Thursday, March 27, 2014

This weekend CQ WW WPX SSB

This weekend there is the CQ WW WPX SSB contest coming up. If you want to work some easy DX this is your chance QRP or QRO. You can find DX activity here. There are only 2 DX stations I would love to work for ATNO DXCC. Those are T32M East Kiribati and XW0YJY Laos. Unfortenately I don't think I will be able to spend a lot of time in the radioshack. The weather forecast is great and that means chores in and around the house. Main activity for me will be at night and probabely very early in the morning.

Dit weekend is de CQ WW WPX SSB contest. Als je wat mooie DX wilt werken is dit je kans QRP of QRO. Hier kan kan je de DX activiteiten vinden. Er zijn voor mij maar 2 DXCC die ik graag zou willen werken en dat zijn T32M Oost Kiribati en XW0YJY Laos. Helaas denk ik niet dat ik er veel tijd aan kan besteden. De weersvoorspellingen zijn erg goed en dat betekend klussen in en om het huis. Hoofdzakelijk zal ik in de nacht of heel vroeg in de ochtend aktief zijn.

Sunday, March 23, 2014

QRP RTTY contest, not a big success

After 2 hours of calling CQ on 40m RTTY with 5W QRP I only made 4 QSOs. So this contest was really not a big success. I expected it would not be crowded, but this was not really interesting at all. Well you can't have it all and at least I tried. I heard UT3N as only other QRP RTTY station calling several times but he was not able to pick me out of the noise, he probabely has a very noisy location. Anneli was with me in the shack and asked if she could turn the tuning knobs on the radio. Of course I don't like that much. So I gave her a own radio. She liked it a lot although I had no antenna connected. I didn't have much hobby fun today but at least she did ;-)

Na 2 uur CQ roepen op 40m RTTY met 5W QRP maakte ik maar 4 QSO's. Dus deze contest was niet echt een groot succes. Nou verwacht ik niet dat de band druk zou zijn, maar dit was echt niet interessant zo. Nou ja, je kunt ook niet altijd alles hebben ik heb het tenminste geprobeerd. Ik hoorde UT3N als enige andere QRP RTTY station roepen maar hij kon me niet uit de ruis halen. Blijkbaar woont hij op een locatie met veel QRM. Anneli was bij me in de shack en vroeg op gegeven moment of ze aan de knopjes van de radio(s) mocht draaien. Nou heb ik dat liever niet dus heb ik haar maar een andere radio gegeven. Ze vond het natuurlijk fantastisch ondanks dat de radio niet aangesloten was op een antenne. Ik heb niet veel hobby plezier gehad vandaag, maar gelukkig zij wel ;-)

Saturday, March 22, 2014

A QRP RTTY Contest

I had some time to do some radio yesterday evening and was surprised 10m was still open late in the evening. I made a QSO with CO4SM from Cuba with PSK31. Of course with QRP as I will do all my digital mode contacts with 5W or less in 2014. I decided to give the new version of SIM-PSK a go and try on the new 80m frequency 3596 KHz. No SIM31 heard or seen there, but I made a nice Olivia 32/1000 QSO with EI9FV Gerry who told me that frequency is used by some Olivia users every evening. The nice thing is that Olivia users are in for a chat instead of the usual macro and 599 QSOs. Both contacts and the experiences last sunday made me confident that even in a digi contest QRP would be no problem. And here we are, this sunday there is the WW RTTY QRP contest on. Unfortenately only 6 hours from 10-16 UTC. It's not a good time for me as my radio time is most limited to morning and evening. But in this case I'll try to find a way to make some contacts. I'll decided to operate in category S40 (single band 40m) only.

Ik had gisterenavond even wat tijd voor de radio en ontdekte dat 10m laat in de avond nog steeds open was. Ik maakt een QSO met CO4SM uit Cuba met PSK31, uiteraard met QRP omdat ik alle digimode QSO's in 2014 maak met de FT817 en 5W of minder vermogen. Ik besloot de nieuwe SIM-PSK update maar eens te proberen op de nieuwe 80m frequentie 3596 KHz. Geen SIM31 gehoord maar wel een leuk QSO gemaakt met EI9FV Gerry in Olivia 32/1000. Gerry vertelde me dat de frequentie al jaren gebruikt werd door Olivia gebruikers die er elke avond wel zijn te vinden. Het leuke van Olivia is dat het niet de standaard macro of 599 QSO's zijn maar dat men echt even de tijd neemt om te typen. Beide contacten en de ervaringen van afgelopen weekend maakt me zelfverzekerd dat QRP in een digi contest geen problemen zal opleveren. En daar zijn we dan. Deze zondag is er een WW RTTY QRP contest. Helaas maar 6 uurtjes van 10-16 UTC en voor mij geen gunstige tijd. Maar zal proberen af en toe wat QSO's te maken. Ik zal me beperken tot de categorie S40 (alleen 40m).

Monday, March 17, 2014

QRP RTTY

These days the only time I have for radio is in the weekend and even that is difficult. This weekend I only had some hours sunday evening. I knew the BARTG RTTY contest was on. So I thought to quickly setup N1MM to take part with my FT817ND. Wrong thought, it took me half a hour to connect the FT817 CAT control and then I noticed 2 BARTG RTTY contests in the list. When I finally choose the right one I assumed that it automaggicaly would send the progressive number followed by the UTC time. Wrong again, and it took me another 10 minutes to find out you need to implement {TIME2} in the macro. A lot of radioamateurs think that you need power for RTTY mode. I don't think that it's necessary if propagation has the level it has at the moment. So finally I could try some QRP RTTY and had not much time left to spend. The fact that I contacted very easily VA2UP and W3FV on 40m took me by surprise. I checked my power meter to see if it was set right? I made those contacts with 4W RTTY actually. In the end I did 27 QSO's with QRP on 80m, 40m and 20m.

Op het moment heb ik alleen in de weekenden tijd voor de radio en zelfs dat is beperkt. Dit weekend had ik
alleen wat uurtjes zondagavond. Ik wist dat de BARTG RTTY contest aan de gang was en dat om even snel mee te doen. Dus maar even een snelle setup dacht ik. Niet dus! N1MM kreeg ik ineens niet meer aan de gang met FT817 CAT control. Voor ik het klaar had was ik een half uur verder. Daarna kwam ik er achter dat er 2 BARTG RTTY contesten in de lijst stonden, uiteraard was het de laatste. Ik ging er van uit dat ik nu automatisch het volgnummer + UTC tijd zou uitzenden als rapport. Fout! En weer 10 minuten verder kwam ik er achter dat ik {TIME2} in de macro moest zetten. Veel radio amateurs denken dat ze met de RTTY mode veel vermogen moeten gebruiken. Ik denk dat dit niet nodig is met de huidige propagatie. Eindelijk kon ik dus nu wat QRP RTTY doen. Verassend was dat ik vrij gemakkelijk QSO's kon maken met VA2UP en W3FV op 40m. Ik contoleerde nogmaals mijn power meter en zag dat ik de contacten maakte met maar 4W RTTY. Uiteindelijk maakte ik 27 QSO's met QRP op 80, 40m en 20m.

In the mean time I relaxed and listened to a Pink Floyd bootleg. It might not be not everyones favorite. But since we live in a sunspot peak I found a nice piece of music from them.

Ondertussen even wat ontspanning en luisterde ik naar een Pink Floyd bootleg. Het zal wel niet iedereen z'n favoriete muziek zijn. Maar gezien de het hoge aantal zonnevlekken de laatste tijd leek me dit wel toepasselijk.
Tuesday, March 11, 2014

2 new ones on WSPR

WSPR spots all time in my log
I analyzed the WSPR spots at 10m from last Sunday 9-3-2014. I was spotted at 66 unique stations in 22 DXCC. It resulted in 6 new band DXCC and 2 all time new ones. I was spotted by CX2ABP from Uruquay and XP3A from Greenland with my 1W and homemade HB9CV. My score is 72 DXCC all band now. Just to be clear. I keep my own log. I do not have QSL confirmations (DU1MGA is a exception). WSPR DXCC is not valid for any certificate till now! Just for fun of it I want to see how long it takes to be spotted in 100 DXCC with only 1W WSPR.

Ik heb de WSPR spots op 10m van afgelopen zondag geanalyseerd. Ik werd gespot bij 66 unieke stations uit 22 DXCC. Het resulteerde in 6 nieuwe band DXCC en 2 splinternieuwe DXCC. Ik werd gespot door CX2ABP uit Uruquay en XP3A uit Groenland met mijn 1W en zelfgemaakte HB9CV. De score staat nu op 72 DXCC. Even voor de duidelijkheid. Ik houd mijn eigen log bij. Ik heb geen QSL bevestigingen (DU1MGA is een uitzondering). WSPR DXCC is niet geldig voor een certificaat tot nu toe! Ik doe het gewoon voor de lol om te kijken hoe lang het duurt voordat ik in 100 landen ben gespot met 1W WSPR.

Link: http://pe4bas.blogspot.nl/p/wspr-dxcc.html


Monday, March 10, 2014

Spring? Oh yes it is...

Remember my post last year exactly? Well you can find it here. It was cold and still freezing. So different from this year. Sun shines, blue sky, temperatures over 15 C. Out of the wind it's spring! Butterflies are already there, flowers blooming, bird singing. Incredible! We are already gardening, some cleaning and Anneli is playing outside every day. Anneli got a nice birdhouse for free from my job last week. We decided to paint it. It looks that nice that we decided to paint another birdhouse as well. Of course I mounted them on a quiet place, in time for the birds that are already searching for a place to breed. 


The weekend was too short for some serious radio. I did some 10m WSPR with 1W on Sunday and got a incredible 66 unique spots from about 22 DXCC. Not shure if there are new WSPR DXCC in the spots, I have to analyze it later. I did read on other blogs that 10m and 12m are open for DX and there are a lot of new DXCC that can be contacted. So today I tried some DX on 12m but didn't have much luck, I heard 9X0NH (Rwanda) but too weak to work. I tried some CQ on SSB but only got 2 russian stations coming back. Later I managed to work 9J2T (Zambia) very easy on 12m but it's not a new one for me. Of course I had some luck with digital QRP and worked north americans. I decided to switch over to 10m for 10 minutes and heard 5V7DX (Togo) with S9 but the pile up was huge and I decided to go on. Then I heard ZS8A (Marion Isl.) with reasonable signal but the pile-up was a chaos and since I always have limited time I went to search for DX that wasn't already spot on the DXcluster. I found TJ3AY Henry from Cameroon, I worked him on other bands already but I believe not on 10m yet. One call was enough to get in his log. I think working DX is also a matter of luck if you haven't that much time to chase the DXpeditions that are on these days. No "All Time New Ones" for me today, next time better.

Ik keek eens terug naar vorig jaar op deze datum. Lees maar eens hier. Exact een jaar geleden was het koud en het vroor nog steeds. Zo heel anders als dit jaar. De zon schijnt, blauwe luchten, temperaturen boven de 15C. Het is gewoon lente! We zien al vlinders door de tuin heen fladderen, bloemen bloeien, vogeltjes zingen. Ongelooflijk! We zijn al wat aan het tuinieren geslagen een beetje opruimen etc. En Anneli speelt elke dag buiten. Anneli kreeg afgelopen week van mijn werk een vogelhuisje. Die besloten we maar eens te gaan verven. Het werd zo een succes dat we gelijk nog maar een andere ook deden. Uiteraard heb ik ze op een rustig plekje opgehangen. Net op tijd voor de vogeltjes die ondertussen ook al weer een plekje zoeken om te broeden.

Het weekend was weer te kort om serieus wat aan de radiohobby te doen. Zondag deed ik wat WSPR 1W op 10m. Ik kreeg maar liefst 66 unieke spots uit ongeveer 22 DXCC. Er zitten vast een paar nieuwe in alleen moet ik daarvoor de boel nog analyseren. Ik las op andere blogs dat 10m en 12m goed open zijn en dat er heel wat DXCC's te werken zijn. Dus vandaag mijn geluk maar eens beproeft op 12m DX, maar helaas weinig geluk. Ik hoorde 9X0NH (Rwanda) maar te zwak om een kans te hebben in de pile-up. Daarna maar geprobeerd om wat CQ te roepen met als resultaat 2 russen in het log. Later op de dag lukte het wel 9J2T (Zambia) te werken, maar dat is geen nieuwe DXCC voor mij. Uiteraard tussendoor nog wat digitaal geprobeerd en dat lukte met QRP wonderwel goed met een paar noord amerikanen. Ik besloot om nog maar eens over de 10m te draaien zo een 10 minuten en hoorde met S9 5V7DX (Togo) doorkomen, maar de pile-up was erg groot en meneer ging na een paar minuten QRT. Daarna hoordeik nog ZS8A (Marion Isl.) met redelijke signalen, helaas was de pile-up een chaos dus besloot ik maar snel weer te gaan. Op zoek naar DX die niet al op het DXcluster is gemeld. Ik vond TJ9AY Henry die ik al eerder op andere banden had gewerkt, maar op 10m volgens mij nog niet. Een roepje was genoeg en ik stond in het log. Ik denk dat het werken van DX ook een kwestie van geluk is als je niet zoveel tijd hebt om op DXpedities te jagen die rond deze tijd veelvuldig te horen zijn. Vandaag geen nieuwe DXCC gewerkt. Volgende keer beter.


Sunday, March 9, 2014

Aircraft reflection on 10m WSPR


Peter PA1SDB posted a image of his WSPR reception on 10m. At a certain moment he discovered a aircraft refelected signal and since there was only one plane flying over at that moment it had to be this one. Tnx Peter!

Peter PA1SDB had vandaag een berichtje op facebook met een plaatje er bij van zijn ontvangst op WSPR 10m. Op gegeven moment ontdekte hij een vliegtuig reflectie van mijn signaal. Dat kon op dat moment maar 1 vliegtuig zijn. Bedankt Peter!

Wednesday, March 5, 2014

Some JT9 early in the morning & SIM-PSK news

I had some time this morning between 6-7:30 UTC to do JT9 on 10m. Actually JT9 is getting that populair I decided to set WSPR-X for JT9 only. I noticed the band opens for real DX at 7 UTC here at the moment. That's the time I made a QSO with JA6QV who was transmitting with 5W and a wire dipole. I was transmitting with 5W and  my HB9CV turned to Japan.

Again there is a new version of SIM-PSK V6736. I'm not really shure what is new with this release. The SIM31 Modes Club website (forum) by DO1IP has been closed. The club has a facebook grouppage now. There is some discussion about the bandplan for SIM modes. In the mean time I try to find out if it is legal to make autosim QSOs in our country.

https://www.facebook.com/groups/Sim31.Modes.Club


Ik had vanochtend wat tijd om JT9 op 10m tussen 6-7:30 UTC. Eigenlijk is JT9 zo populair aan het worden dat ik heb besloten WSPR-X op alleen JT9 te zetten. Eigenlijk opent de band voor echte DX pas om 7 UTC (8 uur lokale tijd). Dat is ongeveer de tijd waarop ik een contact maakte met JA6QV die met 5W en een draad dipool werkte. Zelf werkte ik met 5W en de HB9CV in de richting van Japan.

Er is weer een nieuwe versie van SIM-PSK V6736 . Ik heb geen idee wat er nieuw is aan deze versie. The SIM31 Modes Club heef zijn website cq forum opgeheven en heeft nu een facebook groepspagina. Er is wat discussie over het bandplan voor SIM modes. In de tussentijd probeer ik er achter te komen of het maken van autosim QSO's eigenlijk wel legaal is in ons land.

Sunday, March 2, 2014

Weak signal digimode capabilities & SIM31

JT 10m this morning. Note S.Amerca probabely LP.
Now everyone is expecting me to write more about SIM-PSK mode I guess. But I returned  JT-modes today. Propagation is outstanding on 10m and I turned my HB9CV beam east 90 degrees. A lot of Japanese stations were the result and I managed to make some QSOs. PE1BVQ Hans sent me a e-mail with a link to a post from KB2HSH with a list of several digimodes and their sensitivity. SIM31 was not yet made then but it would be on fourth place together with PSK10.
On facebook there was a graph posted with a test between several software programs. It seems some are more sensitive then others. But in the end they can't beat JT9 and JT65. 


This evening on 10m JT
Roger G3XBM had a hard time to get WSJT-X working and eventually went back to a earlier version. As I had a "SRI NO DECODE" this morning from a station in YB I was looking at the soundcard settings. Strange enough I'm not able to choose "Direct-X" anymore. Instead the soundcard setting has more options like "mono/stereo" in V1.3. I suspect Roger's problem has something to do with his soundcard. I was afraid my modulation would be bad again and checked if direct-X was still installed and the latest version with "DXDIAG" so it was. A test this evening TXing and receiving at my Icom did reveal my modulation sounds good. I was surprised I could still hear some JT655 signals on 10m  late this evening and turned the beam to west position. Signals from USA/Canada still audible. I quickly made QSOs with W9TWH and W2BT. W2BT transmitted with 5W and a vertical, report at my side -22dB barely readable. Of course I use 5W as well and had a report -16dB. Nothing beats JT9.

Nu denkt iedereen natuurlijk dat ik weer wat over SIM-PSK schrijf maar ik ben vandaag weer terug gegaan naar JT-mode. Propagatie was erg goed vanmorgen en ik besloot de beam op 90 graden oost te parkeren. Resultaat een golf van Japanners waarvan ik ook een paar werkte. PE1BVQ Hans stuurde me een e-mail met een link naar een schrijven van KB2HSH met een lijst van digimodes en hun gevoeligheid. SIM31 was toen nog niet gemaakt maar komt te staan op de 4e plaats gedeeld met PSK10 en -18dB. Op facebook vond ik een grafiek van de gevoeligheid van diverse software vergeleken met SIM-PSK. Het schijnt dat daar ook nog verschil in zit qua gevoeligheid. Maar er is er geen die JT9 en JT65 overtreft.

Roger G3XBM had veel moeite om WSJT-X aan de gang te krijgen en ging uiteindelijk terug naar een eerdere versie. Omdat ik een beruchte "SRI NO DECODE" vanmorgen kreeg van een YB station wou ik dit toch eens onderzoeken in de nieuwste versie. Gek genoeg kan ik namelijk geen Direct-X driver meer kiezen in de soundcard settings en is bij deze versie de soundcard setting uitgebreid met een stereo/mono keuze. Ik vermoed dus dat er wat veranderd is in het programma met betrekking tot de in/output van de soundcard en dat sommige mensen hier last van zullen hebben. Ik was bang dat mijn modulatie ook weer helemaal verkeerd zou zijn en heb vanavond nog even een TX test gedaan en daarbij geluisterd op de Icom. Maar het lijkt allemaal goed zo te horen. Ik was verrast dat ik zo laat op de avond nog JT65 toontjes waarna op 10m. Dus de beam maar 180 graden gedraait en de signalen uit USA/Canada kwamen binnen. Snel nog even gewerkt met W9TWH en W2BT. W2BT werkte met 5W en een verticale antenne en ik decodeerde hem met -22dB. Uiteraard werkte ik ook met 5W en bracht daar -16dB aan. Niets decodeerd beter signalen uit de ruis als JT9.

Saturday, March 1, 2014

More SIM31 activity & throwing away QSL cards

Since I had a small chainsaw accident last week I have to keep quiet with my left hand. So, there is some time to hobby with the radio. I left the SIM-PSK program running today on 20m and 10m. The result can be seen in the picture. Only a handfull of stations on air during the whole day. The program did it's automatic trick and made 7 QSOs. I tried 10m and received DO1IP very well as only station there. But a QSO did not happen unfortenately. Of course I used my FT-817 and 5W max.


Sorting the cards
Since our little harmonic stays over at my parents my XYL and I decided to look after the almost 2000 QSL cards I collected in 30 years time. The nice ones are in maps, but what to do with the ones that are stored in shoeboxes? We started to sort them and see if there was anything of some (collectible) value in the envelopes. I kept the important QSL cards, like special DXCC, Islands and contacts I still  remember and that have some emotional value. We decided it was time to say goodbye to all this paper and threw away the rest of the cards. It costs us hours of time and I encountered a lot of good memories from long ago. Especially the old direct cards were interesting and I kept some of them. The oldest card I saw was from 1984 exactly 30 years ago...

Up left the box with the QSL cards I keep. On the right a lot of
stamps. The rest are collectibles I'll sell.
Omdat ik een klein kettingzaag ongelukje gehad heb afgelopen week moest ik me een beetje rustig houden met mijn linkerhand. Dus een beetje meer tijd voor de radio hobby. Ik heb het SIM-PSK programma laten lopen vandaag op 20m en 10m. Het resultaat is te zien op het kaartje. Er zijn maar een handvol stations aktief in deze mode over de hele dag. Het programma deed zijn automatische trucje en maakte 7 QSO's. Op 10m zag ik als enige station DO1IP maar tot een QSO is het helaas niet gekomen. Uiteraard gebruik ik alleen mijn FT-817 met 5W max.

Omdat onze dochter bij opa en oma logeerde besloten mijn XYL en ik maar eens de dozen met QSL kaarten op te ruimen. Deze kaarten heb ik in zo een 30 jaar tijd verzameld en het zijn er denk ik wel 2000. Van elke DXCC heb ik wel wat in mappen, maar wat doe je met de rest. We begonnen ze maar te sorteren en dingen uit de enveloppen te halen die nog enige (verzamel) waarde hadden. Uiteraard heb ik de kaarten van diverse bijzondere DXCC en eilanden bewaard en zo ook kaarten waar ik emotionele waarde aan hecht. Uiteindelijk moet je wel eens afscheid van dingen nemen en dat heb ik hiermee dan ook gedaan. De rest van de kaarten zijn bij het afval gezet. Het heeft ons uren gekost en ik heb weer hele leuke herinneringen voorbij zien komen. Vooral de oude kaartjes zijn erg leuk en uiteraard heb ik er wel een paar gehouden. De oudst kaart die ik vond was van 1984 precies 30 jaar geleden...