Sunday, January 30, 2011

WWDX QRP with the FT-817

I switched on the radio yesterday and intend to make some QSOs on JT65-HF 20m with my FT-817. But busy family live did bring me elsewhere and I forgot I switched it on. Sundaymorning I discovered I spotted a lot of DX and at least I received fellow blogger KL8DX yesterday afternoon. So between family live I tried to make DX at sunday. Through the day I made some QSOs, best DX was DU1GM with my 5W on the loop antenna. Later I discovered I was heard from New Zealand till California USA. Not bad for QRP !


Gisterenmiddag had ik de radio aangezet met de bedoeling nog wat DX te gaan doen op JT65-HF 20m met de FT-817. Maar gezins bezigheden lieten mij het niet toe, en ik was alweer vergeten dat ik de radio aangezet had. Zondagmorgen was de radio dus nog aan en zag ik een hoop DX voorbij komen, dit keer heb ik mede blogger KL8DX (Alaska) tenminste ontvangen. Tussen alle drukte door toch nog wat QSO's gemaakt, beste DX DU1GM (Philippijnen) met 5W op de loop antenne. Later kwam ik erachter dat ik ontvangen was van Nieuw Zeeland tot Californië USA. Niet gek voor QRP !

Thursday, January 27, 2011

WSPR RX on 60m & new JT65-HF version test

Last night I've been active with the new version of JT65-HF. I kept it listening the whole night and wished I was in front of the radio to make QSOs as propagation seems not to bad. As you can see on the picture I even spotted a station in California USA. I also saw fellow blogger PC4T in the morning. I noticed fellow blogger KL8DX is also active on 80m JT65A but didn't see him here. Will try it again this night. Since G4ILO has his permit to transmit on 60m today I decided to monitor the WSPR freqency on 60m receive only as TX is not allowed here.  I received G4ILO 22 times during the day while he was transmitting with 500mW and his attic dipole.


To get back to the new version of JT65-HF I noticed that the connection with HRD is not what it should be. I remember I could change frequency with the dail from within the program. But HRD does not  respond, though it does from the rig control tab. The logbook is now in ADIF, excellent. But it could be easier when you have the choice to connect directly with the HRD logbook which should be possible.


While I was writing this I just finished a JT65A QSO on 80m with PC4T. I was working with the FT-817 5W on my 84m loop. Thanks Paul.


Afgelopen nacht aktief geweest met de nieuwe versie van JT65-HF. Ik liet het vannacht luisteren op 80m en zag dat de condities niet zo heel slecht waren. Kon ik maar voor de radio zitten QSO's maken, maar ja je kan ook net alles tegelijk. Ik ontving o.a. een station uit Californië en medeblogger PC4T in de vroege morgen. Ik merkte dat medeblogger KL8DX ook QRV was op 80m WSPR, maar helaas heb ik van hem geen signaal gezien, ga het vannacht weer proberen wie weet. G4ILO kreeg gisteren zijn vergunning voor het doen van utzendingen in de 60m band en ik besloot om te gaan luisteren daar op WSPR vandaag.  Ik ontving G4ILO maar liefst 22 keer over de hele dag terwijl hij uitzond met 500mW op zijn zolder dipool.


Om even terug te komen op JT65-HF ik merkte dat de verbinding met HRD nog niet optimaal is.Volgens mij kon ik in de voorgaande versie(s) met de dail de frequentie doorgeven, maar in deze versie reageerd HRD niet. Dat doet het weer wel in de tab rig control. Het logbbook is nu in ADIF formaat, mooi. Maar makkelijker is als er een keuze zou zijn tussen ADIF en een directe connectie met het HRD logbook, dat moet wel mogelijk zijn.


Tijdens het schrijven van dit stukje maakte ik nog even een QSO met PC4T op 80m met JT65A. Ik werkte met de FT-817 5W op de 84m loop. Bedankt Paul !

Tuesday, January 25, 2011

The future of HAM radio contesting

Last week there was a discussion at a Dutch forum about this rule of the PACC.

5.1.2 Self-spotting is not allowed during the contest. Soliciting contacts by telephone, telex, internet, packet mail during the contest is forbidden.  
5.1.3 Using other stations callsigns for the following - keeping the working frequency on the other bands, making schedules, DX-spotting - is prohibited.  


PA1A did a survey on a DX cluster to see who broke the rules. Some of the participants did get less points due to this article.


Now what came accross my mind is what would contesting be in a decade? As new (young?) operators are used to use the internet, iphones, MSN, ICQ, SMS, MMS etc. they cannot think about a world without communication. What if everyone is using another means of communication to support a HAM radio contest? There would be equal chances again. I think it isn't possible to check every station on cheats, though if you spot yourself on the cluster it's obvious. After searching the internet on this subject I found this interesting article.


http://www.lhv.ee/images/files/2017.pdf


This was what I'm thinking of and is a phrase from that article. ...In the future:
"Some contests, at least, will institute an "anything goes" category with respect to
computer assistance and external data. (N4ZR)"


Afgelopen week is er een kleine discussie ontstaan op zendamateur.com over de volgende PACC regels: 
5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest. Ook het afspreken van verbindingen per telefoon, telex, internet, packet mail gedurende de contest is niet toegestaan.  
5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken (“skeds”) maken, DX-spotting - is niet toegestaan.  

PA1A onderzocht een dx cluster op eventueel vals spelen en publiceerde dat in een artikel op zijn website. Hierdoor hebben een aantal stations wat punten in moeten leveren.


Waar ik nu al een tijdje aan zit te denken is hoe contesten er uit ziet over zeg maar een decennium. Omdat de meeste nieuwe (jonge) operators zijn opgegroeid met communicatie mogelijkheden zoals internet, iphone, MSN, ICQ, MMS, SMS etc. kunnen ze zich geen wereld meer voorstellen zonder. Wat als iedereen een ander medium zou gebruiken om een contest te ondersteunen in eigen belang? Dan zouden de kansen weer gelijk zijn. Ik denk dat het gewoon niet mogelijk is alle deelnemers van een contest te controleren op vals spelen, maar als je jezelf spot op een dx cluster dan is het natuurlijk vanzelfsprekend (en erg dom). Zoekende op internet naar dit onderwerp kwam ik dit interessante artikel tegen:


http://www.lhv.ee/images/files/2017.pdf


Er staan dingen in die best wel eens uit zouden kunnen komen....Monday, January 17, 2011

Neighbour station on air & hunting foxes again

Sundaymorning I heard some familiar voices on the local radiostation. Never thought they came from a temporarily neighbourstation, till I made a walk in the garden en saw a vertical VHF antenna nearby in the sky. Don't know which frequency they use to connect with the "base" station, but it was a nice setup from a Mercedes van. Speaking of neighbourstations, I don't hear much of them. Now I know that some of them are listening only and some are only active on VHF/UHF. Sometimes I see a neighbour on PSK, but that's all. There is only one station which I call neighbourstation who is very active, although he's about 15km from my QTH I think. It is PA0O Jaap, and I recently discovered he has a english written blogger page as well. Jaap is a well known 6m DXer here in the Netherlands and is active on the low bands at wintertime. 


I just finished another foxhunt and shot at least one fox which is DG4SFS Ulrich, he was very happy I shot him and hoped I will hunt him again. I heard another fox EI9HQ with strong signals, but was not able to reach him again. It seems to be EI9HQ has a receive problem, as I see nothing from him on the log page of the UBA foxhunt.
Well, I was surprised to meet fellow blogger PC4T Paul on the band, we made a short QSO since QRM/QSB between us was terrible. All QSOs were made QRP with the FT-817 and 5W into the 84m loop antenna.


Zondagmorgen hoorde ik een paar bekende stemmen op de lokale radiozender Radio Noord. Het waren een paar (ex)dorpsgenoten. Wist ik  veel dat ze vlakbij een live uitzending hadden. Daar kwam ik pas achter toen ik in de tuin stond en ineens een VHF beam op een mast boven het huis van de achterburen uit zag steken. Weet niet wat voor een freq. ze gebruiken voor de verbinding met de 'basis', maar het was een leuke setup op een Mercedes busje. Een tijdelijk buurtstation zeg maar....over buurtstations gesproken, die hoor ik niet zo veel. Ik weet dat er een paar eigenlijk alleen luisteren en er zijn er die alleen VHF/UHF doen. Af en toe zie ik er één op PSK voorbij komen. Hier in de buurt, nou ja een kilometer of 15 hier vandaan, ik noem hem dan wel buurtstation is er eigenlijk maar één die ik regelmatig tegenkom. Dat is PA0O Jaap, recent ontdekte ik dat hij ook een engels geschreven blog heeft met wat meer foto's als op zijn nederlandse blog. Jaap is een vrij bekende 6m DXer en is in de winter aktief op de lage banden. 


Vanavond nogmaals een keer mee gedaan met de UBA QRP vossenjacht. Dit keer alleen PSK gedaan, tjonge het valt niet mee om de vossen te vinden. Maar heb er 1 geschoten, dat was DG4SFS Ulrich. Hij was blij dat ik hem geschoten had en hoopte dat ik de volgende keer weer op hem zou jagen. Verder ontving ik EI9HQ met sterke signalen, maar helaas het lijkt erop dat hij last heeft van QRM of zo. Want ik kreeg hem weer niet te pakken. Volgens het logbook van de vossenjacht maakt hij dan ook geen QSO's. Verrast was ik ineens medeblogger PC4T Paul te treffen op de band, we maakten een kort QSO omdat de QRM/QSB roet in het eten gooide. Alle  QSOs zijn gemaakt met de FT-817 met 5W in de 84m loop antenne.


Tuesday, January 11, 2011

Fox hunting & contest list 2011

Hunting a fox or....fox hunting that's the question!
After reading about fox hunting on the blog of LA1TPA Mads I just had to try it myself for the first time ever. My 84m horizontal loop is just perfect for this kind of activity. But I can tell now that it is not easy to find the foxes. Finally I made a QSO with ON6WJ Jos on SSB who gave me  5/9 report. I was transmitting with the FT-817 and 5W. Then I searched for half an hour on te very crowded 80m PSK frequency and found EI9HQ and DG4FSF. Both with very weak signals but readable. Unfortenately I made no QSO. Hopefully next more luck. Last week I thought about the contests I really want to participate in. So I made short list..
  • - PA-beker contest
  • - Frysian 11 cities contest
  • - PACC
  • - CQWW CW, RTTY and SSB
  • - CQWW WPX SSB
  • - ARRL 10m contest
  • - A 6m contest this summer. (UKSMG?)
First one now will be the upcoming PACC 2011. I'm not ready to go yet. I have to build my voicekeyer into the box so eliminating LFD when using it.

Nadat ik het stukje over vossenjagen gelezen had op de blog van Mads LA1TPA was mijn interesse gewekt. Ik moest dit gewoon een keer proberen. Mijn 84m loop is gewoon perfect voor dit soort werk. Ik kan nu wel zeggen dat het vinden van een vos niet eenvoudig is. Uiteindelijk vond ik ON6WJ Jos uit Dendermonde en heb ik een QSO kunnen maken met 5W uit de FT-817 op SSB. Jos gaf mij een 5/9 rapport. Daarna een half uur gezocht naar 3 vossen op een zeer drukke PSK frequency. 2 gevonden EI9HQ en DG4FSF beide met redelijke signalen, maar helaas is een QSO niet gelukt. Misschien volgende keer meer geluk! De afgelopen week eens nagedacht over welke contesten ik echt mee wil doen. Een lijstje staat hierboven. De PACC is de eerste contest waar ik me op concentreer, helaas ben ik er nog niet klaar voor. De voicekeyer moet nog even in het kastje gebouwd worden zodat ik dit jaar geen last meer heb van LFD.

Wednesday, January 5, 2011

A radioday again & FT817 modulation test

It has been een long time writing in this blog. So before I go on I wish all readers the best for 2011, may life be happy and above all healthy. Actually I was more interested what others had to write then to write something myself lately till today. Since our car had to go to the garage for a yearly check-up I took a day off and find myself in front of the radio in the afternoon for 1,5 hour. I thought it was a nice moment to install the newest version of HRD and to finally test the modulation of my FT817 since I did get some complaints about overmodulating the little radio.I just want to know if you think my modulation sounds distorted when using my headset? Because I don't hear it myself. If so, any solution to the problem is welcome. My meaning is that the modulation could sound distorted if the receiver has a very small SSB filter.
Well, I've been thinking what I've been doing with my radiohobby last year. I think there was not that much progress, but I had fun. I decided to do less contests in 2011 and make more real QSO and if I have time search for real DX. So after that I made the modulation recording I started to listen to the bands. I discovered 9M6TMT Tom from East Malaysia on 20, he came in with 5/5 but was very busy talking to YB and fellow 9M6 stations. I did call, but no reply. Then I heard TJ3AY from Cameroon, but he was so weak I could barely hear him. And when his signal was covered by noise I decided to move to 17m. I did call DX for a while, but no reply. I heard another Dutch station on 18.135 probabely from my neigbourhood, he had some more luck. So I went up and down the frequency a bit and did a search on 20m, to go back to 17m again. 18.135 was now in use by K8CW and he did a nice pile-up. Then something happened that I really regret, I always thought Dutch operators were one of the most polite in the world. But this Dutch station, I don't write his call down here, just called CQ DX on that same frequency. Of course K8CW was pissed and told him the frequency was in use for a while, but it seems the operator claimed the frequency and told him he was using the frequency for 2 hours already (yes he was, I know but he left it as well!) This guy even turned his antenna to the US, so K8CW would clearly hear the frequency was in use. Of course K8CW called him a LID and moved a few Khz down, I gave him a call and we made the QSO. I didn't tell him I heard everything and really regret that a fellow Dutch operator was behaving that bad. I really feel bad about this and I can imagine operators are using CW and RTTY instead of SSB with this kind of behaviour. Luckely after that I made a very pleasant QSO with John 5B4AIN, he was in for a nice chat like it should on HAM radio.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in dit blog geschreven heb. Allereerst wil ik alle lezers en heel plezierig en gezond 2011 wensen. Eigenlijk was ik de laatste tijd meer geïnteresseerd naar wat anderen te schrijven hadden De inspiratie om wat te schrijven ontbrak me gewoon. Tot vandaag dan, de auto moest naar de garage voor de jaarlijkse beurt en APK en dus heb ik een dag vrij genomen. Zo had ik 's middags dus even 1,5 uur tijd om rustig voor de radio te zitten. Direct een mooie gelegenheid om de nieuwe HRD software te installeren en eindelijk eens de modulatie van de headset op de FT817 op te nemen om te kijken of het echt zo slecht is. Ik wil eigenlijk wel eens weten wat men er van vind, want ik hoor het zelf niet. En klinkt het wel beroerd, dan zou ik wel een oplossing voor het probleem willen horen. Zelf denk ik dat als aan de ontvangstzijde een heel smal filter gebruikt wordt de modulatie best wel vervormd kan klinken.
Ik ben eens gaan denken over het afgelopen jaar, heb niet echt veel vooruitgang geboekt met de hobby en maar sporadisch een nieuw DXCC gewerkt. Maar ik had er wel lol in. In 2011 wil ik minder aan contesten doen en wat meer echte QSO's maken, als ik wat meer tijd heb wil ik dan ook nog serieus opzoek naar nieuwe DXCCs. Dus na het opnemen van de FT817 modulatie maar de daad bij het woord....op 20m hoorde ik 9M6TMT Tom uit Oost Maleisië met 5/5, helaas druk aan de praat met YB en 9M6 stations bij hem in de regio. Ik heb nog wel geroepen maar uiteraard geen reactie. Daarna op 15m hoorde ik TJ3AY heel erg zwak, roepen had dan ook weinig zin en toen zijn signaal verdween in de eeuwige ruisvelden ben ik eens op 17m gaan kijken. Eerst wat CQ geroepen, maar geen reactie. Op  18.135 zat een ander Nederlands station die meer succes had. Eerst maar weer eens verder gedraait en ook 20m nogmaals bezocht, om dan toch maar weer terug te keren naar 17m. Op 18.135 zat nu K8CW met een kleine pile-up. Wat er toen gebeurde spijt me heel erg, maar het Nederlandse station (ik ga geen call noemen) dacht maar even weer CQ DX te gaan roepen dwars over de frequentie heen. K8CW vertelde hem dat hij al een tijdje op de freqentie zat en dat meneer maar iets anders moest gaan zoeken, maar nee de nederlandse meneer zat volgens zijn eigen zeggen al 2 uur daar te roepen dus had hij meer rechten (ja inderdaad hij was daar eerder aan het roepen, maar blijkbaar had hij de freqentie of zijn shack ook een tijdje verlaten). Hij draaide zelfs zijn antenne maar even naar Amerika om ook even goed te laten horen dat hij zijn freqentie bezet hield. K8CW noemde hem toen maar een LID en ging een paar KHz omlaag alwaar ik hem nog even werkte. Ik dacht altijd dat Nederlandse radioamateurs toch wel 1 van de meest nette operators waren van de wereld, maar dat beeld valt hiermee wel in duigen. Ik kan er gewoon niet bij dat zo iemand uberhaupt een licentie mag hebben, dit was gewoon te gek voor woorden.
Buiten dat het niet netjes was, was het taalgebruik van de man ook nog om je voor te schamen. Vind het ook jammer dat een nederlandse amateur zich zo misdraagt, je zou je haast gaan schamen dat je een trotse bezitter bent van een nederlandse call. Maar goed daarna had ik nog een QSO met 5B4AIN John uit Cyprus, die was wel in voor een leuk QSO zoals het hoort op HAM radio.