Monday, February 28, 2011

Northern Radio Rally 2011 (NAT 2011)

The only radio rally that I'm visiting actually, this year it was ast Saturday. Not too big and more important is a eyeball QSO with fellow HAMs. Though most of the traders would of course get some money out of it. Not only were there traders but also some information stands. The first one was from top QRP contester and QSL collector PA1AT, there were some QSL's waiting for me as he is also QSL region manager. As always there are a lot of nice (historic) QSL cards to see. I made a photograph of the original first QSL from the first licensed radio amateur in the Netherlands PA0BZ issued 19-Aug.-1929. I met a lot of fellow radioamateurs, known both from "on air" QSOs and from our local radio club. I even met my old radiofriend Bert which is starring in my video as  the station which I talked to on CB many years ago, he was telling me that he is busy to get his license. I also met another radioamateur and discussed some digital modes getting to the WSPR subject he was telling me that he never heard of it, hard to believe but true. Anyway, I saved some money to buy some interesting radio equipment and so I did.First of all I bought some PL connectors and a plug to connect my deskmike to the yaesu. Most important was the cheap metal box to make the PA1B attenuator, I found a suitable one for 1 euro. Searching for a Imax2000 which I strange enough still cannot find on this radiorally there was something that catched my eye. A beautifull second hand WELZ SP-15M SWR/PWR meter with attached an WELZ AC-38M antennatuner, great for QRP as the meter has 3 choices of power 2,5W, 20W and 200W. Both devices are fully metal and switches and knobs are high quality. I couldn't resist to buy it (probabely give too much for it), I otherwise regret it. I bought some other items as well but will write about that in another article.


Eigenlijk is dit de enige radiomarkt waar ik naar toe ga elk jaar. Dit jaar afgelopen Zaterdag. Een kleine markt waar het vooral gaat om de gezelligheid. Alhoewel de handelaren wel wat willen verdienen natuurlijk. Het leuke is dat er ook informatie stands tussen staan, de eerste is gelijk die van top QRP contester en QSL verzamelaar PA1AT. Er lagen hier ook nog wat QSL kaarten voor mij omdat hij ook regiomanager is. Top stuk in zijn verzameling is denk ik wel de originele QSL van de eerste gelicenseerde radioamateur van Nederland PA0BZ, licentie verkregen op 29 Aug. 1929. Heb veel radioamateurs ontmoet die ik zowel van QSO's kon als van de radioclub. Ik kwam zelfs mijn oude radiovriend Bert tegen die nog schitterde in mijn video van jaren geleden als mijn tegenstation op CB. Met een andere radioamateur had ik nog een discussie over digitale modes, toen het onderwerp WSPR naar voren  kwam had deze amateur daar nog nooit van gehoord, bijna niet te geloven maar waar.  Ik had wat geld gespaard om wat spullen te kopen als ik wat leuks zou zien, allereerst kocht ik nog wat PL pluggen en een mike plug om de tafelmike op de Yaesu aan te sluiten.
Verder nog een goedkoop blikken kastje en 2 SO chassisdelen voor het PA1B verzwakker project, het kastje kocht ik voor maar liefst 1 euro. Op zoek naar een Imax2000 antenne die ik maar niet kan vinden op deze markt viel mijn oog op wat anders. Een prachtige 2e hands WELZ SP-15M SWR/PWR meter en WELZ AC-38M Antennetuner. Ideaal voor QRP omdat er 3 power standen te kiezen zijn te weten 2,5W, 20W en 200W. Beide kastjes erg sterk en zwaar en de schakelaars en knoppen van hoge kwaliteit. Ik zou het mezelf niet vergeven als ik dit niet gekocht had al zal ik er vast teveel voor hebben betaald. Tevens wat andere spullen gekocht maar daar schrijf ik later wel een keer over.

Saturday, February 26, 2011

QRP glory

After my QRP struggle last week I thought this was a nice title for some glorious results with QRP. I got the results from last years PA-beker contest and found out I became second in the SSB QRP section. Fellow blogger PC4T became 5th in the same section (congrats Paul). Since PA1AT was both nr.1 in SSB and CW I was curious at his equipment. He uses a FT-817 and 23 Mtr wire on 6 Mtr above the ground and a autotuner. Got me thinking if my loop is too high above the ground or I do not have the operating skills or practise he got. Next year I'll try another strategy...


Na mijn QRP frustraties afgelopen week toch weer een opsteker vandaag. In de electron stonden de uitslagen van de PA-beker 2010. Zoals op het plaatje te zien werd ik 2e. Mede blogger PC4T werd 5e in de zelfde category (gefeliciteerd Paul). Omdat PA1AT nr.1 was in zowel CW als SSB was ik wel nieuwsgierig naar zijn gebruikte spullen. Dat was heel eenvoudig, een FT-817 en 23 Mtr draad op 6 Mtr hoogte met een autotuner. Dat brengt me wel aan het denken, staat mijn loop te hoog? Of heb ik niet de "operating practise" of de ervaring die hij heeft? Ik denk dat ik volgend jaar maar eens een andere strategie probeer....

Thursday, February 24, 2011

QRP struggle

Monitoring and transmitting WSPR on 12m last 2 days. QRP with 500mW. First day on the loop antenna I only received IW1PAK and M1AVV, they were not QRP !
Second day on my vertical, nothing....Both days I was not received by anyone. That brings back memories of calling every evening for over a week ending in a few short QSOs only. QRP is not always succes, it can be a struggle. I think this is not the best time to do 12m QRP, better wait till the ES season starts and try it again.


Afgelopen 2 dagen meegedaan aan de QRP activiteit op 12m met 500mW. De eerste dag gebruikte ik de loop en hoorde ik IW1PAK en M1AVV. De tweede dag de verticale antenne, ik hoorde niets. Zelf werd ik beide dagen nergens ontvangen. Het brengt herinneringen terug van lang geleden, avonden roepen een week lang en alleen maar een paar QSO's gemaakt. QRP is niet altijd een sucses en kan behoorlijk frustrerend zijn. Ik denk dat dit ook niet de beste tijd voor 12m QRP is, maar even wachten tot het ES seizoen weer begint en dan nog eens proberen.

Tuesday, February 22, 2011

10m expectations

Once, long time ago....
After reading some very nice reports about WSPR on 10 meter I decided to monitor for a few days. But my expectations were too high. Propagation was not as good as the days before I was monitoring. Although I was reported at 4Z4TJ (Israel) and OY1OF (Faroer Isl.) with my 1 Watt on the vertical. Receiving went better I reported V53ARC, VK4YEH, PU2MWD,  FR1GZ and  VK6TQ as DX and a few other Dutch and European stations as well most of them TX with 2-5 Watt. Tomorrow starts a 12 meter QRP activity for 2 days. I don't have too much expectations this time but will try with 500mW, you never know...


Na het lezen van diverse blogs over uitstekende WSPR resultaten op 10 meter besloot ik een paar dagen deze band te monitoren. Helaas waren mijn verwachtingen wat te hoog want de condities waren gewoon lang niet zo goed als de dagen voordat ik daar mee begon.  Alhoewel ik nog wel gehoord werd door 4Z4TJ en OY1OF met mijn 1 Watt en de verticale antenne. Ontvangen ging beter, ik ontving: V53ARC, VK4YEH, PU2MWD,  FR1GZ and  VK6TQ als DX en nog een hele hoop andere Nederlandse en Europese stations. De meesten van hen werkten met een vermogen van 2 tot 5 Watt. Vanaf morgen is er een 12 meter QRP aktiviteit voor 2 dagen. Ik heb er niet veel verwachtingen van maar zal het proberen met 500 mW, je weet maar nooit...

Sunday, February 20, 2011

Video impression...

A short impression of my station before the PA-beker 2010 contest starring my new FT-817, I did took part in the QRP section with 5 Watts. Attached is also a short impression of my station before the PACC 2011. The plan was to shoot more video, but since I was so concentrated  on the pile-ups and searching for multipliers between them I just forgot to press the button so now and then. I seriously thought about taking part in the QRP section of the PACC, but since it is a mixed mode section I choose the low power SSB section in the end.Een korte impressie van mijn station voor de PA-beker 2010 ik deed mee in de QRP Sectie met 5W uit mijn FT-817. Er aan vast geplakt is een stukje van voor de PACC 2011. Ik was van plan meer te filmen, maar helaas had ik er tijdens de contest niet veel tijd voor en ben het vergeten. Voor de PACC heb ik serieus overwogen mee te doen aan de QRP sectie, maar omdat dat een mixed mode sectie is liet ik dat idee maar varen. De SO LP SSB sectie vind ik zelf nog altijd het leukst.

Friday, February 18, 2011

PACC 2011 story & results

Sorry for waiting, but finally I got some time to write my story about the PACC this year. First of all the PACC contest is the most important contest here in the Netherlands. Rule nr. 1 is that all stations can only make contact with us dutch stations, that gives some advantages. I think every dutch radioamateur should take part in this contest if not for competion then just for fun. But of course everyone should decide that for them self. Anyway, I started the contest with the confidence I would break my last year score, but after 15 minutes I only made one QSO with Russia and all my confidence was gone. Like last year I started on 10m and 15m and there was not much to do there, next year I better look at 20m as well or even start the contest there. The first hours went slowly though I made a very nice second multiplier on 10m to southern Zambia 9J2GS Gertjan (Dutch guy) a new DXCC as well for me. I actually did quite a number of QSO's on 160m, I was very surprised as I had to do it with the vertical and tuning tooks a long time. But best was of course the 80m en 40m band with my horizontal loop, this year there was even a reply from Canada and USA on my CQ on those bands. Searching for multipliers resulted in some nice DX with TJ9PF, FM1HM & FM4LV on 40m I just left them in my PACC log, but if they will count as multipliers? If not, it doesn't matter to me, a good score is nice but a new DXCC is better. I decided to get some sleep when calling CQ would result in no station answering within 10 minutes, that was around 4:00 UTC in the morning. At 6:00 UTC I woke up and started calling again resulting in a slow pile-up. Actually never got the pile-ups like last year except for the last 10 minutes of the contest, like a miracle everyone did seem to hear me then! At the end I counted 552 QSOs from 122 multipliers, not bad and luckely I did beat the score from last year. Now, I hope it will result in a better place time will tell....


Log Analysis PACC 2011 PE4BAS


DX:
10m: 9J2GS (Zambia)
15m: A61ZX (UAE), K1JB (USA), TJ3AY (Cameroon), VE3KZ (Canada)
20m: K3ZO (USA), PT7CB (Brazil), VA3AAG (Canada), YB0MWM (Indonesia)
40m: K3ZO (USA), TJ9PF (Cameroon), FM1HM (Martinique Isl.)
80m: N1BCL (USA), VE1ZA (Canada)


Sorry voor het lange wachten maar hier is dan mijn verhaal over de PACC dit jaar. Eigenlijk zou elke Nederlandse zendamateur toch wel eens een keertje mee moeten doen met de PACC om te proeven wat het is als iedereen is een keer naar jouw roept, maar ja uiteindelijk moet iedereen dat natuurlijk zelf weten. Ik begon de contest met het vertrouwen dat ik mijn score van vorig jaar toch echt wel zou verbeteren. Maar na een kwartier had ik nog maar 1 Russisch QSO in het log en dat vertrouwen lag dus snel aan diggelen. Net zoals vorig jaar ben ik begonnen op 10m en 15m, maar volgend jaar denk ik dat ik in mijn tactiek ook 20m maar meeneem en zelfs daar maar ga beginnen. Ik denk dat het eerste uur de stations buiten Nederland nog niet echt doorhebben dat de contest begonnen is en dat er daarom zo weinig activiteit is op de banden met relatief weinig condities. De eerste uren ging het dus echt langzaam, op 10m werkte ik in ieder geval nog een 2e multi in de persoon van een Nederlander Gertjan 9J2GS uit zuid Zambia een nieuwe DXCC voor mij. Ik maakte nog heel wat QSO's op 160m ondanks mijn slechte antenne ervoor, de loop kan ik er niet tunen en de vertical doet er heel lang over voor de autotuner een match vind. Het beste ging het natuurlijk op 80m en 40m waar mijn horizontale loop uitermate geschikt voor is. Dit jaar kreeg ik zelfs antwoord op mijn CQ vanuit Canada en USA op 80m, dat was me nog niet eerder overkomen. Meerdere zoektochten naar multipliers resulteerde in leuke DX met TJ9PF, FM1HM & FM4LV op 40m deze heb ik maar gewoon in het PACC log laten staan maar of ze meetellen voor multipliers is nog maar even afwachten. Overigens maakt me dat ook niet zoveel uit, een leuke score is goed maar een nieuwe DXCC vind ik nog beter. Ik besloot te gaan slapen als er op mijn CQ niet eerder dan na 10 minuten een station terug zou komen. Dat was om 4:00 UTC, om 6:00 UTC zat ik alweer achter de radio en had ik weer een langzame pile-up na het roepen van CQ. Eigenlijk waren de pile-up's zo ie zo niet als vorig jaar, behalve dan de laatste 10 minuten van de contest toen hoorde werkelijk waar iedereen mij ineens. Het resultaat 552 QSO's en 122 Multipliers, niet echt slecht en 40 QSO's meer dan vorig jaar. Hopelijk brengt me dat op een betere plek, de tijd zal het leren.

Friday, February 11, 2011

PI4H PACC contest QTH previewI had the chance to visit the PI4H contest QTH. They had some bad luck as well with the storm and lost some antennas and masts. But most is repaired and ready to go. Unfortenately the 40m moxon did not make it, hopefully next year they have a bit more luck with the weather before the PACC. Less then a day to go for the PACC 2011 to start...


Antenna up again, ready for the PACC

It's so difficult to photograph my antennas due to the size of the loop. On the photo you see my W2000 3 band antenna, the multiband vertical and around it about half of the horizontal loop. This is the view from the south direction. Luckely the vertical is up again and not damaged, the autotuner still  does it's job. I did a short test on 80m with the voicekeyer, it seems the shorter cable did the trick. The radio can be used with full power again and monitoring with my FT817 the modulation is not distorted anymore. At least I solved one problem from last year, the other one concerns the use of a second screen to monitor the DX cluster. Hope to solve that next year. I'm ready for the PACC 2011, 1 day to go...


Het is een beetje moeilijk om mijn antenne's te fotograferen door de enorme omvang van de loop. Op de foto is de W2000 3 band antenne, de vertikale multiband antenne en ongeveer de heelft van de loop te zien. Deze foto is genomen vanuit het zuiden. Gelukkig doet de vertikale antenne het weer, de autotuner heeft verder ook geen schade behalve aan de behuizing een kras hier en daar. Ik heb een korte test gedaan met vol vermogen op 80m en de LFD/RFI schijnt nu echt verdwenen te zijn. Het kabeltje inkorten was de truc. In iedergeval heb ik dan toch een probleem van vorig jaar opgelost, dat scheelt veel irritatie. Het andere probleem is dat ik nog geen 2e scherm heb om multipliers in de gaten te houden, daar ga ik dan volgend jaar maar aan werken. Ik ben klaar voor de PACC 2011, 1 dag te gaan...

Tuesday, February 8, 2011

Voicekeyer troubles and FoF2 adventures

The voicekeyer is now build in the long awaiting box. I tested it yesterday in the RSGB 80m CC Contest. But still I have the same LFD problems as before. It's very annoying as the radio switches off when transmitting full power. Seems there is a problem with the cable from the voicekeyer to the radio as I can solve 80 percent when I pick it up with my hands. I'll try to shorten the cable today and will try it again this evening.  Hope I can solve it before the PACC. To get in the mood I participated in the EPC WWDX PSK63 contest and the XE RTTY contest last weekend. But propagation was very bad and I made only a few QSO, not even heard a Mexican station. A very strange thing occured to me when I was busy with the RSGB CC contest on 80m sundayevening. I got lots of very good reports, telling me I had a very strong signal. Then suddenly all British stations dissapeared, I only heard a few very weak almost not readable. Tuning over 80m I only heard some Italians talking to Japan (Japan not readable), the rest was very quiet like a total black-out. At first I thought that my horizontal loop was finally on the ground as there was still a lot of wind. But it was not like that, I think it was just a dissapearance of the F2 layer. When I took a view on my blog in the sidebar I saw a FoF2 of 2,3 MHz with a range of 175 Km. Searching on google this is the explanation of FoF2: maximum radio frequency that can be reflected by the F2-region of the ionosphere at vertical incidence (that is, when the signal is transmitted straight up into the ionosphere). And it happens NVIS that's what my loop is designed for....
Just 3 days to go till the PACC.


De voicekeyer zit nu eindelijk in de behuizing. Gisterenavond even een korte test in de RSGB CC 80m Contest. Helaas heb ik nog steeds hetzelfde LFD probleem. Erg irritant want het is zo erg dat de radio zelfs uit zichzelf uitgaat bij gebruik van vol vermogen. Waarschijnlijk zit het in de kabel van de voicekeyer naar de radio omdat het probleem 80 procent opgelost word als ik die kabel beetpak. Ik probeer vandaag de kabel wat in te korten en ga het vanavond weer testen, hoop dat ik de storing er uit krijg voor de PACC. Om alvast even in de stemming te komen heb ik dit weekend meegedaan aan de EPC WW DX PSK63 contest en de XE RTTY contest. Maar de condities waren zo slecht dat ik maar een paar QSO's heb kunnen maken. Heb zelfs geen Mexicaans station gezien dit keer...Iets heel aparts gebeurde er Zondagavond tijdens de RSGB CC contest op 80m. Het ene moment krijg ik nog rapporten dat ik een erg sterk signaal heb en het andere moment zijn alle Engelse stations opeens verdwenen. Een enkele hoorde ik nog heel erg zacht nauwelijks waarneembaar. Op het DX gedeelte hoorde ik op dat moment alleen maar een Italiaan die met Japan werkte (Japan niet waarneembaar). Verder was er gewoon niets meer, net een black-out. Ik dacht eerst dat de loop nu wel omgewaaid was, want het stormde nog behoorlijk. Maar een korte blik naar buiten bevestigde dat de loop nog steeds stond, de SWR was ook niet veranderd. Blijkbaar was de F2 laag opeens verdwenen? Toen ik op de sidebar keek van mijn blog stond de FoF2 op 2,3 Mhz met bereik van 175km. Op google vond ik de volgende uitleg van FoF2: Max. radio frequentie wat nog reflecteerd door de F2 laag bij een loodrechte straling (hoop dat ik het goed vertaal). Toevallig is loodrecht omhoog stralen precies wat mijn loop doet...
Nog 3 dagen tot de PACC.


Monday, February 7, 2011

Antennamast repairs

 Made some photos from the damage and repaired mast section, sorry not real quality. Repair involved a 25mm drill and some perseverance. I use an extra alu tube to strengthen the whole thing. Hope to assemble everything this week and cross my fingers for the antenna and autotuner. Hope they are not damaged, but can only find out when the whole installation is up on the mast.


Heb een paar foto's gemaakt van de schade en de reparatie van het mastgedeelte. Het mastgedeelte uitgeboord met een 25mm boor, dat viel nog niet mee. Ik heb nu maar een extra alu buis gebruikt om er wat sterkte in te krijgen. Wanddikte nu 4mm. Ik hoop alles weer op te zetten deze week en dan maar zien of alles het nog doet.


Saturday, February 5, 2011

Storm damage at PE4BAS

Antenna on the ground.
The mast still standing, but damaged.
We had some strong winds here at the coast last night. Unfortenately my vertical broke off the mast at the weakest point. The horizontal loop on the fiberglass poles is still holding, hope it will stay like that.
Luckely it seems to be the autotuner and antenna itself are not damaged. But I need to get it up before next weekend when the PACC is on. As it felt over the versatower it reminds me I should do a request for a building permit to get the thing up. I would never happen when the vertical was on that tower. Although....you never know...at least I now know what to do next week. Yesterday I did drive near the contestlocation of PI4H where my fellow club members have been building antennas for the upcoming PACC. Unfortenately they have a lot of damage as well.


Vannacht heeft het hier aan de kust behoorlijk gestormt. Vooral de rukwinden zijn funest voor antenne's. De vertikale antenne is helaas van de mast gebroken op z'n zwakste punt (uiteraard). Gelukkig zijn de antenne en autotuner zelf waarschijnlijk nog heel zo te zien. Maar hij moet komende week wel weer omhoog voor de PACC. Zo als te zien viel de antenne over de versatower, dan herinnerd mij er aan dat ik een bouwvergunning aan moet vragen om het geheel zo snel mogelijk overeind te zetten. Dan was dit waarschijnlijk ook nooit gebeurd. Alhoewel....je weet maar nooit. In iedergeval weet ik wat ik in de komende week moet doen. De horizontale loop staat nog steeds en heeft de storm tot nu toe doorstaan. ik hoop dat dat ook zo blijft. Gisteren kwam ik toevallig nog langs de contestlokatie van PI4H waar onze clubleden al weekenden antenne's aan het opzetten zijn voor de PACC. Helaas leek dat ook niet goed, een hoop schade.


Thursday, February 3, 2011

Get ready for.....PACC 2011

This is how I operated my voicekeyer...
Slowly I need to get ready for the PACC. There is one thing I really need to do and that is to build the voicekeyer in a box. I will take care of that for shure. There is only 8 days to go and actually I did not exercise. So I need to do at least one contest this weekend to get in the mood....


Meanwhile I check propagation with WSPR so now and then. Very good results with only 1W today especially around the greyzone. So, that will be the time to hunt multipliers in the PACC contest.
I had the opportunity to add a new 20m DXCC on WSPR today which was XV4TUJ in Vietnam.  That he received my 1W signal is a miracle, but even more amazing was that I received his 0,5W signal !!

2011-02-03 15:30  XV4TUJ 14.097140  -24  OK20ua0.5  PE4BAS JO33jk9696  324

Langzamerhand begint de PACC dichterbij te komen, nog maar 8 dagen te gaan. Het word tijd dat ik me ga voorbereiden. 1 ding is zeker de voicekeyer komt in een behuizing, want dit kan echt niet langer zo. Dit weekend moet ik toch echt even oefenen met contesten, al is het maar even om er weer in te komen. Heb nog geen enkele contest gedaan dit jaar.


Ondertussen check ik de propagatie met WSPR, vandaag prima resulaten met 1W op 20m. Vooral rond de greyzone, dus dat is ook de beste tijd om multiliers te scoren in de PACC.
Vandaag kon ik weer eens een nieuwe 20m DXCC toevoegen aan mijn WSPR bestand, dit was XV4TUJ uit Vietnam. Dat hij mijn 1W signaal meekreeg was een wonder, maar helemaal geweldig was dat ik zijn 0,5W signaal ontving !!!