Thursday, October 31, 2013

After the storm

Photo made by  G.deVries-deVries Media
PC4T Paul wrote about it already. We had a large storm last Monday afternoon, windgusts from 152 km/u (94 mph). On the photo at the right you can see what it did to big trees, at this occassion more then 30 blown down on a road in my province. Lots of damage everywhere, especially on the Islands at the north coast. I was working so I could not see any damage after the storm was over as I leave home when it's dark and come home when it's dark. As far as I knew my antenna was still standing, but I could not see it exactly. The same for the roof, I saw no tiles on the floor. So I guessed everything was allright. Not! My neighbour informed me that there were some tiles missing, the broken ones were not at the floor but in the gutter. So, the gutter might be damaged as well. The temporary antennamast has been damaged as well. The top mast section I repaired several years ago is bend and has to be replaced. I didn't try the antenna yet. I informed the insurance company and called a building contractor to verify the gutter damage and make me a quotation of the repairs needed. Hopefully everything will be repaired soon.

PC4T Paul schreef er al over.  We hadden afgelopen Maandagmiddag een flinke storm met windsnelheden tot 152 km/u in mijn deel van het land. Op de foto hierboven is te zien dat flinke bomen omver geblazen werden. In dit geval in het westen van Groningen meer dan 30 bomen van dit formaat over een weg heen. Overal veel schade, daken van huizen en bedrijven, veel bomen omgewaaid, takken over de weg. Ik heb er tijdens de storm niet veel van gemerkt omdat ik aan het werk was. Ik kon ook verder niet zien of ik thuis schade had omdat ik in het donker weg ga en thuis kom. Voor zover ik kon zien staat de antenne nog en ik heb ook nergens dakpannen zien liggen. Dus ik ging er van uit dat alles goed was. Niet dus. De buurman kwam aan de deur en had gezien dat er toch een aantal dakpannen/dakvorsten en nokpannen gesneuveld waren. Dat ze niet op de grond lagen klopte, ze lagen in de dakgoot, de dakgoot is dus waarschijnlijk ook beschadigd. Daarnaast heeft de voorlopige antennemast ook schade opgelopen. De topbuis die ik een aantal jaren geleden nog gerepareerd had is zodanig gebogen dat hij vervangen moet worden. De antenne zelf heb ik nog niet uitgeprobeerd. Omdat het allemaal wel aardig in de papieren gaat lopen toch maar de verzekering ingeschakeld en een aannemer gebeld om te kijken of de goten beschadigd zijn en een offerte te doen voor reparatie. Hopelijk kan alles snel gerepareerd worden.

Tuesday, October 29, 2013

CQWW DX SSB 2013 results

It took me some time, but here it is...the results. First of all I want to thank my XYL. She knows that a couple of contests are important for me and let me go for the CQWW contest the entire weekend. So, I had a couple of hours to spend behind the radio in my new but unfinished radioshack. Well, it was time spend well with a final result of 756 QSOs to 88 DXCC. Though I did not work all the new DXCC that I had on my wishlist but at least I got 2, Nicaragua and Kosovo. Although Kosovo is not yet official as far as I know. I also worked 2 new DXCC that were not on my list. Dominica Isl. (not to be confused with Dominican republic) and the Bahamas. Yes, I heard some other DX as well, but most of the time the pile-up was too large. Propagation was excellent, there were times that I doubt there was ever an end to the list of American stations that I worked one for one on 10m even above 29MHz. And no, I didn't do much CQ, it didn't work. Most of the contacts were made S&P and that went a lot faster. It's always nice to meet some friends when contesting.  I met UX5UO  Gennady who immidiatly recognized me and told me he was the printer of my QSL card, of course I knew, but it's amazing he knows his customers! I met some neighbour stations as well and although it didn't bring me points it's always nice to have a small chat about the contest results so far, among them were PA4PS, PA0O and PD7BZ. For some more experienced operators it's a goal to work all zones, I analyzed my own zones and see I only worked 28 out of 40. I think I'm not experienced enough yet! Had fun this CQWW DX SSB though, that's for shure!


To get a insight in the contest please click this link:
PE4BAS CQ-WW-SSB 2013 SH5 Diagnostics

Here is my list of most interesting DX by band:

80m: VE3JM (Canada), K3LR, K1ZR, K1LZ (USA), EF8S (Canary Isl.)
40m: VE3EJ (Canada), K4XS and many others (USA), PJ2T (Curacao), 8P5A (Barbados), RC9O (As. Russia)
20m: TO5A (Martinique), HK1NA (Colombia), JH4UYB (Japan), A71BX (Quatar), 7Z1CQ (Saudi Arabia), And many USA/Canada
15m: UP0L (Kazakhstan), 9K2HN (Kuwait), JA0QNJ (Japan), UK9AA (Uzbekistan), Z68BH (Kosovo), HK1NA (Colombia), VP5DX (Turks & Caicos Isl.), A73A (Quatar), ER4LX (Moldova), TI5W (Costa Rica)
10m: JA0QNJ (Japan), A71BX (Quatar), 6Y1X (Jamaica), PJ2T (Curacao), TO1A (French Guyana), A65BP (UAE), BY0AA (China), C6ARW (Bahamas), 8P2K (Barbados), WP2XX (US Virgin Islands), HD2A (Ecuador), AY5F (Argentina), CW5W (Uruguay), KP3Z (Puerto Rico), TO5A (Martinique), XE2B (Mexico), YY4DNN (Venezuela), YN5Z (Nicaragua), T48K (Cuba), J79WTA (Dominica Isl.), Many north/south America.

Actually I'm surprised I didn't hear VK, ZL and ZS on any band. I did see spots, but didn't hear them. Wrong time wrong band I guess.

Het heeft even geduurd, maar hier zijn dan de resultaten. Allereerst met dank aan mijn XYL die weet dat een aantal contesten echt belangrijk zijn voor me. Ze heeft me het hele weekend vrij gelaten om met de contest bezig te zijn. Dus had ik wel een aantal uren om aan de hobby te spenderen in mijn nog niet helemaal klare radiohut. Het was tijd die in mijn ogen welbesteed was met als eindresultaat 756 QSO's naar 88 DXCC landen. Hoewel ik niet alle nieuwe DXCC's van mijn wenslijstje heb kunnen werken had ik er in iedergeval 2, Nicaragua en Kosovo. Kosovo is helaas nog niet geldig als DXCC maar wel een noviteit. Ik heb ook 2 nieuwe DXCC gewerkt die niet op het lijstje stonden, Dominica (niet te verwarren met Dominicaanse Republiek) en de Bahamas. En ja, ik hoorde natuurlijk wel een hoop andere DX maar helaas was de pile-up ook erg groot bij die stations en had ik geen zin om m'n tijd daar aan te spenderen. De propagatie was echt erg goed en soms twijfelde ik aan het idee of er ooit nog wel eens een eind zou komen aan de lijst met Amerikanen boven in de 10m band. Tot in de 29MHz zaten ze te roepen. En nee, ik heb niet veel CQ geroepen, het had totaal geen effect. S&P ging echt veel sneller dit keer. Het is natuurlijk ook altijd leuk om wat vrienden te ontmoeten op de band als je aan het contesten bent. Bijvoorbeeld UX5UO Gennady, hij begon direkt over dat hij de drukker was van mijn QSL, ja dat wist ik wel maar ik vind het wel bijzonder dat hij al z'n klanten kent! Natuurlijk ook wat buurtstations ontmoet, het brengt geen punten op maar het is wel even leuk de resulaten te bespreken van de contest. Zo werkte ik PA4PS, PA0O en PD7BZ. Voor de meer ervaren operators is het doel tegenwoordig het werken van alle zones in de contest. Ik deed even een analyse in N1MM en zag dat ik maar 28 zones heb gewerkt, ben dus nog lang niet ervaren genoeg! Hierboven een link naar het analyse programma SH5, de moeite waard om even te bekijken. En natuurlijk de meest interessante DXCC per band die gewerkt zijn. Gek genoeg heb ik geen ZS, VK en ZL gewerkt, wel gezien op het cluster, maar als ik ging luisteren hoorde ik niks. Maar goed ik heb genoten van deze CQWW DX SSB en zeker weten veel plezier gehad!


Monday, October 28, 2013

K4XS works PE4BAS in CQWW contest

Fellow blogger and one of the most fanatic DXers from Ireland Anthony EI2KC shot a video from K4XS working......me! What a coincidence! Thanks for the link Anthony !

Mede blogger en 1 van de meest fanatieke DXers uit Ierland Anthony EI2KC maakte een video van K4XS die.....mij werkte. Wat een toeval! Bedankt voor de link Anthony !
Friday, October 25, 2013

Lunchbreak operating 10m /M QRP

I did a very short mobile operation today on 10m just to check propagation. Heard lots of DX but weak. Made 3 QSO's at last:

UA0WW Alex from Asiatic Russia RX/TX 59/57 report
IG9Y DXpedition from Lampedusa Isl. Italy RX/TX 59/55 report
JW9JKA Svein from Bear Isl EU-027 (Svalbard) RX/TX 59/51 report

All with 2,5W from the FT817 and my good old PE4BAS modified CB mobile antenna.

Vandaag even heel snel mobiel actief geweest op 10m om de propagatie even in te schatten. Veel DX gehoord maar wel erg zwak. Uiteindelijk de stations gewerkt hierboven in het lijstje. Alles met 2,5W uit de FT817 en mijn PE4BAS gemodificeerde 27MC antenne.


Wednesday, October 23, 2013

CQWW DX SSB wishlist

Decades ago I was a avid DXer on the 11m band. I was a student with lots of time and still living with my parents. No worries about  cooking food, cleaning/maintaining a household, paying electricity, gas, mortgage. And only one band to DX. Things are so different now. Sometimes I look back with melancholy but in the real world I'm happy with what I have now. The radiohobby is fun but it is just a hobby. My family is much more important.

The CQWW DX SSB is this upcoming weekend, a 48 hour contest with lots of DX. One of the most important contests for me as it is the chance to work new DXCC if propagation allows it. There are only a few contests that are important for me and if possible I will spend as many hours as possible in it. The CQWW DX and WPX SSB are 2 of them, the other ones are the PACC, PA-beker and Frysian 11 cities contest. I planned the whole weekend for it, although haven't got 48 hours to spend as we have a diner with the neighbours Saturday evening. Besides that I think I need some sleep as well.

With the help of the excellent "Anounced DX operations" calendar from NG3K I made myself a wishlist for this event. There are lots of DXCC to work in this contest I haven't got yet in my log. So I hope to work some new ones.

Decennia geleden was ik een aardig fanatiek DXer op de 11m band. Ik was nog student, had veel tijd over en woonde nog bij m'n ouders. Geen zorgen over het eten, schoonmaken en onderhouden van een huishouden, betalen van energiekosten en hypotheek. En maar 1 band om te DXen. Alles is zo anders nu. Soms denk ik er met weemoed aan terug. Maar in de echte wereld ben ik blij met wat ik nu heb. De radiohobby is geweldig en leuk maar het is gewoon een hobby. Mijn familie is veel belangrijker en dierbaarder.

Dit weekend is de CQWW DX SSB contest, een 48 uurs contest met heel veel DX. Één van de meest belangrijke contesten voor mij omdat het de kans is om nieuwe DXCC's te werken als de propagatie tenminste meewerkt. Er zijn eigenlijk maar een paar contesten echt belangrijk voor me en daar wil ik dan zo veel mogelijk uren aan spenderen. De CQWW DX en WPX SSB zijn er 2 van en daarnaast natuurlijk de PACC, PA-beker en de Friese 11steden contest. Ik heb het hele weekend er voor ingepland maar heb niet de volle 48 uur beschikbaar. Zaterdag avond hebben we een diner met de buren en ik moet natuurlijk ook nog wat slapen.

Met behulp van de geweldige  "Anounced DX operations" kalender van NG3K heb ik een verlanglijstje gemaakt voor deze contest. Er zijn een hoop DXCC te werken in deze contest die ik nog niet in m'n log heb staan. Ik hoop er wat van te werken.

Monday, October 21, 2013

JARTS, TN2MS and more DX...

Working remote. Note the integrated SWR/PWR meter!
Not that much blogging last couple of days. I had to concentrate and be on the radio hunting for TN2MS which I desperately wanted to have a QSO with. I previously worked all the Mercy Ships DXpeditions and didn't want to miss this 4th, besides that it would be a new DXCC all band. Anyway, just like always I'm very limited in my time for the hobby. Through the week on workdays TN2MS was on when I was at the job. When I got home in the evening they were gone. I tried to call them Wednesday at lunchbreak but my QRP mobile signal just didn't came through. Today I had a day off the job as I had to work Saturday so the QSO only could happen at Sunday or Today. Besides that I hoped for some RTTY activity from TN2MS in the JARTS contest. So I took part in the contest and even worked part of the contest remote from the job at lunchbreak. Never saw TN2MS spotted in the JARTS contest, but worked another new one KG4HF from Guantanamo Bay on 10m. The hunt had to be continued. I monitored the DX cluster last week and saw that first transmissions were always made around 6:15 UTC. So I was on the radio very early at Sundaymorning and did some RTTY in the contest. Suddenly I saw TN2MS spotted on 12m, most difficult band for me as the antenna will not always tune there. But luckely this time it did and I made the QSO after a few calls. Today I waited for the confirmation on both logs from TN2MS and KG4HF. And yes, I'm in the logs. Unfortenately I had no time to be much on the radio today, I tried to reach TN2MS for the second time now on 15m RTTY, but the pile up was too big. So, I'm satisfied with the QSO on 12m.

Well, in the J(apan) A(mateur) R(adio) T(eleprinter) S(ociety) contest I worked some nice DX.
Jamaica 6Y3M on 10m and 20m, Guam KH2F on 20m, Alaska (fellow blogger) KL2R on 20m, Guantanamo Bay KG4HF and just when I thought I wouldn't work Japanese stations in this Japanese contest I made QSOs with JR4OZR en JS3CTQ on 40m. Total QSO's 133 and 19992 points.

Niet veel aan m'n blog gedaan de laatste
 paar dagen. Ik moest me concentreren op de radio om TN2MS te werken die ik echt graag in het log wou hebben. Ik heb alle voorgaande Mercy Ships DXpedities gewerkt en wou deze 4e absoluut niet missen. Daarnaast is het voor mij weer een nieuwe DXCC. Maar natuurlijk heb ik zoals altijd maar zeer weinig tijd voor de hobby. Dat wil zeggen, ik heb wel wat tijd maar op de verkeerde momenten. Door de week is TN2MS alleen op de frequentie als ik aan het werk ben. Als ik 's avonds thuis kom hoor ik ze al niet meer. Ik heb het nog geprobeerd vanuit de auto woensdag op 10m, maar helaas kwam mijn QRP signaal er niet tussendoor. Vandaag had ik een vrije dag omdat ik zaterdag moest werken dus moest het QSO plaatsvinden op zondag of vandaag. Buiten dat hoopte ik op een beetje RTTY activiteit van TN2MS in de JARTS contest.Dus heb ik meegedaan aan de JARTS, ik werkte op zaterdag zelfs remote vanaf het werk in de lunchpauze maar heb TN2MS niet gezien. Wel werkte ik tot mijn verassing KG4HF Guantanamo Bay op 10m, ook een nieuwe DXCC. De jacht  maar TN2MS ging dus door...Ik heb veel naar het DX cluster gekeken afgelopen week en zag dat TN2MS meestal aktief was vanaf ongeweer 6:15 UTC. Dus zondagmorgen extra vroeg opgestaan en voor de radio gaan zitten, eerst maar wat RTTY contest gedaan tot ik plotseling TN2MS gespot zag op 12m. Een moeilijke  band voor mij omdat de antenne daar niet altijd goed wil tunen. Maar vandaag lukte het wel en na een paar keer roepen lukte het toch om een QSO te maken, het is gelukt dus! Vandaag even gewacht om de bevestiging in de logs van beide TN2MS en KG4HF voor dit stukje te publiceren, en ja ik sta in de logs. Helaas is het me niet gelukt om vandaag nog verbinding te maken voor de 2e keer, wel geprobeerd op 15m RTTY, maar de pile up was te groot. Ben ook wel tevreden met 1 QSO op 12m.

TN2MS   Crew
Ook in de J(apan) A(mateur) R(adio) T(eleprinter) S(ociety) contest heb ik wel leuke verbindingen gemaakt. O.a. Jamaica 6Y3M op 10m en 20m, Guam KH2F op 20m, Alaska (medeblogger) KL2R op 20m, Guantanamo Bay KG4HF en net toen ik dacht dat ik geen Japans station meer zou werken in deze Japanse contest werkte ik nog JR4OZR en JS3CTQ op 40m. Aantal QSO's 133 en 19992 points.

Sunday, October 13, 2013

Some DX

Although the rest of the Netherlands had bad weather today we even had some sunshine and not even a drop of rain here in the north east. So, that means time to continue painting. In the afternoon/evening I had some radio time. I managed to work the TO2TT DXpedition from Mayotte quite easy on 10m. Actually I'm hunting for TM2MS Congo these days, but although I heard them on 15m the pile-up was too big. Seems that they did some RTTY contest today, wish I had time for that to work them. I worked a couple of stations on 30m this evening. The photo left is from Yoshi JF3KOA, Tokyo, Japan. No big beams and amps, just a vertical and minibeam. Ik like to make QSOs with these kind of stations far away. This QSO was made on JT65 and I used about 30W.

Alhoewel de rest van Nederland vandaag slecht weer had scheen bij ons in het noord-oosten zelfs de zon! Dat betekende doorgaan met verven. Maar in de middag en avond had ik een beetje radio tijd. Het is me vrij snel gelukt de Mayotte DXpeditie TO2TT te werken op 10m. Maar eigenlijk ben ik deze dagen op zoek naar TN2MS in Congo. Ik hoorde ze wel op 15m, maar de pile-up was erg groot en ik had geen kans. Het schijnt dat ze meegedaan hebben met een RTTY contest.Wou dat ik daar tijd voor had gehad dan had ik ze nu misschien al gewerkt. Ik heb vanavond een paar stations op 30m gewerkt. De foto hierboven is van Yoshi JF3KOA, Tokyo, Japan. Geen grote beams en versterkers, gewoon een vertical en een minibeam. Ik vind het leuk om dit soort stations te werken zo ver weg. Dit QSO werd gemaakt met JT65 en ongeveer 30W.

Friday, October 11, 2013

Celebrating 5 years PE4BAS weblog


Saturday 11 October 2008 was the start of this weblog, 5 years ago exactly. I actually never heard of blogger, but posting to a blog was a standard feature on my then new Sony Ericsson C702. At that time this phone was one of the few that had dust and water protection. It is not really a smart phone but long time I could access the internet with it, so I started a blog and later got the idea to write about the radio hobby. Now, I still have this phone, still working and everyday use. It's just as old as my blog. Celebrating it's 5th year today! It's incredible that this blog did integrate into my radio hobby. Never thought that I would be meeting new friends and did get help with various hobby topics, I learned a lot through the interactivity of a weblog. Of course I could help people as well, sometimes with advice, sometimes just by write about the radio hobby. Most intigruing is what other people like and read most in this weblog. Luckely blogger has some very nice behind the scenes features so I could find out. Some statistics:

Most read article: "Repair of a Diamond CP-6 multiband vertical" Actually it features not even my own video. But have been read 3886 times.
Most read page: "Station" I'm not really surprised, read 4858 times
Sources (linked from): Besides google most people reached my page from AE5X John's site. It surprises me, thanks John! Linked 2148 times.
Pageviews by country: Well not surprisingly of course The Netherlands with 51452 times followed by the USA with 36344 times.
Most people use Windows and IE to view my weblog. This weblog has been seen in 164 countries so far. Average count of visitors is about 200-300 a day.

I think I'm also the only amateurradio weblog that writes both in English as Dutch. This takes a lot of time and sometimes I got the idea to quit this multilanguage writing and only do English to reduce writing time. But when I view my posting about this topic I think it would not be a wise descision.
Although my time for the hobby is limited, I hope to continue writing for many years to come.

Zaterdag 11 Oktober 2008 begon ik dit weblog, exact 5 jaar geleden. Eigenlijk had ik daarvoor nog nooit gehoord van blogger, maar een blog beginnen en er op schrijven was een standaard app op mijn toen nieuwe Sony Ericsson C702. Toen die tijd een telefoon die als 1 van de weinigen tegen stof en water  kon, ideaal voor de omstandigheden waarin ik werk. Het is eigenlijk geen smartphone zoals we die tegenwoordig kennen, maar ik had er lange tijd wel de mogelijkheid voor internet op, dus ik maakte een blog en kreeg later het idee om er iets op te schrijven over de radiohobby. Vandaag de dag heb ik de telefoon nog steeds en gebruik hem nog elke dag. Het ding is net zo oud als mijn blog. We vieren alweer het 5e jaar vandaag. Het is niet te geloven hoe dit blog geïntergreerd is met mijn radiohobby. Ik heb doormiddel van dit blog veel nieuwe vrienden ontmoet en veel hulp gehad bij allerlei dingen dus ook veel geleerd door de interactiviteit van dit gebeuren. Hopelijk heb ik ook veel mensen wat kunnen leren en laten zien, soms doormiddel van advies en soms door er gewoon over te schijven. Erg interigerend is wat mensen nou leuk vinden aan mijn blog en wat ze nu het meest lezen. Gelukkig heeft blogger daar middelen voor die je achter de schermen kan bekijken. Een paar statistieken:

Meest gelezen artikel: "Repair of a Diamond CP-6 multiband vertical"  Eigenlijk staat er niet eens mijn eigen video in. Maar het is 3886 keer gelezen.
Meest gelezen pagina: "Station" Niet verassend, 4858 keer gelezen.
Bronnen (gelinkt vanaf): Naast google op de eerste plaats hebben de meeste mensen mijn pagina gevonden via AE5X John. Dat verrast me! Bedankt John. Link 2148 bezocht!
Land dat meeste kijker heeft: Geen verassing, nederland natuurlijk met 51452 kijkers en daarna USA met 36344 kijkers.
De meeste mensen gebruiken Windows en IE om het weblog te bekijken. En dit weblog is gelezen in 164 landen tot dusver. Gemiddeld aantal bezoekers ligt tussen de 200-300 per dag.

Ik denk dat ik tevens het enige radioamateur blog schrijf in 2 talen, zowel engels als nederlands. Helaas vergt dat wel extra tijd. Ik heb vaak het idee gehad er mee te stoppen en over te gaan op alleen engels om tijd te besparen. Maar als ik mijn stukje hier over dan weer terug lees denk ik niet dat dat een verstandig besluit zou zijn. Alhoewel mijn tijd voor de hobby gelimiteerd is hoop ik wel nog jaren in dit weblog te schrijven.

Wednesday, October 9, 2013

PE4BAS/P WSPR analysis and visiting PD9R

PD9R setup
24 years ago to be exact at 10 Sept. 1989 I made a SSB QSO to Schiermonnikoog Island and spoke with PE6 Rob. Now, PE6 is not a official call but just a "skipname" which we used to have on CB. I spoke with Rob several times and also with a lot of other stations from the island. It was long before facebook and twitter that de CB "social media" was very populair. I never met Rob in real life but did contact him on facebook. Actually when I was on Schiermonnikoog last weekend this was the chance to finally meet him to have an eyeball QSO. Rob, who is currently PD9R, is the only licensed ham radio operator on the island these days. The problem only is that he hasn't got a transmitter yet, only an old Kenwood R1000 is operational. Of course he does receive some WSPR, but it is difficult as the old Kenwood drifts about 4-5 Hz every 2 minutes. Anyway, we met sunday afternoon and we had a nice cup of coffee when discussing hamradio matters. I really hope Rob will be on air this year. I gave him a tip to make a multiband vertical just like the one I use. As he is the only operator from the island he should be ready for some gigantic pile-ups ;-)Well, it took some time but I finally sorted out the WSPR results. I didn't look at it much on the island, only noticed I was received in Alaska. But now, it seems I was also received in Australia. Not bad with 5W into a MP-1 on the balcony. I noticed that most signals went to and came from the USA, not surprised about that because there was only water between the 2 countries. I was about a km from the northsea. I was heard in 22 DXCC finally. Bert PA1B made me a lowest possible power analysis  report. What you can see in this report is the lowest possible power I could have been using. Nice to see that I could reach Alaska with only 200mW and Australia with only 500mW. In a perfect world it would be no problem to have worldwide contacts with this setup.

24 jaar geleden, om exact te zijn op 10 Sept. 1989 maakte ik een SSB QSO naar Schiermonnikoog en

sprak met Rob PE6. PE6 is natuurlijk geen officiële call maar een "skipnaam" zoals wij die gebruikten op 27MC. Ik sprak een aantal keren met Rob en ook nog met een hoop andere stations op het eiland. Dat was allemaal lang voor facebook en twitter en in de tijd dat 27MC de populaire "sociale media" was. Ik heb Rob nooit echt ontmoet maar kwam weer met hem in contact via facebook. Natuurlijk hebben we even afgeproken om elkaar te ontmoeten afgelopen weekend.  En zat ik dus bij Rob PD9R de enige officiële radioamateur van het eiland te koffiedrinken op zondagmiddag. Rob heeft helaas geen zendontvanger op dit moment en luistert alleen met een oude Kenwood R1000. Zo ook op WSPR, maar dat gaat al erg moeilijk omdat het apparaat 4-5Hz per 2 minuten afwijkt. Ik hoop dat ik Rob weer een beetje radio enthousiasme heb kunnen geven en hoop dat hij dit jaar weer in de lucht kan met een radiosignaal. Ik heb hem een tip gegeven om een multiband vertical te plaatsen zoals ik ook gebruik, vanaf het eiland zou dat prima moeten werken. Omdat hij de enige radio operator van het eiland is moet hij zich maar klaar maken voor de gigantische pile-ups ;-)

Nou, het duurde even maar ik heb eindelijk de WSPR resultaten. Ik heb het op het eiland allemaal even vluchtig bekeken en merkte dat ik gehoord werd in Alaska. Maar nu schijnt het dat ik ook werd gehoord in Australië. Niet gek voor 5W in een MP-1 antenne op het balkon. De meeste signalen kwamen overigens van Amerika, niet verassend er zat alleen maar water tussen. Ik zat ongeveer een km van de noordzee af. Ik werd gehoord in 22 DXCC uiteindelijk. Bert PA1B stuurde mij nog een analyse van het laagst mogelijke vermogen wat ik had kunnen gebruiken. Hieruit blijk dat ik met 200mW nog gehoord had kunnen worden in Alaska en met 500mW in Australië. In een perfecte wereld had ik met deze setup gewoon met gemak wereldwijd contacten kunnen maken.

Tuesday, October 8, 2013

Back home...

After a nice weekend on Schiermonnikoog Island we are back home. We had some beautiful weather, almost blue sky and sunny. A great time to be on this island. Radio activity was a little low, just like expected actually. It was a family event and not a radiohobby event. So, I was active with WSPR most of the time since you don't have to be at the radio equipment for this mode. I was lucky to have wireless internet in the house, something you need if you do WSPR and JT modes. The setup consisted of my FT-817 5 Watt output, Ace Aspire One minilaptop and Superantenna MP-1 on the balcony. At sunday our little girl went ill and I offered to be near her, good time to do some radio. I managed to make 4 QSO on 20m. 3 on PSK with OM8AMF, EA7JLK, EA1IFU/P and 1 on JT65 with HA2AL. You would expect a low noisefloor on a small island, but it isn't the case. All of the holiday houses and hotels have various electronics like WiFi, PLC, Plasma TV etc. The noise on 20m was a solid S8 all the time. I did try 40m, but it was even worse there. Luckely our little girl is ok, and we are back home again! Now, a small problem occured. The tiny laptop suddenly didn't start anymore, I was afraid I lost all data. It has a restore function built in and luckely within a hour I got all data back. 


Superantenna MP-1 on balcony
WSPR was most succesfull this weekend and I want to analyze all data to print it on a map. More about that and about my visit to the only ham radio operator on the island in the next post.
Homemade door/window throughput


Spot the antenna
Na een lang en mooi weekend op Schiermonnikoog zijn we weer thuis. We hadden echt geweldig weer, bijna blauwe lucht en lekker zonnetje. Perfect voor een weekend zoals dit. De radio activiteit was erg laag zoals verwacht, dit was een familie weekend en geen radio hobby weekend. Dus was ik het meest actief met WSPR omdat je met deze mode niet echt achter de radio hoeft te zitten. Gelukkig hadden we draadloos internet in het huisje, iets wat je niet kan missen als je WSPR of JT modes wilt gaan doen. De apparatuur was mijn FT-817 5 Watt, Acer Aspire One minilaptop en Superantenna MP-1 op het balkon. Zondag werd onze kleine meid ziek en ben ik maar bij haar gebleven in het huisje, mooie tijd om even wat radio te doen. Uiteindelijk heb ik 4 QSO's kunnen maken op 20m.  3 op PSK met OM8AMF, EA7JLK, EA1IFU/P en 1 op JT65 with HA2AL. Je zou op zo een eilandje niet veel storing verwachten, maar niets is minder waar. De vakantiehuisjes en hotels zitten vol met WiFi, PLC en plasma TV's etc. Ik had op 20 meter een continu storing van S8 en op 40m was het nog veel erger. Gelukkig is de kleine meid weer beter en zijn we nu weer thuis. Nou had ik nog wel een probleempje met de mini laptop, het ding wou ineens niet meer opstarten. Ik was band dat ik mijn log gegevens nu kwijt was. Maar gelukkig zat er een restore functie op en na en uurtje had ik alle gegevens weer terug.

WSPR was het meest succesvol dit weekend en ik wil de gegevens nog even analyseren en er een kaartje van maken, dat vergt even wat meer tijd. Meer hierover en over mijn bezoek aan de enige zendamateur op het eiland in een volgend stukje.

Sunday, October 6, 2013

PSK and JT65 QSO from Schiermonnikoog

Despite being heard with PSK and JT modes it was not easy to make some QSO's. I finally had 3 PSK QSO's and 1 JT65 QSO. If time allows I will try again in the evening. For now I returned to WSPR on 20m.

Saturday, October 5, 2013

WSPR results so far from Schiermonnikoog


Didn't have much time for radio yet. But set up the radio and antenna for some wspr.
Above the results this afternoon. I tried some psk as well, but no luck yet.

Heb nog niet zoveel tijd gehad voor radio. Maar ben in iedergeval in de lucht met wspr. Hierboven de resultaten vanmiddag. Heb ook nog wat psk geprobeerd maar tot op heden nog geen geluk.

Thursday, October 3, 2013

PAFF-017/EU-038 Schiermonnikoog Island again

If all goes well I'll be on Schiermonnikoog Island again this weekend. I'm not shure how much time I have to be on air. But will try some digital modes from 40-10m. I bought a second hand very tiny laptop (Acer Aspire One) for this and other events. This mini DXpedition will be holiday style! Locator will be JO33BL. I've just been informed that we probabely have ADSL access. So, keep an eye on updates.

Als alles goed gaat ben ik dit weekend weer op Schiermonnikoog. Ik weet niet zeker hoeveel tijd ik heb om met de radio aktief te zijn maar zal alleen digimodes doen van 40-10m. Ik heb een tweedehands mini laptopje gekocht (Acer Aspire One) voor onder andere dit soort dingen. Deze mini DXpeditie zal een beetje in vakantie stijl zijn. Locator is JO33BL. Ik heb net vernomen dat we waarschijnlijk ADSL toegang hebben. Dus houd de updates in de gaten.

Wednesday, October 2, 2013

How things are madeNice video from how a TS-990 is made. I wonder how many of the employees are ham radio operators. I would love to have a job like this.