Friday, May 31, 2013

Radioshack update 4 -Slow progress-

It has been January since I last posted progress about my new radio shack. Progress is made but very slowly. It takes a lot of time to rebuilt an old attic. I managed to get a wall and a door in it and created a kind of walk in cabinet to store all of my stuff I don't use and don't want to throw away. Besides that I want to use a corner of it for 12V batteries that will be part of the solar system. Below a pitched roof there is always room you don't use, in my case on both sides. I don't think I will make a sliding door system which you see often, because it just is too expensive. Although I'm not really shure about that. The panels which I will install have to be removable as I want to have some cables in there. The idea is to make 2 different electrical circuits. 1 for the mains power 230V and 1 for 12V. I will install 230V LED TL-lights as back-up. But for everyday use I already have some 12V LED bars and strips which give more then enough light. For solar power charging I will try to at least have 2 times a 100W panel to charge something like a 100Ah deep cycle battery. Despite the possebility of having a central heating made in the shack I willl first try with electrical heating of about 800W which I can switch from 230V mains to 230V from a inverter fed by the solar system. That sounds small, but the shack is very small and very well insulated. I think it's possible together with heat generated by equipment to reach a comfortable temperature in the winter. Well, now it's just the last pieces to get all things ready. Hopefully I can move into the shack this summer.

View out of the window...
De laatste keer dat ik wat schreef over de voortgang van het bouwen van de nieuwe shack was alweer in Januari. En die voortgang word wel erg langzaam gemaakt. Het vergt toch wel erg veel tijd om een oude zolder helemaal om te bouwen. Ik heb het voor elkaar gekregen om een wan te plaatsen met een deur zodat ik nu een inloopkast heb waar ik de spullen kan bewaren die ik niet direct wil weggooien. Buiten dat komt daar ook de accu of accu's te staan voor het zon energie systeem. Onder een schuin dak is er ook altijd een ruimte die je niet gebruikt. Ik zal daar waarschijnlijk geen schuifdeuren voor maken zoals je vaak ziet. Het zou te duur worden. Alhoewel ik er nog niet helemaal zeker van ben. In ieder geval moeten aangebrachte panelen los gehaald kunnen worden omdat ik er wel wat kabels achter wil leggen. Het idee is om 2 gescheiden circuits te maken voor 230V netspanning en voor 12V vanaf het  solar systeem. Als verlichting ga ik zowel 230V LED TL lampen ophangen als allerlei 12V LED strips voor dagelijks gebruik. De TL gebruik ik dan als bijvoorbeeld de accu's te leeg zijn, als back-up zeg maar. Ik denk dat voorlopig zo een 200W aan zonnepanelen en een 100Ah tractieaccu eerst genoeg is, tenslotte zijn die dingen nog steeds prijzig. Ondanks dat ik wel de mogelijkheid heb om een centrale verwarming in de shack te maken ga ik het eerst proberen met een electrisch kacheltje van zo een 800W dat ik dan wil kunnen schakelen tussen 230V netspanning of inverter. Samen met de warmte van de apparatuur denk ik dat ik deze kleine maar goed geïsoleerde ruimte wel redelijk warm kan krijgen in de winter. Nu zijn het alleen nog even de laatste dingen die ik moet maken, de laatste stukjes van de puzzel zeg maar. Hopelijk kan ik deze zomer met de hobby bezig vanuit de nieuwe shack.
Tuesday, May 28, 2013

Frustration on JT9

It  has been a while that I had some time for playing radio. JT9-1 is the mode to test these days. But still you need a lot of patience using this mode. Sometimes I think "what am I doing here?" with this mode. This evening I used 10W from the Icom-706 which is not QRP but I hoped it would save me from a lot of frustration. It took a lot of time and effort to finally make some QSOs after all. I've been monitoring my modulation again but can't hear anything wrong. That and a lot of PE4BAS spots made me confident it could not be me. It's just a matter of persistence. Why is JA2ACI not decoding me? Well there are probabely more stations trying and I thought I just hold on. Well, the QSO took 10 minutes but I made it. But am I not frustrated anymore? Well, I think this is not a mode I am really going to like. Yes, it is interesting if everyone would work QRP on the 1W level. But I guess everyone uses it as just another way to QSO, no matter what power you use. Besides that I think it takes a lot of effort and time to make a actual QSO, it's just that I don't have the patience for it....

Het is alweer een tijdje geleden dat ik even tijd had om met de radio te spelen. JT9-1 is tegenwoordig de mode voor een test. Maar nog steeds moet je wel een hoop geduld hebben om deze mode te gebruiken. Soms denk ik zelfs "wat ben ik hier eigenlijk aan het doen?" als ik met JT9 bezig ben. Vanavond gebruikte ik 10W uit de Icom-706 en dat is niet echt QRP maar ik hoopte dat het me wat frustratie zou schelen. Het kostte me nogal wat tijd en moeite maar ik maakte uiteindelijk toch nog wat QSO's. Ik heb m'n modulatie nog even beluisterd maar kan nu niets geks meer horen. Dat en een heleboel PE4BAS spots op het cluster maakte me zeker dat het niet aan mij kan liggen. Het is gewoon een kwestie van doorzetten. Waarom decodeert JA2ACI me niet? Waarschijnlijk zijn er meer stations op hetzelfde moment aan het roepen maar ik dacht ik zet door. Nou het QSO duurde alles bij elkaar 10 minuten maar het lukte. Ben ik nu niet meer gefrustreerd? Ach, ik denk dat dit gewoon niet mijn mode is en nooit echt zal worden. Ja, misschien is het interessant als iedereen strikt QRP 1W zou gebruiken. Maar ik heb het idee dat iedereen JT9 maar gebruikt als gewoon nog een manier om een QSO te maken wat voor vermogen je ook gebruikt. Buiten dat denk ik dat het allemaal te veel tijd en moeite kost voor een paar QSO's, ik heb er gewoon geen geduld voor....

 

Monday, May 27, 2013

DL0BRF Borkumriff visiting the Eemshaven

Because of twinning between our municipality Eemsmond (were I live) and the german island Borkum (just about 10km from here) there was kind of a residents party organised in the Eemshaven. The Eemshaven is also the harbour from which there is a ferry to the island. The nice thing is that it is all nearby. As a ambassador from Borkum there would be the lightship Borkumriff visiting so we could all take a look around. Most interesting as I knew there was a amateurradio station on board which I worked back in 2009 with a broken antenna. To shorten the whole story my XYL, harmonic and I stepped aboard the Borkumriff and immidiatly there was a friendly german volunteer that showed us things around the ship. My german is not so good, but we understood most of what he told. Then we came near the radioroom and he told something like that it was the room were he was found most often. Well, I said, then you certainly are a "funkamateur". That's right.....he asked me a about my call and mentioned his as DD1BV Jakob who seemed to be also the license holder from the ships radiostation DL0BRF. Of course he let us into the radioroom were I met 2 other HAMs as well DL2LCE Steffen and DL1BFE Gregor.  They showed me the nice old equipment and of course their own portable radios. Gregor worked with a TenTec 555 and it was actually the first time I saw a radio like this with changeable band units. We had a nice chat and laughter although my german language is not really that good, the radio amateur language is universal. Great to meet actually neighbourstations from another country this time...a nice experience.

In verband met een stedenband tussen de gemeente Eemsmond (waar ik woon) en het duitse eiland Borkum was er een soort van inwonersfeest georganiseerd in de Eemshaven. De Eemshaven is tevens 1 van de havens waar een veerdienst vertrekt naar Borkum. Het mooie is dat het hier allemaal vlakbij is. Als ambassadeur van Borkum zou o.a. het lichtschip Borkumriff te bezichtigen zijn naast de andere aktiviteiten. Uiteraard interesseerde mij dat omdat ik wist dat er een amateurstation op dit schip zit, ik werkte deze in 2009 met een kapotte antenne. Om een lang verhaal kort te maken. Mijn XYL, QRP en ik zijn op de Borkumriff gestapt en werden gelijk rond geleid door een vrijwilliger die natuurlijk zeer snel duits praat. Goed, mijn duits is niet best maar begrijpen deed ik alls wel. We kwamen uiteindelijk in de buurt van de radiohut toen hij zoiets zei als dat het zijn domein was. Aha, ik zeg dan ben jij ook zendamateur? Gelijk werd naar mijn call gevraagd en het ijs was gebroken. Het bleek DD1BV Jakob te zijn, tevens de licentiehouder van DL0BRF de call van het schip station. Uiteraard mocht ik uitgebreid de radiohut bekijken waar nog 2 collega amateurs waren. Ik werd hartelijk ontvangen door DL2LCE Steffen and DL1BFE (Beste Funker von Emden ;-)  Gregor. Ze lieten me de oude scheeps apparatuur zien, maar ook hun eigen portabele stations. Gregor werkte met een TenTec 555 en het is eigenlijk de eerste keer dat ik een apparaat zag met uitwisselbare band units. We hebben wat gepraat en gelachen ondanks dat mijn duits erg slecht is. De amateur taal is universeel! Leuk om eigenlijk buurtstations te ontmoeten uit Duitsland dit keer...een leuke ervaring.Sunday, May 26, 2013

PACC 2013 results

I received the scores from the PACC 2013, which are always printed in the dutch VERON amateurradio magazine Electron. I managed to get 5th place from 156 participants in the SO SSB Low Power section. Well, not bad I think. At the moment I think just over 600 QSO is the limit for my station right now. I will need a better (beam) antenna if I want to have a score like the first 3 participants. The horizontal loop scores at the low bands, but a vertical just isn't good enough for the high bands.

Ik heb vandaag de scores van de PACC 2013 eens bekeken. Toch mooi 5e geworden van de 156 deelnemers in de SO SSB LP sectie. Niet slecht dacht ik. Op het moment denk ik wel dat iets over de 600 QSO's de limiet is voor mijn station. Wil ik een hogere score halen zoals de eerste 3 dan zal er toch een beam antenne moeten komen. De horizontale loop doet het goed op de lage banden maar voor de hoge banden is een verticale antenne echt niet genoeg.


Friday, May 17, 2013

MARID, Brandaris, PI3WAD and "ut Seinhuske"


Writing this post took some time. Time to investigate on the internet and mailing with other HAMs. After all it's not yet complete and it could be updated as soon as I discover new things, photo's or anything.

My XYL and I visited the Island of Terschelling first days of May to have a break from the busy life we have, sometimes you really need it. No radio and internet this time, just enjoy it the old fashion way. Well...When we arrived on the island I was immidiatly attracted by a small house on top of a high dune. It had some antenna's. When I take a closer look I was convinced these were all amateurradio antennas. So, the last day of our stay on the island we climbed to the small house and I discovered the amateur repeater call PI3WAD on a wooden sign. And another sign revealed the name of the house as "ut Seinhuske" (translated "(CW) signal house") Blame me, I didn't have the HT with me to test this repeater, after all it was not there anymore but I didn't know that! I noticed a 2m beam in the mast with a strange kind of rotorsystem. It made me curious and it intrigued me. The house itself is in bad shape. No one living there. Back home I searched the internet and asked some questions on a HAM radio forum about the history of this building. Why was this house built and when? Who made the rotorsystem? Who used it and what had HAM radio to do with it? I was contacted via e-mail by PA3CWN Oene who lived on Terschelling, he wrote me some interesting information and directed me to PE1OEZ Wietse who was born on the island and still goes there regularly to visit family...and still has a working APRS station in the small building. He wrote me even more information. Slowly I got a picture from a few things happening from 1946 till now.

Who ordered to build the small house: From what I found on the internet probabely the Dutch Navy or the  Dutch government. Build approx 1946/47 on a concrete base were previously the Germans had a search light in WW2, a few photos a dutch text  here.

Why was it build and what was it ment for: Again from the internet, it was probabely build as listening post for the navy secret intelligence (MARID). Called post "Tango", and probabely listening for the russians in the cold war. Another option is the use as a direction finding station. Together with 2 other buildings at IJmuiden and Hoek van Holland, a photo from the house at Hoek van Holland can be find here. Not so exciting as it was for finding ships and all was controlled by Scheveningen Radio (PCH). After some searching it is clear there even was a 4th house at Huisduinen in Den Helder.


Who made the mast and rotor system: Fred PE1DJE made the mast and rotor. Fred was janitor of the house together with PA0WTS Gerard. They rented the house from SBB (the Dutch governmental forest management) who is still owner of this building. The rotor motor was in the house and probabely made from a car wiper motor. Hopefully I can get a photo from it later.

What was the house used for by HAMs: It was was used for contesting. In 1994 they used the call PA6BRD which was a SES for the celebration of 400 years lighthouse Brandaris. The Brandaris is the most famous lighthouse in the Netherlands and is on this island. About 15 years ago a couple of HAMs from another region installed a 2m repeater PI3WAD in the building, because of the location it had great capabilities. But it was too difficult to do the necessary maintenance from a far away region. So after a few years the moved the repeater to a windmill near the city of Harlingen at the dutch coast. In 2008 there was a activation from the house by PA0HFT and a few other HAMs, you can find some photos here. Some of the photos show you the interior of the small house.

More interesting information: There seem to be a marine radio at the building which was connected to the look out post at the Brandaris by telephone. When they were contesting there was some RFI at the phone line resulting in some strange voices transmitted and received by ships who gave their comments on it of course. They never took action to solve it as the use fo a contest was just incedentically.

Around the time the lighthouse Brandaris was undergoing a big renovation (1977?) the house was used as back up look out post.

And now?: The HAMs involved don't rent the house anymore. PE1OEZ is the only one that still has a APRS station inside the house. He just placed new antennas and coax on the house last year. The house is in a miserable condition and if they don't do anything it will be lost within 10 years I think. SBB has ideas for a information site or even a bridal suite, but hasn't got the finances. If the house will be lost I hope that this information can be found on the internet for a long time to preserve the history in a way.

Thanks to: PA3CWN, PA0LMD, PE1OEZ en PA7D for all inside information. I would never be able to write this post without them.


Het heeft me even tijd gekost om dit stukje te schrijven vanwege het uitzoeken en speuren naar gegevens die ik kon gebruiken. Het kan zijn dat ik dit stukje nog af en toe bijwerk als ik nieuwe gegevens, foto's of andere interessante dingen ontdek.

Mijn XYL en ik zijn begin mei een paar dagen naar Terschelling geweest. Een beetje genieten van de rust, wel nodig af en toe. Dit keer geen radio en internet mee. Gewoon ouderwetsch genieten dus.
Maar ja....

Bij aankomst op het eiland viel mij direct het huisje met antenne's boven op 1 van de hoogste duinen van het eiland op. De laatste dag dat we er waren hebben we dit huisje nog bezocht en trof ik niets vemoedend de repeatercall PI3WAD aan. Wat me verder opviel was het aparte rotormechanisme in de mast bij het huisje. Alles inclusief het huisje is in zeer slechte staat. Het intrigeerde me en ik ben eens gaan spitten naar de geschiedenis. Wie maakte er gebruik van het huisje? Wie heeft het rotorsysteem en antenne's geplaatst? Wie heeft opdracht gegeven het huisje daar op een voormalige 2e wereldoorloog bunker te bouwen? Ik kwam in contact met Oene PA3CWN die op Terschelling heeft gewoond na een vraagstelling op zendamateur.com. Hij gaf mij wat meer info omtrend het gebuik door amateurs. Daarna kwam ik via Oene in contact met PE1OEZ Wietse die op Terschelling geboren is en die niet alleen meer van het huisje weet maar ook zelfs nog een APRS station heeft draaien vanuit het huisje.

Een paar antwoorden die ik vond na veel speurwerk op internet en via diverse radio amateurs die er mee te maken hebben gehad.

Wie heeft opdracht gegeven het huisje te bouwen: Waarschijnlijk is het huisje net na de oorlog Hierover is een leuk verhaal te lezen op internet. (1946/47) gebouwd in opdracht van de nederlandse marine of door de overheid. Het huisje staat op een 2e wereldoorlog bunker/grondplaat waar een zoeklicht van de duitsers op bevestigd was.

Waar is het in eerste instantie voor gebruikt: De MARID (Marine Inlichtingen Dienst) had er een luisterpost "Tango" volgens diverse bronnen op internet. Er word wel verteld dat het iets met de koude oorlog te maken had. Maar de MARID had zeer strenge geheimhouding en waarschijnlijk is er daarom niets over te vinden. Een andere optie  is dat men dit station samen met 2 soortgelijke huisjes in IJmuiden en Hoek van Holland gebruikte om kruispeilingen te doen. Minder spannend daar het gewoon om peilstations ging van Scheveningen radio. Het bewijs hiervoor vond ik hier. Hier uit blijkt dat er nog een 4e huisje was bij Huisduinen in Den Helder.

Wie heeft het rotor systeem en antenne's geplaatst: De rotor en de mast zijn gemaakt door Fred PE1DJE. Fred was samen met PA0WTS Gerard de beheerders van het Seinhuisje en huurden het van Staatsbosbeheer (SBB). De rotor werd gemaakt van waarschijnlijk een ruitenwissermotor met een fietstandwiel die op zijn beurt weer met een ketting een tandwiel aandreef waarop ook een staaldraad zat die de mast kon draaien. Volgens PE1OEZ Wietse zit de rotor op het moment vast, misschien kan ik via hem nog aan een foto komen van het geheel in het huisje.

Waar is het huisje voor gebruikt door zendamateurs: Voor diverse contesten. In 1994 met de call PA6BRD i.v.m. het 400 jarig jubileum van de vuurtoren Brandaris. Zo een 15 jaar geleden hebben PA0HFT/PA5TS/PA0I en PA0LMD uit de regio Apeldoorn de VHF repeater PI3WAD geplaatst. Volgens een mail die ik kreeg van Douwe PA7D een zeer goede repeater met prima bereik. Echter de onderhoudswerkzaamheden moesten vanuit Apeldoorn gedaan worden. Dit was natuurlijk een moeilijke zaak en daarom is de repeater na enkele jaren verhuist naar een windmolen te Harlingen. Voor zover ik kan vinden is in 2008 het huisje nog gebruikt als contest lokatie door PA0HFT en nog een aantal amateurs, een leuke foto reportage kun je hier vinden. Hier en daar zie je foto's van het interieur en dat is natuurlijk wel weer leuk.

Meer interessante wetenswaardigheden: Er was ook nog een soort marifoon relaispost aanwezig, die via een telefoonverbinding weer met de Brandaris verbonden was en PA3CWN herinnerd zich dat ze wel eens naar het marifoonkanaal zaten te luisteren tijdens een contest. Sommige schepen melden dan dat er een vreemd onverstaanbaar gebrabbel op de lijn zat. De SSB signalen stoorden op de telefoonlijn, wat weer via de marifoon werd uitgezonden. Maar omdat het bijna nooit voorkwam werd er nooit wat aan gedaan.

 Rond de tijd dat men bezig was de Brandaris te verbouwen (lift etc. rond 1977?) hebben de vuurtorenwachters nog een poosje in het huisje gezeten en het gebruikt als noodpost.

En nu? Voor zover bekend hebben de zendamateurs de huur opgezegd. PE1OEZ is de enige die nog een APRS station heeft staan in het huisje. Hij heeft de antenne's en coax vorig jaar nog vernieuwd vanwege water in de coax. Het huisje is in zeer slechte staat en SBB weet eigenlijk nog niet echt wat ze ermee moeten. De ideeën lopen uiteen van een informatiepunt tot bruidssuite. Maar eigenlijk is nergens geld voor. Volgens Wietse PA1OEZ staan de nieuwe kozijnen al klaar, maar of die er ooit in komen? Kijk maar eens goed naar de foto's. Als er niets gedaan word staat het huisje er over een jaar of 10 niet meer...in ieder geval staat het hier nog wel een tijdje in dit blog en hoop ik dat dit stukje geschiedenis door velen gevonden kan worden.

Met dank aan: PA3CWN, PA0LMD, PE1OEZ en PA7D voor alle inside informatie. Zonder hun hulp had ik dit stukje niet kunnen schrijven.


Saturday, May 11, 2013

Dutch mills on the air and visiting the Goliath

There is the national mills day this weekend. This same weekend enthousiastic radio amateurs are activating some of these mills in the "Mills on the air" event. A good radiofriend PD7BZ Bernard is activating the dutch mill "De Eendracht" in Gieterveen together with PD5JFK Jelle since 2009. This year active as PD13MILL. At this same weekend there is a similar event in the UK. Always nice to work them especially if you like mills. Well, the closest mill here "De Goliath"in de Eemshaven is appearing on my QSL card. We visited it today. No radio activities, might do that in the future. The weather was not to good but we enjoyed the cup of coffee and the explanation about this watermill. 

Dit weekend is de nationale molendag. Op het zelfde moment gaan enthousiaste radio amateurs sommige van deze molens "aktiveren" in het "Molen on the air" programma. Een goede radio vriend PD7BZ Bernard activeerd al sinds 2009 the molen "De Eendracht" in Gieterveen samen met PD5JFK Jelle.Dit jaar zijn ze aktief als PD13MILL. Dit zelfde weekend is er een zelfde aktiviteit vanuit Engeland. Altijd leuk vooral als je interesse in molens hebt. De dichtstbijzijnde molen hier is "de Goliath" in de Eemshaven welke ook staat op mijn QSL kaart. We zijn er vandaag wezen kijken. Geen radio aktiviteit, misschien in de toekomst een keer. Het weer was niet erg goed maar we genoten van een kopje koffie en een lekkere koek. Leuke uitleg en demonstratie van deze poldermolen die het water uit de polder maalt met een vijzel.Friday, May 10, 2013

Clicking noise in JT-9

Last time I wrote about the digital JT9 mode I was a little disappointed. It seems I was not decoded by the stations I wanted to contact. Julian G4ILO did comment that it could be my modulation. So, I monitored my modulation both on the FT817 as the IC-706. Indeed I sensed I kind of clicking noise on both rigs. Well, installing directX did solve my problem. It sounds much better now. Just look out if you install directX, it wants to install a toolbar and you have to check it off. But although modulation is a lot better now my efforts to contact the strong signal of PJ2MI this evening on 20m didn't work out at all. It seems he did see my signal on the waterfall, but the message is clear. Although spotted numerous times on the cluster it still is not easy to make a QSO in this mode.

De laatste keer dat ik over de digitale mode JT9 schreef was ik een beetje teleurgesteld. Het leek wel of ik niet gedecodeerd werd door de stations waar ik graag een contact mee wou maken. Julian G4ILO reageerde dat het misschien aan mijn modulatie ligt. Dus heb ik vanavond even geluisterd naar het signaal van de FT817 en de IC-706. En inderdaad ik hoorde een soort klik geluid in de modulatie. Het installeren van directX gaf een stuk verbetering, het geluid is veel zuiverder nu. Kijk wel uit als je directX installeerd, je krijgt de keuze om zo een vevelende toolbar in je browser te installeren dus uitvinken dat ding. Maar ondanks dat mijn modulatie nu goed is en ik weet ik veel hoe veel keer gespot word op het cluster krijg ik geen verbinding. Zie het commentaar van PJ2MI die blijkbaar mijn signaal wel ziet in de waterval op 20m. Het blijft voor mij moeilijk om met laag vermogen (5W) een QSO te maken in deze mode.