Tuesday, May 29, 2012

World Flora & Fauna Greenday 9-10 June

Actually I have the opportunity to be active from a national park on one of these "green" days. And have been visiting this park together with my dad last week. Been radio active there on 2m/70cm via repeaters only. Photos and a small video is on my dad's camera. Unfortunately I had no time yet to get them but will hopefully next week. I also tried to find a good DX location to set up a portable HF station which consists of my FT-817, Superantenna MP-1 and 7Ah battery. The question is.....where is it and what is it's WFF number...
I made 2 photos from a possible location with my phone as a hint.


More info about the WFF programme: http://www.wff44.org/committees/day/


I only participated in the CQWW WPX CW for 1 hour last weekend. In de end I worked stations on 10, 15, 20 and 40m. No special DX but 32 QSOs in total, actually it was 33 but the first QSO went wrong when I sent 50 for exchange. Better concentrate when setting up the software next time...At least I scored 1 point for our national VERON sectioncontest.


Ondanks weinig tijd voor de hobby heb ik de mogelijkheid om vanuit een nationaal park aktief te zijn op 1 van de "groene" dagen van het WFF programma. En ik heb het park zelfs al bezocht afgelopen week samen met mijn vader, en ben zelfs radioaktief geweest op  2m/70cm via repeaters. Foto's en een korte video staan nog op de camera van m'n vader. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om de foto's van hem op te halen maar misschien lukt het nog komende week. We hebben alvast gezocht naar een goede plek voor een HF-station dat zal bestaan uit mijn FT-817, Superantenna MP-1 en 7Ah Accu. De vraag is... welk nationaal park dit is en wat het WFF nummer is? Ik heb als hint 2 foto's gemaakt met mijn telefoon van een mogelijke locatie.


Afgelopen  weekendeen uurtje meegedaan met de CQWW WPX CW, meer tijd had ik niet. Heb 32 QSOs gemaakt eigenlijk 33 maar de eerste ging al de mist in toen ik per ongeluk nummer 50 gaf. Volgende keer beter opletten met het instellen van het programma. Wel heb ik stations gewerkt op 10, 15, 20 en 40m. Geen bijzondere DX, maar in iedergeval weer een puntje voor de VERON afdelingscontest.

Saturday, May 26, 2012

3rd place at the PACC contest 2012

I just discovered that I reached 3rd place in the PACC contest section SO SSB Low power (max. 100W). I reached my goal for this year. Not bad considering there were 161 participants in this most populair section. Goal for next year would be 2nd or first, but that will be difficult when I see the top scores in this section. The propagation has to be good at the moment if you look at the low A and K index, excellent for the WPX CW contest which is going on. Unfortenately did not have time yet, family life is more important and takes all the time. It's a miracle I can write something in this blog sometimes just before going to sleep.


Ik ontdekte net dat ik de derde plaats gehaald heb bij de PACC 2012 contest in de SO SSB Low power sectie (max. 100W). Ik heb mijn doel om bij de eerste 3 te komen dit jaar gehaald. Niet slecht gezien het aantal deelnemers van 161 in deze meest populaire sectie. Doel voor volgend jaar is plaats 2 of 1, maar dat zal wel heel erg moeilijk worden als ik naar de score van de eerste 2 kijk. De condities moeten nu wel erg goed zijn als je naar de lage A en K index kijkt, mooi voor de WPX CW contest die nu aan de gang is. Helaas heb ik er nog geen tijd voor gehad. Familie is voor mij op het moment belangrijker en ik hou eigenlijk thuis geen tijd over voor de hobby. Het is nog een wonder dat ik af en toe nog een stukje kan schrijven in dit blog zo vlak voor het slapen gaan.Friday, May 18, 2012

Jan Mayen Island again...

Since I want to be active more with my portable setup this year I took the FT-817 with me in the car today. At lunchbreak I drove to a good DX location which was about 4km from my job in the polder on a dike. I setup the Watson Multiranger 200 antenna on the car and checked the SWR with my MFJ259 analyzer. I found it to be 1:1.1 on 14.200 again like always. First contact was with ID9Z who clearly didn't like to talk as he called CQ just after giving me a fast report. I tried to call CQ around the QRP frequency and got a reply from EA1FL/P Edu, we had a nice QSO and he explained his equipment was a military radio PRC320 with 30W into a military whip antenna. After a few overs we could give each other 5/8-5/9! I was using the FT817 on 2,5W so actually I could sign PE4BAS/P/QRP, I thought it would be too long but Edu had no problem with it at all. In the mean time I took my mobile phone to record the last over of the contact but something went wrong and at the end I recorded a totally different QSO with.....JX9JKA at Jan Mayen Island. Svein was sometimes a real 5/9 here and I got a signal report of 5/5. Remember I was transmitting only 2,5W in a mobile whip! I'm again really surprised about the little FT-817 and think this is a good start of the portable season. It also interested me in Jan Mayen Island, there is a website on the internet about this Island which has a nice history of Dutch Whaler fisherman searching for new hunting grounds there. The Island is actually named after a Dutchman. If you draw a line from my location to Jan Mayen you will only come across water, so I'm not surprised after all that I could make this QSO. At the link hobbies on that website there is something about the radioamateur station on the island, I don't know if it is up-to-date as last revision was in 2004. 


Enjoy the recording:


Omdat ik dit jaar wat meer portabel aktief wil zijn had ik vandaag mijn FT-817 mee naar het werk in de auto. In de middagpauze naar een goede DX plek gereden boven op een dijk in de polder. De Watson Multiranger 200 op de auto gezet en afgeregeld met behulp van mijn MFJ259 analyzer. De SWR was zoals altijd 1:1.1 op 14.200. Eerste contact was met ID9Z die duidelijk geen zin had in een QSO, hij ging direct weer CQ roepen na een snel rapport. Ik ben maar eens gaan roepen rond de QRP frequentie en kreeg een antwoord van EA1FL/P Edu. Met hem had ik een leuk QSO waarin hij mij vertelde dat hij met militaire spullen werkt de PRC320 en 30W in een militaire spriet. Op gegeven moment konden we elkaar een rapport 5/8-5/9 geven, ik zat met 2,5W en kon eigenlijk de call PE4BAS/P/QRP gebruiken, een beetje lang maar Edu had er geen problemen mee. Ondertussen had ik snel mijn mobiele telefoon gepakt om de laatste doorgang te filmen. Helaas ging dat mis, ik legde de telefoon weg maar blijkbaar stond hij nog op opnemen en nam ik een heel ander QSO op met.....JX9JKA vanaf Jan Mayen Eiland. Svein was hier een echte 5/9 af en toe en ik kreeg een rapport 5/5, niet gek met 2,5W en een mobiele antenne! Ik vind de FT-817 elke keer weer verrassend en dit is dan een goede start van het portabel seizoen. Ik raakte hierdoor ook geïnteresseerd in Jan Mayen Eiland, er is een mooie website over dit eiland dat een rijke historie kent van walvisvaarders uit Nederland. Het eiland is zelfs genoemd naar een Nederlander. Als je een lijn trekt van mijn locatie naar Jan Mayen dan kom je alleen over water, dus eigenlijk is het geen verrassing dat ik dit QSO kon maken op deze manier. Er staat wat over het radioamateur station op het eiland onder de link hobbies op die website, hoe actueel dat is weet ik niet omdat het 8 jaar geleden voor het laatst aangepast is.

Sunday, May 13, 2012

Weekend DX


The horizontal loop antenna has been dismantled and I have to do all radio work now with the vertical. Although I heard a lot of "new" DX this weekend I was not able to make many contacts. It seems the propagation is a little low. I tried on various bands, but not much luck. At least 1 new DXCC has been worked finally with a bit of luck JX9JKA from Jan Mayen heard me on my second call, he was working simplex on 17m. I've been trying for 7O6T today on 10m for half a hour, but no luck although he had a good signal. The pile-up was still too big. I hope JX9JKA will upload his log to LOTW some day as he asks 3 USD for a direct QSL!!! I'm sorry but I'm the last one that is buying his QSL. There were some special event stations this weekend from the "mills on the air" activation, although I saw a few on the DX cluster I've heard no one!


De horizontale loop antenne heb ik weer afgebroken. Nu dus alle radio werk weer met de vertikale antenne. Alhoewel ik dit weekend een hoop "nieuwe" DX landen heb gehoord  kon ik er niet echt doorkomen. Het lijkt er op dat de propagatie een beetje slecht is. Ik heb diverse banden geprobeerd, maar weinig geluk. Toch nog 1 nieuwe gewerkt uiteindelijk, JX9JKA vanuit Jan Mayen hoorde mij na 2x roepen op 17m simplex. Ik heb vanmiddag nog even een half uur geprobeerd 7O6T te werken op 10m, maar helaas geen geluk. Zijn signaal was prima maar de pile-up is nog steeds te groot. Ik hoop dat JX9JKA zijn log een keer upload naar LOTW want hij vraagt maar liefst 3 USD voor een kaartje!!. Ik zal de laatste zijn die dat kaartje van hem gaat kopen! Er waren dit weekend speciale stations van de "Molens on air" activatie i.v.m. de nationale (internationale?) molendagen in de lucht maar ondanks dat ik ze wel gespot zag op het DX cluster heb ik geen enkele gehoord.

Thursday, May 10, 2012

Bits and Pieces

At the moment we're very busy with building and so again no time for the radio hobby. Actually I even have no time to remove the horizontal loop antenna. I don't care but my XYL doesn't like the ugly wire thing around the garden. I received the confirmation for QSOs on 12m and 17m with D2AM today. Another QSL that disappears in a dark box. At least I'm showing it here on my blog ;-). So different from DX hunting I did on 11 Mtrs years ago. Those QSLs are all in showmaps placed in ringbands at order of DXCC number as used in the 11 Mtr DXing scene. I could do that for these QSLs as well if I had the same feeling with it. But I don't.....strange.


I had a afternoon off from my job to help my carpenter here at home. Very heavy work, it has to be done. We get doors to the garden which we wished for since we came here. Now a dream does come through. When calling with my little Baofeng HT over the PI2DZL repeater when biking home I got a response from PD2VB Bram. I already wrote about him a few posts ago as I managed my first QSOs with the Baofeng with him via the CoVersity network. Bram told me he did go for the full license, actually I misunderstood as he was going the same afternoon. Today I got a e-mail from him that he got through and did pass the exams to gt his full license. Congrats if you read this Bram, another good CB buddy from long time ago has got his full license.


Last year I wrote about CQfriends, a community website for radio amateurs like for instance facebook without all the irritating advertising. It still exists and is becoming quite populair. You can now upload your logs and they start with a exciting new award program. At the moment they are busy with a voting round for award number #1. The nice thing is that this first award is going to be delivered to the winner personally not matter where he lives! A great publicity stunt I think.


We zijn op het moment weer erg druk met verbouwingen. Dus natuurlijk weer geen tijd voor de radiohobby. Het is zelfs zo dat ik nog steeds geen tijd heb gehad om de horizontale loop antenne weg te halen. Het ding staat mij niet in de weg maar mijn XYL vind het natuurlijk een lelijk ding zo rond de tuin. Vandaag de bevestiging ontvangen van 2 QSO's met D2AM Angola op 12m en 17m. Weer een QSL die verdwijnt in een donkere doos, ik laat hem tenminste nog even zien op mijn blog ;-). Zo heel anders als de QSL's van DX op 11Mtr die ik altijd in showmappen deed en op volgorde van DXCC nummers zoal gebruikelijk op 11Mtr in ringbanden deed. Ik zou dat met deze QSL's ook kunnen doen als ik er hetzelfde gevoel bij had. Maar dat heb ik niet.....vreemd.


Ik had gisterenmiddag vrij van het werk om de timmerman te helpen. Zwaar werk natuurlijk, maar goed het moet gebeuren. We krijgen tuindeuren, iets wat we al graag wouden sinds we hier wonen. Nu komt die droom eindelijk uit. Op weg vanaf het werk al fietsende deed ik even een roepje op PI2DZL met de Baofeng. PD2VB Bram reageerde, over Bram heb ik al eens iets geschreven een paar berichten terug. Ik had 1 van de eerste QSO's met de Baofeng via het CoVersity netwerk met hem. Bram vertelde mij dat hij voor het F examen gegaan was, maar ik verstond dat verkeerd. Het bleek dat hij een uur later al examen moest doen en niet al gedaan had. Daar kwam ik vandaag achter toen ik een e-mail van hem kreeg met het bericht dat hij geslaagd is. Weer een 27MC vriend van vroeger die de F licentie heeft gehaald. Gefeliciteerd Bram mocht je dit lezen...


Afgelopen jaar schreef ik over CQfriends, een community website voor radioamateurs zoals facebook ongeveer maar zonder irritante advertenties. Het bestaat nog steeds en ik heb het idee dat het vrij populair word. Nu kun je o.a. je log uploaden en ze starten met een nieuw award programma. Op het moment zijn ze bezig met een verkiezingsronde, de winnaar ervan krijgt award nr. 1, het allereerste award dus. En het mooie is dat ze deze award persoonlijk af gaan leveren waar ter wereld deze amateur ook woont. Dat is wel een leuke publiciteitsstunt.

Tuesday, May 8, 2012

7O6T and HRD

Well, my XYL had to go to a birthdayparty yesterday evening. So, after I brought my little daughter Anneli to her bed I had a spare hour to spend in front of the radio. Of course hoping for that QSO with 7O6T. After consulting the DXcluster I tried to hear them different bands, but unfortenately no 7O6T anywere except for the pile-up of course. I decided to install the newest version of HRD (5.21.0.57) instead to try it out. After HRD moved to LLC software I only upgraded to the first new version in which I never discovered any problems. Anyway, I installed it and made some quick tests and restored my favorites as they are gone after you install the new version. It's a known bug so you better save your favorites before upgrading.  I made 2 RTTY QSOs to Oman and Belarus on 20m with DM780 without any problems, only when I tried to double click on the call to get it in the log the program refused. I have no problem with that although it makes logging slower. After that I tried once more to hear 7O6T somewhere and yes a very weak signal was just audible on 17m I could decode a few words "I don't hear any stations". This was my chance as it seems he was just starting to call, I shouted my call 10KHz up and he came back "PE4BA" what is your last letter. I shouted "Sierra Sierra PE4BAS" and he came back with my call this time. After exchanging the usual 59 report the QSO was a fact. I manually typed the call in the logbook windows and hit F1 to log. But HRD logbook refuses, again I tried this time with the mouse....and again it refuses. Whatever I tried, I could not log any call. Oops, never had serious issues with HRD before, but this seems to be a great bug. Luckely Windows has a restore function and within a matter of minutes I was back at the old version again where after testing I could log without any problem.  I think the HRD programming team has lots to do before they have a reliable version.
Gisterenavond was mijn XYL op verjaardagsvisite en na het naar bed brengen van mijn QRP Anneli had ik nog een uurtje over om de radio aan te zetten. Natuurlijk hopende op het QSO met 7O6T. Snel het DX cluster bekeken en geluisterd op diverse banden. Maar helaas, geen 7O6T te horen, wel de pile-up natuurlijk. Ik heb toen maar besloten om de nieuwste versie van Ham Radio Deluxe (5.21.0.57) te installeren om uit te proberen. Na de overgang van HRD naar LLC had ik alleen nog maar de eerste update geïnstalleerd en daarmee nog geen problemen ondervonden. Maar goed, ik heb snel even wat testjes uitgevoerd en mijn favorieten terug gezet. Die zijn namelijk weg na het installeren van de nieuwe versie, dit is een bekend probleem dus voor het installeren je favorieten even opslaan! Op 20m nog 2 RTTY QSO's gemaakt met Oman en Belarus, dat ging op zich prima alleen waar ik vroeger dubbel kon klikken op de call om het in het log te zetten, weigert het programma dit nu te doen. Heb ik op zich niet zoveel problemen mee, maar het maakt het loggen wel een stuk langzamer. Toen nog maar eens geluisterd of ik 7O6T nu kon horen, en ja heel zwak op 17m kon ik af en toe wat woorden meekrijgen "I don't hear any stations".....Mooi dit is mijn kans, 10 KHz erboven geroepen en ja 2x roepen en hij kwam terug. "PE4BA what is your last letter" waarna ik terug schreeuwde "Sierra Sierra PE4BAS". Gelukkig kon hij me dit keer om nemen en na het uitwissellen van het standaard 59 rapport was het QSO een feit. Ik tik de call manueel in het logveld van HRD logboek en druk F1 om te loggen....niks. Nog maar een keer met de muis dan....niks. Wat ik ook probeer, ik kan geen enkele call loggen in het logboek. Oei, tot nu toe had ik weinig problemen met HRD, maar dit is toch wel een heel grote bug. Gelukkig zit er een restore functie op Windows en heb ik binnen een paar minuten de oude versie maar weer terug gezet waar het loggen zonder problemen gaat. Het HRD programmeurs team heeft nog veel te doen denk ik, voordat ze een betrouwbare versie in elkaar kunnen zetten.

Sunday, May 6, 2012

Strange bird....

A lot of work has to be done in the garden these days. And we're not the only ones busy outside. All kind of birds are working on their homes and family. Today we had a very strange visitor. This little chaffinch is trying to fly through the glass of our kitchen window, not only once but the whole day. Even now when I'm writing this, it's almost dark but it's still there trying. I just experimented with multi burst on the camera. It's not super sharp. But it gives a indication of this strange action performed by this very strange bird...


Er is een hoop werk te doen in de tuin de laatste dagen en weken. En wij zijn niet de enigen die bezig zijn. Ook de vogels doen hun best buiten om hun nestjes te bouwen en hun familie in stand te houden. Vandaag hadden we een heel vreemde bezoeker. Dit vinkje probeert al de hele dag door het glas van de keukenraam te vliegen. Dat gaat natuurlijk niet, maar hij blijft proberen. Niet 1 keer, nee de hele dag is hij er al mee bezig. We worden gek van het gefladder voor het raam. Zelfs nu ik dit schrijf zit hij er nog steeds. Ik heb wat geëxperimenteerd met multi burst op de camera. Het geeft geen super scherpe plaatjes maar wel een leuke indicatie van de actie van dit vreemde vogeltje...