Friday, August 29, 2014

Maintenance time (Icom IC-706MK2G FM power problem)

Dust collected on the internal fan
Since we moved to our house we live now in 2008 I had some problems with my Icom IC-706MK2G. Not really big problems so I let it go for the time being till there was time, tools and a proper room to repair. It is a known bug of the IC-706. The power on FM is sometimes decreasing and there is some frequency drift when the problem occurs. When the radio has been used for a hour the problem is gone. Another problem that occured last year was a strange beeping sound when listening to CW mode.
I decided it was maintenance time and first of first I blew out all the dust collected in 15 years inside the radio with compressed air. That, of course, can never be wrong! I found the solution for the FM power problem on the internet. Though it is originally a version 1 IC-706 problem which has another print lay-out as the MK2G version I have. So I had to sort things out with the service manual. In the IC-706 there is a problem with solder joints on the VCO trimmer cap signed C267. Of course in the IC-706MK2G it is signed differently but almost on the same location. Searching for the same FM power problem and IC-706MK2G on the internet gave no results. It seems to be no one ever had problems with it. I verified it with the service manual and found that C1022 was the VCO trimmer. This is a so called SMT trimmer and it looks big on the photo, but I can assure you it is small, very small. I've been examining the solder joints on both sides of the cap with a magnifying glass and didn't trust at least one side (right on photo) with less solder on the joint. So after gathering courage I carefully tipped the joints with my soldering iron and some fresh solder. Everything went well and testing the radio the problem seems to be solved now. I checked the frequency to be shure soldering the trimmer didn't alter the alignment. So far it would be a little low on the MFJ259, but it can be that it's counter is not that accurate. On FM no one will notice.

The strange thing is that the CW beeping problem has been solved as well? Has it been dust? I hope the radio will hold for a couple of years again. I've been looking for another HF radio but I guess as long as the Icom does the job it will always be a dream.Sinds we in 2008 verhuisd zijn naar het huis waar we nu wonen heb ik problemen met mijn Icom IC-706MK2G. Niet echt grote problemen dus heb ik het eerst maar laten zitten tot ik de tijd, ruimte en de spullen had om het te repareren. Het is een bekend probleem met de IC-706. Het vermogen op FM is soms wel en soms niet of heel laag aanwezig, daarnaast staat de set dan een paar Khz onder de frequentie tijdens het probleem. Als de set een uurtje gebruikt word is het probleem over. Een ander probleem dat ik niet kon thuisbrengen is een vreemd gepiep tijdens het luisteren op CW mode, net alsof er een keyer is aangesloten. Een keyer heb ik niet eens en luisteren naar CW doe ik zelden, dus dat was voor mij niet zo een groot probleem.

Ik besloot dat het maar eens onderhoudstijd was en allereerst heb ik met de compressor alle stof maar eens goed uit het binnenste geblazen wat zich verzameld had in 15 jaar tijd. Dat kan natuurlijk nooit verkeerd zijn! Ik vond de oplossing voor het FM vermogen probleem op internet. Origineel is dit een probleem dat voorkomt bij de versie 1 IC-706 met een geheel andere print lay-out als de MK2G versie die ik heb. Dus moest ik even de service manual erbij pakken. In de IC-706 is er een probleem met de solderingen van een VCO trimmer condensator C267. Natuurlijk is de trimmer niet C267 genaamd in de IC-706MK2G maar zit wel bijna op dezelfde plek. Zoeken naar het FM power probleem en IC-706MK2G geeft op internet geen resulaten die je kan gebruiken, blijkbaar heeft niemand er ooit last van gehad. Volgens de service manual was C1022 inderdaad de VCO trimmer die ik zocht. Dit is een SMT trimmer en hij lijkt groot op de foto maar ik kan je verzekeren dat hij heel, heel erg klein is. Ik bekeek de solderingen met een vergrootglas en vertrouwde vooral de rechter soldering niet zo, daar zat minder soldeer op als links. Dus na het verzamelen van een beetje moed toch maar de soldeerbout gepakt en beide pootjes met een beetje nieuwe soldeertin aangestipt. Daarna goed gekeken of er niet nog stukjes tussen de printbanen zaten. Het leek allemaal goed. De radio weer aangesloten en voor zover lijkt het probleem opgelost. Ik heb de frequentie nog even gemeten om te kijken of het solderen van de trimmer niets heeft beïnvloed aan de afstelling. Het lijkt een beetje laag, maar misschien dat de MFJ259 niet zo accuraat is. Op FM zal in iedergeval niemand het opvallen.

Het gekke is dat het CW piep probleem ook opgelost is? Is het stof geweest? Geen idee maar ik hoop dat de radio het weer een paar jaar volhoud. Ik heb wel eens gekeken naar een andere HF radio maar ik vrees dat zolang de Icom het nog doet dit alleen maar een droom blijft.

Wednesday, August 27, 2014

Ultimate CW decoder

Without and with Bayesian decoding of the same signal.
For a while now AG1LE Mauri has been working on a ultimate morse decoder based on the FLdigi software . He has been very seriously studying all kind of methods. Since he contacted VE3NEA the author of the populair CWskimmer he has decided to go for the Bayesian method. You can read all about Mauri's work on his blog. Till now Mauri did only publish the work for use in Linux operating systems. But since there are many that still use Windows there is now a "alpha" test version for that OS as well. Mauri needs amateurs that will test the software and if possible give him some comments or input for new ideas and improvement. He also needs people that can develope software to solve any problems that occur developing the program.


DM780 - FLdigi up without Bayesian decoding
How does it work practically? Well, I installed this first Windows version and tested it first on the web SDR of Twente university. It did decode well, even weak signals. Not perfect but readable. But the real test would be a contest environment on a real hardware radio. Anyway, I didn't get the time to be on air when a contest was on but did test FLdigi with/without bayesian decode on against DM780 on the FT817. I tried decoding for a hour under different circumstances but this time I think DM780 won. Although DM780 has the FLdigi core I think it does a better job as FLdigi itself. I really like the autotune function of DM780, something I couldn't find on FLdigi. I made a screenshot so you can compare yourself. I think Mauri has still a lot to do, I hope he can make the ultimate CW decoder in the end. But it will never be as good as the human ear I guess.

Al een tijdje is AG1LE Mauri een stukje software gebaseerd op FLdigi aan het ontwikkelen dat uiteindelijk de ultieme morse decoder zou moeten worden. Mauri heeft allerlei mogelijkheden bestudeert. Maar sinds hij contact heeft gehad met VE3NEA de auteur van de bekende CWskimmer is hij de weg van de Bayesian methode gaan bewandelen. Je kan er van alles over lezen op het blog van Mauri. Tot nu toe heeft hij nog altijd zijn werk beschikbaar gemaakt voor het linux OS. Maar omdat veel mensen nog met Windows werken is er nu ook een "alpha" test versie voor dit OS beschikbaar. Mauri heeft meer input nodig om de software beter te kunnen maken en zoekt dus mensen die het willen testen. Hij heeft ook mensen nodig die hem helpen met programmeren om de problemen op te lossen die ontstaan tijdens de ontwikkeling.

Hoe werkt het in de praktijk? Ik heb deze eerste versie geïnstalleerd en eerst getest op de webSDR van de TU. Het decoderen ging prima, zelfs de zwakke signalen. Het is niet perfect maar wel leesbaar. Maar een echte test zou zijn in een contest situatie op een echte "hardware" radio. De tijd om in een contest te testen had ik niet maar wel heb ik FLdigi met en zonder Bayesian decode getest op de FT817. Ik heb ongeveer een uur getest onder diverse omstandigheden. Dit keer denk ik dat DM780 won. Alhoewel de decoder van DM780 in feite FLdigi is heb ik toch het idee dat DM780 het nog beter doet. Vooral de autotune functie van DM780 helpt geweldig en zoiets heb ik op FLdigi nog niet gevonden. Ik heb even een beeldscherm afdruk gemaakt zodat men het zelf wat kan vergelijken. Ik denk dat Mauri nog veel te doen heeft, ik hoop dat hij uiteindelijk inderdaad een ultieme CW decoder kan maken. Maar een menselijk oor verslaan zal denk ik nooit lukken.


Monday, August 25, 2014

15m WSPR today

It has been a while I seriously did some WSPR on HF. Looking at my WSPR DXCC page I wondered why 15m is not that populair on WSPR although it is a very good DX band. So I decided to stay on 15 today. My DXCC count went from 22 to 24 with ZS4A (9315km -28dB) and GM4SFW (842km +9dB). Of course like always I was transmitting 1W into the vertical.


Het is alweer een tijdje geleden dat ik serieus aan WSPR deed op HF. Toen ik eens keek naar mijn WSPR DXCC pagina vroeg ik me af waarom 15m eigenlijk niet zo populair is op WSPR alhoewel het een uitstekende DX band is. Dus besloot ik vandaag op 15 te blijven. Mijn DXCC aantal steeg van 22 naar 24 met ZS4A (9315km -28dB) en GM4SFW (842km +9dB). Uiteraard zoals altijd zend ik met 1W en de verticale antenne.

Saturday, August 23, 2014

Field Strength Meter

For a upcoming test with the MP-1 antenna I needed a field strength meter. So, searching for a simple solution I came across the website from Peter VK3YE. His FSM is very simple with only a few components. But searching in my component box I couldn't find any except the caps. What equipment holds germanium diodes these days? Then I thought about the CB SWR meter I got from PE1BVQ Hans at the Jutberg radiorally earlier this year. I opened it and just like expected there where two 1N50 germanium diodes inside. I decided to use the complete meter for my FSM. Of course one of the 1N50 diodes broke when disassembling. Luckely I found a spare OA91 on a old printboard so I could finish the project. I tested the whole thing on the job were I have access to a inverted-V on the attic. Keyed the CB radio and could see very nice that most of the (voltage) radiation comes from the centerpart of the two radiators. A very nice and handy piece of equipment to see how a antenna radiates and may be I can see the difference between 2 antennas at a certain setup. A future test will tell. I finally made a antenna from a old telescopic that belonged to the Tokyo boombox my parents had long time ago and a PL plug. The antenna can get to a length of 100cm.


Searching parts...

Voor een komende test met de MP-1 antenna wou ik een veld sterkte meter maken. Dus gezocht naar een simpele oplossing en zo kwam ik op de site van Peter VK3YE. Zijn veldsterkte meter is heel simpel opgebouwd en makkelijk te maken van oude onderdelen. Het zoeken in de onderdelen doos begon, ik vond alle condensators maar waar zitten tegenwoordig nog germanium diodes in? Ik vond ze niet. Toen dacht ik aan de oude CB SWR meter die ik gekregen had van Hans PE1BVQ tijdens de Jutberg radiomarkt. Ik opende de meter en zoals ik verwacht had zaten er 2 germanium diodes in type 1N50. Ik besloot om de hele meter te gebruiken voor de VSM. Maar helaas brak de eerste diode al doormidden tijdens het desolderen. Gelukkig vond ik op een oude print toch nog een OA91 dus kon ik het project nog wel afmaken. Ik kon het ding mooi even testen op het werk waar ik toegang heb tot de inverted-V op zolder. De CB radio aangezet op zenden en zo kon er mooi waargenomen worden dat de meeste (spannings)straling uit het midden van de stralers kwam. Een leuk metertje om te kijken hoe een antenne straalt en misschien kan ik er ook nog een vergelijkingstest mee doen tussen 2 antenne's. Een toekomstige test zal het uitwijzen. Uiteindelijk heb ik nog een antenne gemaakt van een oude telescoop die komt van de oude Tokyo boombox die mijn ouders hadden heel erg lang geleden. De antenne heb ik doormiddel van een lange bout aan de kern van een PL plug gesoldeerd. De antenne kan uitgeschoven worden tot 100cm lang.

Inside


Tuesday, August 19, 2014

I will listen, and listen, and then listen again (before calling)

Rule 1 from the DX code of conduct: I will listen, and listen, and then listen again before calling. Not easy for everyone. Most of the time rule 1 is: look on DX cluster first, tune radio or click station, call. I have to admit that I do that as well for the last 15 years actually. It is the sign of time, you got the possebility so you use it. And since time is a big issue for most of us it's easy as well. But not every station is spotted on the cluster and you can miss a lot if you don't listen first. 

So I think of a test to see if you're capable of listening. I thought it over and came to a nice test. Pick any hour of the day from Monday till Friday and listen out on the HF bands from 0-30 MHz, any mode, any band (including freeband, airband, commercial, everything). Log everything and see how many stations and DXCC you can log in a hour. You will be surprised! And may be you work or hear a new one just because you're listening.


Today I had a once in a lifetime event. A tradition that only exists in our part of the country. The giving of a "Stoetboom" (bread tree) to every new student of the primary school. My harmonic Anneli did get one and for me it was a opportunity to have a day off. It doesn't happen a lot but I had exactly a hour to listen to the radio. I wanted to apply the rules I invented for the listening test. So, no computers and only paper logging so I would not take a sneaky look at the cluster.

The results: Between 12-13 UTC I logged 40 stations from 16 DXCC. England, Croatia, Madeira, Eu Russia, Poland, Italy, Hungary, USA, Indonesia, Finland, N.Ireland, Ireland, Japan, Scotland, Belarus, Czech rep.were heard. I listened on all bands exept 30m. There was no single station I could hear on 160,80 and 12m those bands seemed to be closed. I also logged some stations on 11m, that band was crowded by stations. Strange enough there was only one station that could be heard here on 10m.

I applied rule 2 (I will only call if I can copy the DX station properly) as well. At the end of my listening test I heard a big pile-up on 20m. Unfortenately the DX station was too weak to copy and there were too many that didn't listen but just call because they probabely seen the station on the cluster. It gave me the opportunity to log the last 10 stations of my listening session.

Paper SWL log of today (part)
Regel nr. 1 van de gedragscode voor DX: Ik zal luisteren, en luisteren en nog eens luisteren voordat ik garoepen. Niet makkelijk voor veel mensen. Meestal bestaat regel 1 uit: Kijken naar de DX cluster, klik op of draai naar het DX station, roepen. Ik moet bekennen dat dit voor mij eigenlijk de laatste 15 jaar ook vaak zo gaat. Het is het teken van de tijd, het is mogelijk en dus gebruik je het. En omdat tijd een schaars iets is voor de meesten is het wel zo gemakkelijk. Maar niet elk station word gespot op het DX cluster en je kan veel missen als je niet eerst luistert.

Ik ben eens gaan denken over een luister test gewoon om te zien of men kan luisteren. Ik dacht aan een luistersessie van een uur gewoon door de week tussen maandag en vrijdag op de HF banden van 0-30 MHz in elke mode, elke band of frequentie (inclusief vrije banden, commercieel, omroep, alles). Log alles wat je hoort en kijk hoeveel stations je kan loggen en waar (DXCC) ze allemaal vandaan komen. Je zal er versteld van staan. En misschien werk of hoor je wel een nieuwe DXCC gewoon omdat je luistert!

Vandaag was er een unieke gebeurtenis die ik niet kon missen. Een traditie die alleen in dit deel van het land voorkomt. Het uitgeven van de "Stoetboom" aan nieuwe leerlingen van de basisschool. En Anneli was natuurlijk 1 van de gelukkigen. Voor mij een mooie gelegenheid om nog een dag vrij te nemen. Dat gaf me weer de gelegenheid om toch nog een uur te luisteren naar de radio. Ik wilde de zelf bedachte luister test eens in praktijk brengen. Dus geen computer aan en loggen op papier zodat ik niet stiekem toch het cluster zou bekijken.

De resultaten: Tussen 12-13 UTC logde ik 40 stations uit 16 DXCC. Engeland, Kroatië, Madeira, Europees Rusland, Polen, Italië, Hongarije, USA, Indonesië, Finland, Noord Ierland, Ierland, Japan, Schotland, Wit Rusland, Tjechië werden gehoord. Ik heb op alle banden behalve 30m geluisterd. Ik kon geen enkel station horen op 160, 80 en 12m, blijkbaar waren die banden dicht. Een groot aantal stations heb ik gelogd op 11m, die band was erg levendig. Terwijl er maar 1 station te horen was op 10m.

Ik heb regel 2 (Ik zal alleen roepen naar een DX station als ik hem ook echt goed kan horen) ook direct in praktijk gebracht. Op 20m kwam ik een grote pile-up tegen maar het DX station was door mij niet te horen. Helaas waren er ook veel station die dus inderdaad niet luisterden maar het DX station blijkbaar op het cluster hadden gezien en dan roepen maar. Het gaf me wel de gelegenheid om hier mijn laatste 10 stations te loggen van mijn luistersessie.

Sunday, August 17, 2014

ILLW fun

Cape Schanck Lighthouse, Australia, VK3EMF
Old lighthouse Borkum
You could have a lot of fun this weekend chasing lighthouses & ships. It was the International Lighthouse and Lightship weekend 2014. In the end I worked 20 stations, 19 lighthouses and 1 lightship. Since I live at the coast I had a QSO with Borkum Isl. old lighthouse and Knock lighthouse in Emden, both in Germany but almost in visible sight of my antenna. The contrast between these 2 German lighthouses is huge, a very old classic lighthouse and a ultramodern design lighthouse that looks futuristic.


Knock lighthouse, Emden
I had a lot of fun searching the internet for nice photos from the worked lighthouses and made a small collage. It is nice to see what kind of buildings are made as lighthouses all over the world. For instance the lighthouse in Slovenia seems to a be church also. Not that I am a lighthouse fanatic, but it was fun anyway.Cape Madonna lighthouse, Piran,
Slovenia, S51LGT
Je kon dit weekend veel plezier beleven op de radio op jacht naar stations bij vuurtorens en lichtschepen. Het was het internationale vuurtoren en lichtschip 2014 weekend. Ik werkte 20 station waarvan 19 vuurtorens en 1 lichtschip. Omdat ik aan de kust woon kon ik vrij gemakkelijk met het station bij de oude vuurtoren van Borkum werken en de vuurtoren Knock van Emden. Beide stations liggen zo een beetje in het gezichtsveld van mijn antenne.

Het contrast tussen deze Duitse vuurtorens is enorm overigens, de ene
Lange Nelle lighthouse, Oostende,
Belgium, ON4OS
een klassieke oude vuurtoren de andere een ultramodern design dat er futuristisch uitziet. Ik had veel plezier in het zoeken naar foto's van de vuurtorens die ik werkte en heb er een kleine collage van gemaakt. Het is leuk om te zien wat voor gebouwen er in andere landen als vuurtoren aangemerkt worden. De vuurtoren in Slovenia bijvoorbeeld schijnt ook een kerk te zijn. Niet dat ik een fanatiek vuurtoren liefhebber ben, maar ik had er wel veel plezier in om ze te werken en het was ook erg interessant.

Tuesday, August 12, 2014

JT9 activity

Some JT9 activity on 20m today. A contact to VK in the morning and the rest of the day monitoring. Some activity in the evening again resulting in contacts with the USA. I notice most of the activity on JT9 comes from Europe, Japan and USA. At least today!


Een beetje JT9 activiteit vandaag op 20m. Een VK gewerkt vanmorgen en de rest van de dag monitoren. In de avond weer wat activiteit met als resultaat wat contacten met de USA. Ik merk op dat de meeste activiteit met JT9 is in Europa, Japan en USA. Dat wil zeggen vandaag tenminste!
Some results monitoring today
Wednesday, August 6, 2014

The digital gap

Roger G3XBM mentioned in his blog a while ago that he would like to see more people on digital mode. He wrote: "If even I can use these modes anyone can". I was thinking about it and thought about these things before. Even though amateurradio is a technical hobby many people (old and young) do not have anything with computers. I even noticed many people do not even have computers in their shack. Many operators are having fun socially communicating by voice and CW only and are not really interested in the digital side of the hobby. May be they are able to use digital modes but they just don't want to.

Actually noticed that lately I'm far behind with computers. You need at least something that can do apps, a (desktop) computer is something from years ago. These times you need at least a smartphone and a tablet to communicate and be in contact with your friends and family. If you read a magazine you need a app to see extended information. If you need to buy or pay something you need a computer at least but better is a smartphone so you can pay right at the shop with a app directly from your account without the need of a creditcard.

I wrote about it before, slowly there is a gap rising between people. Rich people that can affort expensive smartphones and tablets and of course the accompanied charge for internet connection. People that are less fortunate, not necesseraly poor, that are not able to buy all these modern world gadgets. Then you have a third kind of people, people that are not interested at all in computers, they don't know how it works and it doesn't interest them at all. The problem is that slowly the last 2 mentioned walk against a digital wall. Shops and banks are closing, you need to buy tickets for all kind of entrance digitally. And so we can think of numerous other digital happenings. No people needed. And so we get back to amateurradio again. Digital modes like WSPR and SIM are able to do everything fully automatic, no people needed. Populair modes like PSK and JT haven't got automatic QSO possebilities but it would be easy to program them for those modes. Slowly the gap intrudes our hobby as well, is it a good or bad development? Times are changing, I wonder how amateurradio looks like in say 20 or may be 50 years. Can you still hear voices? Can you still hear morse code on the bands. Or is everything automated at that time. I think most ham radio operators of today will not live long enough to experience it. I hope to experience it though, I'm young and just starting with this beautiful hobby.

Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide

Roger G3XBM schreef een tijdje terug in zijn blog dat hij meer mensen wilde zien op digitale modes. Hij schreef dat als hij het gebruiken kon, iedereen het zou kunnen. Ik heb hier over na zitten denken en heb er al eerder aan gedacht. Alhoewel amateurradio een technische hobby is hebben veel amateurs (oud en jong) helemaal geen interesse in computers. Ik heb zelfs gemerkt dat veel radioamateurs niet eens een computer in de shack hebben staan. Vele van hun hebben gewoon veel plezier in het maken van sociale contacten met hun stem of doormiddel van morsecode. Deze mensen hebben helemaal geen interesse in de digitale kant van de hobby. Men heeft misschien wel de mogelijkheden en kan het misschien wel maar ze willen het gewoon niet.

Eigenlijk heb ik gemerkt dat ik de laatste tijd flink achter loop met de computer techniek. Tegenwoordig moet je wel iets hebben dat apps kan draaien. Een (desktop) computer is iets van jaren geleden. Je moet toch minstens een smartphone of een tablet hebben als je tegenwoordig in contact wilt blijven met vrienden, familie en collega's. Als je tegenwoordig een tijdschrift leest heb je toch minimaal iets nodig om de extra info te lezen op internet. Als je iets wilt kopen en verkopen moet je minimaal een computer hebben of liefst nog een app zodat je zonder pasje direct kan afrekenen door in te loggen op je bankrekening.

Ik heb het al eens eerder geschreven, er begint zich zo langzamerhand een kloof tussen mensen te vormen. Rijke mensen kunnen zich een smartphone en tablet veroorloven inclusief de kosten van internet hiervoor. Minder gefortuneerde (niet per se arm) kunnen niet allemaal van die moderne gadgets kopen. Er is ook nog een derde groep die niet geïnteresseerd is in computers en die er ook geen gebruik van wenst te maken. Het probleem is dat de laatste 2 tegen een soort digitale muur aan beginnen te lopen. Winkels en bankgebouwen sluiten, kaartjes voor toegang voor van alles en nog wat moeten tegenwoordig on line gekocht worden. En zo kunnen we nog wel denken aan diverse digitale dingen. Geen mensen meer nodig! Zo komen we weer terug bij amateurradio. Digimodes zoals SIM en WSPR gaan al geheel automatisch, eigenlijk is er geen mens meer bij nodig. Populaire digimodes zoals PSK en JT hebben de automode nog niet aan boord, maar zoiets is heel gemakkelijk te programmeren natuurlijk. Heel langzaam sluipt de kloof ook binnen in onze hobby. Is dit een goede of slechte ontwikkeling? De tijden veranderen, ik vraag me af hoe amateurradio er uit ziet over 20 tot 50 jaar. Horen we dan nog stemmen via de radio of morsecode? Of zal alles automatisch verlopen rond die tijd. Ik denk dat de meeste radioamateurs die tijd niet meer zullen meemaken vanwege de vergrijzing binnen de hobby. Ik zelf hoop het allemaal nog wel mee te maken. Ik ben nog jong en ben nog maar net begonnen met deze prachtige hobby.

Friday, August 1, 2014

Blogroll removals and the blogging trend

Visitor trend from this blog since I started.
I checked my blogroll lately and saw a lot of blogs that didn't update for longer then a year ago. I removed the blogs from: PF5X, KD8BIG, VE3OIJ, PA7DA, G0RIF, JJ8KGZ, DK5EW, PG7V, KB9MWR, SV8/SV1CDY, SV2KBS and KD0JKM. Sorry all, but I think a not updated blog is not really interesting for your fellow ham radio enthousiasts. Luckely I inserted some other updated and interesting amateurradio blogs I found. PC4T Paul quit active blogging for now and moves again to twitter for his radionews. Paul writes that the amount of visitors on his blog is decreasing. For me my weblog is part of my radio hobby, I don't care if the amount of visitors goes up or down but I see a trend of moving to facebook, google+ and twitter. I have a facebook and google+ account myself and keep contacts with fellow bloggers, other radio amateurs, clubs and family. But if I really want to write something I'll do it on my blog. Twitter is very limited, I compare it to a DX cluster. You can drop in a few words and that's it. The strength from twitter is the hashtag so people can find your tweet if searching for instance about #hamradio. I do have a twitter account but am not a active follower from anything, it's just a advertisement possebility for my blog. Well, I do not intend to stop my blog at all and still have too much fun and ideas to write about. If anyone else likes facebook and/or twitter more I'll respect that. Everyone decides for themselves, you should have a good and relaxed feeling doing what you like most in the hobby.

Ik heb mijn blogrol eens even gecontroleerd laatst en kwam er achter dat er alweer een hoop bloggers in stonden die een jaar niks meer geschreven hadden. Ik heb de blogs weg gehaald van: PF5X, KD8BIG, VE3OIJ, PA7DA, G0RIF, JJ8KGZ, DK5EW, PG7V, KB9MWR, SV8/SV1CDY, SV2KBS en KD0JKM. Sorry maar denk niet dat zulke blogs interessant zijn voor andere lezende radio enthousiastelingen. Gelukkig heb ik ook weer heel wat andere en recent bij gehouden blogs kunnen toevoegen. PC4T Paul is weer gestopt met aktief bloggen maar blijft wel te volgen via twitter voor zijn radio activiteiten. Paul schrijft dat de bezoekers aantallen op zijn blog dalen. Voor mij is dit weblog een deel van de hobby en het aantal bezoekers interesseert me niet zo heel erg veel. Helaas zie ik wel een verschuiving van bloggen naar facebook, google+ en twitter. Ik heb voor alle drie een account en heb zo ook contacten met andere radioamateurs, collega's en familie. Maar als ik echt wat wil schrijven over de hobby doe ik dat liever op mijn blog. Twitter vind ik erg beperkt, meer te vergelijken met een DX cluster. Je kan een regel neerzetten en dat is het dan wel. De kracht van twitter zit hem meer in de hastags. Iemand kan je snel vinden als je bijvoorbeeld #hamradio in je regel zet. Ik heb een twitter account maar volg zelf niemand aktief, het is meer een advertentie mogelijkheid voor mijn blog. Ik ben in ieder geval nog lang niet van plan te stoppen met dit blog en heb er nog steeds plezier in en ideeën voor. Uiteraard moet iedereen het voor zichzelf weten wat men doet, ik respecteer dat. Je moet doen met de hobby wat het meest ontspant, het is belangrijk dat je plezier hebt en geen stress van een hobby.