Monday, September 26, 2022

CQ WW CC members are enemies of Ham Radio and Contesting?

CQ WW CC members are enemies of Ham Radio and Contesting? This sentence appears below the activity announcement of V47T (by K5ZD) on DXnews.com. I added a questionmark at the title because I think it is not a fact but more a question. DXnews.com chief editor is 4L5A Al. He wrote in very bad grammatical english about the CQWW contests exclusion of Russia en Belarus. Of course it is his opinion and luckely he is able to write freely about it. You can read about it here:


It is hard to understand especially for those that read english not as their main language. However I think he wants to tell us that he doesn't agree with the rules. Why only punish Russian en Belarussian radioamateurs? There are more unfair politics going on in the world. Think about countries like China, Iran, North Korea, Cuba and many many more....
4L5A writes: "HAM Radio need to stay away from politics.
CQ WW CC really start dirty game and their declaration that they supporting our Ukranian friends is wrong because such decision destroying relationship between people and HAM Radio was always bridge to build friendly relationship between people World Wide."

My opinion:
Well of course in other countries the politics are unfair but there is no war going on in those countries (yet). 

The CQWW contest committee has decided they want to make a point. They have a right to do so because it is their "game". If you don't like it don't participate.

Yes, HAM radio should stay away from politics. However we live in a free world and we can freely write about our opinions. Writing about opinions, political or otherwise, can be dangerous when you live in Russia/Belarus. Our opinions have a value, we should respect others opinions as well. I respect Al's opinion but my opinion is partly different.

Are the contest committee members our enemies? I'm shure the descision is made democratic probabely by voting. Some members probabely disagreed but most of the members agreed. I think this way it is a fair descision. I don't think we should call our fellow HAMs enemies, that is way too irrational.

I did not participate in the CQWW RTTY contest this year. Not because of all this but because my family is more important. What is most important in your life?

2 comments:

Paul Stam PAØK said...

Hallo Bas, het is ronduit gezegd een zooitje in de wereld. Maar ik vind dat radiozendamateurs zich moeten onthouden van politieke en religieuze uitspreken of handelingen. Het zijn de politieke verantwoordelijken die oorlog met elkaar voeren, niet zozeer de mensen. Er is al polarisatie genoeg in de wereld. Laten wij er geen schepje bovenop doen. We richten alleen maar meer schade op, en wat als alles weer voorbij is? Het wordt tijd voor de-escalatie en diplomatieke onderhandelingen. 73 Paul

PE4BAS, Bas said...

Ik ben het wel met je eens Paul. Maar ik wil er ook mee zeggen dat degene die het spel maakt. En dat is in dit geval de CQWW contest organisatie. Die mag ook de regels bepalen. Ik mag aannemen dat die regels niet door 1 persoon gemaakt of veranderd worden maar door een vergadering/overleg met misschien een stemming. Wij zitten niet in de organisatie dus kunnen we het niet eens zijn met bepaalde beslissingen maar onze stem geldt niet. Dan zijn er 2 dingen mogelijk. Je doet mee of je doet niet mee. Dat wil dus nogmaals niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Ook ik vind dat dit binnen onze hobby niet kan. Men moet zich gewoon neutraal en afzijdig houden van elke oorlog of politiek geschil. Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen. Vind het al erg genoeg dat deze hele ellende onze hobby zo beïnvloed. 73, Bas