Sunday, June 30, 2013

Radioshack update 5 - Trash parts -


Not being busy with radio much lately. I try to finish the new shack a.s.a.p.  Time to do small chores. Painting and decorating is almost done. I need to finish electricity and some make some panels for the side walls. Unfortenately I'm out of money, so was desperately seeking for some trash parts. I still have some old paint and wood and found some used panels. So far I'm doing fine and still continue to build.

Niet veel met de radio bezig de laatste tijd. Ik probeer zo snel mogelijk de nieuwe shack af te bouwen.. Verfen en behangen is zo een beetje klaar. Ik moet nu bezig met de zij panelen en de electriciteit. Helaas is het geld op. Ik probeer nu wat panelen uit containers te halen en heb nog wat oude verf en hout dat ik kan gebruiken. Zo ver lukt het aardig om toch nog verder te bouwen. Wie wat bewaard heeft wat gaat hier zeker op!

Thursday, June 27, 2013

PACC 2013 token

Always nice to receive the PACC token. No prize this year, but that is not really important. Participating would be enough for me. At least I always try to do better as last year. So I took a look at the results this year and see that although I finished 5th the score is better as last year. Fault percentage did rise 1 percent, so that's what I should work on. If you look at the winner, his fault percentage was only 5%. Most made fault I think is that a few do log me as PA4BAS or PA4BES. For some reason the A and E is going to be switched and sometimes it takes a lot of time and persuasion to convince the opposite station the call is logged wrong. After all I had exactly 5000 points more as 2012 after evaluation. Although I think this score is almost the max. I can make with the setup right now I will still try to improve. Hopefully setting up te permanent radioshack will help me with that.


2013 score
2012 score

Altijd leuk om het PACC vaantje weer te ontvangen. Geen prijs dit jaar, maar dat is ook niet echt belangrijk. Alleen het meedoen is voor mij eigenlijk al genoeg. Ik probeer op zijn minst wel altijd mijn eigen score te verbeteren. Dus maar even een blik geworpen op de resultaten van dit jaar en vorig jaar.Zo te zien is mijn score wel wat verbeterd ondanks mijn 5e plaats dit jaar. Foutpercentage is 1% gestegen, iets om aan te werken. Als je kijkt naar de winnaar, die heeft een foutpercentage van maar 5%. Meest gemaakte fout is denk ik dat het tegenstation mij logged als PA4BAS of PA4BES, die A en E worden op 1 of andere manier vaak omgedraaid. Het kost altijd een hoop tijd en moeite om het tegenstation te overtuigen dat hij de call fout heeft.Uiteindelijk had ik maar liefst 5000 punten meer na correctie als vorig jaar. En alhoewel ik denk dat met mijn setup dit wel zo een beetje de max is ga ik toch proberen mijn eigen score weer te verbeteren Ik hoop dat mijn nieuwe permanente radioshack me daarbij gaat helpen.

Sunday, June 23, 2013

PESK Holland


No, it's not a new PSK mode! PESK is the callsign of the 60 year old tugboat "Holland" which is very well known on the Island of Terschelling. As you readers know my XYL and I visited Terschelling a couple of weeks ago and stayed in a B&B called "de Holland" named after the ship. Since there where a couple of paintings of the ship hanging in the pension my eye of course went to the HF antenna. Well, back home I found a youtube video of the ship from last year, when I viewed the shot (8:36) made in the radioroom I spotted a Elecraft KX3 on the table. So searching for amateurradio and tugboat Holland it soon directed me to PA3RON. Ron is a volunteer radio-officer (spark) aboard the ship. Probabely the radio was his. Unfortenately till now I didn't get a answer on my e-mail to him. So, I am interested in the antenna's and the search goes on. Even in the time of the multi information provider internet not everything can be found, although it's just what you're looking for. Sometimes the information can be found at obscure sites, sometimes the description is completely different. Anyway, of course I found the official website from tugboat "Holland", it does not have much info about the radio equipment or antenna's used. Then I came across a unofficial site from one of the volunteers Hans. Hans was a technician at the dutch airforce before retirement and restored some of the old radio equipment at the ship. Hans made a very interesting website about the "Holland" which tells a lot more then the official site. Especially about the radioroom which has my interest of course! Well, I send an e-mail to Hans to get some more info about the antennas. But Hans could not tell me anything other then the manufacturer which was probabely "Ships Services" a company like "Radio Holland".  I cannot find anything about this company at all. Later he sent me some pictures of the antennasystem from when the ship was in service and the setup now. I got permission to publish them here. May be someone can tell some more about the use of so many different HF wire antennas on a ship. As far as I can see on the pictures the antenna system consists both 2 loop receiving antennas and a kind of longwire or may be more to transmit? A similair antenna system can be found on the tugboat "Elbe".All pictures are published with permission of Hans Biersteker 
Alle foto's zijn gepubliceerd met toestemming van Hans BierstekerNee, het is geen nieuwe PSK mode! PESK is de callsign van de 60 jaar oude sleepboot "Holland" die erg bekend is op het eiland Terschelling. Zoals de meeste lezers weten zijn mijn XYL en ik een paar weken geleden op Terschelling geweest en hebben daar gelogeerd in een pension genaamd "de Holland", uiteraard genoemd naar het schip. In het pension hingen een aantal schilderijen van het schip en uiteraard ging mijn belangstelling uit naar de HF antenne's. Terug thuis ben ik eens wat gaan zoeken via google en vond ik onder andere een leuke filmpje op youtube van het schip, afgelopen jaar gemaakt. Een scene daarin (8:36) geeft de radiohut weer met daar tussen de oude scheepzendontvangers een Elecraft KX3. Dus gezocht naar amateurradio en sleepboot Holland, dit bracht me al gauw op de QRZ pagina van PA3RON. Ron is een vrijwillig radioofficier (spark) op het schip, waarschijnlijk was het zijn radio? Helaas kreeg ik op een e-mail naar hem geen antwoord. Maar ik ben geïnteresseerd in de antennes dus de zoektocht ging door. Zelf in de tijd van onze multi informatie provider internet kan nog niet alles zomaar gevonden worden. Ik kwam op de officiële website van sleepboot "Holland" maar de informatie daar op m.b.t. radio is summier. Na even verder zoeken kwam ik op een onofficiële site van een vrijwilliger Hans. Hans was vroeger technicus bij de luchtmacht en heeft veel van de oude apparatuur op het schip gerestaureerd. Ik stuurde Hans een e-mail voor wat meer info maar hij kon me niet anders vertellen dat de antenne's waarschijnlijk zijn gemaakt door een firma "Ships Services" zoiets als "Radio Holland". Ik kan over deze firma niet vinden helaas. Later kreeg ik nog wat foto's van de antenne situatie in vroeger jaren en nu. Ik heb toestemming gekregen ze hier te publiceren. Misschien kan iemand er meer over het gebruik van zoveel verschillende HF draad antenne's op een schip vertellen. Zover ik kan zien op de foto's zijn er 2 "loop" antenne's om mee te ontvangen en een soort langdraad om mee te zenden. Een soortgelijk antennesysteem heb ik gevonden op zeesleper "Elbe".

Original antenna when in serviceAntenna at the moment

Thursday, June 20, 2013

WSPRing today

Since Paul PC4T was received by a few new DXCC on WSPR I decided to go WSPRing again today. I have a day off as I need to work on Saturday. So while doing the garden and hopefully some work in the new shack the radio is trying to push my 1 Watt signals on the airwaves. Hopefully I can write down some new DXCC in my WSPR log.

QRT from 14:45 - 16:30 UTC due to a thunderstorm.

Results: no new all band DXCC, only 2 new ones for 20m. My signal didn't bounce in the right direction today. You can't always have all the luck. Next time better...

Paul PC4T werd ontvangen op WSPR in een paar nieuwe DXCC. Dus besloot ik vandaag de hele dag voor WSPR te gaan. Ik heb vandaag een vrije dag omdat ik komende zaterdag moet werken. Dus terwijl ik in de tuin bezig ben en misschien nog wat werk doe in de nieuwe shack kan mijn radio het 1 Watt WSPR signaal in de ether slingeren. Misschien lukt het om een paar nieuwe DXCC bij te schrijven in het log.

QRT van 14:45 - 16:30 UTC vanwege onweer.

Resultaat: geen nieuwe DXCC over het algemeen. Alleen 2 nieuwe 20m band DXCC. Het signaal ging vandaag gewoon niet in de goede richting. Je kan ook niet altijd geluk hebben. Volgende keer beter...

Wednesday, June 12, 2013

100000

Following my flagcounter I just reached 100000 visitors from 157 different countries today. Thanks for reading everyone.

Volgens mijn vlaggenteller heb ik vandaag de 100000ste bezoeker gehad vanuit 157 verschillende landen. Bedankt voor het lezen allemaal.

Friday, June 7, 2013

From the mobile today

Working on the new shack gives some unexpected hobby possebilities. I had to bring some tools from the job we need to work with this weekend and again I could not hold them on my bicycle. So, I had my FT817 with me in the car again. At lunchbreak I first tried for 10m, I received ZD7FT from St.Helena very well. But the pile-up was huge and I tried my luck on 12m, no response after several CQ calls. Then I tuned over 20, 17 and 15m. It was clear there was some kind of black out. There was not much activity at all, not much QRM either. But at last I worked AO1WED with my QRP mobile station on 15m and got a report 5/7. Even with bad propagation the converted DV27 is still doing the job!

Werken aan de nieuwe shack geeft soms onverwachte hobby mogelijkheden. Dit keer moest ik wat groot gereedschap mee hebben om mee te werken dit weekend en die natuurlijk niet mee konden op de fiets. Dus weer mijn FT817 meegenomen. In de middagpauze eerst 10m beluisterd. Ik ontving daar ZD7FT vanuit St.Helena vrij goed, maar de pile up was gewoon niet om door te komen. Daarna omlaag naar 12m en een paar keer CQ geroepen, helaas geen reactie. Even 20, 17 en 15m beluisterd. Het is duidelijk dat er vandaag een soort blackout was, bijna geen station te horen en ook weinig QRM. Maar op 15m toch nog AO1WED gewerkt met mijn QRP mobiele station. Ik kreeg als rapport 5/7. Toch niet gek met mijn omgebouwde DV27 die ook bij weinig condities goed presteert.

Wednesday, June 5, 2013

Mobile antennas, one has to go!

I had to go to the job with the car today as I need some hardware for the new shack that I couldn't take with the bicycle. I took the FT817 with me in case I had some spare time at lunchbreak. Well, I did have about 15 minutes and first tried 10m which was absolutely dead. I converted the antenna to 15m and did hear some stations calling. Then I heard SU9AF in pile-up, that would be a great catch. I slowly drove around a little at the jobs terrain to find a good DX spot and when the meter came up I called a couple of times and made the contact to Egypt. Well, it convinces me again that my homemade converted DV27 does an outstanding job. So, compare it on the photo, the black one is the multiranger 200 the long one is the converted DV27 both set for 20m. It's almost impossible to drive with these antennas on the roof of your car, except if you drive not over 50 km/h. Driving while DXing is dangerous anyway! Performance of the DV27 is much better, I think it has to do with the coil which is in the center. Guess which one has to go?

Ik moest vandaag met de auto naar het werk omdat ik wat spullen nodig had voor de nieuwe shack die ik niet mee kon nemen op de fiets. Dus ook maar de FT817 meegenomen voor het geval ik nog wat tijd over zou hebben in de lunch pauze. Nou, ik had krap een kwartiertje en probeerde eerst 10m, zo dood als wat natuurlijk. Dus de antenne maar omgebouwd naar 15m en ik hoorde gelijk wat stations praten. Een beetje over de band draaien en ik hoorde SU9AF in een pile-up, dat zou een leuke vangst zijn. Een beetje rijden over het terrein van het werk gaf wat verbetering in zijn signaal en toen de meter wat omhoog ging een paar keer geroepen en ik had beet. Het bevestigd weer dat mijn omgebouwde DV27 buitengewoon presteert. Vergelijk eens op de foto, de zwarte antenne is de multiranger 200, de lange is de DV27 beide afgestemd op 20m. Beide antennes zijn te groot om me te rijden, tenzij je ma. 50 km/u rijd. Maar rijden terwijl je DX doet is zo ie zo gevaarlijk! De DV27 presteert echt veel beter en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de spoel die juist in het midden zit. Raad eens welk er weg moet?

Contest University

Via PD2R I came across a very interesting link from Icom America on youtube. It's a list of videos shot at the Dayton event in USA. Not only interesting for contesters but for everyone that wants to build a good station. Enjoy!

Contest University at Dayton 2013

Via PD2R kwam ik op een interessante link van Icom America op youtube. Een afspeelllijst van video's gemaakt in Dayton USA. Niet alleen interessant voor contesters maar ook goede tips voor het maken van een goed radio station voor iedere radioamateur. Veel plezier!