Sunday, December 27, 2009

Fluisteren met Kerstmis

Beide kerstdagen heb ik meegedaan aan de WSPR speciale aktiviteit die van te voren op de WSPR website bekend word gemaakt. De bedoeling was dat alle stations met max. 500mW zouden uitzenden. Helaas waren er toch nog genoeg stations die denken dat 50W overeenkomt met 500mW! In die 48 uur ben ik ontvangen door ongeveer 200 unieke stations uit 24 DXCC. Beste DX was ZL2RX met 18329 km, andersom heb ik hem hier ook ontvangen, ook hij had max. 500mW. Ik werd maar liefst 4x door hem gespot. Interessant was ook dat op eerste kerstdag ik nog steeds gespot werd in de USA door K1JT en WA3ETD om 11:32 UTC, dat is zo een beetje midden op de dag wanneer de zon op zijn hoogst staat. Medeblogger G4ILO werd met zijn MFJ magnetic loop en 500mW door mij 80x gespot op deze 2 dagen, hij ontving mij maar liefst 78x. Ik had +1dB om 12:52 UTC op tweede kerstdag bij hem, ongelooflijk. Beste DX tijd voor mij was tweede kerstdag in de middag. Ondanks dat ik maar met 500mW uitzond heb ik mijn afstandsrecord op 40m verbroken en ook weer een paar nieuwe DXCC kunnen bijschrijven in mij WSPR lijstje.

I participated in the WSPR special activity both christmas days. Every station should not use more then 500mW to transmit. Though in seems to be that some stations still think that 50W is the same as 500mW! I was received by about 200 unique stations from 24 DXCC in 48 hours. Best DX was ZL2RX with 18329 km, I did receive him as well and he was transmitting with max. 500mW also. I was spotted 4x at his station! Interesting that I was still received in the USA by K1JT and WA3ETD at 11:32 UTC first christmas day, that is on the middle of the day when the sun is on the highest point! I spotted fellow blogger G4ILO with his 500mW into a MFJ magnetic loop 80x and he spotted me 78x. Best signal I got from him was +1 dB at 12:52 UTC second christmas day, incredible! Best DX time for me was second christmas day in the afternoon. Though I transmitted only with 500mW I broke my distance record on 40m and made it to some new DXCC for my small list.

Thursday, December 24, 2009

Club log & Merry Christmas


De laatste tijd niet zo heel erg veel tijd besteed aan de radio behalve zo nu en dan monitoren met WSPR. Rond deze tijd is het erg druk op het QRL en we hadden hier dankzij de sneeuw nog een vrij grote lekkage in het huis. Een ongeluk komt nooit alleen, de videokaart van de desktop computer weigert 9 op de 10 keer dienst en onze auto heeft het vanmorgen begeven. Maar goed iedereen heeft wel eens pech. Gelukkig zijn we nog gezond en dat is het belangrijkste. Een aantal dagen geleden heb ik mij aangemeld voor Club Log een soort online database waarin het eigen log geanalyseerd kan worden. Ook kun je wat vergelijken met anderen en zijn er verschillende mogelijkheden te uitgebreid om hier te vertellen. Erg handig is ook dat je een link op het blog of een site kan zetten waarmee een ander je logboek kan doorzoeken. Ik heb aan de onderkant van dit blog zoiets geplaatst. Op het eerste gezicht lijkt het hetzelfde als wat een gewoon logboek kan, totdat ik een mail kreeg van de beheerders met daarin de gecorrigeerde gegevens van het log dat ik ingestuurd had. Het bleek dat ik nogal wat fouten m.b.t. DXCC had gemaakt. Zo had ik zomaar toch even 2 DXCC meer gewerkt dan ik dacht na correctie van mijn logboek. En dat is nou juist wat een normaal logboek niet kan. Een aanrader dus ! De WSPR special activity is beide kerstdagen op 40m met max. 500mW, als de computer het blijft doen ga ik proberen te monitoren. Tenslotte willen wij iedereen dit blog leest een prettige kerstdagen wensen.

Did not spend much time with the radio last week except for some logging on WSPR. It is very busy on the QRL and we had a big leakage in the house because of the snow. A accident never comes alone, so the videocard of the desktop gives problems 9 of 10 times and this morning our car has a enginefailure. But we are not the only ones that have bad luck sometimes, we are still healthy and that is most important. I registered with Club Log a couple of days ago, a kind of online database to analyse your log. You can compare your log results with others and many other possebilities, I will not discuss it all on this blog just find out yourself. A nice feature is a online search log link you can place on your blog or a website, I did put a link at the bottom of this blog. On first sight you should think this is what a offline logbook can do as well. The difference is that you get a e-mail from the site moderators with corrections after you send in your log. It seems I had made a lot of faults in the DXCC section of my log, so after the correction I made with the help of this e-mail I had 2 more DXCC worked. And that is what another logbook cannot do ! I recommend it ! The WSPR special activity is at both christmas days on 40m with max. 500mW, if my computer is not failing I´ll try to monitor both days. After all, to everyone reading this blog, we wish you a merry Christmas !


Tuesday, December 15, 2009

Wintertijd

Vandaag is het echt winterweer met van die oerhollandse plaatjes die je overal om je heen kan schieten met de camera. Veel mist en het vriest, dus alle dauw blijft zitten aan bomen, bloemen, planten en antenne's. Ik heb nog niet getest of het veel effekt heeft op de SWR van de loop en de vertical. Heb door de week niet veel tijd om te experimenteren met de radio. De XYL wil mij ook wel eens zien en dat is vaak alleen 's avonds. Bovendien zijn er de laatste tijd veel contesten geweest dus qua QSO's kwam ik zeker niet te kort. Morgen is de speciale WSPR aktiviteiten dag, ditmaal voor 160m en 15m. Vanaf vanavond zet ik mijn radio weer op 160m met 1 Watt output. En morgen probeer ik de radio nog op 15m te zetten met hetzelfde vermogen. Wie weet levert het weer een paar nieuwe DXCC op. Nog meer mooie winterplaatjes uit onze tuin kan je vinden op de blog van mijn XYL.

It is real winter weather today in the Netherlands. With great Dutch pictures everywere around. It is very foggy and freezing so dew is crystallizing on trees, flowers, plants and antennas. I didn't test yet if it has effect on the SWR of the loop and the vertical. I don't have much time to experiment with radio trough the week. The XYL does like to see me as well and that's always only in the evening. Besides that there has been een lot of contests lately so I had my share of QSOs. There is a special WSPR activity day tomorrow for 160m and 15m. I will set the radio to 160m with 1 Watt tonight and try to get it to 15m tomorrow before I leave for the job. Who knows if I will be heard at a few new DXCC. More nice winterpictures of our garden can be found at the blog of my XYL.


Sunday, December 13, 2009

ARRL 10m contest

Afgelopen weekend een paar uur meegedaan met de ARRL 10m contest. Omdat ik dit jaar geen beschikking had over een richtantenne verwachtte ik niet veel te werken. Maar dat viel dus best wel mee, al heb ik meer gehoord dan ik kon werken. Het resultaat viel me echt niet tegen. Zaterdagochtend werkte ik om 08:20 UTC als eerste GM3WOJ uit Schotland zie het plaatje. Signaal echt 5/5, het moest wel snel want 2 minuten later was hij al niet meer te horen. Zo ging het eigenlijk de hele contest, echte bursts zoals je dat hoort bij meteorscatter. Zodra je een station hoort direct QSO maken want na 1 minuut of nog eerder is het signaal weg. Op een paar uitzonderingen na, zo kon ik EA5AX een vrij groot gedeelte van Zaterdag en Zondag horen met 5/9 ! Zaterdag waren er ook nog zuid-afrikaanse stations te horen, en QSO maken lukte mij helaas niet. Zo hoorde ik ZS6BRZ, ZS6JPY en ZS6GL zo rond de S3. Zelf werkte ik zaterdag: GM3WOJ, EA5DFV, EA5AX, PD7BZ, EA4WT, AO1Y, EA1EY, CR5T. Zondagmorgen werkte ik het eerste uur helemaal niets, ik hoorde alleen wat stations ver in de ruis maar een QSO maken was onmogelijk. Later werden de condities iets beter soms met signalen die ineens weer omhoog kwamen door de meteorscatter. Leuk was de opleving richting scandinavië, OH6CT was echt 5/9 bij mij daarna niet meer gehoord. Wat mij altijd weer opvalt is een aantal stations dat hier echt hard doorkomt maar die echt helemaal niets horen, als of ze de ATT nog aan hebben staan. Winnaars die beide dagen gehoord zijn wat mij betreft: PA0AA , DL6BFL en EA8MT, ze zouden echt hun ontvangst even moeten controleren want er is volgens mij iets mis. Verder heb ik nog een aantal leuke multipliers gehoord maar niet kunnen werken: IZ4AMS (Heb echt geen Italiaan kunnen werken), 5B4AIF en 9A2U. heb ook nog een OE3 station gehoord die ik vergeten ben op te schrijven. Omdat ik eind van de middag naar een verjaardag moest kon ik helaas niet verder. Toen ik rond 18:20UTC thuis kwam heb ik direkt de radio weer aangezet om te horen of er nog wat te werken viel. Van PD7BZ kreeg ik een bericht dat zuid amerika te werken was, dat was nog eens een leuke verassing. Helaas heb ik het grote feest gemist maar ik kon nog net PY2LSM werken. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog steeds condities maar ik heb de radio maar uitgezet. De ARRL 10m contest zat weer vol verassingen en ik heb me weer vermaakt.

Worked the following stations at Sunday: EA5DY, CT3FQ, OH6CT, SM3XRJ, SM0FM, EC1KR, PD2IW, EA1TI, CT1BOP, PA3C, EA2RCF, EA8AH, PY2LSM.

I took part in the ARRL 10m contest this weekend for a few hours. Because I have no directional antenna up at the moment I was not expecting to make a lot of QSO. Well, after all I made a lot more then I though I should. The results were not disappointing. First QSO was with GM3WOJ from Scotland Saturdaymorning at 08:20UTC with a real signal of 5/5, very fast because 2 minutes later he was gone into the noise. It went on and off this contest, like you expect with meteorscatter there was a burst on signals. If there was a signal heard, better call and make the QSO as fast as possible as seconds later the signal was gone. There were a few exceptions, like EA5AX who was heard on both days with 5/9 over a great part of the day. I also heard some south african stations on Saturday with signals till S3: ZS6BRZ, ZS6JPY and ZS6GL. I could not make a QSO unfortenately. I worked these stations on Saturday: GM3WOJ, EA5DFV, EA5AX, PD7BZ, EA4WT, AO1Y, EA1EY, CR5T. First hour on Sunday I worked nothing at all, only heard a few stations. But propagation improved a little over the day on and off of course, once and a while a burst from meteorscatter. At a certain moment there was some propagation towards Scandinavia, OH6CT had a real 5/9 here and then went into the noise never to be heard again. Three stations were heard both days with strong signals that should check if their ATT is ON: PA0AA, DL6FBL and EA8MT, in my opinion something is wrong with their receivers. Besides all that I heard some nice multipliers I could not contact: IZ4AMS (I really didn't work any Italian!), 5B4AIF and 9A2U. Also heard a OE3 station but forget to write down his call. At the end of the afternoon I had to go to a birthday party so I couldn't continue. As soon as I came back at arond 18:20UTC I immidiatly switched on the radio to hear if there was still something on the frequency. From PD7BZ I got a message that south america was on, a nice surprise! Unfortenately I missed most of the fun but I managed to work PY2LSM at the end. There is still propagation at the time I write this but I switched off the radio. The ARRL 10m contest was full of surprises and I enjoyed myself taking part in it.

Friday, December 11, 2009

TY1MS QSL

Gisteren kreeg ik de QSL van TY1MS per post binnen. Een leuke QSL van een voor mij nieuwe DXCC. Het viel niet mee om ze te werken zoals al eerder in deze blog vermeld. Het goede van dit soort DXpedities is dat het niet alleen om de radioamateurgemeenschap gaat maar dat een deel van het binnengekomen geld naar een goed doel gaat. Eigenlijk zouden er veel meer van dit soort DXpedities moeten zijn, dat geeft het hele radioamateur gebeuren ook een stukje meerwaarde denk ik. Dit weekend is er de 10m ARRL contest, tot nu toe heb ik daaraan nu drie keer meegedaan. De eerste keer in 2006 werd ik eerste van Nederland op SSB low power, ik was ook de enige deelnemer ;-) Nu verwacht ik niet dat er veel condities zullen zijn, maar je staat er toch altijd verbaast van wat je zoal op 10m nog kan werken in zo een weekend. Misschien mede omdat de Geminiden net voorbijkomen in dit weekend. Al zou je niet verwachten dat een ionisatiespoor effect heeft op frequenties beneden 30MHz wijst de praktijk wel anders uit. Ik heb al meerdere malen op 10 en 11m waargenomen dat er wel degelijk signaal verschillen zijn bij meteorenregens. Wie weet wat het ons gaat brengen. Vorig jaar werd door PA0O toch nog een paar keer USA op CW gewerkt tijdens de contest. Dit jaar doe ik mee met alleen mijn vertical en de loop. Van de loop verwacht ik niet zoveel op 10m, maar je weet maar nooit. Rond deze tijd kijk ik wel eens met weemoed naar mijn 5 en 6 elements beams die gedemonteerd boven in de garage liggen te wachten op betere tijden. Het plan is alleen QRV te zijn tussen 11:00 en 14:00 UTC, dat is volgens mij de beste tijd voor eventuele propagatie.

I received the QSL from TY1MS yesterday by post. A very nice QSL and a new DXCC for me. It was a struggle to work them as I told earlier in this blog. The nice thing of this DXpedition is that it is not only about the amateurradio community, part of the extra money they get for the QSL and activation is spend for charity. I think there should be more of these DXpeditions so amateurradio is promoted to be more worth then a new DXCC for radioamateurs.
The ARRL 10m contest is on this weekend, I participated 3 times. I was first of the Netherlands at SSB Low power in 2006, actually I was the only participant ;-) Now, I don't think there is too much propagation, but since the Geminides are there this weekend it could be surprising! Do you think that it is impossible to have some effect of a ionisationtrail below 30Mhz? Well, I experienced difference in signals on 10 and 11m when the meteorshowers where there a few times in the past. Who knows what it is doing to the propagation this time. PA0O made some QSO to the USA on CW in the contest last year. I only have the vertical and the loop antenna this year. I don't expect much from the loop on 10m actually but you never know! Around this time of the year, with a sad feeling, I always look up in the garage were my 5 and 6 element beam for 10m are waiting for better times. The plan is to be QRV only between 11:00 and 14:00 UTC as I expect best propagation around that time.

Sunday, December 6, 2009

1e JT65a QSO - TARA RTTY contest

Vandaag mijn eerste JT65A QSO gemaakt. Na het lezen van het blog van PC4T was ik toch wel een beetje nieuwsgierig geworden naar deze mode. En al veel langer dacht ik er aan om JT65A toch eens te proberen. Maar het is geen makkelijk programma en er zijn regels om QSO's te maken. Het is geen kwestie van even zomaar wat doen dus. Gewerkt werd met RK6DA en natuurlijk ging het net als bij PC4T helemaal mis. Maar goed voor een eerste QSO heb ik het wel afgerond. RK6DA werkte een hele lijst af dus dacht ik nog maar eens CQ te doen. Maar helaas verder geen QSO gemaakt of een ander station gezien. Zaterdag ook nog even meegedaan aan de TARA melee RTTY contest af en toe een uurtje over de hele dag. Dat ging eigenlijk helemaal niet zo best. Het leek wel of er geen condities waren buiten Europa of het aantal deelnemers was beperkt? Ik heb uiteindelijk in de middag nog wel wat Amerikanen en een Canadees gewerkt, maar over het algemeen was het zoeken naar stations. Ook een tijdje aanroepen bleef vaak onbeantwoord dus ben er op tijd weer mee gestopt. Heb 64 QSO's met veel moeite kunnen maken. Had ook wat meer op 80m verwacht maar het aanbod was zeer gering. Verder ben ik vanochtend voornamelijk op 17m aktief gewerkt. O.a. E20WXA Thailand gewerkt op phone met de loop antenne. Ook hoorde ik VK2GWK met RS5/7 zonder QSB luid en duidelijk met PA3WB praten, na einde van hun QSO nog geroepen maar blijkbaar had Henk de radio al uit.

I made my first JT65A QSO this morning with RK6DA. After reading the blog of PC4T I was curious and before that I already thought about being active on this mode. So this morning I finally found some time to activate the program. And of course just like Paul PC4T, the QSO went a little wrong but I finished it and it is logged. WSJT is not an easy program and there are rules for making a QSO, it is not something you do in just a few minutes! RK6DA worked a whole list of stations so I thought I give a few CQs at another frequency, but no others came back to me and I didn't hear anything else. I also took part in the TARA melee RTTY contest Saturday. It was very difficult to get some in the log as there where not many on the band. It could be propagation? I finally worked a few USA and Canada in the afternoon. Certainly I expected more from 80m, but there was not much to do. Even after 15 minutes of CQ only a few came back. I managed to make 64 QSO finally. This morning I was active on 17m and made some QSO one of them was E20WXA from Thailand. I also heard VK2GWK (Dutch guy in Australia) with RS 5/7 without QSB talking to PA3WB. After they finished the QSO I tried to call him, but there was no response probabely he switched the radio off.

Friday, December 4, 2009

Sked met EI8GHB

Donderdag avond even een uurtje aktief geweest op 80m SSB. Omdat ik op het blog van EI8GHB Anthony las dat hij een klein antenne experiment voor 80m had gemaakt dacht ik maar even een afspraak te maken voor een QSO. Anthony heeft nog niet zo lang zijn licentie en we hadden al eerder geprobeerd elkaar te werken op 40m, helaas was dat niet gelukt. Wel had ik Anthony al een paar keer gehoord, zowel op 40 als op 80 maar steeds lukte het niet om hem te werken. Deze avond maar weer geprobeerd, omdat ik hem niet direkt kon horen heb ik eerst maar een aantal andere QSO's gemaakt. Dat ging perfekt en zelfs werd ik aangeroepen door W2PY die zichzelf Bob noemde. Achteraf denk ik niet dat dit echt een Amerikaan was, vond zijn accent al een beetje raar en na controle op qrz.com kwam er een heel andere naam uit met als lokatie Arizona. Het leek me een beetje sterk dat die plek te werken was op dat tijdstip, in AZ was het toen nl. nog licht. Uiteindelijk lukte het toch EI8GHB te werken en hebben we nog een leuk QSO gehad. Ondanks de QSB was Anthony goed te verstaan en af en toe was er signaal van RS 55. Het was niet mijn eerste QSO met Ierland op 80m maar zeker wel het leukste. Bedankt voor de sked Anthony.

I was active for a few hours on 80m thursdayevening. And since I read on the blog of EI8GHB that he made an experimental antenna for 80m in his garden I thought it would be nice to make a sked with him. Anthony just got his license for about a month ago and we made a sked earlier, but though I could hear him it was no succes. I did hear Anthony a few times already on 40m and even this evening on 80m but had no chance calling him. After we arranged a sked I tried again but at the time we should meet I couldn't hear him at first. So I started to make some QSO's on the frequency. That went well. I even was called by W2PY who called himself Bob, though after checking qrz.com this is probably a fake as W2PY is located in Arizona and it was still light there at the time. Anyway, I finally could hear EI8GHB and I made a nice QSO with Anthony so this time we finally made it.
Although there was a lot of QSB on his signal which went from S1 to 5 he was R4-5 and very well readable. This was not my first QSO with Ireland on 80m but certainly the nicest. Thanks for the Sked Anthony.


Sunday, November 29, 2009

80m WSPR - CQWW CW 2009

Gisteren eindelijk tijd gehad om WSPR 2.0 te installeren met dank aan PC4T want toen ik WSPR zou downloaden lag de website er uit. Het werkend krijgen van het programma was een ander probleem. Op de 1 of andere manier veranderd steeds weer de setup van de geluidskaart in het programma. Dat houd in, opstarten - setup veranderen - afsluiten - opstarten elke keer als ik het programma wil gebruiken. Het is lastig maar uiteindelijk werkt het nu wel. Vannacht WSPR laten draaien via de loop antenne op 80m en ja eindelijk is het gelukt, met mijn 1 Watt output is mijn signaal gehoord in Australië bij VK6BN een record voor mij op 80m. Daarnaast heb ik het weekend meegedaan aan de CQWW CW alleen op de 80m band gewoon voor de lol en om te kijken of de loop antenne nog leuke QSO's zou opleveren. Echt nieuwe DXCC heb ik niet gewerkt maar wel 3x met USA en 62 QSO in het totaal en dat is toch wel een prestatie als je geen letter CW kent. Tevens heb ik getracht FLdigi te vergelijken met DM780 om te zien welke van de 2 nou het beste decodeert. Dat werd dus na een aantal pogingen duidelijk, waar FLdigi niets leesbaars op het beeldscherm zet kan ik met DM780 een station redelijk volgen. Verder viel mij op dat snelle seinsnelheden beter gedecodeerd werden en PE4BAS vaak weer gedecodeerd wordt als GE4BAS, dit is mij een aantal jaren geleden ook al opgevallen (zie foto!). Decoderen met de automatische tuning aan is wat mij betreft ook niet echt super, vooral niet als een aantal stations erg dicht bij elkaar zit. En dan het verschil tussen de loop en de vertical, op de loop kon ik van geen enkel signaal iets lezen. Vreemd? Nou nee de signalen worden gewoon te sterk en ik heb gewoon een te slechte radio om al de splatter te onderdrukken. Op de vertical was de ontvangst minder maar ook rustiger, de 3 amerikanen heb ik allemaal op de vertikale antenne gewerkt. Nou zie ik sommige amateurs al denken, wie doet er nou een CW contest met de computer die decodeert, leer toch CW. Inderdaad ik zou het wel willen leren, maar het is ook leuk om te zien hoe goed of slecht een computer CW decodeert en geloof me een computer decodeert slecht CW, het vergt heel wat fantasie om een QSO goed te intrepeteren. Alles bij elkaar was het weer een leuk experiment en als iemand een programma weet dat op Windows VISTA werkt en CW beter decodeert dan DM780 dan hou ik mij aanbevolen.

I finally had some time to install WSPR yesterday. Thanks to PC4T as he sent me the install file because the download was not available at the time due to a website problem. To get it to work was another problem as the program alters the setup of the soundcard every time. So I have to start it - do the right setup - close the program and start it again everytime I want to use it. Anyway it is working now and I left it running at 80m last night and finally I was heard this time in Australia. My 1 Watt signal was received by VK6BN a new record for me on 80m. Besides that I took part in the CQWW CW 80m only this weekend and made 62 QSO, 3 times with the USA. Not bad for someone that doesn't now a single letter CW. I took the opportunity to compare FLdigi with DM780 in favour of DM780 as it decodes signals where FLdigi does not. What happens in DM780 though is that my call PE4BAS is often redecoded as GE4BAS (see photo) it happens all the time and is probabely the fault of a too fast reply of the other station. It also appears that fast keyers are better decoded as the slow ones and I think autotune should stay off as it is difficult to decode when too many are aside one frequency. I also compared the loop antenna with the vertical and though the loop gives stronger signals the computer could not decode anything as my radio is too sensitive for splatter, so almost all QSO where made with the vertical even the 3 USA stations. Now after this story some amateurs would think that CW contesting with a computer decoding is crazy, better learn CW. I would like to learn CW and at some point I will get to that, but for now it is really nice to see how bad or good a computer will decode CW. And believe me decoding CW computerized is bad and needs a lot of imagination to complete a QSO. It was a nice experiment though and if someone knows a better program as DM780 that works on Windows VISTA, I like to know it.

Monday, November 23, 2009

Friese 11 steden contest 2009
Afgelopen Zondag meegedaan aan de 25e Friese 11 steden contest. Het bijzondere aan deze contest is dat de 11 steden van de 11 stedentocht tellen als multiplier + 1 extra de kluunplaats Bartlehiem. Dus maximaal 12 multipliers. Verder is het uitwisselen van de QTH noodzakelijk en dat is nou juist zo leuk. Je weet gelijk waar iemand zit in Nederland en er komen zelfs plaatsen voorbij waar ik nog nooit van had gehoord. De moeilijkste plaatsnaam dit keer was "Nijeholtpade", ik heb een tijdje geluisterd naar PA1NHZ en merkte op dat heel veel stations toch vroegen hoe je dat nou schreef. Uiteindelijk heb ik 73 stations gewerkt en 11 multipliers, helaas was de stad Sloten niet aanwezig op HF. Buiten Nederland heb ik Noorwegen, Duitsland (Nederlanders), Denemarken (Bornholm Isl.) en België gewerkt in deze contest. Voor de contest had ik nog een sked met PE2KM Kees uit Deventer. Kees is en oude bekende van mij uit lang vervlogen radio avonturen voor onze bekering tot het gelicenseerde radioamateur gebeuren. Zo was hij destijds nog het enige aktieve station op 11 Mtr vanuit Schiermonnikoog en beheerde hij daar een packetradio BBS in de tijd dat packet nog populair was. Midden negentiger jaren waren wij dan ook vaak in contact met elkaar daar ik toen nog bij mijn ouders in "Kleine Huisjes" woonde dicht bij de noordkust (ben ik blij dat ik het voor de 11 steden niet hoef te spellen....). Ik was voor hem zeg maar ongeveer het dichtstbijzijnde station destijds.


I took part in the Frysian 11 Cities contest last Sunday. The unique thing of the contest is that the 11 Cities of the famous 11 cities skating tour are counting as multipliers + an extra klunplace Bartlehiem. So 12 multipliers is possible. Besides that it is neccesary to exchange the name of the QTH. That's nice because you instantly know where the other station is located and I heard names from places I never heard before. The most difficult QTH name in this contest was from PA1NHZ he lives in "Nijeholtpade". I listen his station for a while and most participants asked how to spell it. I finally made a QSO with 73 stations and had 11 multipliers, unfortenately the city "Sloten" was not QRV on HF. Outside the Netherlands I made a QSO with Norway, Germany (both Dutch), Denmark (Bornholm Isl.) and Belgium. Before the contest I had a sked on 80m with PE2KM Kees from Deventer. I know him from long ago before we had our amateurradio license. He was active from the Island of Schiermonnikoog with a 11 Mtr packetradio BBS station in the mid ninethies . At that time packetradio was very populair. I was one of his nearest stations that time while I was living with my parents in a small village called "Kleine Huisjes" on the north coast (glad I don't have to spell it for the contest...) and we made a lot of QSOs that time.


Saturday, November 21, 2009

QSL design (2)

Een tijd geleden schreef ik al eens over een nieuw idee voor mijn QSL kaart. Mijn QSL kaarten waren op en het werd dus tijd om iets te laten maken. Het viel nog niet mee de foto op het juiste moment te maken, tenslotte wou ik de foto uit een bepaalde hoek maken en de molens moesten daarvoor wel in de juiste positie staan. Uiteindelijk heb ik op de juiste dag ruim 2 km moeten lopen door het land om dichtbij genoeg te kunnen komen, vanaf deze hoek loopt nl. geen weg. Na ongeveer 20 foto's was ik pas tevreden over het resultaat van een aantal foto's daarvan heb ik de beste gekozen. Nu liet ik mijn QSL de laatste keer bij ON5UR Max in België drukken en gezien de goede zaken die ik met hem deed een aantal jaar geleden besloot ik hem weer te kiezen. Helaas kreeg ik op mijn eerste e-mail geen antwoord, dus na een week nogmaals geprobeerd. Dit keer kreeg ik antwoord: Max had het erg druk, veel QSL aanvragen dus het kon nog even duren. Na een maand nog niets gehoord, dus maar weer eens e-mailen hoe het nou zat. Tot op heden geen antwoord...Dus op zoek naar en andere drukker. Van PD7BZ kreeg ik de tip voor LZ3HI goldprintservice, maar ik vond zijn website nogal een rommeltje en ook het betalen met allerlei toeslagen werd ik niet blij van. Toch maar verder gezocht en UX5UO gevonden, zijn website zag er al een stuk beter uit en er is zelfs een Nederlandstalige website voor zijn printservice. Ook betalen is zonder toeslagen en inclusief verzendkosten, positief dus. Heb Gennady UX5UO dus maar geschreven en kreeg vrij snel antwoord. De voorkant had hij direkt klaar de achterkant na een dag of 3. Heb nog om een kleine verbetering gevraagd en ook dat werd binnen een dag uitgevoerd. Snelle reaktie dus, leek mij wel positief dus nu maar even afwachten hoe lang het duurt voordat de kaarten worden afgeleverd.
Morgen doe ik mee aan de Friese 11 steden contest op 80m. Een leuke contest met als
bijzonderheid dat de QTH wordt uitgewisseld en de 11 steden van de beroemde schaatstocht + kluunplaats Bartlehiem multipliers zijn. Een goede uitleg vind men HIER.

A few posts ago I mentioned I was out of QSLs en it was time to design a new one. So I had a good idea and I took off with my camera. It took a lot of time as I had to wait for the right weather and time because the windmills had to be in the right direction for the angle of my photograph. I had to walk more then 2 km trough farmers land to get in the right position, but well I managed to make about 20 pictures and picked the best out of them. Last time I ordered some QSL cards at ON5UR Max from Belgium, I was very satisfied with his service. But after I send an e-mail I got no response, so I waited and send him a second one after a week. Then I get one small response: Max was very busy, to many ordered QSL so it could take some time. Well I wrote him again after one month but till this day no response at all. So, I decided to look for another printer. PD7BZ recommended LZ3HI but I didn't like his website and he calculates some taxes over the prices. After some searching I get on te website of UX5UO I did like his site a lot more and he even has a Dutch website in service. It is also possible to pay the money via the regional representative. So I send him my wishes and he responded within a day. After 4 days I'm satisfied with the design now. I hope to get the cards soon...
I'll take part in the Frysian 11 cities contest on 80m tomorrow. It is not only a national contest, it is possible for other countries to participate too. You can find a good description in English HERE.

Sunday, November 15, 2009

PA-beker contest 2009


Vandaag de 84m horizontale loop antenne eens goed kunnen testen op 80 en 40m. Het werkte natuurlijk prima. De ontvangen signalen waren keihard en helaas de splatter en storing ook. Ik was erg tevreden met het resultaat, er was geen station dat mij niet kon horen. Eigenlijk was het net andersom, door de enorme splatter heb ik 1 station op 80 en 1 op 40 moeten laten gaan. Het spijt me zeer, maar die signalen zaten echt diep onder de QRM. Het resultaat was 2x zo goed als vorig jaar met de G5RV antenne. 125 QSO's uit 57 regio nummers maakt 7125 punten, ik hoop dat ik hiermee bij de eerste 10 zit. We wachten het even af. Zoals op de video te zien is draaide ik leuke pile-ups, dat is toch wel even wat anders als search and pounce. Eigenlijk ging het zo een groot gedeelte van de contest. Er was aanbod genoeg dus had ik weinig tijd om stations te gaan zoeken. Alles bij elkaar genomen heb ik ontzettend genoten van deze contest en zoals elk jaar weer voor mij (oude) bekenden gehoord zoals PE2KM, PE5TS, PE2JMR en PA7V. Volgend jaar ga ik het zeker nog een keer over doen.

Time to test the 84 meter horizontal loop today in our national PA beker contest. The PA beker contest is only for Dutch radio operators and a good chance to test NVIS capability of your antenna. Of course signals were very loud on the loop, so was the splatter and QRM. I was really satisfied with the result, actually there was no station that couldn´t hear me. Sometimes it was the other way around, I had to let go 1 station on 80 and 1 on 40, I´m so sorry but their signals were way below QRM. The result was twice as good as last year with the G5RV antenna. 125 QSO from 57 regions, made 7125 points. Hopefully I got a place at the first 10, we will see. As you can see on the video I had a nice pile up. Actually it was a pile up almost all the time, less time for search and pounce this time. All over I enjoyed this contest a lot and like every year I met some (old) friends again like PE2KM, PE5TS, PE2JMR and PA7V. I will be there again next year.


Saturday, November 14, 2009

80m horizontale loop (2)


Het heeft een paar uur gekost maar eindelijk had ik tegen de middag de 80m loop klaar. Na het aansluiten even de tuner voor alle banden afgeregeld en alles op geschreven zodat ik later makkelijk weer in kan tunen. Op 80m is er over het algemeen een verschil van ongeveer 5 S-punten met de vertical, datzelfde geld voor 40m. Op 30m, 20m en 15m is het verschil er niet. De vertical is op 20m zelfs veel beter voor DX naar bijv. de USA. Dat heb ik met diverse stations getest op RTTY in de WAE RTTY contest. Verassend is de 17m, daar zijn de signalen veel harder dan op de vertical. Morgen maar eens een filmpje maken voor youtube. Dan zal ik ook laten zien dat er veel verschil zit in signaal op 80m. De 160m en de 10m is niet te tunen met de antennetuner. Dat had ik ook wel verwacht en is ook niet zo erg.

I finally finished building the 80m loop today. It took a few hours. After connecting I tuned the tuner for all bands and wrote everything down for a quick tune later on. The 80m is a lot better as expected. More then 5 -s units better as my vertical. Same on 40m. There is no or less difference on 30m, 20m and 15m. Surprisingly 17m is much better as on the vertical. On 20m the vertical is a lot better for DX to for example USA. I tested with a few stations in the WAE RTTY contest. I will try to make a youtube movie tomorrow to show how much difference there is on 80m.

Friday, November 13, 2009

80m horizontale loop (1)

Vandaag begonnen met het bouwen van een horizontale 80m loop. Dit onder andere in verband met de komende PA-beker contest dit weekend, ik wil meedoen aan het SSB gedeelte op Zondag. Van te voren dit type antenne goed bestudeerd en verschillende bouwtips bekeken op internet. De meeste info vond ik op de mooie en informatieve site van PA0FRI. Volgens een aantal amateurs is de beste lengte voor een horizontale loop 84 mtr als je gebruik maakt van geïsoleerde 2,5mm2 elektriciteitsdraad, dus dat heb ik maar aangehouden. Voeden doe ik de loop met 450 ohm lintlijn via een Palstar tuner. Dit doe ik omdat de antenne ook op andere banden gebruikt gaat worden. Al een paar weken geleden heb ik 24 glasfiber buizen gekocht die in elkaar te schuiven zijn. Hiermee kan ik 4 masten maken van iets meer als 7 mtr hoog. Dus vanmiddag maar vrij genomen en in het heerlijke hollandse regenachtige weer begonnen. Al met al viel het best tegen, draad uitmeten gaat nog wel, daarna raakt alles hopeloos in de knoop. Tja, dat is de eigenschap van draad. Het is natuurlijk makkelijker als je gewoon een leeg weiland tot je beschikking hebt, hier staan natuurlijk wat obstakels in de weg. Ook had ik natuurlijk even vergeten dat er ook nog radialen hangen van de vertical, tja je komt wat tegen als je een antenne wilt bouwen. Al met al ben ik al een heel eind op weg. De masten zijn net voor het donker gedeeltelijk opgebouwd en de draad hangt er in. Morgen ga ik proberen alles definitief te installeren. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat ook in vergelijking met de vertical. Hopelijk is vooral de 80m erg goed met deze horizontale loop antenne en dan vooral het NVIS component.

I started with building a 80m horizontal loop today. I was thinking about it for ages and since I've got room for it I just give it a try. Also the national PA-beker contest is this weekend and I want to participate in the SSB part at sunday. Before building this "loop skywire" I checked the internet for some building tips and found most of them at the interesting and nice website of PA0FRI. According to his website and others the best size for such a loop is 84 mtr if 2,5m2 electrical isolated wire is used. So I keep it this size. I feed the loop with 450 ohm ladderline via a Palstar tuner as I want to use the loop on all bands. I bought 24 glasfiber tubes that fit in each other a couple of weeks ago so I can make 4 masts of about 7 mtr height. So, I took the afternoon off from my job to start building in some very nice wet, rainy and windy dutch weather. Measured out the wire and erected part of the masts today just before sunset I managed to put the wire in, so tomorrow I'll finish it and hope it will have a good performance especially for NVIS on 80m.

Thursday, November 12, 2009

WSPR op 15m en log perikelen

Vanmiddag de radio op 15m WSPR gezet. En ondanks dat ik een aantal mooie DX heb gespot werd ik zelf met mijn 1 Watt nergens gezien. Zegt dat wat over de effektiviteit van mijn antenne of zouden de luisterende stations niet zo een goede ontvangst hebben als mij? De volgende stations werden gespot: K3SIW (1W), PU1JTE, ZS6BIM, DF6MK, K1JT, DH5RAE, CX2ABP en LA3JJ (vanaf canarische eilanden). Afgelopen week heb ik geprobeerd mijn WSPR DXCC te automatiseren, ik heb hier verschillende gratis logboeken voor gedownload. Begonnen ben ik met JLOG, zag er goed uit maar na de tweede keer opstarten kreeg ik alleen nog maar een foutmelding. Daarna Winlog32 geinstalleerd, maar ook hier kreeg ik niet voor elkaar wat ik wou nl. eenvoudig zien in hoeveel DXCC ik op welke band was gehoord. Ook XMlog geprobeerd, alleen geschikt om te contesten volgens mij, dus niet te gebruiken. Over Logger32 veel lovende dingen gelezen, maar het doet niet wat ik wil, zeer frustrerend, maar wel het programma met het meeste potentieel. Uiteindelijk maar weer HRD V4 gebruikt, bijna alle data ingevoerd en alles kwam er uit zoals ik wou. Jammer dat ik nog geen enkel logboek kan vinden dat zo eenvoudig is, zelfs het nieuwe logboek van HRD kan niet aan de oude versie tippen qua analyse. Het is nu een kwestie van bijhouden. Op het forum van WSPRnet nog gevraagd of iemand een stukje software kon schrijven om iets te kunnen doen met de csv files met data die te downloaden zijn. Helaas is daar verder nog niets uit gekomen. Ik heb nog geprobeerd de csv files om te zetten met PROADIKON, maar ook dit programma liep bij mij vast. Dat betekend dus voorlopig gewoon met de hand invoeren. Per ongeluk had ik ook nog een vinkje in HRD bij direct uploaden naar eQSL staan, oei alle data verstuurd als QSL. Niet de bedoeling en ik heb de logs direct gedelete op eQSL. Tja, er gaat wel eens wat fout...

I switched on the radio on 15m WSPR this afternoon. And though I was receiving some nice DX spots nobody received my 1 Watt WSPR signal. Is this because of the inefficiency of my antenna or is the receiving capability at the other side not as good?? This is the list of stations received today: K3SIW (1W), PU1JTE, ZS6BIM, DF6MK, K1JT, DH5RAE, CX2ABP en LA3JJ (on the Canary isl.) . I tried to automate calculating the DXCC for WSPR last week, I downloaded different logbooks. First of all I tried JLOG, seems to be nice but after the second start I got error message and the program closed down. Then I installed Winlog32, looked nice but I didn't get the information I wanted. Just wanted to see in how many DXCC I was heard and on which band. Next one was XMlog, but that seems to be only for contesting so no use. Finally I tried Logger32, most promising, but after a lot of frustration it still did not what I wanted. So, back to my good old HRD V4 logbook. I did put a lot of reports in it and the results where exactly as I wanted. It's a pitty a can't find a logbook that is as usefull as the old logbook of HRD, even the new logbook cannot do the same if it comes to analysing. After a lot of work I asked on the WSPRnet forum if there is someone that could write a program to analyse the csv datafiles that could be downloaded there. But I did not get usefull replies yet. I tried to convert a csv file with PROADIKON, but the program did freeze. So I guess I have to manually put the data in for now. By accident I had the WSPR logs uploaded to eQSL as JT65 QSO's, well I deleted the logs immidiatly at eQSL. Stupid, but hey, accidents happen....

Friday, November 6, 2009

HRDlog.net nog een eQSL aanbieder

Sinds ik de nieuwste versie van Ham Radio De Luxe (V5) + het bijbehorende logboek gebruik had ik mij aangemeld op HRDLOG.NET van IW1QLH. Het logboek van HRD ondersteunt nl. realtime logging naar deze website. Dat betekend dat je een realtime logboek op je site kan zetten en ook kan je de frequentie live doorsturen en een stukje code op een website zetten zodat men kan zien waar je op dat moment zit. Dit geheel in de trend van het populaire twitter. Nou moet ik zeggen dat ik me een tijd terug wel had aangemeld, maar verder had ik nog niets gedaan met deze site. Toen ik opzoek was naar een ander gratis logboek om mijn WSPR DXCC bij te houden kwam ik deze site weer tegen. Dus toch maar eens kijken wat er mee mogelijk is. Sinds mijn laatste bezoek waren er weer een aantal verbeteringen toegevoegd en je krijgt nu ook QSL van stations waarbij je in het log staan ongeveer zoiets als eQSL, zie het plaatje.
Op mijn homepage heb ik bij wijze van experiment zo een realtime log geplaatst en onder aan deze site staat of ik on-air ben en waar als ik de radio aan heb staan. Nou hecht ik niet veel waarde aan een online log voor doorsnee stations, maar bij wijze van experiment is het wel leuk.

Since I use the newest version of Ham Radio De Luxe (V5) + the logbook I made an account on HRDLOG.NET from IW1QLH. The HRD logbook does support realtime logging to this site. So it means you can put a realtime log on your own website and you can also put a small code on your site to let people know if you are on-air and on which frequency. All this in the populair twitter trend these days. It had been a time ago that I made this account and logged in and actually I didn't take a look at it. But since I was searching the net for a logbook to log my WSPR DXCC I came accross this site again. So I logged in and took a look around to discover it's also possible to receive QSL like eQSL (see picture). You can find a experimental realtime log on my homepage and on the bottom of this blog you can see if I am on-air. Now, I don't really care about a online log for average amateurstations, but it is a nice experiment.

Sunday, November 1, 2009

Clubavond Hunsingo

Afgelopen vrijdag naar de clubavond geweest van onze VERON afdeling A60 Hunsingo. De afdeling is helaas aan vergrijzing onderhevig en de meeste amateurs zijn niet zo heel erg aktief meer. Toch is dat zo een 20-30 jaar geleden wel anders geweest. Een aantal leden van onze afdeling was zelfs zeer aktief met een eigen stichting die experimenten deed met antenne's en meedeet aan contesten op VHF/UHF/SHF vanuit Luxemburg. Ze konden zelfs de first Luxemburg - Nederland op de 9cm band op hun naam schrijven, een hele prestatie ten tijden dat de 9cm nog niet eens vrijgegeven was in Luxemburg. Door bepaalde omstandigheden mochten buitenlandse amateurs nl. wel gebruik maken van die band. PH7B Bert liet ons 2 leuke 8mm films zien uit 1979. Een heel andere tijd en erg leuk om te zien dat de grijze mannen van onze club op mijn leeftijd ook erg aktief waren op de radio.

Links:
http://www.sterraza.nl/
http://www.pi4h.nl/


I've been to the club evening of our local department of the VERON last friday evening. Unfortenatly de club is suffering from aging and most of the members are not so very active anymore. Though they where very active 20 till 30 years ago. They even got their own foundation that made experiments with antennas and did a lot of contesting on VHF/UHF/SHF from Luxemburg. They even got the first Luxemburg - Netherlands on their name on the 9cm band. A great achievement as 9cm was not even allowed for Luxemburg citizens at that time. For some reason visiting ham radio license holders where allowed to be on that band. PH7B Bert showed us 2 nice 8mm films of their activities in 1979. A whole other time and nice to see that the grey man from our club where very active when they were at my age.

Monday, October 26, 2009

CQWW SSB 2009

Hiernaast een foto van mijn radioshack op het moment van de CQWW. Het is allemaal een beetje en rommeltje. Sinds de verhuizing zijn er zoveel andere klussen dat voor de nieuwe radioshack nog geen tijd is. Ik doe de radiohobby dan nu ook vanuit de toekomstige slaapkamer op de eerste verdieping. Afgelopen weekend een reusachtig mooie CQWW contest meegemaakt. Mijn doel was om mijn score van vorig jaar te verbeteren. Voor de grap zei ik al tegen PD7BZ Bernard dat ik minstens 500 QSO's wou maken, al dacht ik zelf dat het nog wel tegen zou kunnen vallen. Maar het doel is ruimschoots behaald 558 QSO's werden gemaakt!

Vooral de wijdopen 10 en 15 m band hebben daar een grote bijdrage aan gedaan. Voor mij betekende deze contest weer een hoop nieuwe DXCC en band DXCC. Daarnaast heb ik de aluminium folie antenne nu eens goed kunnen testen. Voor mij was het bijzonderste contact wel op 160m met VE3PN Canada. Maar daarnaast natuurlijk zat andere mooie DX kunnen maken.
Een selectie:


160m: VE3PN Canada
80m: VY2ZM Canada, K1LZ USA, K1TTT USA, K3LR USA, RW2F Kaliningrad
40m: V26B Antigua&Barbuda, UP0L Kazachstan, TS9A Tunisia, RA9A Asiatic Russia, EE9Z Cueta Mellila, CR3L Madeira, RW2F Kaliningrad, K3LR USA
20m: VE3EJ Canada, P40A Aruba, W3LPL USA, 4U1UN UN HQ, D44AC Cape Verde, V26B Antigua&Barbuda, 8P5A Barbados, 9Y4D Trinidad&Tobago
15m: HT2N Nicaragua, HI3TEJ Dominican Rep., ZV2C Brazil, K4SSU USA, 9K2HN Kuwait, VU2PAI India, SU1KM Egypt, TY1MS Benin
10m: 4U1ITU ITU HQ, 5B4AD Cyprus, 4X0A Israel, EK8WA Armenia, EE9Z Cueta&Mellila, ZX2B Brazil, 6W1RY Senegal, ZS9X RSA, SU1KM Egypt, TS9A Tunisia.


Helaas heb ik ook heel wat stations niet kunnen werken zoals HK1, 5B8, 3W1M. Ik hoor veel meer dan ik kan werken, dus de antenne is nog steeds niet optimaal voor mijn gevoel. Maar met deze condities ging het toch helemaal niet raar. Het moeilijkste QSO was met TY1MS op 15m. Ik heb echt wel een half uur moeten roepen en uiteindelijk heeft waarschijnlijk het gebruik van het N1MM log aan hun zijde me gered. De operator (per toeval ook Bas) achter de set in Benin kon nl. alleen PE4 horen en als je dat intikt in N1MM komen er maar 2 stations uit, dan is het makkelijk raden vooral als je dezelfde naam hebt. Uiteindelijk had hij de call correct en dit keer heb ik het duidelijk gehoord!


Above you can see a photo from my shack at the time of the CQWW. It's a bit of a mess, but after our move to this house there are so much other things to do that there is no time left to built a new shack. So the temporary shack is in the new bedroom to built at the first floor. Last weekend I had a really outstanding CQWW SSB DX contest with great propagation. My target was to improve the score of last year and in a chat with PD7BZ Bernard I joked that I would make at least 500 QSO to do that. Actually I thought it could give me a hard time but it happens that I made 558 QSO after all. The 10 and 15m band where wide open and due to that I had no problem to make QSO after QSO. I got a lot of new DXCC and band DXCC and the most interesting QSO was with VE3PN Canada on 160m. Above a summary of the nice DX worked. Unfortenatly I still hear more then I work, I missed a few stations due to big pile-ups like HK1, 5B8 and 3W1M. But I don't complain, it was a great contest with good DX overall. The most difficult QSO was with TY1MS, it took me a half hour of calling. He only got PE4, I think the use of N1MM log program on their side saved me. If you enter PE4 in the program you only get 2 calls in the call check window. As the operators name of TY1MS at the time was Bas by coincidence it was easy for him to guess! So he finally had the call correct this time for shure.

Sunday, October 18, 2009

De jacht op TY1MS

Na afgelopen week elke vrije minuut overdag tussen de middag geluisterd te hebben. En elke avond het DX cluster in de gaten te houden, heb ik eindelijk na veel luisteren waarschijnlijk TY1MS gewerkt op 17m. Waarschijnlijk, jazeker want net toen ze voor me terug kwamen had ik last van een ontzettend sterke splatter. En het signaal was al heel erg zwak, ongeveer 3/1 met QSB en meer in de ruis dan er boven. Maar ik kon over het algemeen 80% van ze verstaan en dat was al meer dan ik de hele week van ze ontvangen had. Helaas kan ik het nog niet checken op het online log want die updaten ze niet vanwege zeg maar een logistiek probleem, de dichtstbijzijnde internet verbinding zit 17 km verderop. We gaan in de komende 2 weken gewoon verder met jagen, want ze zitten nog tot 31 Oktober in Benin. Wie weet kan ik ze op een andere band ook nog ontvangen? Waar een wil is, is een weg.

After a long week of listening all my spare time, and checking for them on the DX cluster I finally heard and probabely worked TY1MS on 17m. Unfortenatly just when they came back for me I got a huge spatter signal on their frequency. They where very weak 3/1 in the QSB and more noise then voice. But at a certain moment I could understand about 80% and that was more then I received from them in a whole week. I cannot check the log if I made it as they don't update. It's a matter of distance, the nearest internet access is 17 km away. I will continue the hunt for them in the next two weeks as they are in Benin till 31 Oktober. Hopefully I can work them on another band as well just to be certain.

Friday, October 9, 2009

VK3AMA op 17m PSK

Vanmiddag had ik vrij genomen in verband met een etentje van mijn XYL haar werk waar we vrij vroeg heen moesten. Ik had dus nog heel even tijd voor de radio. Even geluisterd op 15m waar ik een vrij drukke pile-up richting St.Helena Isl. en Australië hoorde. Op het DX cluster zag ik 7Q7CE gemeld op PSK op 17m, dus toch maar even op PSK kijken. Ik zag 7Q7CE wel maar te slecht om het te proberen. Toch nog maar weer terug naar 15m, daar zag ik VK3AMA net nog een QSO maken om daarna te verdwijnen in de QSB. Weer terug naar 17m, ineens zag ik VK3AMA een QSO maken. Na een aantal QSO's dacht ik mijn geluk maar eens te beproeven, dus roepen maar......ach ik had de set nog op 1 Watt staan vanwege mijn 80m WSPR avontuur. Toch kwam Laurie terug met QRZ? QRZ? dus nogmaals geprobeerd met 15 Watt. Dat ging goed, het QSO afgemaakt met 25 Watt en dat ging prima. Dit verhaal doet me denken aan de eerste DX QSO's die ik ongeveer 25 jaar geleden hoorde, ik kan me dat nog goed herinneren. Ik luisterde toen met een 22 kanaals FM bakkie omgebouwd met een kristal naar 44 kanalen. Dat gaf me een paar extra kanalen boven de "40". Daar hoorde ik op gegeven moment een station uit IJsland praten met iemand uit Nederland. Ik was zo enthousiast over het feit dat ik dit station hoorde dat ik speciaal mijn vader riep die op dat moment achter in de tuin aan het werk was om mee te luisteren naar dit magisch gebeuren. Het verhaal dat ik hem vertelde moet voor hem misschien niet zo interessant zijn geweest, net zo min als dit verhaal over de verbinding met VK3AMA interessant is voor iemand die geen radio amateur is. Maar toch kwam hij luisteren in mijn shack...het station uit IJsland is voor zover ik weet nog steeds aktief en heb ik jaren geleden diverse keren geproken.


Link: http://www.vk3ama.com/
Link: http://www.odinn.org/


I took some free time this afternoon as we went for my XYLs job diner early. So I had some short time to spend on the radio. Just listened for a while on 15m SSB to St. Helena Isl. and Australia pile-ups. Then a spot of 7Q7CE on 17m PSK appeared on a DX cluster so I switched over and did see 7Q7CE but too weak to try. Back to 15m then and I decoded VK3AMA for a short while making QSOs disappearing with QSB. Again switched to 17m PSK and suddenly see VK3AMA making QSOs. At a certain moment I just tried and....well I was still transmitting with the 1 Watt setup from my 80m WSPR adventure. But Laurie came back with QRZ?QRZ? I tried again with 15 Watt now, and he came back to me. Finished the QSO with 25 Watt, no problem.
This story remembers me of my first DX station received. It was about 25 years ago and I was listening with a 22 channel FM CB radio which i converted with a crystal to 44 channels. That did give me the opportunity to listen to a few channels above "40". It was there that I suddenly heard a Icelandic station talking to someone in the Netherlands. I was so excited that I went to my father who was busy in the garden telling him the story and invited him to listen to this magic. Well, I think the story I told was just not really interesting for him I assume, like the above to someone that is not involved in this radio hobby. But he came to my shack to listen. The station I heard from Iceland is still active as far as I know and years ago a spoke to him several times.

Wednesday, October 7, 2009

Mysterie stations op 80m WSPR

In verband met de "speciale aktiviteiten" op de WSPR pagina heb ik afgelopen nacht, dag en avond WSPR aan gezet op 80m. Ik had gehoopt binnen te komen in Australië, maar dat gaat blijkbaar niet zo makkelijk als op 30m. Wel is het met 1 Watt gelukt om gespot te worden bij W1BW in de USA (lok:FN42hl afst:5652 km) hij ontvangt alleen met SDRs. En natuurlijk plenty europese spots, maar dat is al haast niet interessant meer. Na de analyse van waar ik gehoord was, ook maar eens gekeken naar de resultaten van de door mij ontvangen stations. Daar vielen me 2 stations op DI3FHC vanuit lokator JD76 en 6I9GRX vanuit FB03. Ik heb de vakken opgezocht met de uitstekende site van F6FVY en kom tot de conclusie dat het of verkeerd gedecodeerde stations zijn of dat er iemand probeerd de boel op een verkeerd been te zetten. Het blijkt nl. ook dat ik de enige ben die deze stations gedecodeerd heeft. Vreemd, ik heb gezocht naar calls die er op leken, maar kan deze niet echt vinden in de lijst van ontvangen stations. Heeft iemand enig idee hoe dit komt. Is dit al eerder voor gekomen?

Because of the "special activities" on de WSPR homepage I've been on 80m WSPR last night, day and this evening. I'd hoped to get my 1 Watt signal into Australia, but that seems not as easy as on 30m. Best DX was W1BW from the USA (loc:FN42hl dist:5652 km) he is receiving only with SDRs. There where plenty of european spots, but well that is almost not really interesting anymore. After I analyzed where I've been spotted, I did look after my own receiving results. 2 stations took my special attention: DI3FHC loc: JD76 and 6I9GRX loc: FB03. I've been looking for these locators on this great site from F6FVY en came to the conclusion that these are wrong decoded stations or someone is trying to fool me? It appears I was the only one decoding these 2 stations. I've been looking in the list of received stations to see if there is some similarity with another call but I could not find it. Strange, does anyone know what cause this? Did it happen before?

Friday, October 2, 2009

QSL design


Een tijd geleden heb ik besloten alleen de eigen ontworpen en nieuwe DXCC kaarten van eQSL nog te downloaden en op de harde schijf te bewaren. Over het algemeen lijkt alles toch op elkaar. Sommige stations hebben echt geen greintje fantasie en bakken er helemaal niets van. Jammer want voor mij is een eigen gemaakt design QSL kaart van veel meer waarde als een nietszeggende call op een stukje blanco papier. Nu heb ik al de meest uiteenlopende dingen gezien op QSL kaarten, maar sommige vallen echt op als ik weer een stapel via het QSL bureau krijg. Wat veel voorkomt is een foto van de operator in zijn shack, foto van de antenne liefst bij zonsondergang, foto van kleinkinderen, foto van huisdieren. Toch is dat juist leuk, je hebt dan het gevoel dat je zo iemand toch een beetje kent. Binnenkort ga ik ook weer een nieuw ontwerp maken, mijn kaarten zijn bijna op en de stapel onbeantwoorde QSL is nu hoger dan de kaarten die ik nog heb. Ik heb al wat in gedachten maar hou het nog even geheim....hier alvast wat van mijn zojuist ontvangen papieren QSL.
For a while ago I decided to only save eQSL of own design and new DXCC. Everything looks the same these days and some stations do not have any fantasy. It's a pity, I appreciate a card of own design much more then a piece of paper with just another call. I've seen a lot of QSL design over the years but some of them really get into the spotlight when you get a pile of cards from the QSL bureau. Designs that are very populair are a photo from the operator in his shack, photo from the antennas(at red sky preferable), photo from grandchildren and photo from pets. I like these pictures, it's like you know a little about someone. At the moment I need to make a new design for my new QSL card as the pile of QSL that has to be answered is higher then those that I have in stock. I got an idea but keep it a secret....meanwhile you can enjoy some of the paper QSL I recently received.

Monday, September 28, 2009

Aluminium tape HF multiband GP

Al een tijdje speelde ik met het idee iets totaal anders met mijn multiband GP te proberen. Mede omdat ik toch niet echt tevreden was met de SWR op een aantal banden, de autotuner kon het soms net niet aan... Ik ben eens op internet gaan zoeken naar ervaringen van andere radioamateurs met GP antenne's en kwam tot een aantal ontdekkingen die ik als verbetering heb geprobeerd uit te voeren.
De wensen voor mijn nieuw ontworpen Multiband GP.
 • Betere SWR op 40,20,15 meter band
 • Lage opstralinghoek op alle banden
 • Goede wind en weersbestendigheid
Tot mijn beschikking had ik natuurlijk de oude A99 CB antenne die ik met 8,5 meter draad had omwikkeld en de CG3000 autotuner. Nu las ik op de site van G8JNJ dat de ideale lengte voor een multiband GP eigenlijk 7,1 Mtr is, resonant op 10,4 MHz met een impedantie op de amateurbanden die te tunen is met een breedband trafo of een antennetuner. Verder las ik dat de antenne zoals ik hem eerder had gemaakt d.w.z. 8,5 meter installatie draad om het glasfiber gewikkeld, wel eens hele rare impedanties kan geven op een aantal frequenties. Voor mij is daarbij ook nog een lage opstralingshoek erg belangrijk vooral op de 40,30 en 20 meter band. Dus het hele idee maar eens berekend met de probeerversie van EZNEC. Verschillende lengten en radialen geprobeerd maar over het algemeen kwam een lengte tussen de 7,1 en 7,5 meter met 3 radialen van 7,5 meter het beste uit de bus. Als materiaal dacht ik dit keer te kiezen voor aluminium folie tape, dit gebruiken ze ook vaak voor het afplakken van naden van isolatiematten en kachelpijpen. Aluminium folie is al vaker gebruikt om antenne's te maken, maar meestal voor VHF/UHF. Ik heb eigenlijk nog geen ontwerp gevonden voor HF. Mijn idee was het omwikkelen van de antenne met Alu tape om zo een groot mogelijk oppervlak te krijgen benodigd voor een lage Q en dus een breedbandig design. Afgelopen vrijdagmiddag de antenne naar beneden gehaald om de theorie maar eens in de praktijk te brengen. Na wat metingen met een simpele multimeter kwam ik er achter dat de plaklaag op het folie teveel weerstand bood. Zaak was dus te plakken in een lange rechte strook. Daarna kwam ik op het gegeven dat de A99 maar 4,87 meter lang is boven de spoel en geen 5,5 meter zoals ik altijd dacht. Ik heb dit opgelost door de antenne te verlengen doormiddel van een lineair load, na wat zoeken gevonden in een artikel op de site van PA3HBB. Het aluminium tracht ik te beschermen tegen weersinvloeden met isolatietape. De grote vraag is eigenlijk wel of de tape op gegeven moment niet gaat scheuren door het hen en weer zwiepen in de wind. De tijd zal het leren!


De resultaten, want daar gaat het uiteindelijk om.

 • SWR is onder de 1,5:1 op de gehele 40, 30 en 20m. Enige band met slechte SWR is nu de 12m.
 • Volgens EZNEC een lage opstraalhoek op alle banden
 • Weersbestendigheid is alleen na verloop van tijd wat over te zeggen.

Eerst even snel een test gedaan op alle banden om de SWR en de ontvangst te checken. Op 30m hoorde ik een RTTY signaal. Snel even DM780 gestart om te kijken, nog geen 2 minuten later had ik mijn eerste QSO met 3A2MW (Monaco) weer een nieuwe DXCC en een goede start voor de nieuwe antenne. Om verder te testen heb ik de radio en computer op 30 meter WSPR aan laten staan van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. De eerste zendperiode met 1 watt werd ik al gehoord in Australië, Nieuw Zeeland en Alaska. Een maximale afstand van ruim 18000 km, zie hier de lijst van de eerste doorgang:


Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140196 -17 1 JO33 1 IQ4AX JN54lp 1024 162
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140191 -22 1 JO33 1 VK2ALC QF56ng 16450 67
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140178 -3 1 JO33 1 LA6TPA JP54rl 1249 10
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140166 -21 1 JO33 1 VK7ZL QE37mf 16872 84
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140172 -26 1 JO33 1 DK3SML JN49sf 505 158
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140210 -21 1 JO33 1 ZL2RX RE68pr 18318 42
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140220 0 1 JO33 1 IQ3AZ JN65qq 981 149
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140181 -15 1 JO33 1 TK1DP JN41iw 1290 174
2009-09-25 17:10 PE4BAS 10.140186 -17 1 JO33 1 KL1X BP51ip 7044 348

Ook had ik het idee dat de ontvangst iets verbeterd was.Toeval? Geen idee, ik weet niet hoe de propagatie op zaterdag was. Maar de laatste tijd was het volgens mij niet erg best. Van zaterdagmiddag tot zondagavond heb ik nog mee gedaan aan de CQ WW RTTYcontest. Op 20m kon ik redelijk snel een aantal stations uit Amerika en Canada werken, op 15m ging het wat moeilijker, daar moest ik toch wel een paar keer "aanroepen". Zondagavond op 40m ging zeer goed, dat was gewoon lopende band werk. Leukste DX gewerkt was:


Op 20m: 9M2CNC (West Malaysia), E21YDP (Thailand), C37URE (Andorra 20 en 40m), VU2NKS (India), P49X (Aruba)

Op 15m: RA9A (As.Russia), ZX2B (Brazilië), LV5V (Argentinië)

Dit alles met max. 50W i.v.m. storing met vol vermogen op digitenne.
(Dat is weer een ander verhaal). Volgens mij is de aluminium tape antenne aardig gelukt, in iedergeval ben ik tevreden met de resultaten zover. Hoe de antenne zich deze winter en met wind gaat houden is nog maar de vraag natuurlijk. De meeste twijfels heb ik over het scheuren van de alumium tape. De tijd zal het leren....
For a while I was thinking about a different design for my multiband GP. I was not happy with the SWR on some parts of the 40, 20 and 15m band. The autotuner just didn't do enough. So the power was automatically cut down sometimes. Searching on the internet I found a lot of experiences from others with GP antennas. Some of the ideas were used to improve my multiband GP. My 3 wishes were:
 • Good SWR on the 40,20 and 15m band.
 • Low angle radiation on all bands.
 • Weather and wind resistant.

As materials I used my previously set up A99 and CG3000 autotuner. At the site of G8JNJ I read about the best length for a multiband vertical which should be about 7,1 meter and resonant at 10,4 MHz. The impedance would be managable with a transformer or autotuner on all amateurbands. I also discovered on his site my previous set op (8,5m wire wind up at my A99) could give strange impedance variations. That could declare why the SWR was not what it should be. Besides that the low radiation angle is very important for me as I like to work DX. So I calculated some variations of an idea in EZNEC test version and after some comparisations I thought te best length was 7,1-7,5m with 3 radials of 7,5m long. My own idea was using aluminium foil tape on the glasfiber antenna to get a larger surface and so a lower Q for a broadband design. I searched on the internet for experiences with this idea, but found only some VHF/UHF designs and nothing for HF. Could I be the first to try this? Last friday afternoon I decided to take the antenna down to try out the new design. I first tried to wind the aluminium tape with a overlap of 1 cm. But testing with a multimeter I found out the sticky side had to much resistance. So I had to put the tape on the antenne in a one length strip. Then I discovered the A99 has only a length of 4,87 meter above the coil instead of 5,5 meter I always thought it was. Much to short, so I made the antenna larger by using the lineair loading design described on the site of PA3HBB. I tried to make the whole thing weatherproof by winding isolationtape around the aluminium. The big question is if the tape cracks when the wind is bending the antenna, time will learn....

The results (that's the only important thing!):

 • SWR below 1,5:1 on the whole 40,20 and 15m band. Actually only 12m has a bad SWR.
 • Low radiation angle if EZNEC is right.
 • Wheather and wind resistant, only time will tell...

First of all I checked the SWR on all bands and except for 12m I was satisfied. Then I quickly checked receive and heard a RTTY signal on 30m. I started up DM780 and 2 minutes later I was in QSO with 3A2MW (Monaco), first QSO with the new designed antenna and a new DXCC. A good start for the new multiband GP. A further test was made with WSPR on 30m at Friday afternoon till Saturday afternoon. At my first transmission cycle with only 1 Watt I was heard in Australia, New Zealand and Alaska. A maximum distance of over 18000 km ! See the list ^. My impression was that receive has also improved on WSPR. Coincidence? Well that could be of course, I don't know how propagation was last Saturday? But overall it was very bad the last time. On Saturday afternoon till Sunday evening (I did sleep :-)) I was active in the CQ WW RTTY contest for a couple of hours and managed to make some nice contacts on 40,20 and 15m. It was relative easy to get some USA and Canada. Some nice DX made

On 20m: 9M2CNC (West Malaysia), E21YDP (Thailand), C37URE (Andorra 20 en 40m), VU2NKS (India), P49X (Aruba)

On 15m: RA9A (As.Russia), ZX2B (Brasil), LV5V (Argentina)

Everything with only 50 Watt as more power did interfere with the TV digitenne system (that's another story). I think the aluminium foil tape HF multiband vertical is a succes, I am satisfied with it for now. Only time will show if the foil is cracking over time. If so, it is time for another experiment...