Friday, February 8, 2013

PI4H preview

20m full size beam on telescopic bijzen tower
Visited the PI4H contestsite like every year. It was just a short visit. Only PA4PS Peter and PD2TW Tjip were on the site busy with the antennas. Some of them were damaged probabely by wind or...by earthquakes that we experienced last night. They also had some problems with the amps so it is not certain they can be used. New this year are the 3 element full size 20m beam on a height of 24m and a 4 element 10m LFA. Unfortenately operators are not all available this year. Hopefully they will equal or improve their score a bit. 15 hours till the PACC 2013 contest...
4 elem. LFA 10m and 40m vertical
Natuurlijk weer de PI4H contest lokatie bezocht zoals elk jaar. Een korte visite maar. Alleen PA4PS Peter en PD2TW Tjip waren aanwezig en druk bezig met het repareren van antennes. Sommige waren beschadigd/gebroken door de wind of....door de aardbevingen die we vannacht hebben gehad/ Er zijn ook wat problemen met de lineairs dus het is niet zeker of ze daarmee uit kunnen komen. Nieuw dit jaar is de 20m full size 3 element beam op 24m hoogte en een 4 element 10m LFA. Helaas zijn een aantal operators verhinderd. Hopelijk gaan ze toch de score van afgelopen jaar weer halen of verbeteren. Nog 15 uur te gaan tot de PACC 2013 contest...

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment. Bedankt voor je reactie. 73, Bas