Tuesday, December 31, 2013

2013 highlights, 2014 goals

Like every year it's a tradition to review some of the highlights of past year and look at the goals of the new year. The highlights of 2013 begun with the Castles On The Air activation Menkemaborg PA-00007 with as a double highlight the contact with W1OW from the mobile with QRP 5W, remarkable! After that I scored a little higher in the PACC contest, PE1BVQ Hans his visit and building the new radioshack which is finished this year. The visit to the lightship Borkumriff in the Eemshaven en it's clubstation DL0BRF with the friendly German operators on board was a true highlight. The QSO with TN2MS from Congo that was just made in time, I really tried hard for that DXpedition something I will remember for years like I made the QSO yesterday and already received the confirmation. Of course I don't forget the radio activities from Schiermonnikoog Island and the meeting with Rob PD9R. Did I forget something? Well, it was a very interesting year from a radio point of view. The goals from 2013 have been fullfilled. I worked at least 6 ATNO's (All Time New Ones) DXCC en indeed like expected most of them when in contest. I've been active portable and mobile many times this year and did more with digital modes then last year although it is still less as expected. The new radioshack was ready in summer though to get everything like I wished took some time. The result is there, I have a real radioshack again. The goals for 2014: I hope to obtain a higher score in the PACC like I always do. I would like to work some new DXCC, may be a little more WSPR activity. I'm thinking of heating the soldering iron to finally build some of the projects I still have, it has been 10 years ago since I build anything with soldering electronics. The antennamast is still down in the garden for 5 years now, I don't want to think of getting it up again as there are so many other things to do in and around the house. May be that's a good goal for 2015! I wish everyone a very good turn of the year and a prosperous and healthy 2014.


Zoals elk jaar is het een traditie om toch wat hoogtepunten van het afgelopen jaar op te sommen. Uiteraard kijk ik ook naar de voornemens van het komende jaar. De hoogtepunten van 2013 begonnen uiteraard met de Castles On The Air activatie van de Menkemaborg PA-00007 met als dubbel hoogtepunt het contact met W1OW, toch niet gek met een mobiele antenne en 5W SSB. Daarna de PACC zoals elk jaar met weer een kleine verbetering in de score. Het bezoek van PE1BVQ Hans en uiteraard de nieuw/verbouw van de radiokamer die dit jaar toch afgerond kon worden. Deze zomer was het bezoek aan lichtschip Borkumriff in de Eemshaven met als clubstation DL0BRF en de ontmoeting met een aantal duitse amateurs een waar hoogtepunt. Het uiteindelijke QSO met TN2MS vanuit Congo waar ik toch echt heel erg mijn best voor moest doen zit nog vers in mijn geheugen alsof ik gisteren het QSO nog heb gemaakt en nu heb ik de bevestiging al ontvangen. En natuurlijk mijn radioaktiviteit vanaf Schiermonnikoog en de ontmoeting met PD9R mag ik niet vergeten. Heb ik nog wat vergeten eigenlijk? Het was best wel een interessant jaar vanuit radiohobby oogpunt gezien. De voornemens voor 2013 heb ik toch wel kunnen waarmaken. Ik heb het liefst 6 nieuwe DXCC gewerkt en inderdaad zoals verwacht de meeste in een contest. Ik ben genoeg portabel en mobiel aktief geweest en heb toch wel wat aan digitale modes gedaan al is het wat minder dan gedacht. De nieuwe radioshack was grotendeels in de zomer klaar, toch heeft het afwerken nog wel even tijd gekost. Het resultaat mag er wezen, weer een echte radioshack. De plannen voor 2014: ik hoop een iets hogere score te halen in de PACC, weer wat nieuwe DXCC te werken, misschien wat meer WSPR activiteit. Ook de soldeerbout moet maar weer eens opgestookt, ik heb nog een aantal leuke projecten liggen en de zelfbouwactiviteit stond de laatste 10 jaar op een erg laag pitje. De antennemast ligt ook al 5 jaar te wachten in de tuin, maar aan het opzetten durf ik met alle klussen in en om het huis haast niet te denken. Misschien eerder iets voor 2015! Ik wens iedereen een prettige jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2014.


Sunday, December 29, 2013

JT modes and 2013 comparisation graphs

Since WSJT-X is finally working the correct way I've been very active with both JT65A and JT9-1. It's incredible what you encounter on the bands that way. USA on 80m difficult? Not with JT modes, it's possible to work them in the evening and in the morning. I worked PY4ZO (Brazil) and YV5OF (Venezuela) on 40m. I even saw HK1 on 80m and made a QSO with TI2HAS (Costa Rica) on 30m. Although the last one was difficult and I'm not shure if he received my report. 30m can be very unpredictable and so it was this morning. Sometimes the band was full with signals while 2 minutes later nothing could be heard, sometimes the other way around. I never saw any "no decode" anymore and the frustration I had in previous JT sessions this year is gone. I'm a happy WSJT-X user now!Well, last year I made some comparistion graphs. I thought to do it again to get a overview of 2013. The first graph is the amount of QSOs from clublog's timeline. It shows a increasing number of QSOs overall. The second graph is the number of QSOs I made per mode. It is clear that I really get into JT modes, it has a DX potential I think although it costs a lot of time to complete a single QSO.


The third graph shows the number of QSOs per month.Totallly different from ast year as surprisingly I made most of the QSOs from my new shack in October during the CQWW. Note that the graphs except the clublog one are only from my base log. I didn't count the mobile and portable operations. Sinds WSJT-X nu eindelijk correct werkt ben ik vrij aktief met JT65A en JT9-1 modes de afgelopen week. Het is ongelooflijk wat je dan op je beeldscherm voorbij ziet komen. USA op 80m moeilijk? Welnee met JT modes is het mogelijk ze 's avonds en 's ochtends te werken. Ik heb PY4ZO (Brazilië) en YV5OF (Venezuela) op 40m gewerkt Vanmorgen zag ik HK1 op 80m, helaas geen tijd meer om hem te werken. Op 30m werkte ik TI2HAS (Costa Rica) al weet ik helaas niet of hij mijn rapport ook correct ontvangen heeft. De 30m band was vanmorgen erg onstabiel. Het ene moment was de band vol met signalen en 2 minuten later was er niets dan ruis om een paar minuten later weer langzaam vol te lopen vanuit allerlei richtingen.Voor een langdradig JT QSO is dat eigenlijk funest. Gelukkg zie ik nooit mer een "no decode" voorbij komen en is alle frustratie die ik had bij vorige JT sessies dit jaar nu verleden tijd. Ik ben een gelukkig WSJT-X gebruiker.

Afgelopen jaar maakte is wat vergelijkingstabellen ik dacht dat dit jaar maar weer te doen om een beetje
overzicht te krijgen over 2013. De eerste tabel komt van clublog en laat het jaar 2012/2013 in vergelijking zien. Het aantal QSO's s explosief gestegen. De tweede tabel laat het aantal QSO's er mode zien, dit jaar geen speciale modes maar wel een groter aantal JT QSO's. Ik denk dat JT ook echt wel DX potentieel heeft alleen duurt het erg lang voordat een QSO afgerond is helaas. De derde tabel laat het aantal QSO's per maand zien. Verassend dit jaar niet Februari aan kop maar Oktober vanwege het  hoge aantal QSO's tijdens de CQWW vanuit mijn nieuwe shack. ik moet wel opmerken dat buiten de clublog tabel dit alleen QSO's zijn vanaf de basis QTH en niet de mobiele en portabele QSO's.

Saturday, December 28, 2013

TN2MS QSL card received


I received the card from the DX contact of the year 2013 for me. Not only because it was a new DXCC for me but it was also the 4th time I worked a Mercy Ships DXpedition. It was a very difficult one for me as the DXpedition could only be heard at times that I was at work. I tried everything I could and even tried mobile in my lunchbreak. In the end I worked them on a morning in the weekend on 12m SSB. They did a great job and I think this is the only DXpedition that is worth additional money to sponsor the Mercy Ships work.

Ik heb de kaart voor het DX contact (voor mij dan) van het jaar 2013 ontvangen. Niet alleen omdat het een nieuwe DXCC was voor mij maar ook omdat het de 4e keer is dat het gelukt is een Mercy Ships Dxpeditie te werken. Dit keer ging het erg moeizaam omat de DXpeditie eigenlijk alleen goed te werken was als ik aan het werk was, overdag dus. Ik heb van alles geprobeerd om ze toch te kunnen werken tot zelfs mobiel aanroepen in de lunchpauze. Uiteindelijk is het wel gelukt om contact te maken op een ochtend in het weekend op 12m SSB. Deze mensen hebben echt goed werk gedaan en ik denk dat het ook de enige DXpeditie is die wat exra geld als donatie heeft verdient om het werk van Mercy Ships te ondersteunen.

Thursday, December 26, 2013

Radioshack update 10 - Ready to go!

So far the new radioshack is ready for use. There are always small things that have to be changed, it will always stay like that. But I think I have it now like I did have in mind when we moved to this house more then 5 years ago. I already did some contests from the new shack and the equipment did fine. I got my books and old stuff from previous shacks with me and still have room for more. I got my old "nineties" stereo gear back in the shack and can listen fine music while doing digital contests. I got a place to repair or solder projects. I got my second monitor working, something I wanted for years. And just for fun, the main monitor is touch screen, not really need it but it is a bit futuristic I think. Well, I hope I will enjoy the new shack for years to come. Links of previous posts regarding the radioshack:

Radioshack update 1 (Oct. 2012)
Radioshack update 2 (Dec. 2012)
Radioshack update 3 (Jan. 2013)
Radioshack update 4 (May 2013)
Radioshack update 5 (June 2013)
Radioshack update 6 (Aug. 2013)
Radioshack update 7 (Aug. 2013)
Radioshack update 8 (Sept. 2013)
Radioshack update 9 (Dec. 2013)


Tot zover is mijn nieuwe radiokamer klaar voor gebruik. Er zijn natuurlijk atijd dingen die nog aangepast moeten worden, dat zal altijd wel zo blijven. Maar ik denk dat ik nu wel zo heb zoals ik in gedachten had toen we hier 5 jaar geleden kwamen wonen. Ik heb al een aantal contesten gedaan en de apparatuur doet het uitstekend. Ik heb m'n boeken en m'n oude spullen van vorige radiokamers weer onder handbereik en zelfs nog ruimte over voor meer. Ik heb mij oude "negentiger jaren" stereo set er weer neergezet zodat ik lekker muziek kan luisteren als ik digitale contesten doe. Ik heb een plek om projecten te repareren of te solderen. Ik heb eindelijk een 2e monitor aangesloten iets wat ik al jaren wou. En gewoon voor de grap en niet echt nodig is mijn hoofd monitor touchscreen, lijkt en werkt wel wat futuristisch ;-). Ik hoop de komende jaren veel plezier van de nieuwe radiokamer te hebben.

A small video - een kleine video opname: http://youtu.be/-h4msO-WY44


Tuesday, December 24, 2013

Happy holidays?

Why happy holidays I ask myself. Many people have 2 weeks off the job, school or whatever. Ok, most of us have the 2 christmas days off if you call that holiday. Anyway, since even more then 100 supermarkets here in the Netherlands are open 1st christmas day you hardly can call this a holiday. I've been to the supermarket just to buy some milk and bread. No special food for us besides some christmas cookies. If you see how many people there are that buy there christmas food, wow....like they will not be able to buy food for the next 2 weeks! Enough about it, here is my special christmas movie for you. Merry Christmas and a happy new year!

Waarom dat fijne vakantie dagen gewens? Dat wil zeggen, in Nederland doen we dat niet echt. Maar goed in het engels dus wel en ik zie niet in waarom. Alhoewel veel mensen 2 weken vrij hebben van werk, school of wat dan ook. Ok, de meesten van ons zullen de 2 kerstdagen vrij hebben, maar kan je dat echt vakantie noemen? Aangezien er in Nederland alleen al meer dan 100 supermarkten open zijn met kerstmis is het voor een aantal mensen al helemaal geen vakantie. Ik ben vandaag in een supermarkt geweest om even wat brood en melk te kopen, geen speciale kerstinkopen dit jaar op wat kerstkoekjes na. Maar als je ziet hoeveel mensen aan het hamsteren zijn....alsof de winkels de eerste 2 weken gesloten zijn. Genoeg hierover, hier is mijn speciale kerst video voor jullie...Prettige feestdagen!

Sunday, December 22, 2013

Found the JT culprit

After some experiments I think I found the culprit, it was primairely my own stupid fault. I tried closing DM780 at first, could be the soundcard problem related to it. It did help a little but still I got NO DECODE back from some stations. I was not satisfied at all and thought just to replace the soundcard for a cheap USB plug-in to see if it would help. Strange enough I plugged it it but it was not found. Trying to find it in the configuration from WSJT-X gave me a list of soundcard possebilities, normally I use just the normal soundcard configuration. But now I saw I could choose directX as well. Stupid as I never thought of choosing another! I thought installing the latest directX drivers would be enough. I have the idea the signal is crystalclear now and most important I haven't see any NO DECODE transmissions anymore from opposite stations. See list at the right, never made that many QSO's in a short time on relative difficult bands.

Na een aantal experimenten denk ik dat de boosdoener gevonden is, dat was ik zelf. Ik probeerde eerst maar eens zonder DM780 te draaien, normaal heb ik die altijd op de achtergrond meedraaien. Dat hielp iets, maar kreeg nog steeds NO DECODE van sommige stations. Ik was nog niet tevreden en besloot dan maar de geluidskaart te vervangen voor zo een USB dingetje om te kijken hoe het dan zou zijn. Gek genoeg kon ik die niet aan de praat krijgen maar bij het opzoeken in de configuratie van WSJT-X zag ik een hele lijst met geluidskaart mogelijkheden. Nu zag ik dat er ook een keuze was met directX. Stom, dat heb ik nog nooit opgezocht of gezien en nooit nagedacht dat ik na het installeren van directX misschien wel wat anders zou moeten configureren. Ik heb het idee dat het signaal nu echt veel beter is "kristalhelder" om het zo maar uit te drukken. En belangrijker nog, ik heb sindsdien geen NO DECODE's meer ontvangen van stations. Zie de lijst rechts, heb nog nooit zo veel stations op JT modes gewerkt in korte tijd op relatief moeilijke banden.

Friday, December 20, 2013

VERON division league succes!

"The ARRL of the Netherlands is called the VERON. The organization is grouped into different regions. Every region has its own members. To promote the participation of contests the VERON does organize a division league between the different regions. When you participated in a contest, you submit your Q’s on a website and the every year there is a overall winner but also a region winner."

While reading this on PA1JIM's blog about the VERON division league I just thought what is the overall result of our division. Our division took a lot of effort with the help of top contester and headman PA4PS Peter we did the best we could. Especially the last few weeks we were all very active in different contests to gather points and aimed for a place as high as possible. Finally we did catch up several other divisions and reached 13th place overall. PA4PS did a good job finishing first of our division. PI4H our clubstation primarily runned by PA4PS was second and finally I became 3rd.


VERON-afdelingscompetitie 2013
Afdeling Hunsingo
Afdelings Resultaat in de VERON Competitie.
==============================================

1.   PA4PS         426        59.4 %
2.   PI4H            133        18.5 %
3.   PE4BAS        86         12.0 %
4.   PD1T             28          3.9 %
5.   PD2TW         14          1.9 %
6.   PD4MK          9           1.2 %
7.   PA2N              9           1.2 %
8.   PE1DUG         7           0.9 %
9.   PA3FUJ          4           0.5 %

Totaal score:      716

Toen ik PA1JIM's blog las over de VERON afdelingscompetitie dacht ik ook maar eens te kijken wat het resultaat is van onze afdeling. Immers de inzend termijn is verstreken en dus zijn de resultaten bekend. Onze afdeling heeft met top contester PA4PS Peter als aanvoerder behoorlijk z'n best gedaan. Vooral op het laatst werd nog even fanatiek meegedaan met een aantal contesten om toch maar weer een paar afdelingen in te halen. Uiteindelijk lukte dat inhalen aardig en eindigden we toch nog op een 13e plaats algemeen. PA4PS deed erg z'n best en eindigde op de eerste plaats van de afdeling. PI4H ons clubstation is hoofdzakelijk gebruikt door PA4PS en werd tweede en als derde eindigde ondergetekende.

Wednesday, December 18, 2013

NO DECODE


I had the opportunity to be on 10m and 12m once again at Monday. Tried several modes and made some contacts. As you can see on the map many stations received my signal. Very nice, but I have a problem, I don't know if I'm the only one but strange enough some stations I call don't decode me although it is obvious they see my signal in the waterfall as after many tries they send "NO DECODE".. This happens to me almost all the time with JT65 and JT9 and is very frustrating. Strange enough I am received, see the map! I remember an issue with clicking noise in the signal, but monitoring my own signal I don't hear anything different from other signals. Why do some decode me without any problem and others not? This puzzles me...anyone ideas? 

Update: It seems I had this problem before in April this year I wrote about it here: http://pe4bas.blogspot.nl/2013/05/clicking-noise-in-jt-9.html
Still have no solution. So far I think I had just bad luck to be on the same frequency with another calling station all the time. Very frustrating... If possible I'll do some experiments to find the problem.

Update: Ik heb dit probleem al eerder gehad in April dit jaar, hier schreef ik er over: http://pe4bas.blogspot.nl/2013/05/clicking-noise-in-jt-9.html
Ik heb er nog steeds geen oplossing voor dus. Tot dusver denk ik dat er steeds nog een station exact op mijn frequentie zat. Erg frustrerend...Indien mogelijk zal ik nog eens wat experimenteren om het probleem te localiseren.

Ik had maandag even de kans om weer uit te komen op 10m en 12m. Heb verschillende modes geprobeerd en wat contacten gemaakt. Zoals je op de kaart kan zien werd ik door veel stations ontvangen. Heel mooi, maar ik heb een probleem, ik weet niet of ik de enige ben maar een aantal stations kunnen mijn signaal niet decoderen alhoewel het duidelijk is dat ze mijn signaal in de waterval zien omdat ze na vele malen proberen "NO DECODE" zenden. Dit heb ik bijna altijd in JT65 en JT9 heel frustrerend. Gek genoeg word ik wel ontvangen, maar niet door de stations waar ik mee wil werken. Ik kan me een probleem met klikjes in de modulatie herinneren, maar als ik m'n signaal hoor vind ik er vergeleken met andere JT signalen niks vreemds aan. Waarom kunnen sommige stations me wel decoderen en anderen weer niet? Hier kan ik gewoon niet bij, iemand een idee?

Monday, December 16, 2013

10m ARRL contest review

Normally when I got time for the hobby it's still dark or it's already dark and so there are no conditions on 10m. With the ARRL 10m contest on this weekend this is my chance to work some DX on my favorite band. All available time was spend in the ARRL 10m contest this Sunday. I wish I could spend a couple of hours more, but in the end together with the hour QRP from the car at Saturday I think I participate for about 4 hours. I only did SSB and luckely there was enough to contact. I managed to make 122 QSOs at the end. Actually some of the DX surprised me and some were too busy with the pile-up. For instance V55V was a constant 5/8 here the whole time but I didn't manage to get through. I worked fellow blogger Franki OQ5M for the first time on backscatter with a lot of echo here, it was a difficult contact but we managed to exchange the numbers. I shot a video from his signal (first take), it was really that hard and it's amazing what a human ear & brain can filter out when experienced. Second take is Franki's signal in the afternoon which was a lot better and without echo. Sorry for the video quality, my mobile phone is not a good camera.

More DX: QRP from the car: A61ZX (UAE), HI3CC (Dominican Rep.), KP4EU (Puerto Rico)
From base: D4C (Cape Verde), VK2GGC (Australia), 8P2K (Barbados), PT3T (Brazil), NP2X (US Virgin Isl.), XE3/K5ENS (Mexico)*, ZF1A (Cayman Isl.)*, K0RF (Colorado, USA)*

* appear in the video


Normaal als ik tijd heb om met de hobby bezig te gaan is het nog donker of het is al donker. De 10m band is dan dicht. Met de ARRL 10m contest dit weekend had ik eindelijk kans om wat DX te werken op mijn favoriete bandje. Zondag heb ik alle tijd die ik had in de contest gestoken en toch had ik nog wel wat meer tijd willen hebben. Alles bij elkaar heb ik inclusief het uur QRP vanuit de auto zaterdag ongeveer 4 uur mee gedaan. Ik deed alleen mee op SSB en heb toch nog 122 QSO's kunnen maken. Er was genoeg te werken en ook de DX was aanwezig, sommige wat drukker dan de ander. V55V bijvoorbeeld kwam de hele tijd met 5/8 binnen, maar ik kwam gewoon niet door de pile-up. ik heb mede blogger OQ5M Franki ook voor het eerst kunnen werken via backscatter. Het was een beetje moeizaam QSO met veel echo en splatter. Kijk maar eens naar de video die ik erna van zijn signaal maakte (eerste beeld). Het is ongelooflijk wat een menselijk oor en brein kan wegfilteren als je een beetje ervaren bent. Het 2e beeld laat Franki's signaal 's middags horen, dat was een stuk beter toen. Sorry voor de kwaliteit, mij telefoon is geen top video camera.

Saturday, December 14, 2013

Comparisation vertical and horizontal loop antenna


Calling PSK31, JT9 and finally JT65 with 25W on a death 30m (10.14 MHz) this evening. Death? Not really, just no station around. Worldwide contacts are still possible. First 2 spots from VK3AMA and VK2AJF were transmitted with the vertical. Second 2 spots were transmitted with the 80m horizontal loop. Not much difference, the vertical slightly better on DX. I went to 160m later on with the vertical. A very busy band tonight on digital.

Vanavond even een roepje gedaan met PSK31, JT9 en uiteindelijk JT65 met 25W op een dode 30m (10,14 MHz) band. Dood? Niet helemaal, gewoon geen stations aanwezig. Wereldwijde contacten zijn nog steeds mogelijk. De eerste 2 spots van VK3AMA en VK2AJF zond ik met de verticale antenne, de 2e 2 spots met de horizontale 80m loop. Niet veel verschil, de verticale antenne iets beter op DX. Later naar 160m gegaan met de verticale antenne, een behoorlijk drukke band op digimode vanavond.

Friday, December 13, 2013

10m contest rehearsal

It makes the car 3 times rise in height
One of my favorite contests, the 10m ARRL contest, is this weekend. Unfortenately I have to beon the job. So Saturday participation is limited to the lunchbreak. As I want to make as many QSOs as possible I tried to do a rehearsal today. I got the crazy idea to bring the glassfiber pole with me and attach a endfed to it yesterday. But some tests revealed that the wire used was not resonant enough with the LC tuning box I made and I have no time to change things. So, I found an old complete 1/4 wave CB mobile antenna somewhere in the corner of my garage and today I tuned the SWR as good as possible for 28 MHz. I just had time enough to make a short QSO with RT110RAEM and RY7G who were both 5/9 and 5/8 on my side. Listening around I received HK3C with 5/5 and VK6PH from Perth with 5/7. I think if I had some time I would probabely had a chance to work them with my QRP 5W from the car. I don't know if this 1/4 wave mobile whip is better as my homemade PE4BAS mobile antenna? In theory it should be more effective compared to a antenna with a coil. At least I will try to make the best of it tomorrow at lunchbreak. So, if you make contact with me Saturday, remember I'm mobile and QRP!

Update 14-12-2013: Worked 26 stations in my lunchbreak. Best DX was A61ZX from UAE and KP4EU from Puerto Rico. Heard VR2XMT and 3W1T both with 5/8 QSB but pile-up was too big to get through. Just before going home this afternoon, parking at the same spot as on the photo, I made the best DX of the day with Dominican Republic HI3CC. Thanks Tino! Good ears! Counting 27 now.

Update: 14-12-2013: Heb 26 stations kunnen werken in de pauze. Beste DX was A61ZX vanuit UAE en KP4EU vanuit Porto Rico. Heb VR2XMT en 3W1T hier gehoord met 5/8 QSB maar de pile-up was te groot om er door te komen. Net voordat ik naar huis ging, geparkeerd op dezelfde plek als op de foto, de beste DX van vandaag met de Dominicaanse republiek HI3CC. Bedankt Tino! Goede oren! Teller staat op 27.

Één van mijn favoriete contesten, de 10m ARRL contest, is dit weekend. Helaas moet ik werken en dus zal mijn deelname zaterdag beperkt zijn tot de lunchpauze. Omdat ik toch zoveel mogelijk QSO's wil maken dacht ik even te oefenen vandaag. Gisteren had ik het gekke idee om mijn glasfiber mast mee te nemen en daar een end-fed in te hangen. Helaas bleek na een korte test dat de draad niet in resonantie was met het LC doosje dat ik eerder eens gemaakt had. I.v.m. tijdgebrek kon ik niet zo gauw even een aanpassing maken. Dus nu maar wat anders, ik vond nog een oude complete 1/4 golf mobiele antenne voor 27MC in een hoek van de garage. Dus die maar afgeknipt voor 28MHz tot de SWR zo goed mogelijk was. Ik had nog net tijd genoeg om een QSO te maken met RT110RAEM en RY7G die beide tussen de S8 en 9 doorkwamen. Nog even over de band gedraaid en ontvangen werden HK3C met 5/5 en VK6PH vanuit Perth met 5/7. Ik denk dat als ik wat meer tijd had gehad ik best wel een kans had om ze te werken met 5W QRP. Ik heb geen flauw idee of deze 1/4 golf beter is als mijn PE4BAS omgebouwde DV27. In theorie zou de antenne iets effectiever moeten zijn vergeleken met een antenne met spoel. In iedergeval zal ik min best doen om zoveel mogelijk QSO's te maken in de pauze.Dus mocht je een QSO met me maken zaterdag, bedenk dan dat ik mobiel zit en ook nog QRP!

Monday, December 9, 2013

Radioshack update 9 - It has been a long time...

Ground rods + equipment to drill them into the ground.
It has been September that I last updated my shack building progress. Actually there are some things that are not ready. In the mean time I already had to do the contests I do every year. So progress was not really made, but I was thinking about it at least. I decided that this weekend I should do the last things to finish the shack so far. That means finishing the safety ground system, label the various drawers and maps and attaching the plexiglass windows to form extra insulation. Slowly the new shack in growing to what I had in mind for it.

Luckely there seems to be no RFI into the equipment so a "RF earth" or potentential equalization of the equipment like I wrote about before is not needed. I followed the advise from W8JI and did not use any ferrite chokes on any coax, supply or audio cable to the radio. I also soldered the braid to the outside of all PL connectors to get a best connection. That's something I never did before, I only soldered the core at the center pin and assumed folding back the braid and turn it into the connector with force was good enough. I think 90% of connections like this will be good enough, but if one fails you could probabely have a hard to find problem with RFI somewhere. The groundrod outside is connected with a big welding cable (25mm2) to the patch panel I made at the coax cable entrance. It's just inside the house and it would be better to have it outside. But in that case I would need a watertight box outside on the wall, that wasn't a option. It would be to difficult when I or my XYL had to unplug everything in case of lightning. When my new antennamast is installed I will make a better lightning protection at the base of the mast. For now this is better as nothing at all. Since I do not use the mains earthing system for my radio equipment I feel a little saver now.

I labelled various drawers and maps I use to storage various things. I really need it this way as I'm too chaotic to remember in which drawer or map I stored things in. I found a lot of stuff I don't use anymore and already selled some items. I also threw things away as sometimes you really need to say goodbye to old things.

The insulation of the shack is very good. Till now I used little to no heat from the small electrical heater. If I leave the computer and radio on temperature will rise 2-5 degrees depending on time and temperature outside. It hasn't been below 10 degrees yet and if you don't stay too long in the shack a temperature just above 15 degrees Celsius is warm enough. If I use the electrical heater (800W) I can get it 18 degrees C in about half a hour, the equipment will hold the temperature equal to that after. I installed extra plexiglass at the side windows which are single layered. Hopefully that will add a extra insulation when it's getting really cold in January-February.

Believe it or not. Besides all this work I still had time to make 25 QSOs in the TARA RTTY contest and 100 QSOs in the EPC Ukraine PSK63 DX contest. Didn't sleep much this weekend though ;-).

Labeled drawers
Het was alweer in September dat ik de laatste keer schreef over de vooruitgang van mijn nieuwe radio kamer. Eigenlijk zijn er een aantal dingen nog steeds niet klaar. In de tussentijd deed ik ook alweer mee aan de contesten waar ik elk jaar aan meedoe. Dus veel vooruitgang werd er niet geboekt, maar plannen waren er genoeg. Ik had besloten dit weekend maar de puntjes op de i te zetten. Dat betekende het klaarmaken van de veiligheidsaarde, labelen van diverse laden en mappen en monteren van een extra plaat plexiglas voor de ramen aan de zijkant. Heel langzaam word de radio "shack" zoals ik het in gedachten had.

Gelukkig blijk ik tot nu toe niet veel last van RFI te hebben op de apparatuur. Een "RF aarde" ofwel de potentiaal vereffening van de apparatuur waar ik al eens over schreef is niet nodig. Ik volgde het advies van W8JI en heb dit keer geen enkele ferrietring of clamp om de coax, voedingslijn en audiokabels zitten. Ik heb voor het eerst ook de mantel van de coax aan de buitenkant van de PL pluggen gesoldeerd. To nu toe soldeerde ik alleen de kern en nam ik aan dat terugvouwen van de mantel en dan met kracht er in draaien wel genoeg zou zijn. Waarschijnlijk is dat voor 90% ook wel een goede verbinding, maar mocht het niet zo zijn kan je natuurlijk wel een moeilijk te vinden RFI bron hebben. De aardpen buiten is verbonden met een 25mm2 laskabel van zo een 3 Mtr naar de verdeler waar de coax kabel in huis komt. Dat is net in huis en beter zou buiten geweest zijn. In dat geval zou ik weer een waterdichte kast aan de muur moeten schroeven, dat zou geen mooie optie zijn. Daarbij komt nog dat mijn XYL natuurlijk geen kastje open gaat draaien in geval van bliksem (buiten aan de muur in de regen). Als mijn antennemast weer staat zal ik een betere bliksem beveiliging maken direct onder de mast. Maar voor nu is het beter dan helemaal niets. Omdat ik verder geen aarde gebruik van het huis is het tenminste iets veiliger nu.

De isolatie van de shack is erg goed. Tot nu toe heb ik eigenlijk bijna geen verwarming aan moeten doen. Als ik de computer en radio aan laat staan gaat de temperatuur 2-5 graden omhoog afhankelijk van de tijd en buitentemperatuur. Boven de 15 graden is het best te doen als je niet te lang zit. Tot nu toe is het er nog niet kouder geweest dan 10 graden. Als ik de elektrische verwarming aan doe (800W) is het binnen een half uur 18 graden, daarna kan ik hem wel uitdoen want de apparatuur houd die temperatuur mooi vast. Ik heb nog plexiglas voor de zijraampjes gemaakt voor extra isolatie omdat dat enkel glas is. Ik hoop dat dit genoeg is voor de extra koude dagen in Januari - Februari.

En geloof het of niet. Naast al het werk had ik ook nog even tijd om 25 QSO's te maken in de TARA RTTY contest en 100 QSO's in de EPC Ukraine PSK63 DX contest. Niet veel slaap gehad dus dit weekend ;-).

Friday, December 6, 2013

New tube for the mobile antenna

KD8RTT Tony made a similair antenna storage tube as I did a while ago. Although I used a carton tube which cannot withstand moisture, the tube broke last week. So I decided to copy Tony's idea and used a PVC pipe this time. I think this one will hold a lot better when stored in the car at different circumstances. I plan to use the mobile setup again in the 10m ARRL contest as I am on the job that weekend. I hope to make some QSO's from the car at lunchbreak. In the mean time most of the storm has gone. There seems to be no damage at the base antennas. I watched the glasfiber top tubes this morning when it started to get light, they bend nicely in the wind. I think they will be stronger then the aluminium tube I used before.

KD8RTT Tony maakte een soortgelijke antenne opbergbuis als ik deed een tijdje geleden. Alhoewel ik een kartonnen opberg koker gebruikte die natuurlijk niet tegen vocht kan. De koker brak afgelopen week dus ik besloot Tony's idee maar te kopiëren en een PVC buis te gebruiken. Ik denk dat deze een stuk beter tegen de verschillende omstandigheden in de auto kan. Ik ben van plan weer mobiel te werken in het weekend van de 10m ARRL contest omdat ik dan moet werken. Ik hoop dan in de lunch pauze wat QSO's te kunnen maken. Ondertussen is de storm iets gaan liggen. De basis antenne's hebben geen schade zo te zien. Ik heb even naar de glasfiber top buizen gekeken vanmorgen toen het licht begon te worden.Ze buigen mooi mee met de wind. Ik denk dat ze een een stuk sterker zijn dan de aluminium buis die ik hiervoor gebruikte.

Thursday, December 5, 2013

Another heavy storm approaching

Another heavy storm (Xaver) is approaching and will be very strong from 13:00 UTC. It will be there for about 24 hours.  I hope the repairs I made on the antennamast (glasfiber poles) will hold. This will defenitely be the big test. On the internet there are rumours that the 160m beam at radio Arcala (OH8X) has collapsed by a storm a while ago. Till now I cannot find anything about it yet.

Update: My XYL called me when still on the job. The antennamast was bend again she told me. When I finally got home it did indeed bend but that was because one of the radial support wires was broken. I could fix it easily.

De volgende zware storm (Xaver) komt er al weer aan en zal sterk zijn rond 13:00 UTC. Volgens deskundigen blijft de storm 24 uur aanhouden. Ik hoop dat de reparaties aan de mast (glasfiber buizen) het zullen houden. In iedergeval is dit de grote test. Op het internet gaan geruchten de ronde dat de grote 160m beam van radio Arcala (OH8X) is omgeblazen door een storm een tijdje terug. Ik kan er alleen geen bevestiging van vinden op internet.

Update: Mijn XYL belde me toen ik nog op het werk was. Volgens haar was de antennemast weer krom. Toen ik eindelijk thuis kwam wasde mast inderdaad flink gebogen. Maar gelukkig was het een kwestie van een nieuw touw aan 1 van de radialen. Ik kon het dus vrij makkelijk weer repareren.

Wednesday, December 4, 2013

The results of the WSPR test

Comparisation, click to view larger
Not unexpecting results on WSPR 10m last monday. The beam with twice the height of the vertical is far superior. Both verticals were almost equal. Unique spots count: PA4PS 32, PA1SDB 12 and PE4BAS 14. So if you really want to be a serious DXer or a contester you really need a directional antenna I think. It really is a miracle I make some DX at all and my contest scores are not that bad if you compare it to a station with a directional antenna. PA1SDB had problems to get out of Europe but in the end some decend spots were made by a few in the USA. I had only one station from Australia that spotted me in the morning, wheras PA4PS had a whole cluster of VK's that spotted him. A large difference. All of us did agree propagation was not at it's best. Hopefully it will improve before the ARRL 10m contest is on.

PA1SDB vertical
Geen onverwachte resultaten op WSPR 10m afgelopen maandag. De beam met 2x de hoogte van de verticale antenne's was een duidelijke winnaar. De resultaten met de verticale antenne's waren ongeveer gelijk. Unieke spots: PA4PS 32, PA1SDB 12 en PE4BAS 14. Dus als je echt serieus wilt gaan DXen of contesten dan is een richtantenne gewoon een must denk ik. Het is nog een wonder dat ik DX werk en ook nog redelijke scores haal bij sommige contesten. PA1SDB had echt problemen om Europa uit te komen, vooral in de ochtend. Later in de middag waren er toch nog een aantal Amerikanen die hem konden waarnemen. Ik had maar 1 station uit Australië die mij waarnam in de morgen terwijl PA4PS er een hele rits had, een duidelijk verschil. We waren het er allemaal overeens dt de propagatie niet op z'n best was en ik hoop dat het snel beter word voor de ARRL 100m contest.

More proof : PWR PA4PS - Antenna PA4PS - PWR PA1SDB

Monday, December 2, 2013

WSPR comparisation test

Just made....lowest scale.
Peter PA4PS, Peter PA1SDB and I will do a test today. Not a contest but just a comparisation test on WSPR. Settings WSPR with 500mW on 35% TX time on 10m from about 08:00 UTC till 20:00 UTC. PA4PS will use a FB33 beam on about 18m AGL, PA1SDB is using a Solarcon A99 CB antenna on 5 mtr AGL. I will use my homemade multiband vertical on 9m AGL. We are in the same area but living in different locations. It would be interesting to see what PA4PS will reach with 500mW on the beam compared to the verticals from the others.

Live material can be found on the WSPR database

Peter PA4PS, Peter PA1SDB en ik gaan vandag een test doen. Geen contest maar een vergelijkingstest op WSPR. Instellingen die we gebruiken WSPR met 500mW op 35% TX tijd op 10m vanaf ongeveer 8 UTC tot 20:00 UTC. PA4PS gebruikt zijn FB33 beam op ongeveer 18m boven de grond, PA1SDB een Solarcon A99 27MC antenne op 5 Mtr boven de grond en ik gebruik mijn zelfgemaakte multiband vertical op 9m boven de grond. We wonen allemaal in hetzelfde gebied maar wel in verschillende lokaties. Ik vind het interessant om te zien wat PA4PS nou bereikt met 500mW op de beam vergeleken met de verticals van de anderen.

Sunday, December 1, 2013

Bureau QSL

As always visiting the local radio club brings me a pile of paper QSL cards. I published some of the nice ones on my QSL gallery. I was surprised to find a QSL from my most loyal reader PE1BVQ Hans and fellow blogger PH0NO Lars in the pile. Both from our first phone QSO's. Thanks guys and a QSL is going your ways via bureau.Zoals altijd brengt een visite aan de verenigingavond een stapel QSL kaarten met zich mee. Ik heb de meest interessante gepubliceerd op mijn QSL gallerij. Tot mijn verassing vond ik in de stapel een QSL van bloglezer PE1BVQ Hans en medeblogger PH0NO Lars. Bedankt, en er is een QSL onderweg naar jullie via het bureau.

Saturday, November 30, 2013

Interesting HAM radio club meeting

Romantic Radio....
We had a very nice and interesting radiomeeting from our local radioclub last Friday evening. Well known DX operator PE5T Cees did a talk about the emergency transmitter of AM station radio Seagull which he designed and built. Very interesting and a eyeopener as I aways had a very romantic view on those old "pirate" like ship transmitting stations. In fact the transmitter is not on the ship but just on a piece of land together with a T-antenna, tuner and computer/internet. I think the ship is more like a commercial thing, like a logo. Although in case of emergency it is possible to use the ships antennamast. The transmitter is from the brand Blyth, a brand that is not making them anymore. There is not much info to be find about these transmitters. The music programs are made by several DJs just at their homes and then uploaded to the central computer which is doing the job by playing them at the right time together with the news and commercials. Nothing romantic about it....Just to put it in short terms, Cees was asked  to build a emergency transmitter in case the Blythe would have problems. He didn't want to use expensive components and the system should be 80% efficient. After some prototypes he finally bought a Behringer NU3000 PWM audio amplifier which powered a couple of FETs which transmit on MW AM with the help of a DDS. Well, that is very shortly formulated and probabely not entirely right. Unfortenatly my knowledge on the subject is not good enough, but it is very interesting though. If you ever have a chance to get to a meeting with PE5T  about this subject I can recommend it. Well it was a interesting evening and so there were some well known radio amateurs as well. Some of them not seen for a long time, some of them met in real life for the first time. That was the case with fellowblogger PA0O Jaap who I only talked to on air so far.

400W carrier, 1600W PEP
Onze afdeling (A60 Hunsingo) had vrijdag avond een interessante lezing van de bekende DXer PE5T Cees. Niet over DX of DXCC maar over de noodzender voor radio Seagull, een bekende AM "zeezender". Erg informatief omdat ik altijd een romantisch beeld heb van zo een zeezender. In feite staat de zender gewoon op land, er kan wel van de boot gezonden worden maar volgens mij is de boot alleen een soort reclame object tegenwoordig, alhoewel in nood de antenne van het schip wel gebruikt kan worden.. De (T-antenne) staat op het terrein van Frisia zout en is van het merk Blyth. Dit merk word al niet meer gemaakt en is weinig over te vinden. De programma's worden gemaakt door een aantal DJ's en ge-upload naar de computer die aan de zender gekoppeld is. Een speciaal software programma zorgt ervoor dat programma's, nieuwsuitzendingen en reclame netjes achter elkaar op de juiste tijden worden uitgezonden. Niks geen ruige tijden op de boot....weg romantiek ;-(. Even in het kort, Cees was gevraagd om een noodzender te bouwen in geval de Blythe het zou begeven. Cees wou daarvoor geen dure onderdelen gebruiken, daarnaast moest het systeem ongeveer 80% efficiënt zijn.  Na wat prototypen kwam hij uiteindelijk uit op een Behringer NU3000 PBM audio versterker die een aantal FET's voed die weer op een MW frequentie AM uitzenden m.b.v. een DDS. Zo is het wel eenvoudig geformuleerd denk ik en misschien zal het niet helemaal kloppen. Helaas gaat mijn kennis van deze materie niet zo ver. Interessant was het wel en indien men de kans heeft om de lezing van Cees bij te wonen zou ik dat zeker proberen. In ieder geval was de lezing zo interessant dat er deze avond een aantal bekende amateurs aanwezig waren, o.a. medeblogger PA0O Jaap die ik tot nu toe alleen nog maar via radio had gesproken.

Friday, November 29, 2013

Making a second floor shack ground

As mentioned before I once made a shack ground before in our previous house. If I think it over and compare it to the knowledge W8JI shares with us I probabely did not bad. On the picture you see my main ground buss directly behind the antennatuner and bonded with it by a large groundstrap. The red wires are bonded with all radio equipment, the green/yellow wire is the counterpoise, the black cable is very large welding cable going to the groundrod. The only thing I did wrong might be that the red cables are too long, I should have made a wider ground buss just below all the equipment to connect it to.

Just to be clear, the groundsystem I want to install is to minimize RF in the shack the groundsystem outside to the groundrod is only for AC mains safety and discharge of static during a thunderstorm when I disconnect all antenna cables. The type of groundsystem or counterpoise system I would want to install (if needed) will make the entire room, including the operator, "rise" in voltage to match the equipment chassis voltages. It also disperses or spreads the current and voltage around, reducing intensity of localized electric and magnetic fields. The idea is described at the website of W8JI and is worth trying. I don't know if the setup of my radio and computer will suffer from any RF disturbance in my new shack yet. Of course I will first try without all this and install this groundsystem if I encounter any problems.

Zoals al eerder vermeld heb ik in mijn shack in het vorige huis al eens een "aarde" gemaakt. Als ik het zo overdenk en vergelijk met de informatie die W8JI met ons deelt deed ik het misschien nog niet eens zo slecht. Op het plaatje zie je het aardpunt net achter de antennetuner en er mee verbonden met een brede aardlitze (net een stukje te zien). De rode draden lopen naar de chassis van alle apparatuur, de groen/gele is de tegencapaciteit en de zwarte kabel is 25mm kwadraat laskabel die naar de aardelektrode gaat. Het enige wat misschien fout was zijn de rode draden die te lang zijn. Het zou misschien beter zijn een zo breed mogelijk aardpunt onder de apparatuur te maken waaraan dan alles bevestigd word met zo kort mogelijke draden.

Voor alle duidelijkheid, het aardsysteem dat ik zou wil maken (indien nodig) is om RF in de shack te minimaliseren. Dit aardsysteem of tegencapaciteit moet de complete radioshack hetzelfde RF "potentiaal" maken als de (zend)apparatuur chassis. Het moet ook helpen tegen "lokale" magnetische en electrische velden door het verspreiden van verschillenden stromen/spanningen. Het aardsysteem dat buiten naar de aardelektrode gaat is puur beveiliging voor net gevoede apparaten, statische ladingen en als ik de (coax) kabels losmaak om een pad te hebben naar de aarde bij evt. onweer.  Het idee is beschreven op de website van W8JI en is de moeite waard om te proberen. Ik heb geen flauw idee of de radio/computer storing ondervind van RF in mijn nieuwe shack op het moment. Ik ga natuurlijk eerst eens proberen zonder deze aarde en als ik problemen ondervind kan ik altijd nog aktie ondernemen.