Thursday, January 31, 2013

Mobile antenna experiments

 Just a teaser to let you all know about the new mobile antenna I use. I'll post about the details later. For now only pictures!
On the right side through the solar roof the 20m setup, total length about 2 meters.

Even een voorproefje om te laten weten dat ik bezig ben met een mobiele antenne experiment. Ik zal de details later plaatsen. Nu alleen wat foto's. Rechts de 20m setup. Totale lengte ongeveer 2 meter.
To extend the antenna for use on 20m I made a M3 to M3 connection nut myself as it is hard to get.

Om de antenne te verlengen voor 20m gebruik heb ik zelf een M3 verbindingsmoer gemaakt, deze zijn nl. moeilijk te krijgen.
Because I don't trust SWR meters inside a radio I bought a small el cheapo SWR/PWR meter. It does the job, actually I was afraid the meter was broken. But it does show 1,4:1 at the 20m band edges.

Omdat ik SWR meters in radio's niet erg vertrouw heb ik toch maar een goedkoop klein SWR metertje gekocht voor 10 euro. Eigenlijk dacht ik dat het ding kapot was. Maar na een test zag ik de meter toch naar 1,4:1 gaan aan de randen van de 20m band.

Same antenna, 15m setup. Made a QSO with WP4TT (Puerto Rico) and RN3F (Moscow, Russia).

Zelfde antenne, 15m setup. Heb een QSO kunnen maken met WP4TT (Porto Rico) en RN3F (Moskou, Rusland).Tuesday, January 29, 2013

PA-00007 finished today!

I finished the COTA PA-00007 today. With the help of PE1BVQ Hans who spotted me on the DX cluster. It did help a lot, after the spot I made another 17 QSOs and a total of 19 today. I will activate this castle more often but it will be on and off just when I have some time at lunchbreak and if I have the car with me. In total I made 54 QSOs from 16 different DXCC. Best DX and also the last QSO from today was with W1OW in MA USA. Best contact today was with EA1MAM/QRP who was also mobile and working with the FT-817. The log is uploaded as PE4BAS and PE4BAS/M, the last call has this special QSL on the left. I think about printing some paper cards as well if I get requests. I used another antenna today which was partly homemade. I'll write about it later but can already tell that it does a better job as the Multiranger 200 and the MP-1. Attached are some QSLs I already received.

Ik heb vandaag eindelijk de COTA PA-00007 activatie afgerond. Met de hulp van PE1BVQ Hans die mij gespot heeft op het DX Cluster. Het hielp heel erg goed want ik maakte na zijn spot maar liefst 17 QSO's en in totaal vandaag 19. Ik zal wel vaker actief zijn vanaf deze lokatie maar dan af en toe als ik pauze heb en de auto en TRX bij me heb. In totaal maakte ik 54 QSO's uit 16 DXCC. Beste DX en ook laatste QSO vandaag was met W1OW uit MA USA. Beste QSO was met EA1MAM/QRP die ook mobiel zat met een FT-817. Het log heb ik op eQSL gezet als PE4BAS en PE4BAS/M, de laatste met een mooie QSL kaart te zien hierboven in de linker bovenhoek. Ik denk erover om nog papieren QSL kaarten te maken als er behoefte aan is. Vandaag werkte ik met een andere antenne die gedeeltelijk zelfgemaakt is, ik zal er een andere keer over schrijven. In iedergeval kan ik al schrijven dat deze antenne het beter doet als de Multiranger 200 en de MP-1. Bijgevoegd een aantal QSL kaarten die ik al ontvangen heb.Monday, January 28, 2013

A batch of paper QSL cards via bureau

Actually a crosspost with my other blog QSL Code Of Conduct. Some nice paper QSL cards via the QSL bureau. 9G1AA from Ghana is actually a nice new all and DXCC for me. I've 189 DXCC confirmed now via paper QSL, LotW and eQSL.

4U1WRC (ITU Geneva) worked on 40m SSB in the PACC contest last year, FM5CD (Martinique Island) worked on 10m RTTY last year, ZD8O (Ascension Island) worked on 15m SSB in the CQWW 2011 contest and 9G1AA (Ghana) worked on 20m SSB in 2009. I remember the QSO with 9G1AA very well, it was extremely difficult and it was only that some fellow dutch operators were persistent in getting my call that I made the QSO in the end. Thanks guys!

I was active again to get my 50 COTA contacts. I parked the car and saw I forgot my mobile antenna. Luckely the MP-1 was still at the back seat and I installed it on my car. Strange enough I couldn't get the SWR below 1,7:1. But propagation was alright and I made QSOs with IZ8JFL/1 Fabio who is activating some special activation, he has quite en large QRZ page. Next I was in QSO for about 10 minutes with Leo S51FF from Slovenia, Leo worked with his homebrew radio with 20 watts and a shortened dipole. You can see his radio on his QRZ page, his modulation was quite nice and I gave him some compliments. I moved to 14.251 the COTA frequency and after a few CQ calls  SP5TAR Maks was coming back and I had a nice QSO with him as well explaining I was activating a castle. I finished the activation today with UT0MO Alex from the Ukraine. I made 35 QSOs till now, still 15 to go...

Dit is eigenlijk een gekruist bericht met mijn andere blog QSL Code Of Conduct. Een paar mooie papieren QSL kaarten via het QSL bureau. 9G1AA uit Ghana is mijn 189 DXCC all band mixed bevestiging.

4U1WRC (ITU Geneve) gewerkt op 40m SSB in de PACC contest afgelopen jaar, FM5CD (Martinique Eiland) gewerkt op 10m RTTY afgelopen jaar, ZD8O (Ascension Eiland) gewerkt op 15m SSB in de CQWW 2011 contest en 9G1AA (Ghana) gewerkt op 20m SSB in 2009. Ik herinner mij het QSO met  9G1AA erg goed, het ging erg moeilijk en ik denk dat ik wel 20 keer mij call he gegeven. Uiteindelijk is het aa het doorzettings vermogen van Nederlandse zendamateurs ter plekke te danken dat het gelukt is. Bedankt jongens!

Ik was weer aktief vandaag om de 50 COTA contacten te bereiken. Nadat ik de auto geparkeerd had zag ik tot mijn schrik dat ik de mobiele antenne vergeten was. Gelukkig lag de MP-1 nog op de achterbank en die dus maar op de auto gezet. Gek genoeg kreeg ik hem niet beneden 1,7:1 SWR. Desondanks maakte ik toch nog leuke QSO's, het leek wel of de propagatie prima in orde was. Ik begon met IZ8JFL/1 Fabio die een SES station in de lucht bracht, Fabio heeft een lange QRZ pagina met veel foto materiaal. Daarna maakte ik een QSO van zo een 10 minuten met Leo S51FF, Leo werkte met 20W en een zelfgemaakte monoband TRX op een verkorte dipool antenne. Op zijn QRZ pagina kun je deze 25jaar oude TRX bewonderen. Zijn modulatie was zeer goed en ik heb hem de complimenten gegeven. Ik draaide daarna naar 14.251 de  COTA frequentie. Na een paar keer CQ kwam SP5TAR Maks terug en ik maakte eenvrij lang QSO met hem om uit te leggen dat ik een kasteel aan het aktiveren was. Voordat ik QRT moest nog even snel als laatste UT0MO Alex uit de Ukraine gewerkt. Tot nu toe heb ik 35 QSO's gemaakt, nog 15 te gaan!

Sunday, January 27, 2013

PJ2MI on 30m

I was WSPRing on 30m this afternoon till this evening when I still received spots from over the ocean, but no one seems to spot me anymore. So, I just thought I try my luck on JT65A. I did see a spanish station and tried to answer his CQ, but I didn't succeed with 1W. Then out of nothing PJ2MI (Curacao) was calling, wow! As I did it all on remote I just run upstairs to set my radio for a bit more power as 1W. Unfortunately I can't do that remote with the IC-706. A couple of calls later my QSO with José PJ2MI was made. A new DXCC on 30m and all band! Thanks José.

Remote from the living desk
Ik deed vanmiddag wat WSPR op 30m tot ik vanavond nergens meer gespot werd, alhoewel ik nog wel spots ontving van over de grote plas. Dus mijn geluk maar gezocht op JT65A. Ik zag een spaans station, maar terugkomend met  1W ging dat niet lukken. Toen uit het niets PJ2MI (Curacao) verscheen, wow! Omdat ik beneden in de huiskamer zat ben ik toch maar snel naar boven gerend om het vermogen wat op te schroeven dat gaat et de IC-706 helaas niet op afstand. Een paar keer proberen en het QSO met José PJ2MI is gemaakt. Een nieuwe DXCC op 30m en algemeen. Bedankt José!


Saturday, January 26, 2013

Wallpaper & badge

I was surprised to receive a nice certificate today. I managed to be 3rd in the Frysian 11 cities contest last year. Good enough as I didn't even seriously try. It was just a fun contest like always. The wallpaper is nice though.

I attended the local radioclub friday evening. Since last year I'm a board member. Not a very important one, but just a member. I keep an eye on the others, so they will behave ;-)
Every board member will get a golden badge, not real gold of course (I think). You have to wear it on were your heart is, so they all see you love the radioclub ;-)


Vandaag een mooi certificaat ontvangen van het Friese 11 steden contest bestuur. Ik heb toch nog de derde plaats behaald. Ondanks dat ik niet eens mijn best deed, gewoon een leuke gezellige contest zoals altijd. Mooi certificaat dat zeker!

Afgelopen vrijdagavond de radioclub VERON A60 afd. Hunsingo bezocht. Ik ben sinds vorig jaar lid van het bestuur. Niet een zo heel belangrijke, maar gewoon bestuurslid. Ik moet de anderen in gaten houden zeg maar zodat ze zich gedragen ;-)
Elk bestuurslid krijgt een gouden speld, geen echt goud (denk ik). Deze moet je ter hoogte van je hart dragen zodat men kan zien dat je van de club houd ;-)

Friday, January 25, 2013

Brilliant!

Notice the difference between the original cable
and the new cable below.
While operating with the FT817 I had several findings and some brilliant solutions ;-) First of all the supplied powercord to the radio is a little thin. The voltage meter on the radio drops 2-3V at least when transmitting. I made a thicker power cord of 1,5mm2 wire, voltage drop is 1V less now. The second thing is that my radio slides from the dashboard. A anti slip pad would be handy. But I have made another solution which can also serve as a handy desk stand. It is not enterily my own invention unfortenatly, DD7LP and W4RT made a similar stand. The one I made is simple and at least just as good. I had enough material to make another 10 and will sell them on the dutch marketplace for 5 euro each including postage (inside the Netherlands). If interested leave me a comment or message. 


An event I forgot to mention happened friday evening when I was active on 80m JT65A. At the time it happened it was in the heat of contacting and making QSOs, I forgot about it and actually forgot to make a screenshot of it. But it was a brilliant way of using radio instead of the digital highway. I wrote PH0NO a mail last friday, that I would be activating a castle so he could publish it on his COTA-PA site. I forgot to mention which day. Surprisingly JT-Alert popped up and there was a message out of nothing from PH0NO: BAS SA OR SU (Could have been in Dutch, but this is the translation). I answered: LARS SA as quickly I could, but actually I was flabbergasted. Later he wrote me an e-mail that he couldn't reach me by e-mail, he had his endfed still hanging and connected the radio and computer just to see if it would work out on JT65. It proves radio communication can be faster then the digital highway, brilliant!

Another invention made by me is the thing on the picture. I use it for quite a time now and it's always working. I think I wrote about it before but never pictured it. So guess what it is?

Have made them with red, blue and transparant
protection sleeves
Nu ik een paar dagen achter elkaar de FT817 gebruik vielen mij een paar dingen op waar ik ook weer briljante oplossingen voor gevonden heb ;-) Allereerst is de originele voedingskabel nogal dun en dat geeft weer een spanningsverlies van zo een 2-3V als je zend. Ik heb een dikkere voedingskabel gemaakt en dat scheelt alweer een volt. Het tweede probleem is dat mijn radio steeds verschuift op het dashboard. Nu zijn er wel antislipmatjes te koop. Maar ik had nog wat beters liggen dat ook kan dienen als standaardje voor de FT817. Ik ben helaas niet de uitvinder, DD7LP en W4RT maakten ook al zoiets. Die van mij is simpel maar doeltreffend. Ik had genoeg materiaal om er nog 10 te maken en zal deze verkopen op marktplaats voor 5 euro per stuk inclusief verzenden. Mocht je interesse hebben dan kan je altijd mailen of het aangeven in een reactie.

Iets wat afgelopen vrijdag gebeurde ben ik nog vergeten te vertellen. Het gebeurde op 80m JT65A en in het heetst van het maken van QSO's. Het was een briljant idee om radio te gebruiken in plaats van internet. Afgelopen vrijdag schreef ik Lars PH0NO dat ik aktief zou zijn vanaf de Menkemaborg om het te publiceren op de COTA-PA website en vergat te schrijven welke dag. Tot mijn verassing ging JT-Alert af en zag ik een bericht van Lars: BAS ZA OF ZO. Zo snel ik kon antwoord ik: LARS ZA, maar eigenlijk was ik totaal verrast en ging het bijna mis. Later schreef Lars me een e-mail dat hij me niet kon bereiken via e-mail. Hij had de endfed nog hangen en heeft snel zijn radio en computer er aan gehangen om te kijken of het met JT65 misschien zou lukken. Dit bewijst dat radiocommunicatie soms sneller gaat dan de digitale snelweg, briljant!


Nog een uitvinding die ik gemaakt heb staat hier op de foto. Ik gebruik het al een tijdje en het werkt altijd. Ik denk dat ik er al eens over geschreven heb maar nooit op de foto gezet. Raad maar wat het is!


Thursday, January 24, 2013

PH00ZWAT superstation!

From DX world: PH00ZWAT -- During the weekend of the 25th-26th and 27th of January 2013 a selected amateur radio team is given the opportunity to use the former Radio Nederland Wereldomroep antenna park in Zeewolde for short wave QSO's. During this weekend the station is NOT open to the public and contacts can only be made via Radio. Apart from the HF station and antennas the team shall try to operate a VHF station simultaneously. This is a Unique one time event and probably the last time that Ham Radio transmissions will be made from this location - operations will start at approximately 8pm UTC on Friday the 25th and will end at 1pm UTC on Sunday the 27th so keep an eye out for us on the cluster and give us a huge pile up ...

I don't know how these guys get permission to this kind of thing. But it would be a opportunity of a lifetime. It has been done before a few years ago, you can find video material about it on youtube.
I certianly try to listen for them and if possible break the pile-up ;-)

Today I was active from the mobile agian for the COTA PA-00007 activation. I tried 40m which was pretty busy. Unfortenately didn't make any contact. I almost had a QSO with M0SBZ but I was to weak so to say and he didn't want to try again. I switched to 20m again and made a QSO with RK9CYA Gyma, UY4IF Victor and HA2EBE Jani.

Update: I just hear the PH00ZWAT activation is postponed. See the comments on this posting!


Meer weergeven PH00ZWAT--Tijdens het weekend van 25-26 en 27 januari 2013 een geselecteerde amateur radio-team is de gelegenheid om te gebruiken het voormalige Radio Nederland Wereldomroep antenne park in Zeewolde voor korte golf QSO. Tijdens dit weekend die het station is niet open voor het publiek en contactpersonen kunnen alleen worden gemaakt via de Radio. Afgezien van de HF station en antennes zal het team proberen te werken een VHF zender tegelijkertijd. Dit is een Unique een tijdsgebeurtenis en waarschijnlijk de laatste keer dat Ham Radio-uitzendingen zal worden gemaakt van deze locatie - activiteiten zal beginnen om 8 pm UTC op vrijdag de 25e en zal eindigen op 1 pm UTC op zondag de 27 zo houden een oogje voor ons op het cluster en geven ons een enorme stapel We verheugen ons om je te ontmoeten op de lucht. Het PH00ZWAT team.

Ik begrijp niet hoe dit team toestemming krijgt om met zulk mooi commercieel spul in de lucht te komen, geweldig! Dit is natuurlijk een buitengewone kans waar de meeste zendamateurs alleen maar van kunnen dromen. Het is al eens eerder gedaan en video hiervan kan je op youtube vinden. Ik zal zeker proberen ze te horen en misschien kan ik de pile-up nog doorbreken ;-)

Ik was vandaag weer aktief vanuit de auto voor de COTA PA-00007 aktivatie. Ik heb 40m dit keer geprobeerd, het was aardig druk op de band. Helaas geen enkel QSO kunnen maken. Het lukte bijna met M0SBZ maar ik was te zwak en hij wou het verder niet proberen. Op 20m maakte ik QSO's  met RK9CYA Gyma, UY4IF Victor and HA2EBE Jani.

Update: Ik lees net dat PH00ZWAT helaas niet doorgaat dit weekend. Zie de reacties op dit bericht!

Wednesday, January 23, 2013

Examination of comments

Since a couple of days I got a lot of spam at my comments. Of course this is my fault as I did switch off "safety". I switched this off to make it easy to give a comment on my blogposts. But now I will examine comments before they will be published. I hope the readers will understand it and still comment as I like to have some feedback.

I will be QRV from 11-12 UTC again, this time I brought the Superantenna MP-1 with me as it is easier to tune and performance is a little better. I'll try 17m today and will be on or around 18131 KHz USB. I'm thinking of making a double log upload to eQSL as PE4BAS and PE4BAS/M, the PE4BAS/M will have a unique design QSL card. It could take some days before I upload the log.

Sinds een paar dagen krijg ik veel spam reacties. Dit is natuurlijk m'n eigen schuld want ik heb de beveiliging uitgezet om het makkelijker te maken een reactie te geven. Maar nu ga ik toch eerst de reacties bekijken voor ik ze publiceer. Ik hoop dat de lezers het begrijpen en natuurlijk doorgaan met reacties geven, want ik mag graag wat reacties lezen.

Ik zal vandaag weer QRV zijn van 11-12 UTC, dit keer heb ik de Superantenna MP-1 meegebracht omdat deze wat makkelijker te tunen is en een beetje beter presteert. Ik ga vandaag 17m proberen en zal er zijn rond 18131 KHz USB. Ik denk erover om een dubbel log te uploaden naar eQSL als PE4BAS en PE4BAS/M. PE4BAS/M kan dan een uniek design QSL kaart krijgen. Het kan wel een paar dagen duren voor ik het log omhoog ga laden...

Tuesday, January 22, 2013

Operating from the cold extreme

Phil KL8DX and Bob VA3QV would probabely laughing out loud. Operating from the warm car in the snow not from Alaska, not from Canada, but from the cold north of the Netherlands. But be honest, it looks pretty extreme. I did activate COTA PA-00007 again and probabely will activate it till I get at least 50 QSOs to validate this castle. This time I parked the car at my job within 1km from the Menkemaborg castle. It was again -3 C and snowing this time. I first worked EI3GAB while I was still driving (slowly). Next were HA6OD, S52ON, YL2CF and EW1BBA. Today I made a effort again, 20m looks quiet but propagation is there. I heard a station from New York with 5/7. I made QSOs with LY3I Vytas, 4X4REM Shachar (13 years old!), UU1JH Serge and PD0FF Foppe. I will be trying next days as well as the weather is too bad to cycle to my job. I'll be on air in SSB between 11-12 UTC around the SOTA frequencies (7131, 14251, 18131 etc.).

My position on google maps.
Note: there is some snow now ;-)
Phil KL8DX en Bob VA3QV lachen zich nu natuurlijk helemaal lam. Met de radio werken vanuit een warme auto in de sneeuw niet vanaf Alaska, niet vanaf Canada maar hier in het koude noorden van Nederland. Nou ja zeg zel, het lijkt toch wel een beetje extreem zo. Ik heb weer de Menkemaborg PA-00007 geactiveerd en zal het nog wel een paar keer doen totdat ik minimaal 50QSO's in het log heb staan om dit kasteel te valideren. Dit keer heb ik de auto op mijn werk geparkeerd binnen 1 Km van de Menkemaborg. Het was weer -3 C en dit keer sneeuwde het ook nog. Ik werkte als eerste EI3GAB terwijl ik nog rustig aan over het terrein reed. Daarna werkte ik HA6OD, S52ON, YL2CF en EW1BBA. Vandaag deed ik weer een poging, 20m lijkt aardig rustig toch zijn er wel condities. Ik hoorde een station uit New York met RS5/7. Gewerkt werd met LY3I Vytas, 4X4REM Shachar (13 jaar oud!!), UU1JH Serge and PD0FF Foppe. Ik zal de komende dagen weer proberen om wat contacten te maken omdat het weer toch te slecht is om naar het werk te fietsen. Ik zal op SSB rond de middag van 12-13 lokale tijd rond de SOTA frequenties zitten.

 

Monday, January 21, 2013

Remote control radio experiments

1898 Tesla remote controlled a boat. Already before Marconi
did work out the radio invention.
Teamviewer was my main program for remote control of my station via internet since a few years. Before that I used another (spanish don't know the name anymore) provider which has stopped the remote service. The problem with the popular Teamviewer program though is that it's refresh rate is getting slower and slower every update. And they update a lot for shure. The last time I used it it took at least 5-10 seconds before I could reply on a PSK31 call. That is way too slow, especially if you want to use it for contesting. So I searched google for a remote desktop program with the best reviews on refresh rate. A couple of programs popped up and I've chosen the one with the best reviews. It's called splashtop2 and so far I'm satisfied with the refreshrate. Check the performance tab at their website, a big difference with competing remote desktop providers. Actually never had a better remote desktop program, it's simple and doesn't have that much features as Teamviewer, but for remote radiocontrol and especially digital modes it's perfect.Through splashtop2 I installed WSPR-X on my desktop. At first I didn't see any decodes although the traces were there, and of course the time was right. Then I remembered I had a similair issue with WSPR 2 when installing it. You simply need to start the WSPR-X program again after you configured it. So I did, and it seemed to be working so far on receive. The only thing that is not clear to me is how to set the "dB" meter at the left? In the old program you need a "0" setting, but what is the best setting for WSPR-X? I tried to find it in the online guide but nothing has been written about it.

Teamviewer is sinds een paar jaar door mij het meest gebruikt als programma voor op afstand bestuurbare computer en dus mijn station via internet. Daarvoor gebruikte ik een Spaanse provider waarvan ik de naam al niet eens meer ken en die gestopt is met z'n service. Het probleem echter is dat de zg. refreshrate ofwel het aantal keer dat het beeld ververst word steeds langzamer gaat met elke update die Teamviewer doet. En ze doen nogal wat updates kan ik je verzekeren. Na de laatste update duurde het maar liefst 5-10 seconden voordat ik in PSK31 een reactie kon geven op een call. Dat is veel te langzaam, helemaal als je dit systeem ook nog voor contesten wilt gebruiken. Dus maar op google zoeken naar een sneller programma, dat was dus snel gevonden. Ik heb het programma met de beste recensies maar genomen en inderdaad het werkt een stuk sneller. Het programma wat ik nu gebruik is Splashtop2. Het heeft niet zoveel toeters en bellen als Teamviewer, maar het werkt wel een stuk sneller. En is dus ideaal voor digitale modes waarin snel gereageerd moet worden zoals PSK31, 64 en 125.

Via Splashtop2 direct maar even WSPR-X geïnstalleerd op mijn desktop. Ik kreeg in het begin wel signalen binnen, maar er werd niks gedecodeerd. Vreemd, ook de tijd stond exact goed. Tot ik mij herinnerde dat ik zoiets ook bij WSPR 2 had. Gewoon opnieuw opstarten van WSPR-X en het probleem bleek opgelost. Het enige probleem dat ik nu nog heb is dat er nergens beschreven word hoe de "dB" meter ingesteld moet worden. Volgens mij staat het niet in de handleiding, of ik lees er over heen...

 

Saturday, January 19, 2013

COTA PA-00007 Menkemaborg activation

The entrance of PA-00007
Well, I managed to get 1 hour free time to do the activation from PA-00007 Menkemaborg at the village of Uithuizen. I drove there and had to do some groceries first for my XYL. Then parked the car at the parking lot near the castle and setup the mobile antenna. It was a cold day I think about -3 C and I had to remove  the ice from the car roof first before I could place the magnetmount. The antenna had a good SWR instantly like always  and I started to give CQ on 14.251 SSB. The first 22 minutes went well I worked 13 stations. But then there was some QRM and nobody came back to my CQ. Just 22 minutes later SQ5MRI came back and spotted me on the DX cluster, some stations followed. In the end I made 19 QSOs from 10 DXCC. Not good and not bad considering I worked mobile and QRP. I just used my own call and not with /P/QRP behind it to keep things simple. Now I need to make a nice QSL for eQSL and process the log. Most important I had some fun. This was my first SOTA activation. To make the PA-00007 valid I need to make at least 50 QSOs so I will activate this castle a couple of times. The lucky thing is that my job is within 1 km from this castle so I can easily step into the car a lunchbreak and make some contacts. That will say if I'm taking the car to my job, most of the time I take the bicycle...I'll do my best to make these 50 QSOs to validate this castle the next couple of weeks.

The mobile station...
Gelukkig kon ik het dit weekend zo regelen dat ik een uur vrij kon krijgen om de Menkemaborg PA-00007 in Uithuizen te activeren. Ik ben er vanochtend heen gereden en moest eerst wat boodschappen doen voor mijn XYL. Daarna gaan parkeren bij de Menkemaborg. Het was weer een koude dag ongeveer -3 C en ik moest eerst het ijs van het dak halen voordat  ik de magneetvoet kon plaatsen. Gelukkig stond de antenne gelijk goed zoals altijd en ik begon CQ te roepen op 14.251 SSB. De eerste 22 minuten ging het aardig, ik werkte 13 stations vrjwel achter elkaar. Maar daarna kwam er wat QRM opzetten en het duurde maar liefst weer 22 minuten voordat SQ5MRI eindelijk reageerde. Hij deed gelijk een spot voor mij op de DX cluster en er volgde nog een aantal stations. Uiteindelijk heb ik 19 stations gewerkt  uit 10 DXCC. Niet slecht en niet goed gezien ik QRP werkte met 5W en vanuit de auto met mobiele antenne. Om het gemakkelijk te houden heb ik gewoon mijn eigen call gebruikt en niet gevolgd door /P/QRP. Ik heb er in iedergeval van genoten, nu eerst even het log verwerken en een mooi eQSL maken. Dit was mijn eerste SOTA activatie. Om PA-00007 te valideren moet ik minstens 50 contacten in het log hebben, ik zal dus nog een paar keer actief moeten zijn. Het leuke is dat de Menkemaborg binnen 1 km van mijn werk ligt. Dus in feite kan ik in de pauze zo even in de auto stappen om een paar QSO's te maken. Althans als ik met de auto ben, meestal ben ik op de fiets....ik zal mijn best doen om die 50 QSO's te maken de komende tijd.

From the mobile shack...


Friday, January 18, 2013

5th anniversary WCA and JT-Alert

According to the COTA-PA website this weekend is the 5th anniversary of the World Castle Award. I don't know if it is populair but I want to activate castle PA00007 Menkemaborg in Uithuizen. It will be a one hour activation only and I will be QRP from the car. Time approx. 10-11 UTC and I think I will choose 20m. I'll bring a 10m mobile antenna with me as well, if propagation is good I try 10m too.

I installed JT-Alert this evening. I always had the impression you need DX Keeper in order to run it. Don't know where I read that. But after a post from G4ILO it was clear I had to try it. Really a must have when you plan to do a lot of JT65A and want to do other things as well in the mean time. JT-Alert is highly configurable, it just intigrates with JT65-HF and it logs to HRD. As a matter of fact I integrated a searchable log in the left bar of this blog. Very handy. The only thing with logging from JT-Alert to HRD is that HRD does not automatic update the log to HRDLog.net. But that could be just a configuration error from my side.

Volgens de COTA-PA website is dit weekend de 5e jaarviering van het Wereld Kastelen Programma. Ik weet niet of het erg populair is maar ik wil kasteel PA00007 Menkemaborg Uithuizen aktiveren. Het zal een korte aktivatie worden van een uur en QRP vanuit de auto. Tijd ongeveer 10-11 UTC op 20m. Ik neem een 10m antenne mee voor als de condities daar goed zijn, dan probeer ik het daar ook.

Vanavond JT-Alert geïnstalleerd. Ik dacht altijd dat men daar DX Keeper voor nodig had, waar ik dat nou weer vandaan heb weet ik niet? Maar na het lezen van de bericht van G4ILO een tijdje geleden moest ik het toch maar eens proberen. Dat ik dit niet eerder gedaan heb? Ik denk dat dit wel een programma is dat je moet hebben als je serieus JT65A wil gaan doen en ondertussen ook nog wat anders wilt dan alleen schermpje kijken of er signaal terug komt. JT-Alert is heel mooi te configureren het integreerd in JT65-HF en logged gelijk naar HRD. Ik heb gelijk in de linkerkant van dit blog een log gemaakt dat je ook kan doorzoeken, heel handig. Het enige probleem dat ik nu nog heb is dat JT-Alert wel gelijk logged naar HRD maar HRD dan niet automatisch update naar HRDLog.net. Maar dat zal wel een configuratie foutje van mij zijn denk ik.

Thursday, January 17, 2013

Super DX....from my bicycle

Well, just kidding actually. But it was a nice distance. According to their website the dutch coversity network is still down. Though I manage to open a repeater on the 70cm uplink with my small Baofeng UV-3R HT from the bicycle. So I did give a CQ yesterday when cycling home from work. It was cold -5 C and I called a couple of CQs before. Suddenly PA3FRI Martin replied, he told he was in the car on the dike driving near Enkhuizen. See the map. It's my best DX with the UV-3R till now with a little help of course of a repeater ;-)

Grapje natuurlijk. Maar het was wel een leuk afstandje. Volgens de Coversity website is het netwerk nog steeds niet in de lucht. Toch kan ik een repeater bereiken op 70cm met mijn kleine Baofeng UV-3R op de fiets met 2W. Ik gaf gisteren een CQ daar toen ik weer terug naar huis fietste vanaf het werk. Het was erg koud -5 C en ik had al een paar keer CQ geroepen op o.a. de repeater van Delfzijl. Opeens kwam PA3FRI Martin terug, hij vertelde dat hij op de dijk bij Enkhuizen reed terug naar Noord-Holland. Mijn beste DX met de UV-3R natuurlijk wel met een klein beetje hulp van een repeater ;-)


Sunday, January 13, 2013

My 2 language blog continues

I've held a survey about this 2 language blog the last 2 weeks. I think I'm one of the few that don't let the translate robots do their work but translate it all by myself. I don't really translate actually, most of my post I write orginally in english and make a dutch version later, sometimes the other way around. It costs me some extra time but this way it's all good readable in both english as dutch. The advantage is that I get some exercise in english. Although there will be a lot of language errors in it. This blog is part of my radiohobby and sometimes also a release of my thoughts. There are so many ideas I have about this hobby and more then half of it can't be really made. I hope some of the readers will pick up some of the ideas and continue experimenting with it. Then at least I have the feeling I don't do it for nothing.

This is the outcome of the survey:


I was active with 17m WSPR 1W from the horizontal loop ths afternoon. Again it occured to me that I receive more then I can reach with my 1W. Do I have a very good QTH with less noise or is my receiver that good? I don't know, but the horizontal loop of course is not a good DX antenna with a low angle of radiation. Besides that most stations are using a "QRO" power of 5W these days.

WSPR heard in with 1W results
In de afgelopen 2 weken heb ik op deze blog een enquete gehouden met betrekking tot het voortzetten van mijn blog in 2 talen. Ik denk dat ik 1 van de weinigen ben die dit doet en het niet aan vertaal machines overlaat. Eigenlijk vertaal ik het niet eens, vaak schrijf ik het origineel in het engels en verzin dan wat in het nederlands soms net andersom. Het kost wel extra tijd, maar het voordeel is dat het zowel goed internationaal als nationaal leesbaar is. Tevens blijf ik zo ook een beetje bij met mijn engels, alhoewel er genoeg schrijffouten in zullen staan. Dit blog is onderdeel van mijn radiohobby en soms ook een uitlaatklep. Ik heb altijd veel ideeën omtrend de hobby, maar meer dan de helft kan ik nooit echt waarmaken. Misschien dat er lezers zijn die mijn ideeën weer oppikken hier en er verder meegaan. Dan heb ik in iedergeval het gevoel dat ik alles niet voor niets schrijf.

Ik was vanmiddag aktief met 17m WSPR 1W vermogen met de 84m horizontale loop.Weer had ik het idee dat ik veel meer ontvang dan dat ik kan bereiken. Heb ik dan echt zo een rustige QTH of goede ontvangst of straalt mijn antenne niet goed af. Dat laatste zou kunnen, de horizontale loop is natuurlijk geen antenne met lage(DX) opstralingshoek. Daarnaast gebruiken veel stations ook nog 5W "QRO".

 

Friday, January 11, 2013

160m the digital way

I connected the antennatuner and cable to the Icom this evening. Lucky enough all works. Well, does it? No, the desktop computer I seldom switch on of course had to update after such a long time. And Windows is not the fasted. Anyway, I switched on JT9-1 and on 1838 KHz 1400Hz I gave some CQ fo about 15 minutes. I checked in on HAMspots and Obriensweb to spot myself but no responses at all. Though there is a lot of JT65 and PSK31 activity around. I switched over to PSK31 and worked SP3CMX, OZ3AEV, DK2CH, DC2WH. After I heard a RTTY signal I took my chance to work my first ever RTTY QSO on 160m with DF8AA. No shocking DX but at least a first for me. And again it was clear to me that not everyone has good RX on 160m as I didn't get trough at a few on PSK although I was working with 25W which is the highest power I use on PSK. While writing this blog I was CQing on JT65. And there was previously on JT9 worked YL2CA again answering my call. The QSO went a little difficult due to a wrong RX audiosetting on my side. After correction we finished the QSO without problems. Then I tried my luck with real DX to UA9CR, but he didn't receive me after trying several times. YO2LGK, DF9XS, G0OXY and OE7GJ came by and we made the QSO.  All with all a fun evening with digimode on 160m..

Vanavond the antennetuner maar weer eens gevoed en de kabel weer eens in de Icom gestoken. Gelukkig werkt alles weer feiloos. Alhoewel...mijn desktop computer die ik dus maar zelden aan heb staan moest updaten. Dat duurt bij Windows wel even af en toe. Maar goed eerst maar eens JT9-1 aangezet en op 1838 KHz 1400Hz een kwartier CQ gegeven. heb mezelf ook aangemeld en gespot bij HAMspots en Obriensweb. Helaas geen respons. Maar wel heel veel JT65 en PSK31 te horen. Eerst maar eens gaan kijken op PSK31. Gewerkt werd met SP3CMX, OZ3AEV, DK2CH, DC2WH. Toen ik een RTTY signaal hoorde zag ik mijn kans waar om mijn eerste 160m RTTY QSO te maken met DF8AA. Geen schokkende DX maar wel een first voor mij. En het was weer te merken dat niet iedereen een goede ontvangst heeft op 160m, ik kwam bij een stuk of wat PSK stations blijkbaar niet door ook al zat ik met 25W het hoogste vermogen dat ik in principe gebruik op PSK. Tijdens het schrijven van dit stukje CQ gaan roepen op JT65 en daar was de bekende YL2CA weer die ik laatst ook al trof op JT9. Het QSO ging een beetje moeizaam maar het bleek dat ik mijn ontvangst audio iets te laag had staan, na afstellen ging het weer uitstekend en werd het QSO goed afgerond. Daarna mijn geluk gezocht in echte DX met UA9CR maar helaas hoorde/zag hij mij niet. YO2LGK, DF9XS, G0OXY en OE7GJ kwamen voorbij en we maakten een QSO. All with all I had fun this evening with digimode on 160mAlles bij elkaar toch nog een leuke digitale 160m avond.

Thursday, January 10, 2013

Free energy

One of my previous free energy QSL cards
May be I'm on thin ice now with this post. My interest in free energie is there since a long time. It's no obsession but I'm trying to find ways to obtain free energy or at least cheaper energy. Till now I've found nothing that is absolutely free. If you're about to buy a solarcell like I did you probabely save some money on the bill you pay to your electricity provider. The investment in the solarcell, charger and battery will be payed over a long time and then the energy you get is free. Though a solarcell and battery have no eternal life, so you have to invest again and that's not free at all. You can find a lot of inventions on the internet these days, some of them are interesting some are not. A free energy solution for me is a device that makes free energy and store it in fact for ever without the need of investments for maintenance. Just like a pertetual motion.

Nikola Tesla the great (and forgotten) inventor came close to a solution probabely, or not? It seems the US government did confiscate all his notes and lots of his patents so they could probabely make a profit out of it. At least his work needs at least a great inventor to complete it I think. Tesla was a interesting guy as he made machines in his barin and even tested them in his thoughts. Most of the inventions he made were exactly doing what he had though of them, you can find a  whole lot of inventions on the internet made by him. A whole lot of inventions not made by him as well. But dicover free energy? Well, he probabely didn't it as well. Or did he? In 1895 he had a big fire at his lab in New York and many of his manuscript, notes and equipment was lost. Who knows he was closer to the solution as we think today!

Despite my scepsis on free energy I found a lot of inventions that keep my thought towards it. Now and then I want to describe some of them. May be we will have an idea with all of us to find some free energy.

More about Nikola Tesla en a good page to start:
http://www.teslasociety.com/


Misschien begeef ik me met deze post op heel dun ijs. Maar mijn interesse in gratis energie is er al heel lang. Het is geen obsessie zoals voor velen. Maar ik probeer wel steeds manieren te vinden om goedkoop of gratis energie te maken. Tot nu toe heb ik eigenlijk nog niets gevonden dat echt gratis energie maakt. Misschien als je een zonnepaneel koopt, zoals ik heb gedaan. Uiteindelijk bespaar je zoveel geld wat je anders aan de elektriciteits leverancier betaald dat de investering in het zonnepaneel plus randapparatuur afbetaald is, daarna heb je in feite gratis energie. Maar uiteindelijk moet je niet vergeten dat een accu waar je die energie in stopt ook niet eeuwig meegaat en het zonnepaneel ook niet. Dus moet je weer investeren en dat is natuurlijk niet helemaal gratis. Uiteraard zijn er zoveel vindingen te vinden op internet, er zitten er een paar bij die heel dicht bij een oplossing zouden kunnen zitten. Een gratis energie definitie is voor mij een apparaat dat in feite eeuwig doorgaat met energie produceren zonder of bijna zonder slijtage en zonder of bijna geen kosten aan onderhoud. Een perpetuum mobile dus.

N.Tesla 
Nikola Tesla de grote (vergeten) uitvinder zat heel dicht bij de oplossing waarschijnlijk, of niet? Het schijnt dat de amerikaanse regering al zijn aantekeningen heeft ingenomen op zo te kunnen profiteren van zijn uitvinding die er misschien helemaal niet is? In iedergeval zal er weer een grote uitvinder moeten opstaan om zijn werk voort te kunnen zetten. Tesla was toch wel een apart man, hij bouwde uitvindingen in zijn hoofd (brein) en kon ze zelfs in gedachten testen. De meeste van zijn uitvindingen zijn precies zo geworden zoals hij ze van te voren in gedachten uitgewerkt had, een hele waslijst aan uitvindingen kun je op internet makkelijk vinden. Een hele waslijst aan vindingen die hij niet gedaan heeft ook. Maar gratis energie uitvinden? Dat is zelfs hem waarschijnlijk niet gelukt. Of wel? In 1895 in nl. zijn lab in New York afgebrand met veel aparatuur, documenten en notities. Wie weet zat hij er wel dichter bij dan men denkt!

Ondanks mijn scepsis op het gebied van gratis energie wil ik af en toe eens wat vondsten die ik op internet gevonden heb beschrijven, misschien krijgen we met z'n allen nog eens een idee om een ontwerp te verbeteren?

Meer over Nicola Tesla en een goed startpagina is hier te vinden:
http://www.teslasociety.com/

Friday, January 4, 2013

Radioshack update 3 -Insulated-

Connection inside
So far so good, we are in 2013 now. Of course I've been busy with my new radioshack last couple of weeks. I made a double connection throughput for the 450 Ohm ladderline. One for the loop and one for future experiments or as spare. On the roof it's just under one of the tiles, in theory it's just a matter of lifting the tile connect the cable and place the tile again. Hopefully it will work out that way. I completely insulated the roof now with 10cm rockwool. Next thing is to build a wall between a small space above the bathroom/toilet and the shack. The space above the bathroom/toilet has a ventilating unit in it and I don't like to have that in the shack. I'll use the space just as store room and probabely store the solar powered battery there too. I want the shackdesk below the skylights and will have to make kind of a wall there as well. Stay tuned for more updates...

Connection outside (sorry for the blurry photo)
Nou we zijn goed en wel beland in 2013. Natuurlijk ben ik de afgelopen weken bezig geweest met mijn nieuwe radioshack. Ik heb een dubbele aansluiting gemaakt voor de 450 Ohm ladderlijn. 1 voor de loop en 1 voor toekomstige experimenten of voor extra backup. Op het dak komt het net onder een dakpan uit, in theorie is het een kwestie van dakpan omhoog ladderlijn aansluiten en dakpan weer omlaag. Hopen dat het werkt. Ik heb het dak nu volledig geïsoleerd met 10cm dikke steenwol. Het volgende project is het bouwen van een wand tussen de shack en de ruimte boven toilet/badkamer. In deze ruimte staat een ventilator waar ik geen behoefte aan heb in mijn shack. Ik wil deze ruimte gaan benutten als opslagruimte en waarschijnlijk komt de zonne-energie accu er ook te staan. Het bureau wil ik direct onder de dakramen hebben dus ik moet daar ook nog een soort wand maken. Blijf af en toe kijken voor meer updates...

Work in progress...
Have I mentioned the view from the new shack?