Sunday, 6 July 2014

Digital modes QRP 2014 first half year results

I decided to do digimode in 2014 excusively QRP. That means 5W or less power. So far the results are promising. I didn´t expect I would work new ones (DXCC) with that low power but I did, Afghanistan and Fernando de Noronha were 2 all time new ones. Actually I almost made worldwide contacts with only 5W and JT modes. To view the results so far I uploaded the digital log into Qscope a online log analyzer. QScope is able to make a map, so you can easily see what I've worked here.

Rest of stats: 103 QSOs, 98 different callsigns, 17 CQ zones, 21 ITU zones, 39 DXCCIk besloot digimode in 2014 uitsluitend QRP te doen. Dat betekend 5W of minder vermogen. To nu toe vallen de resultaten me erg mee. Ik had niet verwacht nieuwe landen te werken (DXCC) met zulk laag vermogen, maar het is wel gelukt, Afghanistan en Fernando de Noronha waren 2 totaal nieuwe DXCC. Eigenlijk heb ik al bijna wereldwijde contacten gemaakt met 5W en JT modes. Om de resultaten te bekijken heb ik het digitale log maar eens in Qscope gezet. QScope kan een leuke landkaart maken met de contacten er in dus kun je gemakkelijk zien wat ik gewerkt heb hier.

Rest van de statistieken: 103 QSOs, 98 verschillende callsigns, 17 CQ zones, 21 ITU zones, 39 DXCC

Thursday, 3 July 2014

Event of the year!

Yes, 3 July is the event of the year. Always for us since the last 4 years. Our little girl her birthday. So I was at home today and had WSPR running on 6m. I hoped for a spot from G3XBM but didn't see him and he didn't see me. I did see the 1W signal from fellow blogger PC4T, something that happened before. He didn't see my 1W signal. I guess that's the difference between living in a dense populated area and living at the country site. Best DX was 4X1RF (3202km), although I didn't spot him. No transatlantic spots again.

Ja, 3 Juli is altijd de gebeurtenis van het jaar. Dat is altijd zo voor ons de afgelopen 4 jaar. Onze dochter is dan jarig. Dus ik was vandaag de hele dag thuis en had WSPR op 6m aanstaan. Ik hoopt op een spot van G3XBM maar helaas werd ik niet gezien en ik zag hem ook niet. Ik zag het 1W signaal van mede blogger PC4T wel maar hij mij niet, iets wat al eerder is voorgekomen. Waarschijnlijk het verschil tussen het leven in een dichtbevolkt gebied en een dunbevolkt gebied zoals noord-groningen. Beste DX was 4X1RF (3202km), alhoewel ik hem niet terug zag. Geen transatlantische spot helaas.Wednesday, 2 July 2014

6m WSPR at night


WSPRing 6m last night with 5W (WSPR QRO sorry). I hoped for some transatlantic spots but ended with these 2 spots. I think some of you think this is getting a bit dull, but for those that are familiar with the 6m band it is interesting. Especially the spot from OH7AI at approx sunrise. The path to HB9TJM was reciprocal so a QSO would have been possible via JT mode,

WSPR 6m afgelopen nacht met 5W (QRO voor WSPR sorry!). Ik hoopte op trans atlantische spots maar uiteindelijk werd ik maar door 2 stations gezien. Sommige lezers zullen dit hele gedoe wel saai vinden. Maar voor degene die op de hoogte is van 6m en de propagatie mogelijkheden is het wel interessant. Vooral the spot van OH7AI op de tijd dat de zon ongeveer opkomt denk ik. Het pad naar HB9TJM was reciproke dus een QSO was in theorie mogelijk met JT mode.