Saturday, July 20, 2013

Contesting QRP mobile

Contesting QRP from the mobile is really a challenge. I knew that the Russian Radio Team Championship was on today and expected a lot from it. Aiming for 25 contacts in 1 hour to get at least a point for our national "afdelingscontest". But aiming was not good enough, QRP mobile is not easy. At the end I made 12 contacts in my hour lunchbreak. 11 on 20m and 1 on 15m. I guess the target was to high today but nevertheless the contacts made were not that bad.

Contesten vanuit de auto en ook nog QRP is een echte uitdaging. Ik wist dat vandaag de Russische Radio Team kampioenschap als contest aan de gang was en hoopte op veel contacten. Het doel was 25 QSO's om tenminste een punt te scoren voor de afdelingscontest. Maar helaas,QRP en mobiel contesten is nog niet zo makkelijk Uiteindelijk maakte ik 12 contacten. 11 op 20m en 1 op 15m. Het doel was denk ik wat te hoog maar ondanks dat zijn het ook een slechte afstanden die gewerkt zijn.

Friday, July 19, 2013

Critics on Deep Search in JT

Critical as I am about some things I got aware of some critics on JT65 modes from years ago via this writing on PA3CWN's QRZ page:

JT65: I DO NOT confirm JT65 qso's anymore. After reading ( info sm2cew.com) and understanding
the true meaning of the DS decoder I got aware of this 'guessing' technique.
Therefore my opinion is that JT65 has no DXCC credibility.
Your lucky if you already posses a card with confirmation of a JT65 qso, because it was before I got
aware of this JT65 DS issue.

Now, this article on sm2cew.com is last updated June 2009 more as 4 years ago. The JT modes did evolve in time and this was more a issue with very very weak signals below -27dB and EME. Not shure if this counts for HF use of JT as well. But I thought I should share this as many are not aware of this article. Standard decode setup is "normal", but if you think your computer is able to do "deepest" search you could try it. I did try it but the article made me choose "normal" again. Actually I do not notice any difference, I'm still able to decode even the weakest traces in the waterfall.

Kritisch als ik soms ben over sommige dingen kwam ik op het spoor van kritiek op de JT65 mode van een paar jaar geleden via de QRZ pagina van PA3CWN. Nu is het artikel op de pagina van SM2CEW  alweer meer dan 4 jaar geleden bijgewerkt en de JT modes verder ontwikkeld. Het was ook meer een probleem dat optrad bij zeer zeer zwakke signalen zeg maar onder -27dB in EME gebruik. Ik weet niet zeker of dit dan ook geld bij gebruik op HF. Maar ik wou het toch even delen omdat velen niet weten van het bestaan van deze kritiek. Standaard staat diep zoeken uit, maar als je denkt dat je computer het aankan zou je diep zoeken kunnen proberen. Het artikel zorgde ervoor dat ik zelf mijn decode weer terug gezet heb naar normaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen verandering merk, ik kan nog steeds zelfs de zwaktste signalen decoderen.Friday, July 12, 2013

A new digital mode SIM31 and SIM63

A new digimode based on BPSK varicode has arrived. Structured Integrated Message BPSK or SIM-BPSK. The goal of this new mode is not to do as the PSK, but to make the decoding more robust, more efficient when reception is weak or distorted by difficult propagation conditions (QRN, QRM, QSB ...). This goal is achieved since tests have shown that this software is able to surpass the sensitivity of other known programs, thanks to an enhanced decoding, and a better reliability by giving each integrated macro, its own varicode. All this makes it possible to transmit more quickly and with less risks of errors. This method should be particularly suitable for any QSO in QRP mode and for DX. The nice thing is that this software does support many languages even Dutch! I can't wait to test it.

Please visit the SIM31 / 63 site for more info:

http://www.on4nb.be/sim.htm

Er is een nieuwe digimode bij gekomen gebaseerd op de BPSK varicode. Het doel van deze mode is het betrouwbaarder maken van ontvangst onder moeilijke omstandigheden. Ideaal dus voor QRP gebruik. Het doel is bereikt omdat tests aangeven dat deze mode vergeleken met soortgelijke software beter werkt. Het decoderen is gevoeliger en ingebouwde macro's hebben een eigen varicode gekregen. Dit alles maakt het mogelijk om berichten sneller over te zenden met kans op minder fouten.Het mooie is dat de software veel talen ondersteund waaronder Nederlands. Ik kan haast niet wachten tot ik het kan testen.IC-706MKIIG, IC-7000, IC-7100 towards the future!


Back in 2011 I wrote a blogpost about the future of a new kind of radio. It was the time that the Elecraft KX3 was just introduced and I made my comment about the old fashioned design of this radio. In this time of Iphones, Ipads and touchscreens you would expect something more modern. Now, I just read a post about the new Icom IC-7100. The Icom IC-7100 does fit in the line IC-706MKIIG and IC-7000. It's a versatile HF/VHF/UHF radio and has a touchscreen...But still old fashioned, look at the out of date LCD screen. This screen was already used at cheap computergames you could hold in your hand in the eighties and nineties of last century. You certainly expect a full colour HD super bright LED touch display. I think Icom designed this model years ago as follow up for the IC-7000. But at that time there was no cheap touchscreen LED display yet. But things evolved, time did go too fast for Icom. And besides that they want to have the first radio with 70MHz capabilities on the market in Europe. No time to loose.... Introduce it and sell it when it's still hot! Could it be a marketing trick. I'll bet Icom is already developing a model like the IC-7000 but then with full color touchscreen, I think there is already a prototype. I guess at the time I bought my Icom IC-706MKIIG there was this prototype IC-7000 with full color display already on the shelf at Icom's design department.

In 2011 schreef ik al eens een stukje over mijn zienswijze op de radio van de toekomst. Het was in de tijd dat de Elecraft KX3 net geïntroduceerd was. En ik maakte een opmerking over het ouderwetse design van de radio. In deze tijd van Ipads, Iphones en touchscreens zou je toch iets moderner design verwachten. Nu las ik net en stukje over de Icom IC-7100. De IC-7100 past in het rijtje van IC-706MKIIG en IC-7000. Het is een uitgebreide set met HF/UHF/VHF en heeft een touchscreen, maar toch nog steeds een ouderwets uiterlijk. Neem bijvoorbeeld het uit de tijd zijde LCD scherm. Dit scherm vond je in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw al in van die computerspelletjes die je in je hand hield. Je zou tegenwoordig toch al gauw een kleuren super helder en scherp LED aanaak display verwachten. Ik denk dat Icom dit model jaren geleden al heeft ontworpen als opvolger van de IC-7000. Maar in die tijd had je nog geen betaalbaar aanraak LED display. Maar dingen ontwikkelen snel, de tijd ging iets te snel voor Icom. Buiten dat wilden ze vast de eersten zijn die een radio met 70MHz capaciteit in Europa op de markt brachten. Geen tijd te verliezen....Introduceren en verkopen zolang de radio nog redelijk "heet" is. Zou dit een verkoop truc zijn? Ik denk dat Icom al een tijdje een model heeft zoals de IC-7000 maar dan met kleuren aanraakscherm, er zal vast al een prototype op de plank staan bij de ontwikkel afdeling van Icom. Ik denk dat toen ik mijn Icom IC-706MKIIG kocht destijds ze al lang een IC-7000 prototype klaar hadden staan.
Wednesday, July 10, 2013

A visitor from EA8

In our garden today. A visitor from EA8 (Canary Islands). Probabely found a opening in it's cage and choose freedom. Our harmonic gave him a small house and some food but the bird prefered to go elsewhere. Seems our garden attracts strange or rare birds like this one and the one from last year.

Vandaag een bezoeker uit EA8 (Kanarische Eilanden) in onze tuin. Waarschijnlijk een opening gevonden in zijn kooi en vrijheid gekozen. Onze QRPieter gaf hem een huisje en wat eten maar de vogel verkoos het toch ergens anders heen te gaan. Het lijkt  wel alsof onze tuin vreemde of zeldzame vogels aantrekt zoals deze en die van vorig jaar.
Saturday, July 6, 2013

Poor propagation

Todays mobile radio activity at lunchbreak showed me poor propagation on 20m. Normally 20m is always alive herebut today you had to search for a signal. Nevertheless with some persuasion I made 4 QSO's. SV3GLL, HG7T, LY0Q and DL/HB9EUI/M were the lucky ones. HG7T was the only one in the Venezuelan contest  heard today, I gave him a 59 001 and heard he got that from many others as well. I had a nice chat with André DL/HB9EUI/M who was working from Nordeich on the German coast. He was also mobile and using 10W. No propagation needed, there was only some water between our stations and signals were 5/7 5/5 both sides very well readable. The map shows were I was located.

De mobiele radio activiteit in de pauze vandaag liet me een bijna uitgestorven 20m band horen. Het was echt zoeken naar signalen op een anders zo drukke band. Maar hoe dan ook met een beetje overtuiging en doorzetten toch nog 4 QSO's gemaakt. De gelukkigen dit keer waren: SV3GLL, HG7T, LY0Q en DL/HB9EUI/M. HG7T was vandaag de enige die ik hoorde in de Venezuela contest. Ik gaf hem 59 001 en hoorde dat hij dat van de meesten kreeg. Ik had een leuk gespek mt André DL/HB9EUI/M die ook mobiel werkte met 10W vanuit Nordeich aan de Duitse kust. Geen propagatie nodig er zat alleen wat water tussen ons in. De signalen waren met 5/5 5/7 dan ook prima in orde en goed te beluisteren. The kaart geeft aan waar ik stond.
Monday, July 1, 2013

WSPR RX not always reciproke

Well, if you look at the WSPR map picture you would tell that propagation is not too bad. Only, it shows both TX and RX paths. With my 1W I almost didn't get out of Europe at all today. Best DX was VE3ROM and W8AC with over 6000km. Strange enough I can hear (or read) much more compared to the reach of my signal. Like the 1W output from 9V1TD had a nice -23dB signal decoded at last 9 times. But my 1W signal did not reach his antenna. So I guess receiving is not always reciproke at the same path. PA1B wrote me a nice e-mail last January with some statistics proving that. A screenshot from that excel analyzing sheet below. There was a number of things I could read from the sheet but most important was that it proved that my receiving capability seems to be better then others and conditions are not always reciproke. Look at the difference in time between the signals received by me from VE3BGV (46 min.) and KK4XO (1 hour) and their receiving of my signal after or before that. Remarkable!

Als je naar het WSPR kaartje kijkt Zou je zeggen dat de condities nog niet zo slecht zijn. Alleen is het een kaartje dat zowel TX als RX paden laat zien. Met mijn 1W kwam ik vandaag eigenlijk nauwelijks Europa uit. Beste DX was VE3ROM en W8AC met iets over de 6000km. Gek genoeg hoor (of lees) ik veel meer dan dat ik bereik. Zo is bijvoorbeeld het 1W signaal van 9V1TD me -23dB ng niet zo gek en heb hem op z'n minst 9x gedecodeerd. Maar mijn 1W signaal kwam bij hem niet binnen. Ik mag dus wel aannemen dat de ontvangst niet altijd omgekeerd werkt. PA1B schreef me afgelopen January een e-mail met een excel analyze met statistische gegevens waaruit ik een aantal dingen kon halen. Belangrijkste was dat het bewees dat mijn ontvangst beter is dan de meeste stations en dat de condities niet altijd omgekeerd werken. Hierboven een screenshot van het excel blad. Als je goed kijkt zit er veel tijdverschil in het moment dat mijn signaal ontvangen werd door VE3BGV (46 min.) en KK4XO (1 uur) en het door hun ontvangen signaal van mij daarvoor of daarna. Opvallend!