Tuesday, May 20, 2014

The magic of radio

In sloper config.
What is really called the magic of radio? Well, that's different for anybody. For me it was the contact made with QRP on 10m from my garden with the FT-817 on a battery and the endfed that was given me as a gift by PE1BVQ Hans. Actually tested the endfed in vertical position before on the MFJ-259 analyzer but was not really satisfied about the SWR on 40m, the antenna seems to be too long. I did send Hans a e-mail and he told me again that the endfed was made as a sloper. The little matchbox should be at least 70cm from the ground to get the best effect. So, before cutting the antenna I just want to try the endfed as sloper. It really surprised me that there was no change at all in the SWR, I got exact the same readings. So I cut the antennawire till I got the best reading around 7,1 MHz. Then I wanted to test a real on air setting. So I connected the coax to the FT-817 and shot a video receiving all 3 bands. Receive seems to be very strong, but it could also be the propagation. I received a lot of noise on 40/20m as well, it seems that more people encounter that sometimes. This could be solved by using a 1:1 balun a couple of meters from the antenna. On 10m I had a nice 15 minute conversation with David GI0BQX from near Belfast. He was getting in on a ES propagation path with S8-9+. The QSO was without QRM and very clear, just like you talk on the telephone. I did forget I was actually talking with 2,5-5W output from the FT-817 on a battery and a piece of wire....that's the magic of radio.
Wat is eigenlijk de magie van radio? Dat is natuurlijk verschilend voor iedereen. Voor mij was het een contact met QRP op 10m vanuit de tuin met de FT-817 op een accu en de endfed die mij als kado gestuurd is door PE1BVQ Hans. Eigenlijk heb ik al eerder kort een test gedaan met de endfed in verticale positie op de MFJ-259 analyser. Maar ik was toen niet helemaal tevreden over de 40m SWR, de antenne scheen te lang te zijn. Ik schreef Hans een e-mail en hij vertelde mij nogmaals dat de endfed gemaakt en afgesteld was als sloper met het aanpassingskastje minimaal 70cm vanaf de grond. Dus, voordat ik begon te knippen heb ik eerst de antenne maar als sloper opgehangen met het kastje 1,5m vanaf de grond. Verassend genoeg zag ik totaal geen verandering van SWR. Ik kreeg precies dezelfde SWR meting resultaten als in verticale positie. Dus de antennedraad uiteindelijk iets ingekort tot dat ik op 7,1 MHz een goede SWR had. Natuurlijk was het toen nog even de werking testen. De coax aan de FT-817 gedraaid en eerst een filmpje gemaakt van de ontvangst op alle 3 de banden. De ontvangst van signalen was erg sterk maar daarnaast had ik op 40/20m ook veel ruis en QRM. Het schijnt bij meerdere gebruikers voor te komen en is soms op te lossen door een 1:1 balun een paar meter van het voedingspunt te plaatsen. Op 10m had ik nog even een leuk contact van een kwartier met David GI0BQX uit de buurt van Belfast. Hij kwam erg sterk (8-9+) binnen via een ES propagatie pad. Het QSO was erg duidelijk alsof je gewoon aan de telefoon zat te praten. Eigenlijk vergat ik haast dat ik maar met 2,5-5W van de FT-817 werkte, stroom uit de accu en een stukje draad als antenne.....dat is de magie van radio.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment. Bedankt voor je reactie. 73, Bas