportunity to get everything ready for the PA-beker contest Sunday. I did set up my FT817 / Turner +3B with the WELZ pwr/swr meter and my Palstar antennatuner which is connected trough the internal 1:4 balun to the horizontal loop on 7 Mtr above ground level. To test I tried 4 different webSDR stations, but unfortenately didn't hear my signal on one of them. No good sign? Well, I found the 80/40m bands quiet this evening. Although I heard a few USA stations on 40 with signal 3. But very few Europeans, I guess the band was open for DX but there just were few on the bands. I did try to call CQ around 3745 LSB, strange enough SV1ONL did too but couldn't hear me? Then I heard a weak signal at 3792 LSB, at first I thought it was Japan. But with more concentration and a little less QRM I could just hear JX9JKA. Not strong this time like he was in my previous contacts on other bands. There was no huge pile-up so I tried to call him with 5W, he received PE. But after trying several times he gave up due to QRM. So, there was no other option then switch over to my Icom IC-706. I called him once with 100W and got a report 53. Not strong but enough for the QSO. First QSO and new DXCC on 80m with the loop this winter. 

Gisterenavond was mijn tijd management geplande avondje voor de radio. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om alles klaar te zetten voor de PA-beker contest aankomende Zondag. De setup isde FT817 / Turner +3B aan de WELZ swr/pwr meter en de Palstar tuner welke via de interne 1:4 balun gekoppeld is aan de horizontale loop op 7 Mtr hoogte. Om het geheel te testen heb ik mezelf geprobeerd te ontvangen op 4 verschillende webSDR's, maar helaas nergens was ik te ontvangen. Dat beloofd niet veel goeds? Maar ik vond dat de 80/40m ook er rustig eerlijk gezegd, op 40m hoorde ik we wat USA met signaal 3 ongeveer. Condities waren er dus wel, alleen geen stations blijkbaar. Eerst maar eens wat CQ geprobeerd op 3745 LSB, gek genoeg dacht SV1ONL daar ook CQ te roepen. Hij hoorde mij helaas niet. Na wat luisteren hoorde ik op 3792 LSB een zwak signaal CQ roepen. Ik dacht eerst dat het Japan was, maar na goed luisteren en een beetje minder QRM kon ik JX9JKA net waarnemen. Niet zo ster als ik gewend was van vorige QSO's p andere banden. Er was geen grote pile-up, dus ik probeerde het met 5W. Hij hoorde mijn PE, maar na een paar keer herhalen gaf hij het op vanwege QRM. Er bleef geen andere keuze over dan over te schakelen op de Icom IC-706. Ik riep hem met 1x met 100W en kreeg direkt het rapport 53, niet sterk maar genoeg voor een QSO. Eerste QSO en ook een nieuwe DXCC op 80m met de loop deze winter.

Friday, November 9, 2012

Thoughts about the PA-beker contest

Luchtstoringen (www.harmjanboven.com)
I translated most of this post, it is about the new rules in the Dutch PA-beker contest held once a year in November and is for Dutch participants only. The contest is not really interesting for DX or international contacts but a challenge for NVIS operation inside the Netherlands. For many Dutch operators it was their first step into contesting. This year we had a change of rules and they are interesting enough to write about.

Be prepared for the PA-beker (PA-cup) contest. New rules this year. That gives new and interesting possebilities as well.

In short:


  • Multiple receivers are allowed
  • Remote station and/or antenna are allowed, as long as it is placed inside the Netherlands
  • CW-skimmer and DX-cluster are allowed, no selfspots of course.
  • Minimum amount of QSOs are 10. So, every call has to be at least 10x in another log as well.
Really progressive rules for a small Dutch only contest. I asked on a Dutch HAM forum if someone would already have plans for these new rules, but didn't get much of a answer. I was curious what other HAMs would do though? Especially rule 1 and 2 of this list are interesting and give a lot of possebilities. We have a couple of very nice webSDR receivers online in the Netherlands. And as far as I know we can now use these remote controlled receivers in this contest. Very nice for someone that lives in the city, but outside in the quiet country it is usable as well. A view on the spectrum and you can instantly see were strong contesters are. It takes some experimenting and testing but I think I could make a advantage out of it. I really plan to use it. Time will tell if it was usefull in the contest. CW-skimmer is the tool for CW contesters of course but I will only participate in SSB. If a DX-cluster is really usefull I don't know, you need to find some friendly contesters that will spot you. But if you really go for the first 3 you probabely don't do that I think. Then the last rule of the list is a fair rule. Lots of HAMs made QSOs with "friends" and "local" stations in the past, only giving them a point so others couldn't get these. With the new rules it is more of a fair play between contesters.


Wees voorbereid op de PA-beker contest komend weekend. Dit jaar met nieuwe regels. En die nieuwe regels bieden nieuwe interessante mogelijkheden. Zie http://trafficbureau.veron.nl/PA-Beker.htm

In het kort:


  • Meerdere ontvangers zijn toegestaan
  • Op afstand te gebruiken of geplaatst station en/of antenne, als deze maar in Nederland staat
  • CW-skimmer en DX-cluster zijn toegestaan, maar geen eigen spots natuurlijk.
  • Minimum aantal QSO's per call moet 10 zijn. Dus elk station moet minimaal 10x in een log voorkomen.
Dit zijn eigenlijk best wel vooruitstrevende regels vooral voor een klein contest binnen Nederland. Op de vraag of er al plannen zijn met deze regels op het Nederlandse radio amateur forum kreeg ik eigenlijk weinig antwoord. Ik was toch wel nieuwsgierig wat een ander van plan is? Toch bied vooral de eerste en tweede regel wel mogelijkheden. Immers er zijn een aantal redelijke webSDR ontvangers via internet te besturen, een remote luisterstation dus. En volgens mij is het toegestaan deze te gebruiken. Interessant voor iemand die bijvoorbeeld in een stad woont. Maar ook voor de contester in een rustiger gebied. Immers, je kan door het spectrum zien waar de stations globaal zitten. Het vergt even wat handigheid maar dan heb je ook wat. Ik ga zeker proberen om er een voordeel mee te doen. En ben benieuwd hoe dit gaat werken tijdens het contesten en in dus de praktijk. CW-skimmer is ideaal voor de CWers onder de contesters maar ik doe alleen mee in SSB. Of een DX cluster ook daadwerkelijk bij gaat dragen is nog maar de vraag. Je moet maar net iemand vinden die jou toevallig spot. Iemand die echt een plaats wil behalen bij de eerste 3 gaat dat waarschijnlijk niet doen. We zullen zien wat het brengt. De vierde regel is wel zo eerlijk, vaak word er vooraf een QSO of sked gemaakt met een paar lokale stations die verder niet meedoen. Zodra de contest begint hebben sommige stations al direct punten te pakken die een ander niet kan krijgen, immers die stations delen verder geen punten uit. Het gaat nu dus echt om contest deelnemers onderling, een eerlijke competitie. 

Interessante links zijn:

http://www.pabeker.nl Het is de bedoeling het log via deze site te versturen (uploaden)

PABeker-history 2008-2011 voor gebruik in N1MM. N1MM vult dan zelf al het regionummer in, althans wel goed luisteren dus want iemand kan verhuist zijn en een ander regio nummer hebben.

NVIS loop up again!

This is all the equipment I use to make the loop
November is always the month I set up the horizontal loop again to take part in various contests if possible. The stationmanager was a little upset as, like always, it's a ugly thing around her garden. I told her it would take me only one and a half hour, but she told me it would be at least a 2 hour job. Well, of course she was right, it took two and a half hours to finally connect the whole antenna to my tuner. And again, like every year, I am surprised by the boost of signals on 80m this NVIS loop is giving me. It's a big difference, like you hear someone talking in the crowd a few meters next to you and a switch over to someone that is right next to you and talking directly in your ear. I took a view pictures of the event, I was actually planning to make a short video but the weather was too humid to bring out the camera.


3x 7m poles, first one was already up!
November is altijd de maand dat ik de horizontale loop weer neerzet om mee te doen aan diverse contesten indien mogelijk. De stations manager was niet zo blij zoals altijd wanneer het lelijke ding weer om haar tuin staat. Ik vertelde haar dat ik maar een uur tot anderhalf uur nodig zou hebben. Volgens haar was ik net als vorig jaar zeker 2 uur bezig. En natuurlijk had ze gelijk, uiteindelijk duurde het 2,5 uur voordat ik de antenne aan de tuner kon koppelen. En zoals elk jaar was ik weer verrast over de gigantische signalen die deze NVIS loop ontvangt op 80m. Het is een groot verschil, het verschil tussen iemand die in een groep op een afstandje wat verteld en het volgende moment naast je staat en rechtstreeks in je oor praat. Ik heb een paar foto's gemaakt dit keer. Eigenlijk wou ik een filmpje maken, maar het weer was te nat om de camera mee te nemen naar buiten.
It was getting dark, I could just make this photo from the feedpoint with 450 Ohm ladderline.Friday, November 2, 2012

Remote Antenna Tuner


While cleaning my Garage, part of the new timemanagement project too, I came across some homebrew equipment from the past. Now, I need to throw things away. I had a lot of fun with this project and learned a lot, but probabely never use it again.
I made this antennatuner about 25 years ago from some old parts, the housing was from my grandmas Philips electrical heater that was broken.
So before I will dismantle the thing I will post it here to live in eternity. Short description of how it worked. I had a variable capacitor at the antenna driven by a small cassetteplayer motor. No reduction gear. So a press on the button would swing the thing around completely. I solved the problem with a small NE555 timer, it would give a pulsated voltage to the motor. I could make short pulses and long pulses with the boost button. The whole thing worked fine actually. But only used it for half a year or so. Toen ik mijn garage aan het opruimen was, deel van het timemanagement project, kwam ik wat oude zelfgemaakte spullen tegen. Van sommige dingen moet je op gegeven moment afscheid gaan nemen. heb hier wel veel plezier van gehad en er een hoop van geleerd, maar zal het ding waarschijnlijk nooit meer gebruiken. Ik heb deze antennetuner ongeveer 25 jaar geleden gemaakt van wat sloop onderdelen, de behuizing was van mijn oma's electrische Philips kacheltje die het niet meer deed.

Voordat ik het ding sloop zet ik maar wat foto's op dit blog om het voor de eeuwigheid te bewaren. Een korte beschrijving hoe dit werkte. Ik had een variabele condensator direct onder de antenne aangedreven door een kleine cassetterecorder motor zonder reductie. Hierdoor was het 1 druk op de knop en de condensator was helemaal rond. Ik heb het probleem toen opgelost doormiddel van een kleine NE555 timer die een pulserende spanning afgaf. Ik kon lange en korte pulsen geven met de boost knop. Het werkte allemaal prima maar heb het toch maar een half jaartje gebruikt.