Saturday, June 30, 2012

6m DX today

My XYL and daughter were visiting my mother in law and I spend a day at the job today. It was a opportunity to spend a hour on 6m searching for DX in the evening. I guess some of the readers will not call it DX, but for a  modest station and a small vertical at 5m height it is.
Mijn XYL and dochter waren op bezoek bij mijn schoonmoeder vandaag en ik moest even invallen op het werk. In de avond had ik 1 van de weinige momenten tijd voor de radio, tijd voor 6m DX. Al zullen sommige lezers het geen DX noemen, voor een eenvoudig station en een kleine verticale antenne op 5m hoogte is dat het wel.


Friday, June 29, 2012

Pioneering WSPR at 6m

It was unbelievable hot weather yesterday and a forecast for thunderstorm. Usually at those moments it is excellent 6m time. I don't have much time to hobby lately but can manage some WSPR now and then. WSPR on 6m seems not too populair yet as PA0O wrotes in his blog. But I received at least one pioneering USA station KA1MDA with 5W. He didn't receive my 1W signal yet. But it doesn't matter, as I don't have a super 6m setup with just my W2000 on 5m above the ground. I think receiving this is already remarkable.


Het was gisteren erg warm en plakkerig en de voorspelling was onweer, uiteindelijk hebben we hier niets gehad. Meestal is het dan 6m tijd, super propagatie. Nu heb ik niet zo veel tijd voor de hobby, maar een beetje WSPR lukt altijd wel. WSPR op 6m schijnt nog niet erg populair te zijn zoals PA0O als schreef in zijn blog. Maar toch hoorde ik met WSPR een pionier uit de USA de KA1MDA met 5W. Hij ontving mijn 1W signaal nog niet. Maar dat maakt niet uit, gezien mijn beperkte antenne setup de W2000 op 5m hoogte is het ontvangen van een WSPR signaal over die afstand toch al een mijlpaal denk ik.Tuesday, June 19, 2012

Triple the fun!

Activating a Island like I did is fun. But actually this hobby has more to have fun with. Like writing about the activation and the preparations and at the end designing a QSL to confirm it all. Designing QSL cards is what I already begun with in the eighties and since the computer era it became easier not designing on paper anymore. My daughter Anneli has designed me something on fathersday too on paper that is, it's incredible what a little girl aged almost 2 can do. Of course with a little help from my XYL.


The cards for the activation were designed within 10 minutes and ordered 20 of them at kaartje2go. I designed them last Sunday evening and they arrived today, very fast delivery. The size is 10x15cm so I have to cut them to a size of 9x14cm which is the normal size of a QSL card. I took that in mind when designing, so it will give me no problem.


Talking about QSL. I just received the confirmation from NH2DX Guam Island, QSO made last year in the 10m ARRL contest. I did send him 1 USD for postage which I normally never do. But there is no other way of obtaining this QSL, so I had no choice.
I desperately wanted it.


Het activeren van een eiland met de radiohobby is natuurlijk erg leuk. Maar deze hobby kent meer aspecten waar je een hoop plezier aan kan beleven. Zoals het schrijven over de activatie en de voorbereidingen en aan het einde van de rit natuurlijk het ontwerpen en versturen van de QSL kaart om de activatie te bevestigen. Ontwerpen van QSL kaarten deed ik al in de tachtiger jaren en sinds de komst van de computer is het er alleen maar makkelijker op geworden. Geen gedoe meer op papier maar hup, rechtstreeks een digitaal plaatje dat je kan versturen naar de drukker. Mijn dochter Anneli doet het ontwerpen echter nog op papier al zal dat niet lang duren denk ik. Voor vaderdag heeft ze voor mij een mooie kleurplaat gemaakt. Ongelooflijk wat zo een klein meisje van bijna 2 jaar al kan, uiteraard met een klein beetje hulp van mijn XYL.


De kaarten van de activatie heb ik in 10 minuten ontworpen op zondagavond. Vandaag lagen ze al in de bus, snelle afhandeling via kaartje2go. 20 kaarten besteld, voor grotere aantallen kun je beter iets anders zoeken. Maar de meeste online drukkers hebben een minimum afname van 100 stuks. De afmeting is standaard postkaart formaat 10x15cm, van alle kanten even een halve centimeter afhalen om het standaard QSL formaat van 9x14cm te krijgen, daar heb ik al rekening mee gehouden. 


Over QSL gesproken, vandaag kreeg ik de bevestiging binnen van NH2DX uit Guam. Gesproken afgelopen jaar in de 10m ARRL contest. Ik heb hem 1 USD gestuurd oor porto kosten, iets wat ik nomaal nooit doe. Maar een andere manier van QSL krijgen was er niet, dus veel keuze had ik niet. En ik wou echt graag deze QSL hebben.

Thursday, June 14, 2012

PAFF-017/EU-038 Schiermonnikoog Island report

Better late then never, here is my recent activation report. Never trust the weather forecast. As the forecast for our region last weekend was reasonable. But when I woke up Saturdaymorning and took a look outside it was storm and rain. Temperature 14 degrees C maximum, too cold for the time of the year. Anyway, preparations and appointments were made and I had to go to Schiermonnikoog Island. We didn't take the ferry but chartered a small boat. A lot more adventure you would think. But actually it wasn't that rough on the sea, only rain a lot of rain. After a lunch in the famous Hotel v/d Werf on the Island I rented a bike and cycled to the center part of the Island where it is very quiet. I couldn't choose a ideal location as there was too much wind. I found a good place behind a dune and out of the wind. I set up the antenna and took the radio and SWR meter as far out of the rain as possible. Now a problem occured that I did not count on, the Superantenna MP-1 is not rain resistant. Whatever I tried I could not get the SWR any lower as 2,1:1. So my QRP station was even more QRP because of some loss. Still I could make some QSOs on 20m and even one on 17m. At the end I had 14 QSOs in my log. I tried on 15m 10, and 40m as well but although I heard a lot of stations I was not heard by any of these. Especially Japanese stations like JE7YSS were a real 58 without QSB on 15m, I shot a small video of his signal. Unfortenately I had no 3G internet connection at that location so I couldn't make a spot on the cluster. I couldn't reach any repeater as well, sorry for the local stations that probabely tried. Although I the intention was to work a lot more I'm satisfied with the 14 QSOs. I think the way I did it, QRP with a small antenna that didn't work, it is still a miracle that I made any QSO.

Beter laat dan nooit, hier is het verslag van de activatie. Vertrouw nooit op het weerbericht! De weersvoorspelling voor afgelopen zaterdag was de hele week redelijk. Maar toen ik zaterdagmorgen opstond en naar buiten keek was het allemaal regen en een hele harde wind. Temperatuur max. 14 graden, veel te koud voor de tijd van het jaar. Helaas, all voorbereidingen en afspraken waren al gemaakt en ik moest naar Schiermonnikoog. We gingen niet met de veerboot maar met een gehuurde kleine boot, meer avontuur zou je denken. maar de zee was nog vrij kalm, alleen veel regen erg veel regen. Na de lunch in het beroemde Hotel v/d Werf heb ik een fiets gehuurd en ben ik naar het midden van het eiland gereden om daar een plekje achter een duin te vinden uit de wind. Erg rustig daar, maar niet de ideale plek natuurlijk. De radio en SWR meter zo droog mogelijk neergezet en de antenne opgezet. Helaas blijkt de MP-1 een mooi weer antenne, daar had ik eigenlijk geen rekening mee gehouden. SWR kreeg ik niet onder de 2.1:1, dus was ik wel heel QRP door het verlies. Toch nog QSO's kunnen maken op 20m en één op17m, 14 in totaal. Ik heb nog geprobeerd op 10, 15 en 40m maar kreeg geen respons alhoewel de stations wel met zeer goede signalen binnen kwamen. Speciaal de Japanse stations waren erg hard, zie de video van hoe het signaal van JE7YSS binnenkwam. Helaas had ik op die plek geen 3G internet verbinding en kon ik dus geen spot plaatsen voor mezelf, ook repeaters waren onbereikbaar dus geen lokale stations kunnen werken. Alhoewel de bedoeling was dat ik veel meer QSO's zou maken ben ik toch nog tevreden met de 14 QSO's. Gezien het QRP gebruik met een antenne die niet werkte is het zo ie zo een wonder dat ik toch nog QSO's maakte.Monday, June 11, 2012

Schiermonnikoog Island EU-038 PAFF-017 activation video

Just the video from the activation as I don't have time to write a proper report yet. I need to type the log into the computer and send it first. I had very bad weather, rain and lots of wind. But I didn't want to cancel the activation after so much effort into the preparation and whole trip.

Alvast de video van de activatie omdat ik nog geen tijd heb om een goed bericht te schrijven. Ik moet eerst het log nog in de computer zetten en versturen. Ik had extreem slecht weer, veel regen en wind. Maar als echte radioman wou ik deze activatie niet afzeggen na zoveel moeite en voorbereiding.
Thursday, June 7, 2012

More preparations and a 2nd "Greenday"

Prepared the equipment to get with me in the backpack. I made another radial system consisting of 4x 10m (33ft) radials and 1 shorter radial of about 3m. I made some tests and SWR is below 1:1,6 on all bands with reasonable bandwidth. Experimenting with the radials did make clear to me that it doesn't matter if the radials are stretched out or just in a pile, although it will have effect on the radiation pattern I presume. I will take the Welz SWR meter with me instead of a antenna analyzer as I want to monitor my SWR continuously taking the damage PA1B had on his FT-817 in mind. The Super Antenna MP-1 is stored in the carton case. I take a 7Ah gel battery with me. The battery inside the FT-817 is fully charged as back-up. Logging will be on paper. 


Now reading the contestcalendar by PG7V I discovered a second "Greenday" organized by some Romanian organisations called Green Party  2012 on Saturday. Since one of their rules forbid self spotting I'm not shure if I take part or in that case I will not announce my frequency on a DXcluster. I decide what to do when I'm actually on-air. Of course I will at least send a checklog and all contesters are invited to contact me when I'm on air.


I will take the little Baofeng HT with me as well and will monitor PI2DZL 70cm repeater for those stations nearby that want to try with me. We can arrange a simplex QSY frequency to make a valid QSO.


Vandaag de laatste voorbereidingen gedaan voor de spullen de ik meeneem in de rugzak. Ik heb een ander radialen systeem gemaakt omdat de antenne niet 1:1 te krijgen is met het origineel. Het nieuwe systeem bestaat uit 4 radialen van 10m en 1 korte radiaal van 3m. SWR blijft nu onder 1:1,6 op alle banden met redelijke bandbreedte. Al experimenterende kwam ik er overigens achter dat het niet uitmaakt of de radialen strak gespannen zijn of gewoon los neergegooid worden, SWR blijft hetzelfde het stralingspatroon zal wel iets wijzigen denk ik. Ik neem de Welz SWR meter mee om continu de SWR in de gaten te kunnen houden met de schade die PA1B had aan zijn FT-817 in gedachten. De Super Antenna MP-1 zit in de kartonnen koker. Ik neem een 7Ah gel accu mee e de accu in de FT-817 is vol geladen om te dienen als back-up. Loggen doe ik op papier.


Nu las ik vandaag de contestkalender van PG7V en ontdekte nog een "groene" dag. Green Party 2012 georganiseerd door Roemeense organisaties op zaterdag. 1 van hun regels verbied zelf spotten op een cluster. Ik weet niet of ik dan meedoe, want als ik niet gehoord word is zelf spotten essentieel. Als ik genoeg animo krijg doe ik wel mee en laat ik dus niet weten op welke frequentie ik zit. In het eerste geval zal ik zeker een checklog sturen. Wat ik doe zal ik beslissen als ik daadwerkelijk aan het roepen ga. En alle contesters zijn welkom natuurlijk mij aan te roepen.


Ik neem de Baofeng portofoon mee en zal PI2DZL op 70cm uitluisteren voor de radioamateurs in de buurt die een QSO willen maken. We kunnen natuurlijk een simplex frequentie afspreken om het een geldig QSO te maken.

Wednesday, June 6, 2012

Preparations for a WFF/IOTA activation


This post is written as info for everyone but also important for me to not forget anything. I'm on Schiermonnikoog Island (EU-038) again on Saturday the 9th of June. Don't ask what I'm doing there as it has to do with my job, not working actually but for fun. And so this lucky opportunity gives me time to activate a HF portable station activating a IOTA EU-038 and taking part in the WFF program PAFF-017. I really want to succeed and make many QSOs, and lucky me there is this event from the World Flora & Fauna program called "Green Day" exacty on that date. I already registered myself on their website. I guess it should generate enough pile-ups. So, what is that WFF actually? Well, it's a program you can compare with for example IOTA and SOTA activations. Only this time you are activating a national nature park or nature reserve. Rules are simple: You have to be portable and can't use structures to set up your antenna except for trees.

Since there are some others that are much more active in this WFF program I searched for good tips and advise to make this activation a succes. I found a nice weblog by PH0NO Lars (yes he is vinyl record collector). I wrote Lars a e-mail and got some very valuable advise I would like to share for anyone that would like to do a WFF activation.

 • You don't have to be a member of the WFF program.
 • You need to prove that you where there by photo/film for example GPS info or objects.
 • You better announce your activation on the WFF44 yahoogroup
 • If you got a wireless internet connection available, spot yourself to wake up hunters.
 • Make separate accounts for you /P activations in eQSL and LOTW with the different locators in mind.
 • You need to send your log and prove to the national representative. In our case PA3FYG here in the Netherlands
The number "44" is important in this WFF program, and is used like "73". This is from their website: 

Amateur code 44!
The first digit "4" represents the four elements: earth, water, air and fire. The second digit "4" represents the four cardinal directions: north, south, west, east. Broadcast amateur code in the form of two-digit "44" as a motto WFF Foundation has become a tradition of many thousands of radio amateurs from around the world that reflect their attitude towards the preservation of Planet Earth and the desire to live in harmony with nature.
While having a QSO with the WFF expedition, welcomed the transfer of two-digit number - 44!

Well I'm not a nature or environment activist but the thought of this WFF is a very noble one.
I'll be active from the Island from about 11:00 UTC till 14:30 UTC, I'm not shure which band I'll choose, probabely I'll switch bands on location. I'll try to send spots via a DXcluster so keep a eye on that if you want to work me.

Ik schrijf dit ter info voor iedereen maar ook om zelf niets te vergeten. Op Zaterdag 9 Juni ben ik weer op Schiermonnikoog (EU-038). Vraag me niet wat ik er precies doe, ik ben daar vanwege m'n werk. Niet om te werken maar gewoon voor de fun. Ik heb het geluk dat ik het kan combineren met het activeren van IOTA EU-038 en WFF PAFF-017. Ik wil er wel graag een succes van maken en hoop op veel QSO's. En hoe kan het, er is een speciale "Greenday" precies in dat weekend, goed voor een pile-up. Ik heb me alvast opgegeven op hun site. 
Wat is dat WFF precies? Nou het is een organisatie of een programma dat lijkt op dat van het IOTA en SOTA programma, alleen dit keer gaat het om het activeren van een nationaal park of een natuurreservaat. De regels zijn in feite simpel; je moet portabel zijn en je mag de antenne niet aan een gebouw of dergelijke vastmaken. Een boom mag je wel gebruiken.


Omdat er anderen zijn die veel aktiever zijn met het aktiveren van WFF heb ik eens gezocht naar goede tip en advies om een dergelijke aktivatie tot een succes te maken. Ik vond een leuk weblog van Lars PH0NO (Ja hij verzameld LP's). Ik schreef Lars een e-mail en hij gaf me wat waardevolle tips die ik graag wil delen voor iedereen die dit ook eens wil ondernemen.


 • Je hoeft geen lid te zijn van het WFF programma
 • Je moet bewijzen dat je op de plek geweest bent met foto's of een plaatje met GPS data.
 • Het beste is je activatie vooraf te melden op de WFF44 yahoogroup
 • Als je een 3G (mobiele internet verbinding) hebt kun je een melding maken op een DXcluster om WFF jagers wakker te schudden.
 • Maak verschillende accounts op eQSL en LOTW, i.v.m. met andere locators dan je thuis QTH.
 • Je moet je log sturen + bewijs sturen naar de locale WFF beheerder. In ons geval is dat PA3FYG. Het nummer "44" is belangrijk binnen dit WFF programma en word gebruikt zoals " 73". 
Dit staat er over op hun website:


Amateur code 44!
Het eerste nummer "4" staat voor de 4 elementen: aarde, water, lucht en vuur. De tweede "4" staat voor de 4 windrichtingen: noord, zuid, west en oost. Zend de amateur code "44" als een traditie die al vele andere amateurs overgenomen hebben om te reflecteren dat ze geven om het behoud van de aarde en het leven in harmonie met de natuur. Als je een QSO maakt in een WFF expeditie zou het mooi zijn om de "44" te gebruiken.

Nou ben ik niet zo een millieu activist, maar het is wel een nobele gedachte achter de WFF. Ik zal proberen aktief te zijn vanaf het eiland van 11-14:30 UTC. Dat is van 13-16:30 lokale tijd. Ik weet nog niet welke band ik ga kiezen maar wil proberen dit op een DXcluster te zetten. Dus houd het goed in de gaten als je een QSO met me wilt maken.

Sunday, June 3, 2012

Reconnaissance

Well I've been on the Island of Schiermonnikoog (EU-038), one of the Dutch wadden islands at Thursday 24th of May. Actually I was there many times before. But this time with my dad only as a present for his 66th birthday at the start of the year. We had a great day with warm weather. And of course I had another task, find a good quiet DX location for a activation on this Island. Most of the Island is a national park and cars en motors are not allowed. Although there are a few cars and coaches from the inhabitants the main travel is made by bicycle which you can rent on the Island. So that is what we did and we had a lot of fun starting with a Irish coffee in the morning. I brought my little Baofeng HT with me and did call on several repeaters from the best location on the Island you can imagine on top of a 2nd WW German bunker "Wassermann"  it's I think the highest point which you are allowed on at the Island and from there you have a excellent 360 degree view. I could easily open repeaters from Groningen (39km), Heerenveen (62,2km) and Delfzijl (52,4km) with the 2W Baofeng UV3R HT. I made a QSO with PA1CT on the Groningen repeater and switched over to Heerenveen were I met PA5RR for a nice QSO. Unfortenately this location is too busy for a HF station as it is the main observation post on the Island. So I've been looking for another quiet location and hope I found something. Time will tell if it was a good choice. Last time I as radio active from this Island was in September 1987 on 11m, I worked a couple of stations in Europe then with 10W SSB and a "boomerang" balcony antenna. I remember I had a beacon station running at home that did switch a basestation 1W signal on the air for 15 minutes at 8 O'Clock in the evening. That way I could test my antenna setup on the Island, so I could see if something improved when changing the antenna setup. Nice experiment long time ago.

Een tijdje terug op 24 mei ben ik weer eens op Schiermonnikoog (EU-038) geweest. Ben er natuurlijk wel vaker geweest in het verleden maar dit jaar was samen met mijn vader als cadeau voor zijn 66e verjaardag begin dit jaar. We hadden echt erg mooi weer, lekkere temperatuur en een stevige bries wind. Natuurlijk had ik ook nog een ander programma, en mooie plek zoeken om een portabel HF sation op te zetten voor een aktivatie. Het grootste gedeelte van het eiland is nationaal park en in principe is het eiland verboden voor auto's en motoren, al rijden er wel een paar van de inwoners plus de bussen die toeristen naar het dorp brengen. Voornaamste middel van vervoer is de fiets die je kan huren op het eiland, dus fietsen dan maar. We hadden een hoop plezier na de ochtend te beginnen met een Irish coffee en een stuk appelgebak met slagroom. De kleine Baofeng porto meegenomen om eens te kijken wat er te werken viel vanaf het eiland. Nou dat is erg veel, vanaf de beste lokatie op het eiland en het hoogst bereikbare punt de bunker Wassermann met uitzicht 360 graden over het eiland. Met 2W uitgangsvermogen kon ik prima werken over PI3GRN (39km) en werkte daar PA1CT waarna ik overschakelde naar PI2HVN (62,2km) waar ik PA5RR werkte. Ook mijn "thuis" repeater PI2DZL (52,4km) was S9 en prima ruisvrij te bereiken. Helaas is deze "top" lokatie het mooiste uitkijkpunt van het eiland en dus ook erg druk. Niet geschikt voor een HF station een paar uur op te zetten. Dus heb ik rondgekeken naar een rustiger lokatie en hoop wat gevonden te hebben. De tijd zal leren of het een goede lokatie was. Laatste keer dat ik radioaktief was vanaf dit eiland was in September 1987 op 11m, ik heb daar met 10W SSB en een "boomerang" antenne toch nog heel wat Europa kunnen werken. Ik kan me herinneren dat ik thuis een baken station had dat elke dag om 8 uur s' avonds een draaggolf in de lucht zette met 1W in een basis antenne. Dat signaal gebruikte ik om mijn antenne op het eiland te verbeteren, en dat lukte van S2 naar S5. Leuk experiment destijds.

Friday, June 1, 2012

PACC 2012 evaluation


I'm a little behind with blog postings. Too much to write about. I received the PACC 2012 evaluation today together with a corrected log. 21 contacts did not count. Most made error was wrong received exchange numbers, followed by my call written down as PE4BAC. Another error frequently in the log was that the call was not in the database, whatever it means. Strange as it could have been new licensed stations, or do they mean they have not sent their logs? Anyway, still got 3rd place and will get a trophy I guess. Next year I need to be more clear on the last letter of my call and concentrate more on the numbers received.


Ik loop een beetje achter met het schrijven op mijn blog. Heb meer te schrijven dan ik tijd heb om te schrijven. Vandaag de PACC-2012 evaluatie + gecorrigeerd log ontvangen. 21 contacten zijn fout. Meest gemaakt fout is verkeerde uitwissel nummers van mijn kant maar ook van de ander GR werd opgeschreven als GD, gevolgd door het verkeerd opschrijven van mijn call PE4BAC. Dus C in plaats van S, moet dus meer nadruk leggen op de laatste letter. Een andere veel voorkomende fout waar ik geen hoogte van krijg is dat de call niet in een database staat, wat dat ook mag betekenen. Staat het dan niet in de contest database, of niet in de call database. Het zijn toch echt bestaande stations waar ik QSO mee heb gehad, het kunnen ook nieuw gelicenseerden zijn die er nog niet in vermeld worden. Maakt niet uit, heb toch een 3e plaats behaald en neem aan dat ik een aandenken krijg, altijd leuk. Volgend jaar nog beter mijn best doen om de nummers goed op te nemen en te schrijven en duidelijker mijn call roepen.