Tuesday, October 30, 2012

CQWW and timemanagement

A clean radio desk
Well, thinking about stopping is not the same is really doing it. I asked myself if this is a dip, and I think it was. I didn´t expect so many comments though, thanks to you all. Even some via e-mail. And did get very usefull tips as well, some better then others. Most valuable was the one I got from Hans PE1BVQ, he mentioned something my XYL (or station manager whatever we prefer) did mention to me as well. It's called timemanagement. The problem is that I want too many things with too little free time. So I have to manage my time and make a plan what exactly to do at what day, the idea is that it will give me some inner calm as well. Till now I wanted to satisfy the household and family, read all the blogs, write blogs, answering all my e-mail, make some contacts on the radio, build some kits and build a radioshack all at the same time. I realize now that isn't possible, everything went wrong and nothing finished. At the end there is no time at all for the actual hobby, making contacts via radio.

So, this is what I do and did already last weekend. I make a schedule at Sunday for every day in the week, I got 2 hours of free time every day normally. I will try to do this every week. In weekends if possible I make a scheme in the morning. I tried last weekend and it did work out, my XYL and I exactly knew when I was taking time for the hobby. And actually at the end we accomplished more work then we planned to do for this weekend. Saturday morning we cleaned the temporarely radioshack with the 3 of us. That worked surprisingly well and fast. After coffee and some household tasks I attended the CQWW DX contest for 1 hour and made about 50 QSO's. Then there were other things to do inside and outside the house. We did some necessary work outside to prepare for winter till tea. After that I surprisingly had another hour for the contest and of course some hours at night. Sunday went surprisingly well and I had some hours to spend for the radio. The CQWW DX contest was really fun although the propagation seemed to be not that good as last year. I heard a lot of DX I could not work like stations from New Zealand, Australia and Vietnam. On 40m Japan was very loud but not workable, but I did work at least 2 stations from USA on 40. No new DXCC for me this time. Best DX on 10m was VR2EH in Hong Kong. A lot of stations seemed to be deaf, sorry to write but for instance I heard W3LPL on all bands exept 160m but whatever I tried he didn't hear me despite his big signal on my side. The same with a lot of other stations, big signals but no ears at all.


Denken aan stoppen met de hobby is wat anders als echt stoppen. Ik vroeg mezelf af of dit een dipje was, nou ik denk van wel. Ik had echter niet gerekend op zoveel reacties, bedankt allemaal. Zelfs via e-mail. Ik heb ook heel goede tips gekregen sommige wat beter dan de ander. De meest waardevolle was die van Hans PE1BVQ, hij schreef mij iets, dat mijn XYL (ofwel the stations manager, wat je maar mooi vind klinken) ook al voorstelde, over timemanagement. Het probleem is dat ik teveel dingen wil doen in te weinig vrije tijd. Ik moet dit verdelen en een schema opstellen zodat ik meer kan doen met die tijd. Het idee is dat het me ook wat meer rust geeft in mijn hoofd. Tot nu toe wou ik het gezin en huishouden tevreden houden en daar tijd aan besteden, alle blogs lezen, blogs schrijven, e-mail lezen en beantwoorden, contacten maken via de radio,  zelfbouwprojecten maken en een nieuwe radioshack maken alles tegelijk. Ik realiseer me nu dat dit teveel werd, alles ging fout en niets kwam af. Uiteindelijk bleef er ook geen tijd over voor de eigenlijke hobby, het maken van contacten via de radio.

Dus het volgende ga ik nu doen en heb ik al gedaan afgelopen weekend. Ik ga een schema voor elke dag in de week maken op zondag, normaal heb ik 2 uur vrije tijd per dag. Dit probeer ik elke week in te delen. In de weekenden maak ik 's morgens een schema. Ik heb het afgelopen weekend geprobeerd en het werkte goed. Mijn XYL en ik wisten nu precies vooraf wanneer ik tijd zou nemen voor de hobby en uiteindelijk kregen we meer werk voor elkaar dan van te voren bedacht. Zaterdagmorgen hebben we eerst met z'n drietjes de voorlopige radioshack opgeruimd en schoongemaakt, dat werkte verrassend goed en vrij snel. Na de koffie en andere noodzakelijke huishoudelijke taken een uurtje mee gedaan aan de CQWW DX tot de lunch. In een uurtje werkte ik ongeveer 50 stations, niet gek. Daarna was het tijd voor andere dingen in en om het huis, een aantal dingen moesten gebeuren voor dat de winter er is. Na de thee weer een uurtje meegedaan met de contest. En natuurlijk 's nachts ook nog een paar uurtjes. Zondag werkte ook prima met het schema en ik had zowaar af en toe een uur om te contesten. De CQWW DX contest was weer erg leuk, maar condities waren niet zo goed als afgelopen jaar. Geen nieuwe DXCC dit keer. Wel veel DX gehoord zoals Nieuw Zeeland, Australië en Vietnam maar helaas niet kunnen werken. Japan was keihard op 40m maar niet te werken, verrassend genoeg juist wel USA, 2 stations achter elkaar op 40. Beste DX op 10m was VR2EH uit Hong Kong. Veel stations waren weer erg doof dit keer. Jammer dat ik het schrijf maar bijvoorbeeld W3LPL op alle banden gehoord behalve op 160m. Helaas kon ik roepen wat ik wou, hij kon me niet horen ondanks zijn snoeiharde signaal bij mij. Datzelfde voor veel andere stations, veel signaal maar geen oren.


Monday, October 22, 2012

Why I should quit the radio hobby

Where is my radio?
A shocking title. Yes. I've been thinking about quitting the HAM radio hobby for the time being the last couple of weeks. At least it's just a hobby and a way to spend time. Time which I absolutely don't have at the moment. The preliminary shack is a big mess and there is actually no room for my radio gear at the moment. Except for it to pack in the original boxes and store it with the other things we don't have room for at this moment. The antennamast is still down in the garden waiting for better times already for almost 5 years at the moment. There is  no time and money to set it up again at the moment. Then my new shack, I had only 45 minutes to work on it last weekend. That way it will take at least a year or longer to install all the equipment and be on the air again. Still waiting for more then a year now are the W5OLF WSPR TX kit and the PA1B design attenuator which I have the parts for. I still didn't finish my simple USB soundcard modem, only solved the small TX problem. Besides the time issue we probabely get into financial problems the next years, all because of the crisis and things getting very expensive these days. Last year we spend 200 KWh extra on our normal electricity consumption. Of course this is all my fault because of my energy wasting radio hobby. And yes I think that could be, having the radio and computer sometimes switched on 24 hours  for several days only to get a few new WSPR spots. This means I have to search for another (energy) solution for the new radio shack if I want to continue this hobby and enjoy for instance WSPR. I have a 45 hour job, more then 55 hours together with the time that I travel to get there and back.When I come home familylife is at the first place. After that I'm too tired to switch the radio on to listen or make a QSO before we go to bed. Most of the time I read some e-mail and blogs in the evening although I do that also in lunchbreak on the job. I don't know if it is valuable to continue with this hobby? I read about great propagation on 10m, great DXpeditions that are easy to work and very good WSPR results lately. Things I cannot take part in at the moment. I can only read and dream about it. A lot of HAM radio amateurs quit the hobby when they get kids and have to work hard earning money. Probabely that time has come for me! Probabely I write that I came back to the hobby in about 10 years?  I'll sleep a couple of nights to think about it. May be it's just a small dip...


Een schokkende titel. Ja. Afgelopen tijd heb ik wel eens zitten denken om voorlopig maar te stoppen met de radio hobby. Tenslotte is het maar een hobby en puur tijdverdrijf. Tijd wat ik absoluut op het moment niet heb. De voorlopige shack is een absolute chaos, eigenlijk is er geen ruimte meer voor de spullen behalve in hun originele doos en dan maar bij de rest van de spullen waar we geen ruimte voor hebben. De mast ligt hier al bijna 5 jaar in de tuin er is gewoon geen tijd voor en al helemaal geen geld om het ding weer op te zetten. Mijn nieuwe shack schiet ook nog niet op, dit weekend in 2 dagen tijd ongeveer 45 minuten tijd gehad in totaal om er aan te werken. Zo gaat het nog zeker een jaar of langer duren voordat ik mijn radio spullen er weer neer kan zetten. Dan heb ik nog allerlei projecten al meer dan een jaar liggen zoals de W5OLF WSPR TX kit, de verzwakker naar ontwerp van PA1B waar ik al onderdelen voor heb en natuurlijk het USB soundcard modem waarvan ik het TX probleem heb opgelost maar verder nog niets. Buiten dat komen we de komende tijd waarschijnlijk in financiële problemen, uiteraard heeft dat alles te maken met de crisis tijd en dingen die erg veel duurder worden. Aangezien we dit jaar meer dan 200 KWh extra elektriciteits verbruik hadden word dat volledig toegewezen aan mijn energie consumerende hobby. En terecht, immers voor WSPR had ik de computer en radio soms wel meerdere dagen 24 uur achter elkaar aan staan. Dit betekend dat er voor de nieuwe shack ook een andere (energie) oplossing moet komen wil ik doorgaan met de hobby en met name met WSPR. Op het moment werk ik 45 uur in de week en inclusief reistijden door de week meer dan 55 uur van huis. Als ik thuis kom komt het gezinsleven op de eerste plaats en 's avonds ben ik vaak te moe om nog de radio aan te zetten om er een half uurtje achter te kunnen zitten voordat we naar bed gaan. Meestal lees ik 's avonds de blogs van collega zendamateurs en de e-mail nog even door, iets wat ik door de week ook nog vaak even in de middagpauze doe. In het weekend kom ik er vaak niet eens aan toe. Op dit moment weet ik eigenlijk niet of het nog zin heeft om door te gaan met de hobby? De laatste tijd lees ik van de goede condities op 10m, de mooie DXpedities die vrij makkelijk te werken zijn, de zeer goede WSPR resultaten. Maar helaas kan ik nergens aan mee doen. Ik kan er alleen maar over lezen en dromen. Vaak lees ik van zendamateurs dat ze een tijd gestopt zijn rond de tijd dat men kinderen had en ze ook hard moesten werken voor hun geld. Misschien is die tijd voor mij ook gekomen en schrijf ik over een jaar of 10 dat ik weer helemaal terug ben met de hobby. Ik ga er nog eens een paar nachtjes over slapen en er goed over denken. Ach, misschien is het ook maar een dipje....

Wednesday, October 10, 2012

HAM radio cat

I came across this video on youtube. A cat tuning 40m...never got one of my cats doing this. Great video!

Ik kwam deze video tegen op youtube. Een cat die over de 40m band draait....mijn katten krijgen dit niet voorelkaar. Geweldig stukje!
Friday, October 5, 2012

Radioshack update 1....upstairs upstairs!

Although missing some nice 10m DX from what I read on other blogs I've been busy with the new and permanent  radioshack the last few days. I've been installing the new stairs and did dismantle the old one. The previous house owner has been a hobby steel constructor so it seems, there was a complete liftsystem build in from steel. Later he converted it and constructed a steel stair with sliding rail and counterbalance. Very ingenious but not really my idea of it. Next will be fixing the hole in the floor were the previous stair/lift was mounted and then isolation of the roof.


Alhoewel ik de mooie DX op 10m gemist heb volgens sommige blogs ben ik de laatste dagen wel bezig geweest met mijn nieuwe en permanente radioshack. Ik heb een nieuwe vlizo trap geïnstalleerd en de oude trap weggehaald. The vorige huiseigenaar deed veel constructie als hobby schijnt het. Er was een compleet liftsysteem geïnstalleerd inclusief katrollen en een sluitsysteem met beveiligingen. Later heeft hij dit systeem veranderd met een ijzeren trap in een railsysteem compleet met tegengewicht om de ladder makkelijk in en uit te schuiven. Ingenieus, maar niet echt mijn idee. 1 en ander was niet goed af te sluiten en zat heel onhandig voor een andere doorgang in het huis. De volgende klus is het dichtmaken van het gat waar de vorige trap zat en het isoleren van het dak.

Monday, October 1, 2012

World Wide Radio Tele TYpe contest

Recently I came across my old RTTY hamcom modem when cleaning my garage. Built from scrap parts and inspired by Peter PA1SDB at the time we were both experimenting on CB. I even remember we transmitted kind of a RTTY bulletin on CB every sundayevening at that time. And after we got our licenses we regulary were found on the 2 Meter band receiving the local World Link RTTY bulletin by PA3ESF. Most of the HAMs involved used software called Intercom by PA3BYZ at that time. All nice RTTY memories for me, but things can get more crazy as before my first efforts with RTTY and before my time there were the old mechanical  Telex machines. There are still HAMs like PE1ARD Arnold who have these telex machines working and use them in their radioshacks, incredible! Find a video here: http://youtu.be/ku_JlxlTLIA and take a look at around 10:40. And so....we're doing a RTTY contest these days on HF. A antique mode used to do contest inspired by the past I think. As there is a large number of stations participating it is very populair. not really my mode outside contesting, I prefer something modern like PSK or JT65. Most interesting RTTY contest is probabely last weekends CQWW RTTY contest which has lots of DX stations that participate. Unfortenately I had less time Saturday and in the evening 10 and 15m were closed. So I made some QSOs on 80, 40 and 20m. Sunday was better and I could attend the shack in the morning with my harmonic Anneli. When starting the computer I checked the 11m band as always to check propagation possebilities on 10m. I heard an old CB radio friend and made a QSO with him first. After that I moved to 10m and made my first QSO to Japan, the next station was my neighbourstation PA0O Jaap. I made a small sked with Jaap on 70cm FM, Jaap told me that propagation would be not as good as saturday because of a magnetic storm. He told me also he heard Hawaii and Guam on 10m, but it was hard to make the QSO because of the pile-ups. So unfortunate I thought I was too late for DX....well after all I think I did make some:

10m RTTY most interesting DX worked: JR4GPA Japan, KG6DX Guam, NH2T Guam, P49X Aruba, FM5CD Martinique, FR5GS Reunion isl., AY8A Argentina, CW90A Uruquay, 4M5IR Venezuela, HK1R Colombia, HI8PLE Dominican Rep., PY2NY Brazil and of course lots of USA and Canada both east and west coast.

Laatst kwam ik tijdens het opruimen van de garage een opberg bak tegen met daar in mijn allereerste RTTY hamcom modem. Gebouwd van sloop onderdelen en geínspireerd door Peter PA1SDB op dat moment zaten we beiden nog op 27MC volop bezig met experimenten en niet gehinderd door kennis van zaken. Ik kan me herinneren dat ik zelfs een RTTY bulletin zondagavond uitzond. En na het behalen van mijn licentie werd er regelmatig op 2m meegelezen met het Word Link RTTY bulletin van PA3ESF en natuurlijk ingemeld. Gebruikt werd destijds het programma Intercom van PA3BYZ. Allemaal leuke RTTY herinneringen, maar het kan nog gekker. Want voordat RTTY beschikbaar werd op computers waren er natuurlijk al de mechanische Telex machines, dat was voor mijn tijd. Maar er zijn nog steeds stations die dit soort apparaten in hun shack hebben staan en ze nog wel eens gebruiken, zoals bijvoorbeeld Arnold PE1ARD uit Meeden, die vaak ook met zijn oude telex apparaten op een radiomarkt te zien is. Kijk maar eens naar deze video http://youtu.be/ku_JlxlTLIA op ongeveer 10:40. Tja, en nu met deze antieke mode op HF, ik denk dat RTTY contesten toch iets is uit het verleden. Gezien het aantal stations dat meedoet erg populair. Niet echt mijn mode buiten het contesten, dan gebruik ik liever iets nieuwers zoals PSK of JT65. Het meest interessante RTTY contest is denk ik wel het afgelopen weekend gehouden CQWW RTTY contest, waarin veel stations meedoen uit diverse leuke DX lokaties. Helaas had ik zaterdag overdag niet zoveel tijd en 's avonds waren de 15 en 10m dicht. Toch heb ik al mijn vrije uurtjes geprobeerd af en toe wat QSO's te maken, het handige daarbij is dat dit soort modes heel mooi op afstand kunnen worden uitgevoerd. Dus gewoon met de laptop in de woonkamer de computer in de shack bedienen. Voor mij is dat een voordeel. Zaterdag heb ik voornamelijk 15, 20, 40 en 80m QSO's gemaakt omdat ik alleen eigenlijk 's avonds tijd had. Zondagmorgen had ik Anneli bij me in de shack en maakte ik tijdens het opstarten van de computer eerst een QSO met een oude 27MC vriend die ik toevallig hoorde onderweg draaiende naar de 10m. Op 10m was het eerste station Japan, niet gek. Daarna kwam ik buurtstation PA0O Jaap tegen, en met hem een kleine sked op 70cm FM gemaakt waarin hij me vertelde dat er een magnetische storm op komst was en dat de condities niet erg best waren vergeleken met zaterdag. Hij had nog wel een station uit Guam en ik geloof uit Hawaii gehoord op 10m, maar vanwege de pile ups niet te werken. Oei, dat heb ik weer, net te laat voor leuke DX dacht ik.....nou dat viel wel mee:

10m RTTY meest interessante DX gewerkt: JR4GPA Japan, KG6DX Guam, NH2T Guam, P49X Aruba, FM5CD Martinique, FR5GS Reunion isl., AY8A Argentinië, CW90A Uruquay, 4M5IR Venezuela, HK1R Colombia, HI8PLE Dominicaanse rep., PY2NY Brazilië en natuurlijk een hele rits Amerikanen en Canadezen.